Рішення
від 09.07.2009 по справі 43/41
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

43/41

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  43/41

09.07.09

За позовом     товариства з обмеженою відповідальністю "Є - КЛІМАТ"

до                     товариства з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ УКРАЇНА"

про                     стягнення 103 227, 00 грн.

                                                                      

Суддя Пасько М.В.

Представники:  

від позивача         Зарубіна Т.М. –предст. за дов.,

від відповідача     не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю        "О'КЕЙ УКРАЇНА" про стягнення 103 227, 00 грн. заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання умов договору № 382/10/08-ПТ від 22.10.2008 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2009 порушено провадження у справі                № 43/41, розгляд справи призначено на 18.03.2009.

18.03.09 від Відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні від Позивача надійшла заява про зменшення позовних вимог, відповідно до якої він просить стягнути з Відповідача 97 058, 46 грн. основного боргу з урахуванням інфляційних нарахувань та 572, 85 грн. 3 % річних.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, вимог суду, викладених в ухвалі про порушення провадження у справі, не виконав, у судове засідання представник відповідача не з'явився.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника Відповідача, невиконанням ним вимог ухвали суду, необхідністю витребування нових доказів та враховуючи заявлене клопотання, розгляд справи було відкладено на 16.04.09.

08.04.09 від Позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої Позивач просить стягнути з Відповідача 94 030, 80 грн. основного боргу, 4 178, 25 грн. інфляційних нарахувань та 579, 63 грн. 3 % річних.

Належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, представники сторін в судове засідання не з'явились.

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представників сторін, невиконанням ними вимог ухвали суду та необхідністю витребування нових доказів, розгляд справи неодноразово відклався.

В судове засідання призначене на 09.07.09 представник Відповідача не з'явився.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

Судом у відповідності до ст. 81-1 ГПК України складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

Розглянувши надані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

22.10.08 між товариством з обмеженою відповідальністю  "Є - КЛІМАТ" (далі - Позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ УКРАЇНА" (далі - Відповідач) було укладено договір поставки № 382/10/08-ПТ.

За умовами Договору Позивач зобов'язувався передати, а Відповідач прийняти та оплатити продукцію в асортименті, кількості та ціною зазначеними в накладних.

На виконання умов Договору, Позивач на підставі накладних перелічених в позовній заяві, передав Відповідачу товар на загальну суму 103 227, 00 грн.

Згідно п.8.1, п. 8.2 Договору Відповідач зобов'язувався оплачувати товар протягом 30 днів з моменту його отримання.

Відповідач свої зобов'язання згідно умов Договору належним чином не виконав, отриманий товар не оплатив.

05.12.08 Позивач направив на адресу Відповідача претензію № 399/12-ЄК з вимогою оплатити поставлений Товар, відповіді на яку не надійшло.

В січні 2009 року Відповідач повернув Товар на загальну суму 9 196, 20 грн. що підтверджується квитанціями видачі від 22.01.09 № 0055469 та від 23.01.09 № 0013918.

Відповідно до уточненого розрахунку Позивача, заборгованість Відповідача за Договором          № 382/10/08-ПТ від 22.10.08 складає: 94 030, 80 грн. основного боргу, 4 178, 25 грн. інфляційних нарахувань та 579, 63 грн. 3 % річних.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно приписів ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, а обставини, що відповідно до законодавства можуть бути підтверджені певними засобами доказування не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного Кодексу.

Відповідно до ст.225 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526 ЦК України встановлює, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) є порушенням цього зобов'язання.

Оскільки, відповідно до ст.ст.11, 526 ЦК України  зобов'язання повинні виконуватись своєчасно та належним чином, а одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається (ст. 525 ЦК України)  позовні вимоги в частині стягнення основного боргу підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають наслідки, передбачені договором або законом.

Дії відповідача є порушенням грошових зобов'язань, тому є підстави для застосування встановленої Законом та Договором  відповідальності.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, позовні вимоги щодо стягнення 3 % річних та інфляційних нарахувань підлягають задоволенню за уточненим розрахунком Позивача.

Приймаючи до уваги те, що спір виник внаслідок неправильних дій Відповідача, витрати  по  оплаті  держмита   та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України  покладаються  на  Відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ УКРАЇНА" (місцезнаходження: 01032, м. Київ, б-р Шевченка, 33, пов. 13; поштова адреса: 04050, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 9/10, код ЄДРПОУ 34356884, р/р 26007201309185 в ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528, або з будь якого іншого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Є - КЛІМАТ" (01601, м. Київ,         вул. Воровського, 31-Г, код ЄДРПОУ 36003336, р/р 26008418931 в філії ВАТ «МТБ», МФО 300829) 94 030 (дев'яносто чотири тисячі тридцять) гривень 80 коп. основного боргу, 4 178 (чотири тисячі сто сімдесят вісім) гривень 25 коп. інфляційних нарахувань, 579 (п'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 63 грн. 3 % річних, 1 032 (одна тисяча тридцять дві) гривні 27 коп. державного мита, 118 (сто вісімнадцять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

       Суддя                                                                                                               М.В.Пасько

СудГосподарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення09.07.2009
Оприлюднено22.08.2009
Номер документу4396848
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —43/41

Ухвала від 26.04.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Фоміна В. О.

Ухвала від 12.04.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Фоміна В. О.

Ухвала від 01.02.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 11.02.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Присяжнюк О.О.

Ухвала від 13.05.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Савченко А.А.

Ухвала від 11.05.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Савченко А.А.

Ухвала від 06.04.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 22.03.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 04.03.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 01.02.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні