ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/26106/14 13.01.15

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА"

до Державного агенства з інвестицій та управління національними проектами України

про стягнення 594 692,00 грн.

Суддя: Домнічева І.О

Представники сторін:

від позивача: Дубенська О.В. - за дов.

від відповідача: Зайцева Н.В. - за дов.

Челнокова І.В. - за дов.

Никончук В.М. - за дов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА" звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Державного агенства з інвестицій та управління національними проектами України про стягнення 594 692,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2014 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 16.12.2014 р.

16.12.14р. через відділ діловодства суду відповідачем подано відзив на позовну заяву в якому проти позову заперечує.

13.01.15р. через відділ діловодства суду позивачем подано додаткові матеріали.

На підставі ст. 77 ГПК України, в судовому засіданні 16.12.14р. оголошено перерву до 13.01.15р.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, представника відповідача заперечили проти задоволення позовних вимоги.

За таких обставин, суд вважає за можливе розгляд справи за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст. 75 ГПК України.

В судовому засіданні 13.01.15 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні у справі матеріали,заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА», (далі по тексту - Позивач) та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, (далі по тексту Відповідач) було укладено Договір № 15 про закупівлю послуг за державні кошти, (далі по тексту Договір), щодо надання послуг з перекладу на іноземні мови презентаційних матеріалів Відповідача.

Відповідно до пункту 1.1. Договору, Позивач, зобов'язався за завданням Відповідача надати послуги, щодо письмового та усного перекладів (послуг з перекладу на іноземні мови презентаційних матеріалів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України).

Згідно з пунктом 1.2. Договору, обсяг, склад і кількість послуг надаються відповідно до вимог визначених у Технічному завданні (Додаток № 1 до Договору).

Пунктом п. 4.1. Договору, передбачено, що Позивач здійснює виконання своїх договірних зобов'язань частинами (у відповідності до Технічного завдання) в межах загального обсягу та строку виконання зобов'язань, встановлених Договором. При цьому оплата здійснюється Відповідачем частинами на підставі та у відповідності до підписаних сторонами актів приймання-передачі наданих послуг (проміжних та остаточного) Актів приймання-передачі наданих послуг).

Відповідно до норм пункту 4.3. Договору, розрахунки за Договором проводяться Відповідачем протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня підписання Сторонами актів приймання-передачі наданих послуг (проміжних та остаточного актів приймання-передачі наданих послуг), а у разі відсутності фінансування видатків Відповідача - з відстрочкою платежу 125 (сто двадцять п'ять) банківських днів.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач виконав взяті на себе договірні зобов'язання в повному обсязі на загальну суму 696 276,00 грн., про що свідчать акти приймання-передачі наданих послуг підписані обома Сторонами без зауважень та заперечень, а саме:

Акт приймання-передачі наданих послуг від 13.11.2013 року № 1 на суму 2 064,00 грн.;

Акт приймання-передачі наданих послуг від 13.11.2013 року № 2 на суму 61 576,00 грн.;

Акт приймання-передачі наданих послуг від 29.11.2013 року № 3 на суму 28 467,00 грн.;

Акт приймання-передачі наданих послуг від 24.12.2013 року № 4 на суму 29 572,00 грн.;

Акт приймання-передачі наданих послуг від 24.12.2013 року № 5 на суму 482 976,00 грн.;

Акт приймання-передачі наданих послуг від 24.12.2013 року № 6 на суму 61 074,00 грн.;

Акт приймання-передачі наданих послуг без дати № 7 на суму 21 070,00 грн.;

Акт приймання-передачі наданих послуг від 26.12.2013 року № 8 на суму 9 477,00 грн.

Згідно з Остаточним Актом приймання-передачі наданих послуг, до Договору від 23.05.2013 року № 15, на загальну суму 969 276,00 грн., підписаного повноважними представниками Сторін та затвердженого Головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та Генеральним директором TOB «ТРАНСЛІНК-УКРАЇНИ» розбіжностей не встановлено.

Проте, відповідач свої зобов'язання по оплаті виконав частково на суму у розмірі 101 584,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 1453 на суму 2 064,00 грн. та № 1454 на суму 61 576,00 грн. від 21.11.2013 року; платіжне доручення № 1674 на суму 9 477,00 грн. від 27.12.2013 року.

Між сторонами підписано акт звірки взаємних розрахунків відповідно до якого за період з 01.01.13р. по 14.03.14р. підтверджується заборгованість відповідача у розмірі 594 692,00 грн.

На час прийняття рішення заборгованість відповідача не змінилась та становить 594 692,00 грн.

Твердження позивача підтверджуються наявними у справі матеріалами та не спростовані у встановленому законом порядку відповідачем.

В силу положень ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Доказів здійснення оплати відповідачем суми 594 692,00 грн., в тому числі в установлені договором строки, суду не надано.

Заперечення відповідача викладені у відзиві на позовну заяву щодо відсутності бюджетного фінансування, судом до уваги не приймаються виходячи з наступного.

Всупереч ст.ст. 33, 34 ЦК України, відповідачем не доведено та не надано належних доказів на підтвердження наявності підстав для звільнення від обов'язку оплати виконаних робіт по договору № 15 про закупівлю послуг за державні кошти від 23.05.2013р. на спірну суму.

Згідно з частиною першої статті 96 Цивільного кодексу України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, а статтями 525, 526 даного Кодексу і статтею 193 Господарського Кодексу встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має викопуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов"язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов"язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відсутність бюджетних коштів не виправдовує бездіяльність замовника і не є підставою для звільнення його від відповідальності за порушення договірного зобов'язання.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 15.05.2012р. у справі № 11/446.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 4 3 , 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (01015, м. Київ. вул. Цитадельна, 7-А; код ЄДРПОУ 37508308) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Транслінк-Україна» (54018, м. Миколаїв, просп. Жовтневий, буд.30, кв. 12; код ЄДРПОУ 35512773) 594 692 (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі шістсот дев'яносто дві) грн. 00 коп. заборгованості, 11 983 (одинадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят три) грн. 84 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 15.01.2015р.

Суддя І.О.Домнічева

Зареєстровано 22.01.2015
Оприлюднено 26.01.2015
Дата набрання законної сили 13.01.2015

Судовий реєстр по справі 910/26106/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 02.03.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.02.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.01.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону