ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 635/24/14-ц

Провадження № 2/635/880/2014

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

22 грудня 2014 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - судді Сітбаталової Н.І.

за участю секретаря Руденко Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 про зобов'язання повернути майно, набуте без достатньої правової підстави,

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з позовом , який в подальшому уточнив та просить суд зобов'язати Садівниче товариство «Акація» та ОСОБА_2 солідарно, повернути їй безпідставно набуті грошові кошти в розмірі 14125,00грн. та проценти за користування безпідставно набутими грошовими коштами в сумі 1701,58 грн., а також судовий збір.

В обґрунтування своїх вимог позивач вказала, що 15.01.2011 року головою правління Садівничого товариства «Акація» ОСОБА_2 отримано від неї грошові кошти у сумі 125,00 гривень, як оплату вступного внеску, у зв'язку з чим їй була видана книжка про членство в СТ «Акація» та довідка про те, що вона має в постійному користуванні неприватизовану земельну ділянку № НОМЕР_1, площею 0,06 кв.м., що знаходиться на землях Покотилівської сільської ради Харківського району, в СТ «Акація». Оскільки вона бажала стати членом СТ «Акація» та використовувати земельну ділянку НОМЕР_1 для власних потреб, передала голові правління СТ «Акація» ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 14125,00 грн. Остання їй повідомила, що головою Харківської районної державної адміністрації від 12 жовтня 2010 року № 6864 видано розпорядження "Про надання дозволу на розроблення містобудівного обґрунтування розташування додаткових земельних ділянок для ведення садівництва на території садівничого товариства "Акація" за межами населеного пункту на території Покотилівської селищної ради Харківського району, а земельна ділянка № НОМЕР_1 входить до складу названих земель і після оформлення технічної документації, земельна ділянка буде закріплена за СТ «Акація», а вона, позивач, буде мати можливість нею користуватися, як член СТ «Акація».

В подальшому вона дізналася, що розпорядження Голови Харківської районної державної адміністрації від 12 жовтня 2010 року № 6864 скасовано, а новим керівництвом садового товариства «Акація» припинені дії з отримання додаткових ділянок для ведення садівництва членами товариства, в зв'язку з чим підстави, згідно яких відповідачем отримано грошові кошти у сумі 14125,00 грн. відпали.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала в повному обсязі.

Представник відповідача СТ «Акація» Даценко А.М. в судовому засіданні позовні вимоги не визнала та пояснила, що грошові кошти, отримані від позивача, були використані ОСОБА_2 для задоволення власних потреб.

Представник відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_4 позовні вимоги не визнав, пояснив суду, що грошові кошти від позивача отримані головою СТ «Акація» ОСОБА_2 за розробку технічної документації та використані за призначенням, так як ОСОБА_2 діяла від імені товариства. Крім того, вважає пропущеним строк позовної давності, враховуючи його перебіг з дня передачі позивачем ОСОБА_1 грошових коштів голові правління СТ «Акація» ОСОБА_2, тобто з 15 січня 2011 року до звернення до суду з заявою про залучення останньої в якості співвідповідача по справі.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, надані сторонами докази, суд вважає, що позовна заява підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що 15.01.2011 року головою правління СТ «Акація» ОСОБА_2 отримала від позивача грошові кошти у сумі 125,00грн, як оплату вступного внеску в члени СТ «Акація»

(а.с. 5)

15.01.2011 року позивачу було видано довідку про те, що вона є членом СТ «Акація» та має в постійному користуванні неприватизовану земельну ділянку № НОМЕР_1, площею 0,06кв.м. яка розташована на землях Покотилівської сільської ради в СТ «Акація» в зв'язку з чим останній була видана книжка про членство в СТ «Акація».

(а.с. 6)

15.01.2011 року головою правління СТ «Акація» ОСОБА_2 було отримано від позивача грошові кошти в сумі 14000,00грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру, як в ньому зазначено на розробку технічної документації.

(а.с. 7)

Відповідно до п.4.3. Статуту СТ «Акація» у подальшому членство у Товаристві можливо лише у разі вибуття (виходу, виключення) з нього особи, яка на час реєстрації цього статуту є членом Товариства, та за умови вивільнення земельної ділянки.

Відповідно до п.4.7. Статуту СТ «Акація» вступ до Товариства здійснюється на підставі письмової заяви.

Крім того, відповідно до п.4.12. Статуту СТ «Акація» попереднє рішення про прийняття особи до Товариства приймається виконавчим органом (правлінням) Товариства простою більшістю голосів. Таке попереднє рішення повинно бути затверджено вищим органом (загальними зборами членів) Товариства у десятиденний термін. У разі неможливості зібрати вищий орган товариства у такий термін допускається застосування опитування членів Товариства.

Оскільки вступ ОСОБА_1 до членів СТ «Акація» не пов'язано із вибуттям (виходом, виключенням) з нього особи, яка на час реєстрації статуту була членом Товариства, то ОСОБА_2 не мала правових підстав приймати заяву останньої про вступ до членів СТ «Акація» та приймати від неї вступний внесок у сумі 125,00 грн.

Голова правління СТ «Акація» ОСОБА_2 15 січня 2011 року, без винесення попереднього рішення правління, без його затвердження загальними зборами, тобто безпідставно, видала ОСОБА_1, довідку про те, що та є членом зазначеного товариства та має в користуванні земельну ділянку № НОМЕР_1, площею 0,06 кв.м, що знаходиться на землях Покотилівської селищної ради, а також, що вона передала їй, ОСОБА_2, грошові кошти в розмірі 125,00 грн., як оплату вступного внеску та 14000,00 грн. на розробку технічної документації.

Суд приходить до висновку, що Голова правління СТ «Акація» в інтересах якого діяла ОСОБА_2 отримувала грошові кошти безпідставно.

Відповідно до п.4.7. Статуту СТ «Акація» визначено розмір вступного внеску у сумі 25,00 грн., відповідно до п. ж) п.6.5. Статуту СТ «Акація» до повноважень Загальних зборів Товариства віднесено затвердження розміру вступних внесків членських та цільових внесків, визначення розміру, порядку формування та використання фондів Товариства .

Крім того, відповідно до п.9.1. Статуту СТ «Акація» Товариство є неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність за рахунок визначених в цьому Статуті внесків членів та асоційованих членів. Внесені членами та асоційованими членами товариства у вигляді внесків грошові кошти які є основним джерелом фінансування Товариства й формування його майна.

Відповідно до п.9.11. Статуту СТ «Акація» усі послуги, які надає Товариство своїм членам (асоційованим членам) є безкоштовними.

Статутом СТ «Акація» не передбачено отримання Товариством грошових коштів за земельну ділянку та чітко встановлює, що кошти від членів Товариства можуть надходити тільки як вступні, пайові, членські та цільові внески.

В судовому засіданні представник відповідача СТ «Акація» Даценко А.М. вказала, що в той час Головою правління СТ «Акація» була ОСОБА_2. Остання вийшла за межи своїх повноважень, так як вона не проводила загальних зборів членів Садівничого Товариства та отримала грошові кошти від ОСОБА_1, які на банківський рахунок Садівничого Товариства не поступили.

Таким чином, Голова правління СТ «Акація» ОСОБА_2, яка діяла від імені Товариства не мала підстав для отримання від ОСОБА_1 вступного внеску в розмірі 125,00грн та грошових коштів у сумі 14000,00 грн. як оплату за розробку технічної документації.

Суд приходить до висновку про те, що Голова правління СТ «Акація» ОСОБА_2, діючи від імені юридичної особи, незаконно заволоділа належними позивачу ОСОБА_1 грошовими коштами.

Згідно ч. 1 ст. 509 ЦІК України зобов'язання, як правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Частиною 1 ст. 317 ЦК України визначено що, власнику належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ст. 387 ЦК України, власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Згідно ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Оскільки, ОСОБА_1 за своїм бажанням передала грошові кошти у сумі 14125,00 грн. Голові правління ОСОБА_2, які остання набула без правових підстав, вказані гроші повинні бути повернуті позивачу, як безпідставно набуте майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 92 ЦК України, члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі. Ці збитки відшкодовуються за рахунок їхнього власного майна.

Оскільки правовідносини виникли між ОСОБА_1 та СТ «Акація» в особі ОСОБА_2 та представник відповідача СТ «Акація» Даценко А.М. підтвердила, що остання не завдала збитків правлінню, суд вважає, що вказані вище кошти необхідно стягнути тільки з СТ «Акація».

Крім того, позивач бажала стати членом СТ «Акація» і її намір був саме спрямований на правовідносини з СТ «Акація» .

Відповідно до ч.2 ст. 1214 ЦК України, у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 ЦК України).

Згідно ст. 536 ЦК України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Згідно наданого розрахунку представником позивача ОСОБА_5 відсотки нараховуються за період з 09.01.2014 року по 10.06.2014 року, загальна сума відсотків за вказаний час становить 451,03грн.. Суд погоджується з даним розрахунком.

Твердження представника відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_4 про застосування строку позовної давності, так як вважає, що перебіг починається з 15.01.2011 року, коли ОСОБА_1 передала грошові кошти ОСОБА_2 суд до уваги не приймає.

Відповідно до ч.1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалась або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. З матеріалів справи вбачається, що позивач довідалась про порушення свого права з ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 11 жовтня 2012 року. З вказаної вище ухвали, позивачу стало відомо, що у СТ «Акація» обране нове керівництво, яке не поділяє намагання колишнього голови щодо отримання додаткових ділянок для ведення садівництва за рахунок земель лісового фонду, які використовуються садоводами у рекреаційних цілях.

Вказане, свідчить про те, що перебіг строків позовної давності починається не з 15 січня 2011 року, а з дня коли ОСОБА_1 могла дізнатися про порушення свого права, а саме: з 12 жовтня 2012 року.

(а.с. 18-20)

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, судові витрати суд стягує з СТ, «Акація» на користь позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 61, 88, 209, 212-215 ЦПК України, суд -

в и р і ш и в:

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити частково.

Стягнути з Садівничого товариства «Акація» ідентифікаційний код 32888832, на користь ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 14125,00грн. (чотирнадцять тисяч сто двадцять п'ять грн.. 00 коп) та відсотки за користування грошовими коштами у сумі 1250,50грн (одна тисяча двісті п'ятдесят грн.. 50 коп), а всього 15375,50грн (п'ятнадцять тисяч триста сімдесят п'ять грн.. 50 коп).

Стягнути з Садівничого товариства «Акація», ідентифікаційний код 32888832, на користь ОСОБА_1 судові витрати зі сплати судового збору в сумі 243,60грн. (двісті сорок три грн..60 коп)

В іншій частині позовних вимог відмовити.

На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня проголошення рішення суду, а особам, без участі яких постановлено рішення протягом 10 днів з дня отримання копії рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляцію не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Н.І. Сітбаталова

Дата ухвалення рішення 22.12.2014
Зареєстровано 31.12.2014
Оприлюднено 03.02.2015

Судовий реєстр по справі 635/24/14-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.01.2015 Харківський районний суд Харківської області Цивільне
Рішення від 22.12.2014 Харківський районний суд Харківської області Цивільне
Рішення від 22.12.2014 Харківський районний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 13.01.2014 Харківський районний суд Харківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 635/24/14-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону