ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 27/66/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

15.04.2015 Справа № 908/1658/15-г

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (87504 Донецька область, м. Маріуполь, вул. Левченко, 1)

до відповідача: Державного підприємства "Донецька залізниця" (83062 м. Донецьк, вул. Артема, 68)

про стягнення 5 828 грн. 93 коп.

Суддя Дроздова С.С.

Представники сторін:

від позивача: Огненний А.Б., дов. № 09/41 від 01.01.2015 р.

від відповідача: не з'явився

Господарським судом Запорізької області розглядається позов Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", Донецька область, м. Маріуполь до Державного підприємства "Донецька залізниця", м. Донецьк про стягнення збитків, які виникли у зв'язку з незбереженням вантажу при перевезенні в розмірі 5 828 грн. 93 коп.

Відповідно до розпорядження Вищого господарського суду України від 08.09.2014 р. № 28-р "Про зміну територіальної підсудності господарських справ", у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя господарськими судами Донецької і Луганської областей, Донецьким апеляційним господарським судом у районі проведення антитерористичної операції, на підставі подання Державної судової адміністрації України від 26.08.2014р. № 8-4166/14 та від 29.08.2014р. № 8-4211/14, керуючись статтею 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням анти терористичної операції", статтею 34 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" визначено, що розгляд господарських справи, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, здійснюється зокрема: господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області - господарським судом Запорізької області.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції": "У разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення (п. 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.09.2014 р. № 01-06/1290/14).

Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 р., автоматичним розподілом справ між суддями від 16.03.2015 р., справу № 908/1658/15-г передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 17.03.2015 р. позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 908/1658/15-г, присвоєно справі номер провадження 27/66/15 та призначено судове засідання на 15.04.2015 р.

До початку розгляду справи представник позивача заявив письмове клопотання щодо відмови від здійснення технічної фіксації судового процесу.

Головуючим суддею оголошено яка справа розглядається, склад суду, та роз'яснено представнику позивача, який прибув в судове засідання, його права, у тому числі право заявляти відводи.

Відводів складу суду не заявлено.

У судовому засіданні 15.04.2015 р. представник позивача підтримав позовні вимоги, на підставах, викладених у позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання, відкрите 15.04.2015 р. не з'явився, вимог суду не виконав, письмового відзиву не надав, про час та місце розгляду справи був попереджений належним чином.

14.04.2015 р. надіслав на адресу суду письмове клопотання, в порядку ст. 22 ГПК України, просить суд відкласти розгляд справи для надання можливості підготувати обґрунтований відзив на позовну заяву та надати докази часткової оплати заборгованості, крім того просить суд зобов'язати направити на електрону адресу відповідача копію позовної заяви з додатками.

Клопотання відповідача прийнято судом, відповідно до ст. 22 ГПК України.

Відповідно до п. 3.9.1 Постанови Пленуму ВГС від 26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики застосування ГПК України", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

У разі присутності сторони або іншого учасника судового процесу в судовому засіданні, протокол судового засідання, в якому відображені відомості про явку сторін (пункт 4 частини другої статті 81-1 ГПК), є належним підтвердженням повідомлення такої сторони (іншого учасника судового процесу) про час і місце наступного судового засідання.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі, якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Відповідач належним чином був повідомлений судом про дату, час та місце розгляду справи. Ухвалу суду про порушення провадження у справі та призначення судового засідання надіслано на юридичну адресу відповідача: 83062 м. Донецьк вул. Артема.

Суд зазначає, що Господарський процесуальний кодекс України не обмежує коло осіб, які можуть з'явитися в судове засідання та представляти інтереси Державного підприємства "Донецька залізниця", згідно статті 28 ГПК України.

Відповідно до ст. 77 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в разі нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, а також не подання ними витребуваних судом доказів.

Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказуються час і місце проведення наступного засідання.

З метою з'ясування фактичних обставин справи, вивчення наданих до справи документів, дотримання прав сторін, виникла необхідність відкладення розгляду справи.

На підставі ст. 77 ГПК України, суд відкладає розгляд справи, у зв'язку з неявкою у судове засідання відповідача, а також, враховуючи, необхідність витребування додаткових доказів у справі та документів, які необхідні для всебічного, об'єктивного розгляду спору.

Керуючись ст.ст. 22,77, 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відкласти.

2. Засідання суду призначити на 13.05.2015 р. о 10 год. 30 хв.

3. Зобов'язати надати:

Позивача: оригінали документів, які посвідчують правовий статус підприємства для огляду (завірені належним чином копії у справу), нормативне та документальне обґрунтування заявлених вимог, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо адреси відповідача та знаходження його на теперішній час в державному реєстрі на день розгляду справи, надіслати на електрону відповідача nu@railwa.ua . копію позовної заяви з додатками, докази направлення надати суду, надати суду у письмовому вигляді усі відомі позивачу засоби зв'язку з відповідачем (адреси для направлення поштової кореспонденції, адреси електронної пошти, номери телефонів тощо), оригінал договору № ММД-13.50-13-0757/152 від 31.12.2013 р. з додатками, змінами та доповненнями, документальні докази вартості предмету лізингу, яка зазначена в ціні позову, документальні докази на підтвердження права власності (станом на день розгляду спору) на спірне майно (вантажний автомобіль) за позивачем, в т.ч. докази державної реєстрації предмету лізингу за позивачем, документальні докази знаходження спірного майна у володінні відповідача станом на день розгляду спору, оригінали документів доданих до позову, листування між сторонами по суті спору з доказами направлення або вручення кореспонденції, довідку про повні банківські реквізити, надати суду письмові докази відповідно до ст. 33 ГПК України, які мають суттєве значення для вирішення спору по суті та інші документи, які необхідні для всебічного та об'єктивного розгляду спору, довіреність на представника.

Відповідача: оригінали документів, які посвідчують правовий статус підприємства для огляду (завірені належним чином копії у справу), нормативне та документальне обґрунтування заперечень проти позовних вимог згідно діючого законодавства - письмовий відзив на позовну заяву, відзив на позовну заяву представити суду і до судового засідання направити на адресу позивача (докази відправлення надати в судове засідання), оригінал договору № ММД-13.50-13-0757/152 від 31.12.2013 р. з додатками, змінами та доповненнями, довідку про повні банківські реквізити, листування між сторонами по суті спору з доказами направлення або вручення кореспонденції, надати суду письмові докази відповідно до ст. 33 ГПК України, які мають суттєве значення для вирішення спору по суті та інші документи, які необхідні для всебічного та об'єктивного розгляду спору, довіреність на представника.

Явка представників сторін у судове засідання 13.05.2015 р. обов'язкова.

Суддя С.С. Дроздова

Дата ухвалення рішення 15.04.2015
Зареєстровано 21.04.2015
Оприлюднено 24.04.2015

Судовий реєстр по справі 908/1658/15-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 07.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 02.12.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 13.05.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.04.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону