Рішення
від 19.02.2015 по справі 922/5/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2015 р.Справа № 922/5/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

при секретарі судового засідання Кріциній В.Е.

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком", м. Харків до Приватного ремонтно-будівельне підприємство "Ортікон", м. Харків про повернення матеріалів за участю представників:

позивача - Бочарова Н.В.(дов №62 від 26.01.2015року)

відповідача - не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком" звернулось до господарського суду Харківської області із позовною заявою до Приватного ремонтно-будівельного підприємства "Ортікон", в якій просить суд зобов'язати Приватне ремонтно-будівельне підприємство «ОРТІКОН» (61144, м. Харків, вул. Ком. Уборевича, 30-6, кв. 81, код ЄДРПОУ 32759655) повернути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (вул. Сумська, 50, м. Харків, 61002, код ЄДРПОУ 35074228) протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили невикористані матеріали за Договором підряду № 31/10 від 12.11.2007 р., а саме: -БК-300-300-90-1 кількістю 23 шт., - Кабель оптичний ОБГПо-16Е5(4х4)-2,7 (0,48) кількістю 4020 м, - Кабель ОБгПо- 16Е5 (4x4) -2,7 кількістю 832 м, - Кабель ОБгПо- 24Е5(4х6) -2,7 кількістю 5013 м, - Кабель ОБгПо- 8Е5 (2x4) -2,7 кількістю 21411 м, - Муфта Slimca МІ024-ТЗ (міні) кількістю 6 шт., - Муфта МТОК 96/48 у повному комплекті кількістю 7 шт., - Труба ПВХ d=40 кількістю 678 м.

Ухвалою господарського суду від 12.01.2015року порушено провадження у справі№922/5/15, розгляд справи призначено на 03.02.2015року.

Ухвалою господарського суду від 03.02.2015року, у зв'язку із неявкою в судове засідання представника відповідача , розгляд справи відкладено до 19.02.2015року.

Представник позивача в судовому засіданні підтримує заявлений позов, просить суд його задовольнити, через канцелярію господарського суду надав клопотання (вх.№6707 від 19.02.2015року)про залучення до матеріалів справи витягу з ЄДРПОУ стосовно місцезнаходження відповідача.

Відповідач в призначене судове засідання свого повноважного представника не направив, відзив на позовну заяву та витребуваних судом документів не надав, . Ухвала про порушення провадження у справі №922/5/15 направлена адресу відповідача повернулась до суду без вручення адресату, з приміткою пошти "за спливом строку зберігання".

Згідно Інформаційного листа Вищого господарського суду України N 01-8/1228, 02.06.2006 року "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році" до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "адресат вибув", "адресат відсутній" і т.п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Враховуючи вищезазначене, та зважаючи на приписи ч. 1 ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", відповідно до якої, відомості, які внесені до Єдиного державного реєстру, вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, суд приходить до висновку, що відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи й відсутність представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті.

Враховуючи те, що норми ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом в межах наданих ним повноважень створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії щодо витребування додаткових доказів, та вважає за можливе розглядати справу за наявними у справі і додатково поданими на вимогу суду матеріалами і документами.

Розглянувши матеріали справи та надані представником позивача докази в обґрунтування заявлених позовних вимог, вислухавши пояснення представника позивача судом встановлено наступне.

12.11.2007 р. між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» ( Позивач) та Приватним ремонтно-будівельним підприємством ОРТІКОН» (Відповідач) було укладено договір підряду № 31/10 (з додатковими угодами №№ 1-7) на виконання робіт з будівництва волоконно-оптичної мережі зв'язку (ВОЛЗ) у м. Харкові .

Розділом першим договору , зокрема п.1.1.,1.2.,1.3.,.1.4.договору сторонами передбачено, що по цьому договору підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботу по будівництву ВОЛЗ в м. Харкові , визначену п.1.2. договору ,а замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконану роботу на умовах цього договору. Перелік і вартість за одиницю робіт, виконаних підрядником по цьому договору , узгоджені сторонами в специфікації (Додаток №1) яка є невід'ємною частиною цього договору . Види робіт і їх вартість ,які не увійшли у Додаток №1,узгоджуються сторонами шляхом підписання Додаткової угоди. Види робіт і вартість по цьому договору вказується в Технічному завданні ,яке затверджується замовником , узгоджується підрядником і є невід'ємною частиною договору. Роботи по цьому договору можуть виконуватися підрядником з використанням повністю або частково свого матеріалу , а також з використанням повністю або частково матеріалів замовника , переданих по акту прийму - передачі або по накладній від ТОВ "ВЕЛТОН-ТЕЛЕКОМ".

Відповідно до п.2.6. договору сторонами передбачено, що підрядник відповідає перед замовником за неправильне використання матеріалу , якщо роботи виконуються з використанням матеріалу замовнику. Підрядник зобов'язаний надати замовнику звіт про використання матеріалу одночасно з наданням акту виконаних робіт і повернути невикористані матеріали на протязі п'яти днів від дня підписання акту виконаних робіт по акту прийому - передачі або по накладній ТОВ"ВЕЛТОН -ТЕЛЕКОМ".

Спірний договір діяв до 18.10.2013 р., що закріплено у додатковій угоді № 7 від 19.10.2012 р. Цією ж угодою передбачено, що закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від виконання невиконаних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання або неналежне виконання.

Як вбачається із матеріалів справи, на підставі п. 1.4. спірного договору та на підставі листів Відповідача матеріали для виконання будівельних робіт передавались Позивачем та приймались Відповідачем за накладними на видачу ТМЦ та на підставі довіреностей на отримання ТМЦ, які знаходяться в матеріалах справи.

Використані в процесі будівництва матеріали визначалися в актах виконаних робіт, що були підписані сторонами , та містяться в матеріалах справи.

Частина невикористаних матеріалів була повернута Відповідачем Позивачу за відповідними накладними, які містяться в матеріалах справи

В порушення п. 2.6. спірного договору Відповідачем не повернуто невикористані в ході виконання будівельних робіт власні матеріали Позивача загальною вартістю 164518,54 грн., що підтверджується бухгалтерською Відомістю залишку ТМЦ за підрядником ПРБП «ОРТІКОН» за договором № 31/10 від 12.11.2007 р. на 25.12.2014 р. , а саме: -БК-300-300-90-1 кількістю 23 шт., - Кабель оптичний ОБГПо-16Е5(4х4)-2,7 (0,48) кількістю 4020 м, - Кабель ОБгПо- 16Е5 (4x4) -2,7 кількістю 832 м, - Кабель ОБгПо- 24Е5(4х6) -2,7 кількістю 5013 м, - Кабель ОБгПо- 8Е5 (2x4) -2,7 кількістю 21411 м, - Муфта Slimca МІ024-ТЗ (міні) кількістю 6 шт., - Муфта МТОК 96/48 у повному комплекті кількістю 7 шт., - Труба ПВХ d=40 кількістю 678 м., вказані обставини стали підставою для звернення з даним позовом.

Правовідносини сторін виникли внаслідок укладання договору № 31/10 від 12.11.2007, який за своєю правовою природою є договором підряду.

Так, відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст.174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

З моменту укладення сторонами договору між ними виникли правовідносини з договору про надання підряду регулювання яких здійснюється § 1 (Загальні положення про підряд) Глави 61 ЦК України (Підряд) (ст.ст.837-864 ЦК України).

Згідно з ч.1 ст.837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно зі ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 Цивільного кодексу України). Відповідно до ст. 629 цього Кодексу договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України, ч.7 ст.193 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст.527 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна зі сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.

Частиною 1 статті 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно із ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно ст. 840 ЦК України якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

Як визначає ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст.ст. 34, 43 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення для господарського суду не є обов'язковим.

За змістом статті 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення, таким чином, суд вважає, що позивачем доведено обґрунтованість своїх позовних вимог, тому позов підлягає до задоволення у повному обсязі шляхом зобов'язання відповідача повернути позивачу належне йому майно.

Судові витрати зі сплати судового збору підлягають віднесенню на відповідача відповідно до ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст. 33, 34, 36, 43, 44, 49, 83, 82-84, 115, Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Зобов'язати Приватне ремонтно-будівельне підприємство «ОРТІКОН» (61144, м. Харків, вул. Уборевіча, 30-Б, кв. 81, код ЄДРПОУ 32759655) повернути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (вул. Сумська, 50, м. Харків, 61002, код ЄДРПОУ 35074228) протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили невикористані матеріали за Договором підряду № 31/10 від 12.11.2007 р., а саме: -БК-300-300-90-1 кількістю 23 шт., - Кабель оптичний ОБГПо-16Е5(4х4)-2,7 (0,48) кількістю 4020 м, - Кабель ОБгПо- 16Е5 (4x4) -2,7 кількістю 832 м, - Кабель ОБгПо- 24Е5(4х6) -2,7 кількістю 5013 м, - Кабель ОБгПо- 8Е5 (2x4) -2,7 кількістю 21411 м, - Муфта Slimca МІ024-ТЗ (міні) кількістю 6 шт., - Муфта МТОК 96/48 у повному комплекті кількістю 7 шт., - Труба ПВХ d=40 кількістю 678 м.

Стягнути з Приватного ремонтно-будівельне підприємство «ОРТІКОН» (61144, м. Харків, вул. Уборевіча, 30-Б, кв. 81, код ЄДРПОУ 32759655) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (вул. Сумська, 50, м. Харків, 61002, код ЄДРПОУ 35074228) - витрати по сплаті судового збору в сумі 1 218,0грн.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 23.02.2015 р.

Суддя О.О. Присяжнюк

Дата ухвалення рішення19.02.2015
Оприлюднено24.02.2015
Номер документу42804577
СудочинствоГосподарське
Сутьповернення матеріалів

Судовий реєстр по справі —922/5/15

Ухвала від 27.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Ухвала від 17.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Рішення від 19.02.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Ухвала від 03.02.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Ухвала від 12.01.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні