ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2015Справа №910/19801/14 За позовом товариства з додатковою відповідальністю "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУДЛАЙФ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОВАМО КЕПІТАЛ"

третя особа , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Арестович-Корнійчук О.М.

про визнання векселя таким, що не має вексельної сили, скасування акту протесту векселя в неоплаті та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає примусовому виконанню

Головуючий суддя: Ярмак О.М.

Судді: Пасько М.В.

Підченко Ю.О.

Представники сторін:

від позивача Дядюк Є.М. за дов.

від відповідача не з'явився

від третьої особи не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Пред'явлені вимоги про визнання простого векселя серії АА 1082262, виданого 02.03.2012р. у м. Києві, на суму 21 861 000,00 грн. таким, що не має вексельної сили; скасування акту протесту про неоплату вказаного простого векселя серії АА 1082262, виданого 02.03.2012р. та визнання таким, що не підлягає примусовому виконанню, виконавчого напису, вчинених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Арестович-Корнійчук О.М. 14.05.2014р. та зареєстрованих в реєстрі за № № 437, 438.

Позовні вимоги мотивовані тим, що вказаний вексель виданий із порушенням вимог Уніфікованого закону про переказні і прості векселі та Закону України «Про обіг векселів в Україні», оскільки не містить всіх обов'язкових реквізитів (дефект форми), та не був належним чином пред'явлений векселедавцю у місці платежу і взагалі не був пред'явлений до оплати, протест в неоплаті векселя та виконавчий напис були вчинені нотаріусом по відношенню до векселя, який не має вексельної сили та з порушенням встановленої законодавством України процедури вчинення протесту векселя.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.09.14 порушено провадження у справі, справу призначено до розгляду, залучено до участі у справі Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Арестович-Корнійчук О.М. в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

27.10.15 третя особа надала клопотання про розгляд справи без її участі та документи на виконання ухвали суду.

02.12.2014р. через відділ діловодства суду позивач подав клопотання про призначення експертизи, надав докази по справі.

У засіданні 02.12.2014р. представник відповідача подав письмовий відзив, в якому проти позову заперечив, з тих підстав, що вексель виписаний у відповідності до вимог Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, Закону України «Про обіг векселів в Україні», оспорюваний вексель підписаний директором позивача Арутюновою І.В., при цьому посада головного бухгалтера на дату виписування векселя була відсутня, а її повноваження були підтверджені рішенням загальних зборів учасників від 02 березня 2012 року (протокол № 02/03), повноваження директора позивача на внесення змін до векселю, щодо строку платежу, підтверджує протоколом загальних зборів учасників від 02 березня 2013 р. Відповідач зазначає, що статутом передбачено його скорочене офіційне найменування - ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ», тому посилання позивача на невірне найменування відповідача у векселі є безпідставним. Вексель був пред'явлений за місцем знаходження платника (позивача), отже в належному місці, а протест та виконавчий напис були вчинені нотаріусом у відповідності до чинного законодавства.

02.12.14 представником позивача подано клопотання про приєднання доказу: копії статуту позивача в редакціях, які діяли в період 2012 - 2013 рр.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2014р. призначено колегіальний розгляд справи.

За розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 02.12.2014р. визначено колегію суддів для розгляду справи № 910/19801/14 у складі: Головуючий суддя Ярмак О.М., суддя Пасько М.В., суддя Підченко Ю.О.,

Ухвалою суду від 02.12.2014р. справу прийнято до провадження у колегіальному складі та призначено до розгляду у судовому засіданні.

04.12.14р. через канцелярію суду позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи по справі та клопотання про витребування доказів.

18.12.14 позивачем повторно подані клопотання про призначення судової експертизи, та про витребування доказів, яке судом задоволено.

Ухвалою суду від 20.01.14 розгляд справи відкладено на 03.02.15 та витребувано у відповідача оригінали довідок за вих. № 02/03/12-1, № 02/03-13-1від 02.03.2012р., оригінал простого векселю АА № 1082262 номіналом 21 861 000,00 грн. від 02.03.2012р.

21.01.15 через відділ діловодства надійшло клопотання про заміну сторони (відповідача) підписане представником Бурбела Аллою Вікторівною (Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОВАМО КЕПІТАЛ») в якому вона просить задовольнити клопотання про залучення до участі у справі іншої сторони, заміну належного відповідача - Компанії МЕНПОЛСА ХОЛДІНГС ЛТД (MENPOLSA HOLDINGS LTD) номер реєстрації НЕ288499, місцезнаходження/адреса реєстрації: Спуроу Купріаноу 61, СК ХАУС.П.С. 4003, м.Лімассол, Кіпр, з посиланням на ст.ст. 24,25 ГПК України, оскільки на даний час векселедержателем спірного векселя є вказана компанія на підставі договору купівлі - продажу цінних паперів від 19 січня 2015 р. та акту прийому - передачі цінних паперів.

Вказане клопотання відхилене судом, в зв'язку недоведеністю підстав для заміни відповідача відповідно до ст..ст. 24, 25 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2015р. призначено судово-технічну експертизу по справі № 910/19801/14, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) на вирішення поставлені наступні питання: 1) чи нанесено відтиск печатки ТзДВ "СК "ГУДЛАЙФ" на реквізиті векселя - зміні строку здійснення платежу, на оригіналі бланку простого векселя серії АА №1082262 номіналом 21 861 000,00 грн. від 02.03.2012 р. наданою печаткою ТзДВ "СК "ГУДЛАЙФ"? 2) чи нанесений відтиск печатки ТзДВ "СК "ГУДЛАЙФ" на реквізиті векселя - зміні строку здійснення платежу, на оригіналі бланку простого векселя серії АА №1082262 номіналом 21 861 000,00 грн. від 02.03.2012 р. у той самий час, яким датована вказана зміна строку здійснення платежу - 02.03.2013 р.?, та зобов'язано сторони виконувати вимоги експерта та надати всі необхідні документи для проведення експертизи.

12.03.2015р. до суду від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи № 910/19801/14 з клопотанням експерта про надання документів, необхідних для проведення експертизи: оригінал досліджуваного документу - простий вексель серії АА № 1082262 номіналом 21 861 000,00 грн. від 02.03.2012, оригінали документів, які містять відтиски печатки ТЗДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУДЛАЙФ", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2012 по період подання позовної заяви директором ТЗДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУДЛАЙФ" Лісовською В.В., що зареєстрова у суді 18.09.2014, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.

Ухвалою суду від 16.03.2015р. поновлено провадження у справі № 910/19801/14, розгляд справи призначено на 31.03.2015 р. та зобов'язано сторони виконати вимоги експерта та надати всі необхідні дока документи для проведення експертизи.

27.03.15р. через канцелярію суду представником відповідача Бурбела А.В. подана заява, в якій повідомляється про те, що векселедержателем є інша особа - Компанія МЕНПОЛСА ХОЛДІНГС ЛТД, усі запитувані документи надати до суду не може, так як вони передані вказаній компанії.

У зв'язку з перебуванням судді Підченка Ю.О. на лікарняному, судове засідання, призначене на 31.03.2015 р. о 12 год. 20 хв., не відбулося.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.04.15 розгляд справи призначений на 28.04.2015.

28.04.25 позивачем через канцелярію суду надано оригінали документів з вільними зразками відтисків печатки позивача на 8 аркушах.

В зв'язку з ненаданням оригіналу векселю відповідачем, суд вважає недоцільним направлення матеріалів справи для подальшого проведення експертизи.

У судовому засіданні представник позивача вимоги підтримав, надав пояснення по справі, яких пояснив, що надані відповідачем докази передачі векселя компанії МЕНПОЛСА ХОЛДІНГС ЛТД не можуть бути доказами передачі прав і обов'язків за оспорюваним векселем, оскільки було здійснено продаж вже опротестованого векселя, продаж (фіктивний) відбувся вже в процесі розгляду даної справи, що свідчить про ухилення відповідача від розгляду справи. Залучення іншого відповідача є неможливим, оскільки надані документи не підтверджують перехід прав і обов'язків вже опротестованого векселя до іншої особи. Опротестований вексель втратив ознаки цінного паперу і набув ознаки виконавчого документу. Індосамент здійснений після протесту векселя в неплатежі має наслідки звичайної цесії.

Відповідач свого представника у судове засідання не направив, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином за адресою вказаною в позовній заяві та витягу з ЄДРПОУ станом на час розгляду справи, докази наявні в матеріалах справи.

За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, відповідно до ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, встановив:

02 березня 2012 року Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГУДЛАЙФ» видано простий вексель серії АА 82262 зі строком оплати - за пред'явленням, але не раніше 02.03.2013 р., згідно якого позивач (ТзДВ «Страхова компанія «ГУДЛАЙФ») зобов'язався сплатити проти цього векселя наказу ТОВ «ГУДЛАЙФ ФІНАНС» суму 21 861 000,00 грн. Вказаний вексель підписано посадовою особою - директором позивача Арутюновою І.В , підпис якої скріплений печаткою позивача.

02 березня 2013 р. до спірного векселя внесено зміни, встановлено новий строк платежу "за пред'явленням, але не пізніше 02 березня 2015 р." Зазначені зміни підписані директором позивача Кублій І.Д. та скріплені вже іншою печаткою з найменуванням позивача.

На зворотному боці векселя містяться індосамент «Платити наказу ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» (ЗНВПІФ «OVAMO Ecology Fund», без обороту на мене). Директор Бондаренко О.І.», підпис скріплений печаткою ТОВ «ГУДЛАЙФ ФІНАНС», а також напис: "відповідно до змін від 02 березня 2013 р. Директор Єрмоленко Н.М, головний бухгалтер Кублій І.Д., підписи скріплені печаткою відповідача - ТОВ "Компанія з управління активами "ОВАМО КЕПІТАЛ".

14.05.2014 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Арестович- Корнійчук О.М. було вчинено протест про неоплату вказаного векселя, внесений до реєстру за № 437.

14.05.2014 р. нотаріусом було вчинено виконавчий напис, внесений до реєстру за № 438, яким пропонувалось стягнути з позивача (векселедавця) на користь відповідача - ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ», який діє від свого імені та в інтересах Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «OVAMO Ecology Fund» (код ЄДРІСІ 2331465), - векселедержателя вказаного векселя, плату у розмірі 21 861 000,00 грн.

Дата набрання чинності вказаного виконавчого напису - 14.05.2014 р.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст.75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі простий вексель містить: (1) назву "простий вексель", яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений; (2) безумовне зобов'язання сплатити визначену суму грошей; (3) зазначення строку платежу; (4) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж; (5) найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж; (6) зазначення дати і місця складання простого векселя; (7) підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

Відповідно до ст.76 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, зазначених у попередній статті, не має сили простого векселя, за винятком випадків, зазначених нижче у цій статті. При відсутності особливого зазначення, місце, де видано документ, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем проживання векселедавця. Простий вексель, в якому не вказано місце його видачі, вважається виданим у місці, зазначеному поруч з найменуванням векселедавця.

Згідно зі ст. 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні", в редакції, яка діяла на час видачі векселя, видавати прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. На момент видачі векселя векселедавець простого векселя повинен мати перед особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" вексель підписується від імені юридичних осіб - власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель. Підписи скріплюються печаткою.

Згідно ст. 97 Цивільного кодексу України управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до положень ч. 2 ст. 99 ЦК України виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб.

За положеннями пункту 8.1. Статуту позивача (в редакції, що діяла на час спірних правовідносин) виконавчим органом товариства з додатковою відповідальністю є директор.

Відповідно до п.п. к) п. 8.2.2 вказаного статуту, до виключної компетенції загальних зборів учасників позивача входить прийняття рішення стосовно відчуження будь-яким чином рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, що належать товариству.

Згідно довідки № 12-09/14-1 від 12.09.2014 p., загальними зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гудлайф» в період 2011 - 2014 р.р. не приймалось рішення про надання згоди директору, видавати векселі на будь - яку суму чи здійснювати погашення боргу перед третіми особами шляхом видачі відповідних векселів, а також не приймалось рішення щодо подальшого схвалення видачі і оформлення векселів.

Відповідно до ст. 7 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, якщо на переказному векселі є підписи осіб, нездатних зобов'язуватися за переказним векселем, або підроблені підписи або підписи вигаданих осіб, або підписи, які з будь-яких інших підстав не можуть зобов'язувати тих осіб, які поставили їх на переказному векселі або від імені яких переказний вексель був підписаний, то зобов'язання інших осіб, які поставили свої підписи на ньому, є все ж таки юридично дійсними.

За наявності на переказному або простому векселі підписів осіб, не здатних брати зобов'язання за векселем, або підроблених підписів, або підписів вигаданих осіб, або підписів, що за будь-яких інших підстав не можуть зобов'язувати тих осіб, які поставили на них підписи чи від імені яких він був підписаний, то, згідно ст. ст. 7, 77 Уніфікованого закону, зобов'язання інших осіб, які поставили свої підписи на ньому, є юридично дійсними. Отже, підписи індосантів, що не можуть зобов'язувати тих осіб, від імені яких вони поставлені, не переривають ряду індосаментів.

За вимогами ст.ст. 8, 77 Уніфікованого закону кожний, хто поставив свій підпис на простому або переказному векселі як представник особи, від імені якої він не був уповноважений діяти, сам зобов'язаний за векселем і, якщо заплатить, матиме ті самі права, що й особа, за яку він мав намір діяти. Таке ж правило застосовується до представника, який перевищив свої повноваження.

З огляду на це, особа, яка отримала вексель від представника, що не мав достатніх повноважень на передачу) векселя, не може вимагати виконання зобов'язань за векселем від особи, котра видала (передала) вексель. Однак вона вправі вимагати здійснення платежу за векселем від такого представника, що поставив свій підпис на векселі, в обсязі і за умов, зазначених у векселі, виходячи з того, що його передано особисто цим представником.

У разі перевищення повноважень представником особи, від імені якої вексель підписано, тобто, прийняття ним зобов'язання за векселем від імені іншої особи на суму, що перевищує ту, в межах якої він мав право діяти, зобов'язання переноситься на представника не в повному обсязі, а лише в межах перевищення.

Спірний вексель видано і підписано посадовою особою - колишнім директором позивача Арутюновою І.В., яка не була належним чином уповноважена на такі дії рішенням загальних зборів учасників позивача, отже, з перевищенням повноважень.

За змістом ст. 241 ЦК України, вчинення директором дій з перевищенням повноважень створюють права та обов'язки для позивача лише у разі наступного їх схвалення останнім.

02 березня 2013 року були внесені зміни до реквізитів оспорюваного векселя щодо строку платежу директором позивача Кублій І.Д.

При ознайомленні з оригіналом векселя в судовому засіданні 02.12.14, представником позивача було виявлено, що печатка якою скріплений підпис директора Кублій І.Д. відрізняється від печатки позивача, та заявлено клопотання про призначення експертизи.

На вимогу ухвал суду надати оригінал векселя для проведення експертизи, відповідачем надано клопотання про заміну сторони (відповідача) та повідомлено, що вексель як цінний папір проданий нерезиденту - Компанії МЕНПОЛСА ХОЛДІНГС ЛТД (MENPOLSA HOLDINGS LTD) номер реєстрації НЕ288499, місцезнаходження/адреса реєстрації: Спуроу Купріаноу 61, СК ХАУС.П.С. 4003, м.Лімассол, Кіпр, за договором купівлі - продажу цінних паперів від 19 січня 2015 р. та акту прийому - передачі цінних паперів від 19 січня 2015 р.

Позивач стверджує, що директор Кублій І.Д. також діяла з перевищенням повноважень, оскільки рішень зборів учасників товариства про надання повноважень директору Кублій І.Д. на вчинення вказаних дій також не виявлено.

Крім того, зміни до реквізитів векселю, внесені директором Кублій І.Д., яка одночасно була директором позивача (векселедавця) та головним бухгалтером відповідача (векселедержателя), що підтверджується написом, здійсненим на зворотньому боці векселя та дає підстави вважати, що оспорюваний вексель був виданий не для оформлення грошового боргу позивача за фактично поставлені товари, виконані роботи або надані послуги, що свідчить про фактичну «безтоварність» оспорюваного векселя.

Надані відповідачем копії протоколів загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гудлайф» від 02 березня 2012 року (протокол № 02/03) та від 02 березня 2013 року (протокол № 02/03 - 13) не є належними доказами повноважень директора позивача щодо видачі та внесення змін до векселю, оскільки завірені директором відповідача.

Наявність вказаних протоколів спростовується поясненнями представника позивача та довідкою позивача (№ 12-09/14-1 від 12.09.2014 p.).

За таких обставин, враховуючи відсутність у директора Арутюнової І.В. повноважень на підписання спірного векселя, та у директора Кублій І.Д. повноважень на внесення змін до векселя, позивач не є особою, зобов'язаною за спірним векселем.

Як вбачається з матеріалів справи будь-яких доказів існування між сторонами договорів за якими видавався цей вексель, будь-яких доказів фактичної поставки відповідачем на адресу позивача будь-яких товарів, робіт чи послуг сторонами суду не подано.

За вказаних обставин суд вважає, що спірний вексель був виданий позивачем з порушенням ст.75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі та ст.4, 5 Закону України "Про обіг веселів в Україні", тому дані векселі не можна вважати такими, що мають вексельну силу, відповідно позовні вимоги позивача в цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач в позовній заяві стверджує, що вексель не був пред'явлений позивачу (векселедавцю) у місці платежу і взагалі не був пред'явлений, що є підставою вважати, що відповідач прострочив виконання зобов'язання.

У простому векселі вказано місце платежу відмінне від місця знаходження векселедавця (позивача), а саме: вексель підлягає оплаті за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 4, поточний рахунок .26506301000834 в АТ «НК Банк», МФО 322432, платник - векселедавець (позивач) знаходиться за адресою: м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14.

Місце платежу за векселем згідно зі ст. 75 Уніфікованого закону є обов'язковим реквізитом простого векселя.

Згідно з п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів» від 08.06.2007 р. № 5, вексель має пред'являтися до платежу у визначеному в ньому місці, а якщо останнє не було прямо визначено, - за місцем знаходження платника (акцептанта) переказного векселя або за місцем складання простого векселя (статті 2, 76 Уніфікованого закону).

Вексельні зобов'язання прямих боржників - векселедавця простого та акцептанта переказного векселя - можуть бути виконані належним чином тільки за умови його пред'явлення до платежу у визначеному шляхом зазначення населеного пункту або конкретної адреси місці.

Вимога про платіж, пред'явлена не в місці, визначеному у векселі за викладеними вище правилами не є пред'явленою належними чином.

Отже, протест у неплатежі, вчинений без вказівки про пред'явлення векселя до платежу у визначеному в ньому місці, не може вважатися належним доказом відсутності платежу і бути підставою для задоволення регресних вексельних вимог.

Прямий боржник за векселем зобов'язаний довести обґрунтованість своїх заперечень стосовно того, що векселедержатель не пред'явив йому оригінал векселя або не надав можливості перевірити наявність у встановленому місці та у визначений строк у особи, що пред'явила вимогу, оригіналу векселя і прав власності на зазначений цінний папір. Векселедержатель може спростувати ці заперечення шляхом надання будь-яких не заборонених законом доказів.

Кредитор, який не спростував заперечення прямого боржника про відсутність належного пред'явлення векселя до платежу, вважається таким, що прострочив. До такого кредитора застосовуються наслідки, передбачені статтею 613 Цивільного кодексу України.

Пленум Вищого господарського суду України у своїй постанові від 24.10.2011р № 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" (п.8) роз'яснив, що виходячи з приписів частини другої статті 50 Закону України "Про нотаріат", право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, а також нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Спори між боржниками і стягувачами, а також спори за позовами інших осіб, прав та інтересів яких стосуються нотаріальні дії чи акт, у тому числі про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, про повернення стягнутого за виконавчим написом, вирішуються господарським судом за позовами боржників або зазначених осіб до стягувачів, якщо суб'єктний склад сторін відповідного спору відповідає приписам статті 1 ГПК. При цьому за змістом статей 1, 2, 18, 22, 27 ГПК, статей 1 і 3 названого Закону нотаріус не може бути відповідачем у господарському процесі, а залучається до участі в ньому як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Як встановлено судом 14.05.2014 р. приватним нотаріусом був вчинений виконавчий напис, зареєстрований за № 438, яким запропоновано стягнути з позивача на користь відповідача плату в сумі 21861000,00 грн. на підставі протесту векселя про неоплату строком платежу за пред'явленням, але не пізніше 2 березня 2015 р.

Оскільки судом встановлено, що спірний вексель, виданий позивачем з порушенням ст.75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі та ст. ст. 4, 5 Закону України "Про обіг веселів в Україні", тому даний вексель не можна вважати таким, що має вексельну силу, позовні вимоги позивача про скасування акту протесту про неоплату векселя за № 437 вчиненого 14.05.2014 та визнання виконавчого напису № 438 від 14.05.2014 р. таким, що не підлягає виконанню, також підлягають задоволенню.

Заперечення відповідача, викладені у відзиві, не заслуговують на увагу суду, оскільки спростовуються зібраними у справі доказами.

Враховуючи вищевикладене, вимоги позивача є обґрунтованими, підтверджуються матеріалами справи та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

З урахуванням вищенаведеного, керуючись ст.ст. 32 - 34, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2. Визнати простий вексель серії АА 1082262 виданий 02 березня 2012 р. таким, що не має вексельної сили.

3. Скасувати акт протесту про неоплату векселя, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Арестович-Корнійчук О.М. 14.05.2014р. та зареєстрований в реєстрі за № 437.

4. Визнати виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Арестович-Корнійчук О.М. 14.05.2014 р. та зареєстрований в реєстрі за № 438, таким, що не підлягає виконанню.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОВАМО КЕПІТАЛ" (01001, м. Київ, вул..Еспланадна, буд. 34/2 офіс 1, код ЄДРПОУ 35809881, діє від імені і в інтересах інституту спільного інвестування Закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду ««OVAMO Ecology Fund»» на користь товариства з додатковою відповідальністю "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУДЛАЙФ" (01001, м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, буд.14, код ЄДРПОУ 37883773) 3654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн.. 00 коп. судового збору.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Колегія суддів О.М. Ярмак (головуючий)

М.В.Пасько

Ю.О.Підченко

Повне рішення складено 29.05.2015р.

Дата ухвалення рішення 28.04.2015
Зареєстровано 09.06.2015
Оприлюднено 10.06.2015

Судовий реєстр по справі 910/19801/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 28.04.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.04.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.03.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.03.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.02.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.09.2014 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону