ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 р. Справа № 804/1968/15 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіБоженко Наталії Василівни при секретаріТалаш Д.В. за участю: представників позивача представника відповідача Шкадро І.І., Константинова Б.М., Наумчик Л.В. Стечневої О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Комунального підприємства "Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради до Верхньодніпровської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області про скасування податкового повідомлення-рішення від 26.08.2014 року №0001632202, -

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Верхньодніпровської об'єднаної державної податкової інспекції ГУМ у Дніпропетровській області, в якому просить скасувати податкове повідомлення - рішення Верхньодніпровської об'єднаної державної податкової інспекції ГУМ у Дніпропетровській області від 26.08.2014 р. № 0001632202.

В обґрунтування позову зазначено, що податковий орган провів перевірку позивача, однак висновки викладені в акті перевірки не відповідають фактичним обставинам справи. Вважає, що спірне повідомлення-рішення, прийняте на підставі акту перевірки є необґрунтованим, прийнятим без урахування всіх обставин, що мають значення для його прийняття, що має наслідком його неправомірність та є підставою для скасування, оскільки господарська операція була реально здійснена.

У судовому засіданні представники позивача позовні вимоги підтримали у повному обсязі та просили їх задовольнити з підстав викладених в позовній заяві.

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечив, надавши письмові заперечення.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, які є у справі за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

Комунальне підприємство «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради, як платник податків перебуває на обліку в Верхньодніпровській об'єднаній державній податковій інспекції ГУМ у Дніпропетровській області та є платником податку на додану вартість.

Судом встановлено, що згідно із п.20.1.4. п.20.1. ст.20 та на підставі п.п.75.1.2 п.75.1 ст.75, п.п.78.1.1 п.78.1.4 п. 78.1 ст.78 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-УІ (зі змінами та доповненнями) відповідно до наказу Верхньодніпровської об'єднаної ДПІ №721 від 29.07.2014 року проведена документальна позапланова невиїзна перевірка КП «Жовтоводський водоканал» ДОР» (код ЄДРПОУ 32182594) по взаємовідносинам з Приватним науково-технічним підприємством «Регіон» (код ЄДРПОУ 24228435) за березень, квітень, липень, вересень 2012 р..

За наслідками перевірки складено Акт від 05.08.2014 року №931/04-16-22-02/32182594 (далі - Акт перевірки), згідно висновків якого встановлено порушення: нереальність здійснення господарських відносин в частині придбання КП «ЖВК» ДОР продукції ПНТП «РЕГІОН»; порушення п.185.1 ст.185, п.188.1 ст.188, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.186 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) дані відображені КП «ЖВК» ДОР у деклараціях з податку на додану вартість за березень, квітень, липень та вересень 2012 року завищено суму податкового кредиту на загальну суму 3330,61 грн..

Відповідно до статті 86 Податкового кодексу України позивачем надані заперечення на акт перевірки, із додатковими документами, однак згідно відповіді на заперечення від 20.08.2014 року №1967/10/04-16-22-02 висновки акту перевірки залишенні без змін.

На підставі висновків Акту перевірки Верхньодніпровська об'єднана державна податкова інспекція ГУМ у Дніпропетровській області прийняла податкове повідомлення-рішення №0001632202 від 26.08.2014 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів за основним платежем у розмірі 3330,61 грн. та за штрафними санкціями у розмірі 832,65 грн..

Відповідно до статті 56 Податкового кодексу України, КП «ЖВК» ДОР подало скаргу до Державної Фіскальної служби України, рішенням від 12.11.14 р. №320/10/04-36-10-08-09 скаргу було залишено без задоволення.

КП «ЖВК» ДОР звернулось до Державної фіскальної служби України із скаргою від 18.11.2014 року №9099 на податкове повідомлення-рішення, в якій просило скасувати його в повному обсязі.

Проте, Державна фіскальна служба України рішенням про результати розгляду скарги від 13.01.2015 року за №283/6/59-55-10-01-04-25, залишила без змін спірне податкове повідомлення - рішення, а скаргу - без задоволення.

Перевіряючи юридичну та фактичну обґрунтованість вказаних висновків відповідача і винесеного на підставі такого висновку спірного акту індивідуальної дії на відповідність вимогам ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд зазначає наступне.

Згідно із Порядком оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства від 22.12.2010 року за №984 Акт перевірки - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів порушень норм податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів (пункти 4-6 Порядку №984 від 22.12.2010 року).

Так, згідно договору постачання від 30 січня 2012 року за №179 ПНТП "Регіон" (Постачальник) та КП «ЖВК» ДОР (Покупець) уклали цей договір про те, що постачальник постачає і передає у власність покупцю хімічні реагенти, посуд та обладнання, повне найменування якого (їх) кількість і ціна вказується у специфікаціях до договору, а покупець приймає і сплачує даний товар на умовах чинного договору. Сума договору складає 60 000 грн. з ПДВ.

На підтвердження укладення угоди до перевірки та суду наданні видаткові та податкові накладні, подорожні листи автомобілів, які зареєстровані за позивачем, сертифікати якості, перелік яких зазначено в Акті перевірки, оборотно-сальдові відомості. Також наданні картки складського обліку матеріалів, прибуткові ордери, накази на отримання матеріалів, паспорти на продукцію, якісні посвідчення, які містяться в матеріалах справи. При цьому в наданих видаткових накладних зазначено особу (прізвище, ім'я, по батькові), яка приймала товар, дата та номер довіреності на отримання товару.

Розрахунки між підприємствами здійснені в повному обсязі, згідно платіжних доручень.

Придбаний товар у ПНТП «Регіон» використаний позивачем у власній господарській діяльності, а саме: придбанні хімреагенти використовуються хімічними лабораторіями водопостачання та водовідведення. Хіміко-бактеріологічні лабораторії водопостачання та водовідведення визначають показники якості води згідно затверджених графіків органами державного епідеміологічного нагляду, з метою доведення якісних показників води до діючих стандартів.

Висновок відповідача про нереальність укладення угоди ґрунтується на ненаданні до перевірки товарно-транспортних накладних, належних сертифікатів якості та паспортів, Акті перевірки ДПІ Жовтневого району м.Дніпропетровська №273/226/24228435 від 25.02.2013 року контрагента ПНТП "Регіон".

Так, згідно статті 61 Конституції України юридична відповідальність має індивідуальний характер.

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту (стаття 44 Податкового кодексу України).

Відповідно до ст. 83 Податкового кодексу України для посадових осіб органів державної податкової служби під час проведення перевірок підставами для висновків є: документи, визначені цим Кодексом; податкова інформація; експертні висновки; судові рішення; інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на органи державної податкової служби.

Згідно статті 187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до п. 198.6 статті 198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України встановлено, що податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Зауваження до форми і змісту податкових накладних в акті перевірки відсутні.

Згідно з приписами підпункту 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V Податкового кодексу України.

Пунктом 198.3 статті 198 Податкового кодексу України встановлено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХІV первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Господарською операцію є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Будь-які документи мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції, а визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Так, щодо належних сертифікатів якості та паспортів, слід зазначити, що оскільки сертифікати відповідності та/або походження, паспорти продукції не містять відомостей про господарську операцію (не відображає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі), тому не є безпосереднім первинним документом, що підтверджує господарські відносини позивача із його контрагентом.

В тому числі, до перевірки були надані сертифікати якості продукції, про що зазначено в Акті перевірки.

Щодо товарно-транспортних накладних, суд зазначає.

Відповідно до розділу 1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні затверджених Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997р. товарно-транспортна документація - комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу, а товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Згідно із п. 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 вказаних правил основними документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля. Дорожній лист вантажного автомобіля є документом, без якого перевезення вантажів не допускається. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її екземпляри. Перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача (у разі потреби й печаткою або штампом), передається Перевізнику.

Отже, ТТН призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом.

Тобто, товарно-транспортні накладні, не є визначальною умовою для отримання права на податковий кредит, оскiльки, законодавчi норми не ставлять в залежність вiдсутнiсть транспортних документiв на перевезення вантажу (товару) або їх недоліки з наслідками формування бази оподаткування податком на додану вартiсть. З урахуванням ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» товарно-транспортна накладна не може бути первинним документом, який пiдтверджує здiйснення господарської операцiї з поставки товарiв, та вiдповiдно набуття права власностi на нього, оскiльки не вiдображає вiдомостi про господарську операцiю з поставки товару, а вiдображає вiдомостi про господарську операцiю перевезення.

Вказані правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку, а лише встановлюють права, обов'язки та відповідальність власників автомобільного транспорту (перевізників).

Разом з цим, до суду та до перевірки надані подорожні листі вантажного та легкового автомобіля, які здійснювали транспортування товару для власних потреб підприємства.

Щодо Акту перевірки ДПІ Жовтневого району м.Дніпропетровська №273/226/24228435 від 25.02.2013 року ПНТП "Регіон", слід зазначити, що постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23 березня 2014 року адміністративний позов ПНТП «Регіон» до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУМ у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій в результаті яких складено Акт №273/226/24228435 від 25.02.2013 року «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання ПНТП "Регіон" (код ЄДРПОУ 24228435) з питань господарських відносин з ТОВ "МАТАДОР" (код ЄДРПОУ 31820299). ТОВ "Ангстрем-Континенталь" (код ЄДРПОУ 31820299), ТОВ "СТАРТ-Д" (код ЄДРПОУ 32694059), ПП "ПАНІР" (код ЄДРПОУ 36441206), ТОВ "РИВС" (код ЄДРПОУ 34914473) за березень, квітень, вересень 2012 року» - задоволено, яка набрала законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24 червня 2014 року.

Таким чином, позивачем наданні первинні документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції, що не спростовано відповідачем. На час укладання та виконання спірних угод сторони були у належному порядку зареєстровані платниками ПДВ та зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. Також податковим органом не доведено належними та допустимими доказами, що укладення договору не відповідало дійсним намірам сторін щодо набуття цивільних прав і обов'язків та те, що договір укладено без мети настання реальних наслідків, судових рішень щодо визнання угод недійсними до суду не надано, висновки акту перевірки по ланцюгу постачання не є належним доказом укладення позивачем не реальних угод, а отже доводи податкового органу ґрунтуються лише на припущеннях, що не є підставою для визнання угод недійсними.

Основним висновком у рішенні від 22.01.2009 р. у справі "БУЛВЕС" АД проти Болгарії" №3991/03 Європейський суд з прав людини зазначив, що у разі якщо національні органи за відсутності будь-яких вказівок на безпосередню участь фізичної або юридичної особи у зловживанні, пов'язаним зі сплатою податку на додану вартість, який нараховується у ланцюгу поставок, або будь-яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все ж таки застосовують негативні наслідки до отримувача оподатковуваної податком на додану вартість поставки, який повністю виконав свої зобов'язання, за дії або бездіяльність постачальника, який перебував поза межами контролю отримувача і у відношенні якого у нього не було засобів перевірки та забезпечення його виконання, то такі владні органи порушують справедливий баланс, який має підтримуватися між вимогами суспільних інтересів та вимогами захисту права власності. Рішення Європейського суду від 09.01.2007 року у справі "Інтерсплав проти України" п.38.

Таким чином, винесене податкове повідомлення-рішення 26.08.2014 року №0001632202 підлягає скасуванню, оскільки відповідачем не доведено належними та допустимими доказами правомірність його винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Керуючись ст.ст. 71, 86, 94, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Комунального підприємства "Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради до Верхньодніпровської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області про скасування податкового повідомлення-рішення від 26.08.2014 року №0001632202 - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 26.08.2014 року №0001632202.

Присудити з Державного бюджету України на користь Комунального підприємства "Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 32182594) судові витрати у розмірі 182 (сто вісімдесят дві) гривні 70 копійок.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі складення постанови у повному обсязі, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі якщо справа розглядалась судом за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, але його було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо у суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови складено згідно з ч.3 ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Н.В. Боженко

Зареєстровано 14.05.2015
Оприлюднено 18.05.2015
Дата набрання законної сили 03.03.2015

Судовий реєстр по справі 804/1968/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.03.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.03.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону