Ухвала
від 27.07.2015 по справі 922/5/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"27" липня 2015 р.Справа № 922/5/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

при секретарі Кріціній В.Е.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком", м. Харків (вх.№26638 від02.07.2015 року) про роз'яснення рішення господарського суду від 19.02.2015року по справі № 922/5/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком", м. Харків до Приватного ремонтно-будівельне підприємство "Ортікон", м. Харків про повернення матеріалів за участю представників:

стягувача - Трофімова П.В. дов від 01.07.2015року

боржника - не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Харківської області від 19.02.2015 року по справі № 922/5/15 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком", м. Харків задоволені повністю, а саме зобов'язано Приватне ремонтно-будівельне підприємство "ОРТІКОН" (61144, м. Харків, вул. Уборевіча, 30-Б, кв. 81, код ЄДРПОУ 32759655) повернути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" (вул. Сумська, 50, м. Харків, 61002, код ЄДРПОУ 35074228) протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили невикористані матеріали за Договором підряду № 31/10 від 12.11.2007 р., а саме: -БК-300-300-90-1 кількістю 23 шт., - Кабель оптичний ОБГПо-16Е5(4х4)-2,7 (0,48) кількістю 4020 м, - Кабель ОБгПо- 16Е5 (4x4) -2,7 кількістю 832 м, - Кабель ОБгПо- 24Е5(4х6) -2,7 кількістю 5013 м, - Кабель ОБгПо- 8Е5 (2x4) -2,7 кількістю 21411 м, - Муфта Slimca МІ024-ТЗ (міні) кількістю 6 шт., - Муфта МТОК 96/48 у повному комплекті кількістю 7 шт., - Труба ПВХ d=40 кількістю 678 м, та стягнуто з Приватного ремонтно-будівельного підприємства "ОРТІКОН" (61144, м. Харків, вул. Уборевіча, 30-Б, кв. 81, код ЄДРПОУ 32759655) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" (вул. Сумська, 50, м. Харків, 61002, код ЄДРПОУ 35074228) - витрати по сплаті судового збору в сумі 1 218,0грн.

На виконання вищевказаного рішення господарським судом Харківської області 06 березня 2015 року було видано відповідні накази, зміст яких повністю відповідає резолютивній частині прийнятого судового рішення, які дійсні для пред'явлення до виконання до державної виконавчої служби до 07.03.2016р.

02 липня 2015 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком" надійшла заява №547 від 01 липня 2015 року про роз'яснення рішення суду, в якій стягувач просить суд роз'яснити резолютивну частину Рішення Господарського суду Харківської області від 19.02.2015р. у справі №922/5/15 в частині суті/призначення встановленого для ПРБП "ОРТІКОН" строку виконання зобов'язання - " 5 (п'ять) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили", а саме чи є встановлений строк:

- строком, протягом якого ПРБП "ОРТІКОН" повинно добровільно виконати визначене судом зобов'язання, і, у разі його невиконання у цей строк, ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" має право до 07.03.2016р. звернутись із заявою до державної виконавчої служби з метою примусового виконання судового рішення (пред'явити наказ до виконання),

- або строком, протягом якого має відбутись виконання визначеного судом зобов'язання (добровільне або примусове) та зі спливом якого ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" втрачає право звернутись із заявою до державної виконавчої служби з метою примусового виконання судового рішення (пред'явити наказ до виконання).

Зазначена заява стягувача мотивована тим, що неясність та незрозумілість суті/призначення встановленого судом строку (5 (п'ять) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили) призвела до ускладнень/неможливості виконання судового рішення: 28.04.2015р. державним виконавцем Московського відділу Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції винесено Постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа) згідно п.8 ч.1 ст.26 Закону України "Про виконавче провадження" у зв'язку з закінченням 11.03.2015р. строку виконання виконавчого документа (наказ Господарського суду Харківської області від 06.03.2015р. №922/5/15 на примусове виконання рішення).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17 липня 2015 року розгляд заяви стягувача про роз'яснення рішення призначено на 27 липня 2015 року.

Представник боржника у судове засідання 27 липня 2015 року не з'явився, свого повноважного представника не направив, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи, що відповідно ч. 4 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України, неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не перешкоджає розгляду питання про роз'яснення рішення суду, суд вважає за необхідне розглянути подану заяву про роз'яснення рішення господарського суду від 19 лютого 2015 року по справі №922/5/15 без участі представника боржника.

Відповідно до ст. 89 Господарського процесуального кодексу України, суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту.

Роз'яснення рішення, ухвали - це засіб виправлення недоліків судового акта, який полягає в усуненні неясності судового акта.

Водночас, роз'яснюючи рішення, ухвалу, господарський суд не вправі змінювати зміст рішення, ухвали, тобто не має права змінювати: відомостей, викладених у рішенні відповідно до вимог ст. 84 ГПК; відомостей, викладених в ухвалі відповідно до вимог ст. 86 ГПК. Тож у вирішенні питання про межі, в яких суд вправі діяти, надаючи роз'яснення рішення, ухвали, слід виходити з приписів ст. ст. 84, 86 ГПК щодо змісту рішення, ухвали.

Отже, роз'яснення рішення, ухвали - це викладення рішення ухвали у більш ясній і зрозумілій формі.

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №6 від 23.03.2012року "Про судове рішення", здійснюючи роз'яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду.

Проте, при цьому, головною вимогою до зазначеного вище положення Закону є саме не зрозуміло викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення.

На підставі ч. 3 ст. 89 ГПК подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання.

Суд, розглянувши заяву щодо роз`яснення рішення суду, зазначає наступне.

Згідно п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №6 від 23.03.2012року "Про судове рішення" у рішеннях за позовами про витребування майна чи про вчинення певних дій господарські суди повинні зазначати строк виконання відповідних дій та/або про видачу наказу про примусове виконання рішення.

Приписами статей 115, 116 та 117 ГПК України передбачено, що рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження" (ст.18), а саме має містити у тому числі резолютивну частину рішення та строк пред'явлення виконавчого документа до виконання. Згідно ст.22 Закону України "Про виконавче провадження" наказ господарського суду на примусове виконання рішення може бути пред'явлений до виконання протягом року з наступного дня після набрання рішенням законної сили, якщо інше не передбачено законом.

На виконання зазначених приписів чинного законодавства 06.03.2015року господарським судом у справі №922/5/15 було видано наказ на примусове виконання рішення, який містить:

- резолютивну частину рішення, у тому числі строк виконання відповідних дій - протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили, та

- строк пред'явлення виконавчого документа до виконання - до 07.03.2016року.

Виходячи з викладеного, ці два строки є різними за своїм призначенням.

Тому строк виконання зобов'язання - " 5 (п'ять) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили", встановлений для ПРБП "ОРТІКОН" та зазначений у резолютивній частині рішення Господарського суду Харківської області від 19.02.2015р. у справі №922/5/15, за своїм призначенням є строком, протягом якого ПРБП "ОРТІКОН" повинно добровільно виконати визначене судом зобов'язання, і, у разі його невиконання у цей строк, ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" має право до 07.03.2016р. (строк пред'явлення виконавчого документа до виконання) звернутись із заявою до державної виконавчої служби з метою примусового виконання судового рішення (пред'явити наказ до виконання).

За таких обставин, суд знаходить можливим задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком" №547 від 01 липня 2015 року та роз'яснити рішення господарського суду Харківської області від 19.02.2015 року по справі № 922/5/15.

Керуючись ст.ст. 86, 89 ГПК України,

УХВАЛИВ:

Заяву (вх.№26638 від 02.07.2015 року) Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком" про роз'яснення рішення господарського суду Харківської області від 19.02.2015 року по справі № 922/5/15 задовольнити.

Роз`яснити рішення господарського суду Харківської області від 19.02.2015 року по справі № 922/5/15 наступним чином:

Встановлений для ПРБП «ОРТІКОН» та зазначений у резолютивній частині рішення Господарського суду Харківської області від 19.02.2015р. у справі №922/5/15 і у виданому на його виконання наказі, строк виконання зобов'язання - «5 (п'ять) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили», за своїм призначенням є строком, протягом якого ПРБП «ОРТІКОН» повинно добровільно виконати визначене судом зобов'язання, і, у разі його невиконання у цей строк, ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» має право до 07.03.2016р. (строк пред'явлення виконавчого документа до виконання) звернутись із заявою до державної виконавчої служби з метою примусового виконання судового рішення (пред'явити наказ до виконання).

Суддя О.О. Присяжнюк

Дата ухвалення рішення27.07.2015
Оприлюднено04.08.2015

Судовий реєстр по справі —922/5/15

Ухвала від 27.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Ухвала від 17.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Рішення від 19.02.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Ухвала від 03.02.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Ухвала від 12.01.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні