ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15/140

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          

28.07.09                                                                                           Справа№ 15/140

за позовною заявою приватного підприємства "Інжект", м.Львів

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Дизайн Буд", м.Львів

про стягнення 74 130, 00 грн.                                                       

Суддя  Т.Костів

при секретарі Ю.Качур

Представники

Від позивача: Стиранка М.Б. - представник (довіреність від 01.05.2009р.)

Від відповідача : Галецький Р.В. - представник (довіреність від 13.02.2008р.)

Суть спору: Позов заявлено приватним підприємством "Інжект", м.Львів до товариства з обмеженою відповідальністю "Дизайн Буд", м.Львів про стягнення 74 130, 00 грн.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 29.05.2009р. порушено провадження у справі та призначено розгляд на 30.06.2009 р. Цією ж ухвалою зобов'язано сторони долучити ряд документів необхідних для вирішення спору. Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду від 30.06.2009 року та від 09.07.2009 року.

Представникам сторін роз'яснювались їхні права згідно ст.22 ГПК України.

28.07.2009 року позивач подав суду заяву про зменшення суми позовних вимог у зв'язку із перерахуванням пені.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав з мотивів, зазначених у позовній заяві та заяві про зменшення суми позовних вимог. Ствердив, зокрема, що між позивачем та відповідачем укладено договір оренди крана № ДГ-130908 від 17.11.2008 року, відповідно до умов якого позивач зобов'язався передати відповідачу у тимчасове платне користування кран марки LIEBHER 32K/45, а відповідач зобов'язався прийняти та своєчасно сплачувати орендну плату. На виконання умов договору позивач передав відповідачу згаданий кран. Однак, відповідач оплату за користування краном здійснив частково, внаслідок чого у нього перед позивачем виникла заборгованість в сумі 34 500, 00 грн. За неналежне виконання умов договору позивач нарахував відповідачу штрафні санкції у вигляді пені в розмірі 2 604, 92 грн. Просить позов задоволити.

Відповідач позовні вимоги заперечив повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву. Зокрема, ствердив, що договір оренди крана № ДГ-130908 від 17.11.2008 року підписаний не належним представником. Крім того, заперечив проти розміру пені зазначеному у договорі. Просить в позові відмовити.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши подані докази в їх сукупності, заслухавши представника позивача, суд встановив наступне.

Між приватним підприємством "Інжект" та товариством з обмеженою відповідальністю "Дизайн Буд" укладено договір оренди крана № ДГ-130908 від 17.11.2008 року (далі - договір). Відповідно до умов договору позивач зобов'язався передати відповідачу у тимчасове платне користування кран марки LIEBHER 32K/45, а відповідач зобов'язався прийняти у тимчасове володіння згаданий кран та своєчасно сплачувати орендну плату.

На виконання умов договору позивач передав відповідачу у тимчасове володіння кран марки LIEBHER 32K/45 технічно справний та комплектний № LA 04398, що підтверджується Актом приймання-передачі крану від 17.11.2008 року, який підписаний представниками та посвідчений печатками сторін. Отже, відповідач, прийнявши у тимчасове володіння кран, зобов'язався виконувати умови договору.

За користування краном, позивач виставляв відповідачу рахунки-фактури № СФ-0000223 від 28.11.2008 року на суму 7 500, 00 грн., № СФ-0000256 від 29.12.2008 року на суму 15 000, 00 грн. та № СФ-0000010 від 27.02.2009 року на суму 15 000, 00 грн. - загальна на сума 37 500, 00 грн. Дані рахунки-фактури висталялись на підставі актів виконаних робіт від 24.11.2008 року, від 24.12.2008 року та від 27.02.2009 року відповідно, які підписані представниками та посвідчені печатками сторін.

Згідно з п.5.3. договору орендна плата сплачується не пізніше 10-го числа щомісяця по закінченню звітного місяця. Однак, відповідач умов договору належним чином не виконав, орендну плату за користування краном здійснив частково в сумі 3 000, 00 грн., внаслідок чого у нього перед позивачем виникла заборгованість в сумі 34 500, 00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з акту взаємних розрахунків станом на 01.05.2009 року, відповідач факту заборгованості перед позивачем не заперечує.

За неналежне виконання умов договору, позивач нарахував відповідачу пеню в розмірі  2 604, 92 грн.

Таким чином, загальна заборгованість відповідача перед позивачем становить 37 104, 92 грн. і на день звернення позивача до суду відповідачем не погашена.

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Відповідно до ст. 11 ЦК України, однією з підстав виникнення зобов'язань, є зокрема  договори та інші правочини.

Відповідно до ст.526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін)

У відповідності до ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів, договору, а за відсутності   конкретних   вимог  щодо  виконання  зобов'язання  - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не  допускаються  одностороння   відмова   від   виконання зобов'язань,  крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву,  що  зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Згідно з п.8.2. договоруу випадку прострочення по сплаті оредних платежів за вимогою позивача, відповідач повинен сплатити пеню в розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Проте, відповідно до ст.3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", розмір пені, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обгрунтовані, доведені матеріалами справи та підлягають до задоволення.

Оскільки спір виник та розглядається з вини відповідача судові витрати слід покласти на відповідача із врахуванням поданого позивачем  уточнення позовних вимог,  згідно зі ст.49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 33, 35, 43, 49, 82, 84, 116-117 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Дизайн Буд"" (79044, м.Львів, вул.Кн.Ольги, 5в, код ЄДРПОУ 31035520) на користь приватного підприємства "Інжект" (79066, м.Львів, вул.Пасічна, 133а, код ЄДРПОУ 19331202) 34 500, 00 грн. боргу, 2 604, 92 грн. пені, 371, 04 грн. державного мита та 312, 50 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.  Наказ видати у відповідності до ст. 116 ГПК України.

    

Суддя                                                                                                     

Дата ухвалення рішення 28.07.2009
Зареєстровано 14.08.2009
Оприлюднено 15.08.2009

Судовий реєстр по справі 15/140

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.09.2012 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 18.01.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 25.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 08.11.2010 Господарський суд Житомирської області Господарське
Судовий наказ від 09.03.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 13.01.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Рішення від 28.07.2009 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 07.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.05.2009 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.05.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 08.04.2008 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 27.02.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/140

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону