ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

20/154/09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.09                                                                          Справа №  20/154/09

Суддя   Гандюкова  Л.П.

м. Запоріжжя

За позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, м. Запоріжжя

до Товариства з обмежено відповідальністю “Євролінія”, м. Запоріжжя

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Запорізьке обласне управління з фізичного виховання та спорту, м.Запоріжжя

про виселення відповідача з державного нерухомого майна та повернення його на підставі акту приймання-передачі і стягнення  суми 6270,75 грн. неустойки

                                                                                                          Суддя  Гандюкова Л.П.

Представники сторін:

Від позивача        – Тувайкін Р.В. (довіреність № 01/185 від 30.12.2008р.);

Від відповідача    –Гуня Т.В. (довіреність б/н від 01.07.2009р.);

Від третьої особи –не з'явився;

СУТНІСТЬ СПОРУ:

Заявлений позов про виселення ТОВ “Євролінія” з державного нерухомого майна, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Луначарського, 17-А та повернення його на підставі акту приймання-передачі Запорізькому обласному управлінню фізичного виховання та спорту і стягнення з відповідача на користь державного бюджету Жовтневого району суми 5 192,34 грн. неустойки за несвоєчасне повернення речі у розмірі подвійної плати за користування майном, нарахованої по 07.05.2009р.  

Ухвалою господарського суду від 19.05.2009р. позовна заява прийнята до розгляду,  порушено провадження у справі № 20/154/09,  судове засідання  призначено на 02.07.2009р. Ухвалою суду від 02.07.2009р. в порядку ст. 27 ГПК України до участі у справі № 20/154/09 залучено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача –Запорізьке обласне управління з фізичного виховання та спорту, м. Запоріжжя, розгляд справи відкладено на 16.07.2009р. Ухвалою суду від 16.07.2009р. розгляд справи відкладено на 20.07.2009р.

20.07.2009р. справу розглянуто, за згодою сторін оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Від позивача судом отримано заяву про збільшення позовних вимог, згідно з якою останній збільшив вимоги в частині стягнення неустойки з урахуванням травня та червня 2009р. Заява в порядку ст.22 ГПК України прийнята судом до розгляду. Таким чином, остаточними є вимоги про стягнення неустойки, нарахованої за період з 24.12.2008р. по 17.06.2009р., яка з врахуванням часткових оплат склала 6270,75 грн., та виселення ТОВ “Євролінія” з державного нерухомого майна колишньої водної станції – будівлі та споруди водної станції у складі:  майстерня (літера Д), склад (літера Б), склад (літера В), склад (літера Г) загальною площею 303,5 кв.м, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Луначарського, 17-А і повернення його на підставі акту приймання-передачі Запорізькому обласному управлінню фізичного виховання та спорту. Позовні вимоги мотивовано обставинами, які викладено у позовній заяві та обґрунтовано ст.785 ЦК України, ст.ст.17,27 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, п.п.2.5, 9.3, 10.5, 10.6 договору оренди №2198/д від 28.12.2006р., укладеного між позивачем та відповідачем.   

Відповідач проти задоволення позову заперечив, зазначивши, що вважає  договір оренди №2198/д від 28.12.2006р. дійсним, так як відповідач сумлінно виконує свої обов'язки орендаря, сплачує орендні платежі, укладено договір страхування державного майна, користується орендованими приміщеннями. Згідно з п.10.6 договору, він може бути продовжений на тих же умовах на той самий строк, якщо сторони до закінчення місячного терміну дії договору не отримали письмового попередження про його розірвання. Та ж сама вимога міститься в ст.17 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, ст.284 ГК України, ст.764 ЦК України.  В місячний термін ТОВ “Євролінія” не отримало письмово повідомлення з боку орендодавця про розірвання зазначеного договору. Крім того, балансоутримувач майна – Запорізьке обласне управління з фізкультури та спорту своїм листом висловило свою згоду щодо продовження договору оренди.  Згідно із Законом  України “Про внесення змін до ст.73 Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік”  ТОВ “Євролінія” попередило РВ ФДМУ по Запорізькій області та балансоутримувача про свій намір продовжити договір оренди №2198/д від 28.12.2006р. Орендар справно вносить платежі за договором, вказує призначення платежу, тому відсутні підстави для нарахування йому пені та інших фінансових санкцій. Просить у задоволенні позову відмовити.

Третя особа у справі –Запорізьке обласне управління з фізичного виховання та спорту в своєму письмовому поясненні по суті спору зазначило, що на даний час ТОВ “Євролінія” сплачує всі належні платежі  за договором, заборгованості не має. Вважає договір №2198/д від 28.12.2006р. дійсним, а ТОВ “Євролінія” належним орендарем. Просить розглянути справи за відсутності представника третьої особи.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

          28.12.2006р. між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області (Орендодавець, позивач у справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Євро лінія” (Орендар, відповідач) укладено договір №2198/д оренди державного нерухомого майна, що знаходиться на балансі “Запорізького обласного управління з фізичного виховання та спору” (третя особа у справі).  

          Відповідно умов договору Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування державне нерухоме майно колишньої водної станції, а саме: майстерня (літера Д) площа за внутрішнім обміром 13,8 кв.м., склад (літера Б) з навісом (літера Б) площею у основи споруди 82,0 кв.м., склад (літера В) площею у основи 128,0 кв.м., склад (літера Г) площею у основи 79,7 кв.м., загальною площею 303,5 кв.м, розташоване  за адресою: м.Запоріжжя, вул.Луначарського, 17-А та яке знаходиться на балансі Запорізького обласного управління з фізичного виховання та спорту (п.п.1.1).    

Згідно з п. 10.1 договір був укладений з 28.12.2006р. по 25.12.2007р.

15.01.2008р. сторонами підписано договір про зміни №2, згідно з яким внесено зміни до п.10.1 та встановлено, що термін договору оренди продовжений до 23.12.2008р.

18.05.2009р. РВ ФДМУ по Запорізькій області звернулося до господарського суду Запорізької області із позовом, за яким 19.05.2009р. порушено провадження у даній справі №20/154/09.  

Оцінивши надані докази у сукупності, пояснення сторін, проаналізувавши законодавство, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст.15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання у спосіб та порядку, що встановлений договором або законом.

Відповідно до п.10.5 договору оренди №2198/д від 28.12.2006р., він припиняється, зокрема, в разі закінчення строку, на який його було укладено.   

Пунктом 10.6 договору передбачено, що в разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення  його терміну дії, при наявності згоди балансоутримувача та відповідного висновку органу, уповноваженого управляти майном балансоутримувача, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим договором.   

Як слідує з матеріалів справи, позивач направив на адресу відповідача лист №11-13-00327 від 20.01.2009р., відповідно до змісту до якого повідомив, що згідно зі статтею 73 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” державне майно, яке було предметом договору оренди №2198/д від 28.12.2006р. в подальшому може бути передано в оренду виключно на конкурсних засадах та направив для підписання примірники акту прийому-передачі майна у зв'язку з припиненням 23.12.2008р. терміну дії договору оренди.  Зазначений  лист  згідно з фіскальним чеком №5765 та реєстром на відправку рекомендованої кореспонденції був направлений 20.01.2009р. та згідно з повідомленням №5007291 вручений представнику ТОВ “Євролінія” 28.01.2009р.  

У зв'язку з не підписанням та неповерненням відповідачем акту, позивач листом №11-13-01517 від 20.03.2009р., що згідно з повідомленням №5400031 був вручений 10.04.2009р., повторно направив примірники актів приймання-передачі.  

Частиною 2 ст.17 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, на яку посилається відповідач в обґрунтування своїх заперечень, встановлено, що у  разі  відсутності заяви однієї із сторін про припинення  або зміну  умов  договору  оренди  протягом  одного  місяця  після закінчення  терміну дії договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені договором.

Судом встановлено, що орендодавець в установлений договором та законом строк належним чином повідомив позивача про припинення договору у зв'язку з закінченням строку, на який його укладено, та відсутність наміру його продовжувати.  

Статтею 391 ЦК України встановлено, що власник  майна має  право  вимагати  усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно з ч.4 ст.291 ГК України правові наслідки припинення договору оренди визначаються відповідно до умов регулювання договору Цивільним кодексом України.

Відповідно до частини 1 статті 785 ЦК України у разі  припинення  договору  найму  наймач  зобов'язаний негайно  повернути  наймодавцеві  річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Відповідно до ст.27 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” зобов'язання  орендаря  повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди, є правовим наслідком розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження.

У пункті 2.5 договору оренди встановлено, що у разі припинення договору майно повертається Орендарем Балансоутримувачу аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю. Майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання сторонами акта прийому-передачі.

Враховуючи вищевикладене, у відповідача відсутні правові підстави для користування державним нерухомим майном, що було предметом договору оренди №2198/д від 28.12.2006р., тому  позовні вимоги про виселення ТОВ “Євролінія” з державного нерухомого майна колишньої водної станції – будівлі та споруди водної станції у складі: майстерня (літера Д) площа за внутрішнім обміром 13,8 кв.м., склад (літера Б) площею у основи споруди 82,0 кв.м., склад (літера В) площею у основи 128,0 кв.м., склад (літера Г) площею у основи 79,7 кв.м., загальною площею 303,5 кв.м, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Луначарського, 17-А і повернення його на підставі акту приймання-передачі Запорізькому обласному управлінню фізичного виховання та спорту відповідають вимогам закону та підлягають задоволенню.   

Посилання відповідача на докази, зокрема: платіжні доручення про внесення орендної плати, договір страхування майна №68-ип/09зп від 12.01.2009р.,  які він вказує в підтвердження належного виконання своїх зобов'язань за договором, відсутність заперечень балансоутримувача щодо продовження договору оренди (листи №№182, 183 від 04.12.2008р.), не впливають на вирішення спору та не спростовують висновків суду. Сплата позивачем коштів за користування майном та виконання інших його умов після закінчення строку дії договору оренди не є підставою вважати цей договір пролонгованим при наявності заперечень орендодавця щодо його продовження.   Із змісту ст.17 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, на яку посилається відповідач в обґрунтування своїх заперечень, слідує, що заява однієї із сторін про припинення  або зміну  умов  договору  оренди повинна бути здійснена протягом  одного  місяця  після закінчення  терміну дії договору. Тому ствердження відповідача, що така заява повинна бути отримана протягом місяця  не ґрунтується на вимогах закону.  Закон  України від 10.06.2009р. “Про внесення змін до ст.73 Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік” набирає чинності з дня його опублікування, тому не може поширюватися на взаємовідносини сторін по даному спору.  

Частиною 2 ст. ст.785 ЦК України встановлено: якщо наймач не виконує  обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати  від  наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Згідно з п.9.3 договору за відмову Орендаря на вимогу орендодавця повернути орендоване майно у разі припинення дії договору, Орендар відшкодовує Орендодавцю неустойку в розмірі подвійної місячної орендної плати за весь час, що відраховується від дати припинення або розірвання договору до підписання акту прийому-передачі, який підтверджує фактичне повернення орендованого майна.  

У пунктах 3.2, 3.3 розділу 3 договору оренди встановлено, що  розмір орендної плати за перший місяць (грудень 2006р.) склав  без ПДВ 298,86 грн. Розмір плати за кожний наступний місяць розраховується шляхом корегування розміру плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

На  підставі вищезазначеної  норми  Закону  та  Договору позивачем нарахована відповідачу неустойка в розмірі подвійної місячної орендної плати за весь час неправомірного використання державного майна за період з 24.12.2008р. по 17.06.2009р. у розмірі 8341,02 грн., у тому числі: за 7 днів грудня 2008р.  –369,55 грн., за січень 2009р. -  1432,00 грн.,  лютий 2009р. –1432,00 грн., березень 2009р. –1432,00 грн., квітень 2009р. –1432,00 грн., травень 2009р. –1432,00 грн. та 17 днів червня 2009р. –811,47 грн.

Згідно з наданими матеріалами та поясненнями сторін, грошові кошти в розмірі 2070,27 грн., які відповідач сплачував після закінчення терміну дії договору згідно платіжних доручень з призначенням платежу “за орендну плату” позивач враховував в рахунок часткового погашення нарахованої ним неустойки, тому у зв'язку з цими оплатами станом на день розгляду справи просить стягнути з відповідача неустойку в розмірі 6270,75 грн.   

Розглянувши позов в цій частині, суд вважає, що він підлягає частковому задоволенню у зв'язку з наступним. Відповідно до п.3 ч.1 ст.611 ЦК України сплата неустойки є одним із правових наслідків порушення зобов'язання.  Із змісту правовідносин сторін слідує, що об'єктом оренди було державне майно і у разі закінчення строку оренди згідно з ч.2 ст.17 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” у разі   відсутності заяви однієї із сторін про припинення протягом  одного  місяця  після закінчення  терміну дії договору він вважався б продовженим. Лист орендодавця №11-13-00327 від 20.01.2009р. та примірники акту прийому-передачі майна у зв'язку з припиненням 23.12.2008р. терміну дії договору оренди вручений представнику ТОВ “Євролінія” 28.01.2009р. У листі позивач вимагав підписати акт прийому-передачі протягом 3 днів з дня отримання. Таким чином, фактично орендодавець встановив новий строк повернення майна з оренди і, відповідно, із закінченням  цього строку і невиконанням вимоги повернути майно за актом прийому-передачі настало порушення зобов'язання відповідачем з 01.02.2009р. У зв'язку з цим підлягає стягненню неустойка за період з 01.02.2009р. по 17.06.2009р. у сумі 4469,20грн.   

На підставі викладеного, позов в цілому задовольняється частково.

Відповідно до ст. 49 ГПК України на відповідача повкладаються судові витрати в розмірі 187 грн. державного мита та 312 грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, оскільки спір виник внаслідок його  неправильних дій.

Керуючись ст. ст. 44, 49,  82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

  Позов задовольнити частково.

 Стягнути з Товариства  з обмеженою відповідальністю “Євролінія”  (69095, м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.154-Б, кв.77, код ЄДРПОУ 32649619) на користь державного бюджету Жовтневого  району м.Запоріжжя (р/р 31115093700003,   ЄДРПОУ  34677124, МФО 813015, банк отримувача: УДК у Запорізькій області, одержувач –Державний бюджет Жовтневого району)  суму 4 469 грн. 20 коп.  неустойки.

Виселити  Товариство з обмеженою відповідальністю “Євролінія”  (69095, м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.154-Б, кв.77, код ЄДРПОУ 32649619) з державного нерухомого майна колишньої водної станції –будівлі та споруди водної станції у складі: майстерня (літера Д) площа за внутрішнім обміром 13,8 кв.м., склад (літера Б) площею у основи споруди 82,0 кв.м., склад (літера В) площею у основи 128,0 кв.м., склад (літера Г) площею у основи 79,7 кв.м., загальною площею 303,5 кв.м, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Луначарського, 17-А та на підставі акту приймання-передачі повернути його Запорізькому обласному управлінню фізичного виховання та спорту (69063, м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, буд.8, код ЄДРПОУ 05379932).  

Стягнути з  Товариства з обмеженою відповідальністю “Євролінія”  (69095, м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.154-Б, кв.77, код ЄДРПОУ 32649619) на користь  Державного бюджету України (отримувач: Державний бюджет Орджонікідзевського району, банк отримувача: Головне управління Державного казначейства України у Запорізькій області, р/р 31119095700007, МФО 813015, код ЄДРПОУ 34677145, код бюджетної класифікації 22090200, символ банку 095) суму  187 грн. державного мита.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Євролінія” (69095, м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.154-Б, кв.77, код ЄДРПОУ 32649619) на користь Державного бюджету України (отримувач: Державний бюджет Орджонікідзевського району, банк отримувач: Головне управління Державного казначейства України у Запорізькій області, р/р31212259700007, МФО 813015, код ЄДРПОУ 34677145, код бюджетної класифікації 22050000, символ звітності банку 259) суму 312  грн. 50 коп.  витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.  

В іншій частині позову відмовити.

                        Суддя                                                                   Л.П.Гандюкова

          Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання. Рішення  підписано у повному обсязі  29.07.2009р.

Дата ухвалення рішення 20.07.2009
Зареєстровано 14.08.2009
Оприлюднено 15.08.2009

Судовий реєстр по справі 20/154/09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.11.2014 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 20.07.2009 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону