ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.04.2015 Справа № 920/331/15 Господарський суд Сумської області, у складі судді Левченка П.І. при секретарі судового засідання Чепульській Ю.В., розглянув матеріали справи № 920/331/15

за позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківспецінвест», м. Харків,

до відповідача - Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Суми,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Бамард-Україна», м. Запоріжжя,

про визнання недійсним рішення

та за зустрічним позовом - Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Суми,

до - Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківспецінвест», м. Харків,

про стягнення 20400,00 грн.

За участю представників:

позивача - Романюка А.В. за довіреністю № 38 від 24.12.2014 року,

відповідача - Заїки І.В. за довіреністю № 1 від 02.02.2015 року,

третьої особи - Романюка А.В. за довіреністю № 23/02-ВМ від 23.02.2015 року.

Суть спору: позивач у своїй позовній заяві просить суд визнати рішення Сумського обласного територіального відділення України № 60 від 30.12.2014 у справі № 03-06/18-2004, яким визнано дії ТОВ «Харківспецінвест», що полягали у погоджені поведінки під час проведення у жовтні 2013 року Комунальним закладом Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» відкритих торгів із закупівлі виробів спортивних (придбання штучного покриття для спортивного майданчика) (без установки) порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 59 та пунктом 4 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), в яких останні брали безпосередню участь, та накладено на позивача штраф у розмірі 20400 грн.

Відповідач у своєму відзиві на позов за № 03-06/716 від 16.03.2015 року просить суд відмовити у задоволенні позовної заяви посилаючись на те, що ТОВ «Бамард-Україна» та ТОВ «Харківспецінвест» вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), що полягало у погодженні поведінки під час проведення у жовтні 2013 року Комунальним закладом Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» відкритих торгів із закупівлі виробів спортивних (придбання штучного покриття для спортивного майданчика) (без установки), в яких останні брали безпосередню участю.

Керуючись статтею 60 Господарського процесуального кодексу України, відповідач - Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України до початку розгляду господарським судом справи по суті подав до позивача - ТОВ «Харківспецінвест» зустрічну позовну заяву № 03-06/759 від 20.03.2015 року, відповідно до якої просить суд стягнути з останнього штраф у розмірі 20400,00 грн. до загального фонду Державного бюджету України на рахунки, відкриті в управліннях Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника податків за кодом бюджетної класифікації доходів 21081100, символ звітності 106.

Ухвалою від 23.03.2015 року у справі № 920/331/15, судом прийнято зустрічний позов Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України до ТОВ «Харківспецінвест» про стягнення 20400,00 грн., для спільного розгляду з первісним позовом у даній справі.

Позивач відзиву на зустрічний позов не подав.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позови, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Рішенням адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 60 від 30.12.2014 року, яке прийняте за результатами розгляду справи № 03-06/18-2014 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу, дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківспецінвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Бамард-Україна», що полягали у погодженні поведінки під час проведення у жовтні 2013 року Комунальним закладом «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» відкритих торгів із закупівлі виробів спортивних (придбання штучного покриття для спортивного майданчика) (без установки) визнано порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), в яких останні брали безпосередню участь.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини рішення № 60 від 30.12.2014 року, на позивача накладено штраф у розмірі 20400,00 грн. (пункт 2 резолютивної частини рішення № 60 від 30.12.2014).

Позивач отримав зазначене рішення відповідача 20.01.2015 року, що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, наявною в матеріалах справи (а.с. 97).

Позивач 27.02.2015 року звернувся до господарського суду з позовом до відповідача, про визнання недійсним рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 60 від 30.12.2014 року.

Первісні позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем прийнято поспішне рішення в частині доведеності вини позивача у вчинені умисного порушення конкурентного законодавства України з метою погодження поведінки під час проведення у жовтні 2013 року Комунальним закладом Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» відкритих торгів із закупівлі виробів спортивних (придбання штучного покриття для спортивного майданчика) (без установки) порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», для спотворення результатів торгів (тендерів) на користь їх переможця.

Також позивач зазначає, що схожість у формі та змісті документів, встановлені відповідачем, які учасники торгів подавали організатору цих торгів, виникли не з вини уповноважених осіб цих учасників, не з метою узгодження антиконкурентних дій, не з метою спотворення торгів, а є наслідком несанкціонованих уповноваженими особами учасників торгів дій виконавців з підготовки цих документів, вчинених без відома та дозволу уповноважених осіб позивача, про що позивачу стало відомо 31.12.2014 року по завершенню внутрішнього службового розслідування.

Відповідач з первісним позовом не погодився у зв'язку з його необґрунтованістю та правомірністю прийняття ним спірного рішення, а також подав зустрічний позов про стягнення з позивача штрафу у розмірі 20400,00 грн. за порушення вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Суд, розглянувши подані сторонами письмові докази та матеріали, дослідивши позицію позивача за первісним позовом, дійшов висновку про відмову в задоволенні первісних позовних вимог з огляду на наступне.

Позиція позивача у справі зводиться до ствердження, що у останнього відсутня вина у формі умислу, а дії, які кваліфіковано відповідачем як порушення, вчинили працівники позивача та іншого учасника процедури закупівлі.

Така позиція позивача є хибною, оскільки відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання визнаються узгоджені дії, які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення або обмеження конкуренції.

Законодавство про захист економічної конкуренції не ставить застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність від наявності вини в будь-якій формі.

Адміністративною колегією відповідача під час розгляду справи № 03-06/18-2014 встановлено обставини, які свідчать про те, що позивач та ТОВ «Бамард-Україна» узгодили свою поведінку при підготовці конкурсних пропозицій, зокрема, схожість за структурою та змістом реєстрів наданих документів, при тому, що замовником не вимагалося подання такого реєстру і, відповідно, не надавалось форм (шаблонів) до складання такого документа; схожість за структурою та змістом довідок про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мали бути подані у формі листа довільної форми; схожість за структурою та змістом довідок ТОВ «Бамард-Україна» та ТОВ «Харківспецінвест» про наявність обладнання і матеріально-технічної бази (такі документи мали бути подані у довільній формі); схожість за структурою та змістом довідок ТОВ «Бамард-Україна» та ТОВ «Харківспецінвест» про виконання аналогічних договорів з аналогічним предметом закупівлі. Учасники мали надати довідку у формі листа довільної форми; схожість за структурою та змістом довідок учасників про те, що суб'єкта господарювання не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення та довідки про те, що директори товариств не притягувалися до відповідальності згідно з чинним законодавством України за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель або інший злочин, вчинений з корисних мотивів; схожість за структурою та змістом довідок ТОВ «Бамард-Україна» та ТОВ «Харківспецінвест», які містять відомості про підприємство та повинні бути складеними у довільній формі.

Ідентичність оформлення вищевказаних документів, наданих ТОВ «Бамард-Україна» та ТОВ «Харківспецінвест» у складі пропозицій, за відсутності шаблонів замовника, не може пояснюватися випадковим збігом. Характер та кількість збігів при оформленні пропозицій конкурсних торгів виключає можливість того, що документи подані у складі пропозицій, готувались кожним з учасників самостійно, а однакові особливості оформлення пропозицій вказують на те, що учасники використовували шаблони один одного як зразок для підготовки власної пропозиції, що свідчить про погоджену поведінку ТОВ «Бамард-Україна» та ТОВ «Харківспецінвест» під час підготовки своїх пропозицій до участі у торгах.

Відповідачем в порядку вимог статті 43 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розпорядженням № 62 від 03.10.2014 року з метою всебічного дослідження всіх обставин справи та встановлення фактів, що можуть бути доказами вчинення порушення, призначено експертизу щодо використання ТОВ «Харківспецінвест» та ТОВ «Бамард-Україна» документів один одного, як шаблонів для підготовки власних документів, необхідних для участі у процедурі закупівлі за державні кошти.

За висновками експертизи, проведеної Сумським державним університетом, документи, що подавалися ТОВ «Харківспецінвест» та ТОВ «Бамард-Україна» у складі документації конкурсних торгів, були частково змінені, але стилістика всіх документів збереглася незмінною. В кожному з документів було змінено логотип відповідача з усіма реквізитами було замінено на логотип ТОВ «Бамард-Україна»; по тексту довідок назва одного товариства замінялася назвою іншого; ПІБ директора ТОВ «Харківспецінвест» (В.В. Мукомела) було змінено на ПІБ директора ТОВ «Бамард-Україна» (В.М. Лисенко), а саме видалялося «В. Мукомела», вставлялося «М. Лисенко», перша літера «В» залишалася незмінною, оскільки ім'я директора ТОВ «Харківспецінвест» та директора ТОВ «Бамард-Україна» починаються з літери «В».

Крім того, факт обміну інформацією між представниками ТОВ «Харківспецінвест» та ТОВ «Бамард-Україна» не заперечується позивачем у поданій ним до суду позовній заяві.

З вищенаведеного випливає, що перелічені обставини у сукупності свідчать про погоджену поведінку позивача та ТОВ «Бамард-Україна» під час проведення процедури закупівлі за державні кошти. Характер та кількість збігів у наданих ними пропозиціях виключає можливість того, що документи, які були подані у складі тендерних пропозицій учасників, готувалися кожним з них окремо, без обміну інформацією між ними з метою забезпечення одному з них перемоги у проведених торгах.

Під час участі у процедурах державних закупівель (торгах) суб'єкти господарювання - учасники мають виступати як конкуренти, кожен з яких має на меті здобуття перемоги, при цьому узгоджена поведінка не допускається і пропозиції конкурсних торгів мають формуватись учасниками таких торгів самостійно, незалежно від інших учасників.

Всупереч зазначеному, внаслідок неправомірних дій конкуренцію між учасниками було усунуто, а право на укладення договору було отримано позивачем не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати торгів, оскільки саме здійснення конкурсного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів, при тому, що замовником створено конкурентне середовище, задля придбання товару за найкращу ціну, завдяки конкуренції між учасниками.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», державні закупівлі здійснюються за принципами добросовісної конкуренції серед учасників; максимальної економії та ефективності; відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель; недискримінації учасників; об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», конкуренція - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями.

Частиною другою статті 4 зазначеного Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Згідно статті 5 цього ж Закону, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання є узгодженими діями. Відповідно, особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками даних узгоджених дій.

Статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема, спотворення результатів торгів (тендерів).

Склад порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 зазначеного Закону передбачає наявність антиконкурентних дій, тобто дій між конкурентами, які є учасниками торгів, тендеру чи аукціону, при цьому учасники тендеру, беручи до уваги мету проведення тендеру, повинні конкурувати.

Всупереч зазначеному, внаслідок неправомірних дій конкуренцію між учасниками було усунено, а право на укладення договору отримано позивачем не на конкурентних засадах (має місце фактична відсутність конкурсу), чим було спотворено результати торгів, оскільки саме здійснення конкурсного відбору учасників є обов'язковою та необхідною умовою визначення переможця торгів.

А відтак, адмінколегія відповідача дійшла правомірного висновку про те, що ТОВ «Бамард-Україна» та ТОВ «Харківспецінвест» вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), що полягало у погодженні поведінки під час проведення у жовтні 2013 року Комунальним закладом Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» відкритих торгів із закупівлі виробів спортивних (придбання штучного покриття для спортивного майданчика) (без установки), в яких останні брали безпосередню участю.

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги позивача за первісним позовом задоволенню не підлягають у зв'язку з їх необґрунтованістю та безпідставністю.

Стосовно зустрічних позовних вимог, суд зазначає наступне.

Відповідно до вимог статті 238 Господарського кодексу України, за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами.

Статтею 239 Господарського кодексу України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов'язкових платежів); застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання; скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання; інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання.

Згідно частини третьої статті 56 зазначеного Закону особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до наданих позивачем письмових доказів, копія рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 60 від 30.12.2014 року про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, отримана уповноваженим представником позивача 20.01.2015 року.

Отже, кінцевим терміном сплати позивачем штрафу є 20.03.2015 року, проте станом на дату подання зустрічного позову (23.03.2015 року) нараховані штрафні санкції позивачем сплачено не було.

Згідно з пунктом 8 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Частина перша статті 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Станом на день розгляду спору штраф позивачем не сплачено, доказів зворотнього суду не надано.

Таким чином позивач, всупереч вимогам частини другої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ухилився від сплати, накладеного на нього штрафу.

Відповідно до частини сьомої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, органи Антимонопольного комітету України стягують штраф в судовому порядку.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України визначає, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуюче вищевикладене, суд вважає позовні вимоги за зустрічним позовом щодо стягнення з позивача штрафу у розмірі 20400,00 грн. обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до положень частини третьої статті 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 32, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні первісного позову відмовити.

2. Зустрічний позов задовольнити.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківспецінвест» (61146, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 3-а, ідентифікаційний код 35072236) штраф у розмірі 20400,00 грн. до загального фонду Державного бюджету України на рахунки, відкриті в управліннях Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника податків за кодом бюджетної класифікації доходів 21081100, символ звітності 106.

Стягувач: Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 30/1, ідентифікаційний код 21119343).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківспецінвест» (61146, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 3-а, ідентифікаційний код 35072236) в доход державного бюджету України (отримувач коштів: УДКС у м. Суми (м. Суми), 22030001, код отримувача (код ЄДРПОУ): 37970593, код банку отримувача (МФО): 837013, рахунок отримувача: 31218206783002, код класифікації доходів бюджету: 22030001) судовий збір в сумі 1827,00 грн.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 21.04.2015 року.

Суддя П.І. Левченко

Дата ухвалення рішення 16.04.2015
Зареєстровано 22.04.2015
Оприлюднено 27.04.2015

Судовий реєстр по справі 920/331/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 21.07.2015 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 16.04.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 23.03.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 02.03.2015 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону