КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 826/12698/14 Головуючий у 1-й інстанції: Аблов Є.В.; Суддя-доповідач: Сорочко Є.О.

У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2014 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Сорочко Є.О.

Суддів: Горбань Н.І.

Земляна Г.В.

при секретарі Грисюк Г.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліт-Форт" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 вересня 2014 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліт-Форт" до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання дій протиправними,-

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліт-Форт" (далі - ТОВ "Моноліт-Форт") звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі - ДПІ у Солом'янському районі) про визнання протиправними дій щодо організації та проведення зустрічної звірки, за результатами якої складено акт від 08.11.2013 р. №1116/26-58-22-01-17/3124, та дій щодо внесення до автоматизованої системи податкового органу інформації на підставі такого акту.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 вересня 2014 року в задоволенні позову відмовлено.

На вказану постанову ТОВ "Моноліт-Форт" подало апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та ухвалити нову постанову, якою позов задовольнити, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів справи, ДПІ у Солом'янському районі відповідно до п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України та п. 4.4 наказу Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок" від 22.04.2011 р. №236 здійснено відповідні заходи з метою проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт» щодо документального підтвердження господарських відносин та їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, за результатами яких 08.11.2013 р. складено акт №1116/26-58-22-01-17/31245841 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт» щодо документального підтвердження господарських відносин та їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.06.2012 р. по 31.12.2012 р.

Згідно висновків акту від 08.11.2013 р. №1116/26-58-22-01-17/31245841 встановлено відсутність об'єктів оподаткування по операціях з придбання та продажу товарів (послуг) за перевіряємий період з ТОВ «Моноліт-Форт» в розумінні ст. 138, п. 185.1, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 73.5. ст. 73 Податкового кодексу України з метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

Аналогічні положення закріплені в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» від 27.12.2010 р. №1232 (далі - Порядок), яким визначено механізм проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок.

Порядок направлення запитів на проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами державної податкової служби, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» від 22.04.2011 р. №236 (далі - Методичні рекомендації).

Згідно з п. 2.1 Методичних рекомендацій для проведення зустрічних звірок відбираються суб'єкти господарювання (контрагенти платника податків), щодо яких виникла необхідність у зіставленні даних первинних бухгалтерських відносин з платником податків, в тому числі відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Відповідно до пп. 4.4 п. 4 Методичних рекомендацій у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (додаток 3), реєструє його у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від підписання Довідки про результати проведення зустрічної звірки) (додаток 4) та вживає відповідних заходів, передбачених актами ДПС України.

Згідно п. 45.2 ст. 45 Податкового кодексу України податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Як вбачається з матеріалів справи, ДПІ у Солом'янському районі сформовано до позивача запит від 07.11.2013 р. №13120/26-58-22-01-10 про надання письмових пояснень з документальним підтвердженням щодо взаєморозрахунків з ТОВ «Дайкор» (код ЄДРПОУ 38211955) за червень 2012 року, ТОВ «Браво СРЛ» (код ЄДРПОУ 34527595) за вересень 2012 року, ТОВ «Аквілон М» (код ЄДРПОУ 38277691) за жовтень 2012 року, ТОВ «Профком» (код ЄДРПОУ 34381465) за грудень 2012 року із відповідним переліком документів, що запитуються та підстав його надіслання.

ДПІ у Солом'янському районі здійснено вихід на податкову адресу ТОВ «Моноліт-Форт» - 03124, м. Київ, вул. Василенка, 7-А (згідно відомостей ЄДР) для вручення запиту №13120/26-58-22-01-10 від 07.11.2013 р., однак не встановлено місцезнаходження підприємства та посадових осіб, про що складено акт від 07.11.2013 р. №1969/26-58-22-01 про встановлення відсутності за місцезнаходженням.

Крім того, податковим органом направлено запит до головного відділу податкової міліції ДПІ у Солом'янському районі для встановлення місцезнаходження ТОВ "Моноліт-Форт", а згідно довідки начальника підрозділу податкової міліції ТОВ "Моноліт-Форт" не знаходиться за податковою адресою.

При цьому, позивачем не надано суду жодного документального підтвердження іншого місця виконання зобов'язань товариства.

Таким чином, позивачем не спростовано доводів відповідача, які свідчать про те, що відповідачем вжито належних заходів та дотримано порядок проведення зустрічної звірки.

Разом з тим, відповідно до положень ст. 73 Податкового кодексу України зустрічна звірка проводиться лише у разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, а отже й висновки в тому числі щодо для з'ясування реальності господарських відносин та повноти відображення в обліку платника податків можуть бути зроблені та викладені у довідці за результатами проведення зустрічної звірки лише у випадку здійснення співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання.

Орган державної податкової служби має право складати довідку про проведення зустрічної перевірки лише в разі отримання податкової інформації та її документального підтвердження від платника податку на письмовий запит податкової служби, а в разі встановлення факту відсутності платника податку за місцезнаходженням - лише скласти акт про неможливість проведення зустрічної звірки.

Однак, в акті про неможливість проведення зустрічної звірки, відповідачем викладені висновки з приводу обставин здійснення позивачем господарської діяльності. При цьому, відповідачем не заперечувався факт проведення зустрічної звірки позивача за відсутності інформації, яка мала бути визначена у запиті.

Отже, дослідження відповідачем факту реальності вчинення господарських операцій за перевіряємий період є передчасним, а тому не може мати правових наслідків. Проте, правомірність висновків такого акту не є предметом дослідження судом виходячи з наступного.

Акт перевірки є носієм доказової інформації, яка в подальшому має використовуватися контролюючим органом для прийняття рішення щодо визначення платникові грошових зобов'язань. Висновки посадових осіб контролюючого органу, викладені в акті перевірки, є позицією цих осіб щодо кваліфікації дій платника податків, однак самі по собі не впливають на стан суб'єктивних прав платника та не створюють для нього будь-яких додаткових обов'язків.

Отже, складання акту податковим органом, не порушує охоронюваних законом прав та інтересів позивача з огляду на те, що висновки акту перевірки є службовим документом, а не рішенням суб'єкта владних повноважень.

Крім того, колегія суддів зазначає, що позивачем не надано суду доказів внесення відповідачем на підставі вказаного акту змін в електронній базі даних показників зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, які задекларовані ТОВ «Моноліт-Форт».

Згідно наданої відповідачем роздруківки зворотного боку облікової картки особового рахунку ТОВ «Моноліт-Форт» з податку на додану вартість за перевіряємий період, відповідачем не було здійснено жодних нарахувань або збільшення податкових зобов'язань, зменшення суми податкового кредиту з ПДВ.

Доводи позивача про те, що зазначений акт не стосується позивача та містить недостовірну інформацію про дані суб'єкта господарювання, є необґрунтованими та спростовуються наявним в матеріалах справи даними згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, позовні вимоги є необґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції щодо відмови в задоволенні позову, а тому апеляційну скаргу ТОВ "Моноліт-Форт" необхідно залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 вересня 2014 року - без змін, оскільки вона ухвалена з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. ст. 160, 196, 198, 200, 200, 205, 206 КАС України, суд,-

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліт-Форт" залишити без задоволення , а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 вересня 2014 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в порядку та строки передбачені ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Сорочко Є.О.

Судді: Горбань Н.І.

Земляна Г.В.

Повний текст ухвали складено 09.12.2014 р.

Головуючий суддя Сорочко Є.О.

Судді: Горбань Н.І.

Земляна Г.В.

Дата ухвалення рішення 04.12.2014
Оприлюднено 12.12.2014

Судовий реєстр по справі 826/12698/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.06.2016 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 06.06.2016 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 25.12.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.12.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.10.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 23.09.2014 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.09.2014 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/12698/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону