ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

===================================================================================================================================================================

УХВАЛА

"16" липня 2015 р. Справа № 927/881/15

За позовом : Заступника прокурора міста Чернігова, вул.Шевченка,1, м. Чернігів,

в інтересах держави

В особі : Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,

вул. Хрещатик, 30,м.Київ,01030

В особі : Державного концерну "Укрторф",

вул. Червоноармійська, 65, м. Київ, 03150 (04080 м. Київ, вул.Фрунзе,85.)

Відповідач-1: Державне підприємство "Чернігівторф", вул. Борисенко 35-а, м. Чернігів, 14000

Відповідач-2: Товариство з обмеженою відповідальністю "Терма Груп",

вул. Вадима Гетьмана, 1, м. Київ, 03057

Предмет спору: про визнання недійсним договору та додаткових угод до нього

Суддя Книш Н.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача-1: Глібко В.П. провідний юрисконсульт довіреність №415 від 29.10.2014р.

Від відповідача-2: Гончаренко П.О. представник довіреність №68 від 01.07.2015р.

За участю: Дементьєва М.М. прокурор начальник відділу прокуратури м. Чернігова

Заступником прокурора міста Чернігова в інтересах держави в особі: Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в особі: Державного концерну "Укрторф" подано позов про визнання недійсним договору про спільну діяльність підприємств від 29.04.2015р., укладений між ДП «Чернігівторф» та ТОВ «Терма Груп»; про визнання недійсною додаткової угоди №1 до договору про спільну діяльність підприємств №29/4-СД від 18.05.2015р., укладену між ДП «Чернігівторф» та ТОВ «Терма Груп»; про визнання недійсною додаткової угоди №2 до договору про спільну діяльність підприємств №29/4-СД від 09.06.2015р., укладену між ДП «Чернігівторф» та ТОВ «Терма Груп».

Від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву №67 від 30.06.2015р., в якому проти позову заперечував та зазначив, що 29.05.2015р. ТОВ «Терма Груп» та ДП «Чернігівторф» підписали договір №29/4-СД про спільну діяльність підприємств, що ДП «Чернігівторф» має безумовне право підписувати будь-які договори (правочини) без погодження з Уповноваженим органом управління, якщо вказані правочини не передбачають відчуження майна, що є державною власністю, передачу з балансу на баланс, здачу в концесію, лізинг та оренду нерухомого майна, закріпленого за підприємством, що враховуючи п.7 ст.141 ГК України, ТОВ «Терма Груп» та ДП «Чернігівторф» уклали додаткову угоду №1 від 18.05.2015р. та №2 від 09.06.2015р., які внесли остаточне тлумачення договору, а саме, що договір не передбачає об'єднання внесків сторін (передачу майна сторін у спільну власність). Відповідач-2 повідомляє, що до підписання додаткової угоди №2 від 09.06.2015р. дій та правочинів по вказаному договору не здійснювалось, у зв'язку з внесеними змінами до договору даний вид відносин сторін трактується Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 31 (МСБО31), як спільно контрольовані операції, різні складові частини виробничого процесу відображаються в обліку кожним контролюючим учасником, кожен контролюючий учасник несе свої власні витрати й одержує свою частку доходу від продажу, причому така частка визначається конкретною угодою. Відповідач-2 вважає, що оскільки не передбачено відчуження чи об'єднання майна державної власності, то відсутній предмет погодження договору у відповідності до постанови КМУ від 11.04.2012р. №296, яка вимагає проведення оцінки майна, що передається. ГК України регламентує два види спільної діяльності без створення юридичної особи: спільна діяльність з об'єднанням вкладів сторін та спільна діяльність без об'єднання вкладів сторін, вказаний договір в редакції від 09.06.2015р. є прикладом спільної діяльності сторін без об'єднання вкладів, а саме розділяє окремо роботу сторін на кожному етапі, об'єктом розподілу є тільки виручка сторін. Оскільки підприємства Концерну «Укрторф» не отримують державного фінансування, являються збитковими, правління Концерну на засідання від 05.06.2015р. (протокол №10 п.4) вирішило: рекомендувати керівникам підприємств активізувати роботу із залученням приватних інвестицій шляхом укладання, за погодженням правління, відповідних інвестиційних договорів, рентабельність діяльності підприємства за якими не менша 20% та їх зміст відповідає законодавству України.

Від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву №294 від 07.07.2015р., в якому проти позову заперечував та зазначив, що сторонами були укладені додаткові угоди №1 від 18.05.2015р. та №2 від 09.06.2015р., якими були внесені уточнення до спірного договору, а саме, що договір не передбачає об'єднання внесків сторін (передачу майна сторін у спільну власність). ДП «Чернігівторф» має безумовне право підписувати будь-які договори (правочини) без погодження з Уповноваженим органом управління, якщо вказані правочини не передбачають відчуження майна, що є державною власністю, передачу з балансу на баланс, здачу в концесію, лізинг та оренду нерухомого майна, закріпленого за підприємством. Майно ДП «Чернігівторф» не може бути будь-яким чином відчужено, так як існує заборона відчуження майна підприємства. Відповідач-1 зазначив, що відповідно до вимог ст.3.5 Статуту ДП «Чернігівторф» Концерн «Укрторф» письмово погодив вказаний договір №29/4-СД про спільну діяльність підприємств, тобто твердження позивача щодо порушення вимог ч.2 ст.203 ЦКУ є безпідставними. Посилання позивача на ч.3 ст.121 ГКУ, на думку відповідача-1, взагалі є незрозумілим, оскільки дана стаття регламентує зовсім іншу сферу відносин - об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом), які до договірних зобов'язань між підприємствами не мають ніякого відношення. Відповідач-1 зазначає, що до відносин між сторонами за договором №29/4-СД про спільну діяльність підприємств необхідно застосовувати положення Постанови КМУ від 11.04.2012р. №296 «Про затвердження Порядку укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», але в даному випадку відсутній предмет погодження договору у відповідності до зазначеної постанови, яка вимагає проведення оцінки майна, що передається. Договір №29/4-СД про спільну діяльність підприємств в його редакції від 09.06.2015р. розділяє окремо роботу сторін на кожному етапі і є прикладом спільної діяльності сторін без об'єднання вкладів (без відчуження чи фактичної передачі майна), об'єктом розподілу є тільки виручка сторін отримана в процесі спільної роботи. Також, не має місця порушення п.7 ст.141 ГКУ, оскільки за договором №29/4-СД про спільну діяльність підприємств в редакції від 09.06.2015р. майно не є вкладом у спільну діяльність, а залишається інтелектуальною та майновою власністю сторін і лише залучається до використання.

Від відповідача-1 надійшов лист №302 від 08.07.2015р. з додатком документів, який долучений до матеріалів справи.

Прокурор в судовому засіданні 09.07.2015р. надав клопотання №49г-15 від 09.07.2015р. про залучення документа до матеріалів справи, яке задоволено судом, документ долучений до матеріалів справи.

Прокурор в судовому засіданні 09.07.2015р. надав пояснення №49г-15 від 09.07.2015р., в якому зазначив, що сторонами при укладанні договору недодержані вимоги ч.1,ч.2 ст.203 ЦК України, договір суперечить вимогам ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» щодо його погодження з органом управління, щодо незалежної оцінки майна за ринковими цінами, розміру частки у спільній діяльності, а також вимогам ч.3 ст.121 ГК України, п.7 ст.141 ГК України, ДП «Чернігівторф» вийшло за межі наданої статутом дієздатності щодо укладання договорів про спільну діяльність, а саме п.3,4 та п.4.4 Статуту.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 09.07.2015р. надав лист від 09.07.2015р., в якому повідомив адресу Державного концерну «Укрторф»: 04080 м. Київ, вул.Фрунзе,85.

Представники відповідача-1, відповідача-2 та прокурор в судовому засіданні 16.07.2015р. надали клопотання про нездійснення технічної фіксації судового процесу, які задоволені судом.

Прокурор в судовому засіданні надав письмове пояснення №49г-15 від 16.07.2015р., в якому зазначив, що твердження ДП «Чернігівторф», що майно зазначене у договорі не є вкладом у спільну діяльність не може прийматися до уваги, оскільки такий статус цього майна визначений ст.1130 ЦК України та договором про спільну діяльність від 29.04.2015р.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні надав письмове пояснення №313 від 15.07.2015р. щодо позиції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо погодження договору про спільну діяльність, в якому зазначив, що підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Уповноваженого органу управління, Концерну та Статуту. Що ДП «Чернігівторф» має право підписувати будь-які договори без погодження з Уповноваженим органом управління, якщо вказані правочини не передбачають відчуження майна, що є державною власністю, передачу з балансу на баланс, здачу в концесію, лізинг та оренду нерухомого майна, закріпленого за підприємством. Відповідач-1 вважає, що спірний договір має характер договору про співробітництво та координацію спільних дій учасників, без об'єднання вкладів учасників, тому не передбачає погодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Державного концерну «Укрторф» заяв та клопотань не надходило. Ухвала про порушення провадження у справі від 25.06.2015р., направлена на адресу Державного концерну «Укрторф», вказану у позовній заяві (вул. Червоноармійська, 65, м. Київ), повернулася до суду з відміткою відділу поштового зв'язку за закінченням терміну зберігання. Ухвала про відкладення розгляду справи від 09.07.2015р. направлена на адресу Державного концерну «Укрторф» - вул. Червоноармійська, 65, м. Київ адресатом не отримана, що підтверджується витягом з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта». Ухвала про відкладення розгляду справи від 09.07.2015р. направлена на адресу Державного концерну «Укрторф» - м. Київ, вул.Фрунзе,85 отримана адресатом 11.07.2015р., що підтверджується витягом з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта». Ухвала про відкладення розгляду справи від 09.07.2015р., направлена на адресу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України отримана адресатом згідно поштового повідомлення №1400603587407.

Згідно Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в реєстрі станом на 09.07.2015р. значиться Державний концерн «Укрторф», ідентифікаційний код 35633030, місцезнаходження м. Київ, вул.Червоноармійська,65.

Згідно п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що в разі якщо ухвалу про порушення провадження по справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

З огляду на викладене суд доходить висновку про належне повідомлення Державного концерну «Укрторф» про дату, час і місце розгляду справи у господарському суді Чернігівської області.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні заявив усне клопотання про не перехід до розгляду справи по суті у зв'язку з відсутністю представника позивача.

Представник відповідача-1 підтримав дане клопотання та наголосив на необхідності зобов'язати Міністерство енергетики та вугільної промисловості України надати письмові пояснення зі своєю позицією по даному спору.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти усного клопотання представника відповідача-2, посилаючись на належне повідомлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Державного концерну «Укрторф» про час і місце розгляду справи, та вважає за можливе перейти до розгляду справи по суті.

Суд відмовив у задоволенні усного клопотання представника відповідача-2 про не перехід до розгляду справи по суті, з огляду на належне повідомлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Державного концерну «Укрторф» про дату, час та місце розгляду даної справи, на наявності достатнього часу для направлення ними уповноважених представників у судове засідання, на відсутність клопотань від позивача про відкладення розгляду справи та наявність у судовому засіданні прокурора.

У судовому засіданні суд перейшов до розгляду справи по суті. Прокурор виклав позовні вимоги та просив задовольнити їх в повному обсязі. Представники відповідачів, заперечували проти позову, з підстав, зазначених у відзивах на позовну заяву.

Відповідно до п.2, п.3 ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні. Такими обставинами, зокрема, неподання витребуваних доказів, необхідність витребування нових доказів.

Розпочавши розгляд справи по суті, розглянувши подані матеріали, вислухавши пояснення прокурора, представників відповідача-1, відповідача-2, суд з метою повного та об'єктивного дослідження всіх обставин по даній справі, вважає за необхідне відкласти розгляд справи, зобов'язавши сторони надати витребувані документи. За таких обставин розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Розгляд справи відкласти на 24.07.2015р. о 10год. 30хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 14000 м. Чернігів, проспект Миру 20, кімната № 23.

2. Зобов'язати позивача та прокурора: надати мотивоване письмове пояснення з нормативно-правовим обґрунтуванням підстав визнання недійсними додаткових угод №1 від 18.05.2015р. та №2 від 09.06.2015р. до договору про спільну діяльність підприємств від 29.04.2015р.; представнику в судовому засіданні мати документи, що підтверджують повноваження та посвідчують особу.

3. Зобов'язати Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Державний концерн «Укрторф» : письмово викласти свою позицію щодо заявленого прокурором позову та щодо заперечень відповідачів проти позову; представнику в судовому засіданні мати документи, що підтверджують повноваження та посвідчують особу.

4. Зобов'язати відповідача-1 надати: мотивоване письмове пояснення з нормативно-правовим обґрунтуванням щодо відповідності діючому законодавству України договору про спільну діяльність підприємств від 29.04.2015р., укладеного між ДП «Чернігівторф» та ТОВ «Терма Груп», на момент укладання; письмове пояснення з документальним обґрунтуванням щодо підстав зазначення номеру договору №29/4-СД на додаткових угодах №1 від 18.05.2015р. та №2 від 09.06.2015р.; представнику в судовому засіданні мати документи, що підтверджують повноваження та посвідчують особу.

5. Зобов'язати відповідача-2 надати: мотивоване письмове пояснення з нормативно-правовим обґрунтуванням щодо відповідності діючому законодавству України договору про спільну діяльність підприємств від 29.04.2015р., укладеного між ДП «Чернігівторф» та ТОВ «Терма Груп», на момент укладання; письмове пояснення з документальним обґрунтуванням щодо підстав зазначення номеру договору №29/4-СД на додаткових угодах №1 від 18.05.2015р. та №2 від 09.06.2015р.; письмове пояснення щодо позиції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо погодження договору про спільну діяльність; представнику в судовому засіданні мати документи, що підтверджують повноваження та посвідчують особу.

6. Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації, з наданням документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписала довіреність); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

7 . Попередити сторони, що відповідно до п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право стягнути до Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до 1700 грн. за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

Суддя Н.Ю.Книш

Дата ухвалення рішення 16.07.2015
Зареєстровано 17.07.2015
Оприлюднено 21.07.2015

Судовий реєстр по справі 927/881/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 29.07.2015 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 16.07.2015 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 09.07.2015 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/881/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону