Рішення
від 28.07.2015 по справі 910/12407/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/12407/15 28.07.15 р.

За позовом Державної організації "Українське агентство з авторських та суміжних прав"

в інтересах: 1) BROADCAST MUSIC, INC (BMI)

2) PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо"

про стягнення 85 260,00 грн.

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Пархоменко Ю.Л.,

за участю представників сторін:

від позивача: Матросов Д.Г. за довіреністю № б/н від 24.02.2015 р.;

від відповідача: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав" в інтересах: 1) BROADCAST MUSIC, INC (BMI), 2) PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" про стягнення 85 260,00 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2015 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 26.05.2015 р.

У судовому засіданні 26.05.2015 р. представник позивача подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів та додаткові матеріали по справі.

Ухвалою від 26.05.2015 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 16.06.2015 р.

16.06.2015 р. від відповідача через відділ діловодства суду надійшов відзив по справі.

У судовому засіданні 16.06.2015 р. оголошувалась перерва до 30.06.2015 р.

30.06.2015 р. від позивача через відділ діловодства суду надійшли додаткові документи по справі.

Ухвалою від 30.06.2015 р. розгляд справи відкладено на 22.07.2015 р.

21.07.2015 р. від позивача через відділ діловодства суду надійшли додаткові документи по справі та письмові пояснення.

22.07.2015 р. від відповідача через відділ діловодства суду надійшли додаткові документи по справі.

Ухвалою від 22.07.2015 р. розгляд справи відкладено на 28.07.2015 р.

28.07.2015 р. від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з відпусткою директора.

Представник позивача у судовому засіданні 28.07.2015 р. проти відкладення розгляду справи заперечив.

Статтею 77 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.

Дослідивши наявні у справі матеріали та враховуючи закінчення строків розгляду справи, встановлених ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, суд не вбачає можливості для подальшого відкладення розгляду справи та відмовляє у задоволенні вказаного клопотання.

Крім того, суд звертає увагу відповідача на те, що він не позбавлений права направити у судове засідання іншого представника, надавши йому відповідні повноваження.

Представник позивача підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

У судовому засіданні 28.07.2015 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (надалі - позивач) є організацією колективного управління відповідно до Свідоцтва Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про облік організації колективного управління № 3/2003 від 22.08.2003 р.

Відповідно до Угоди користувачів ІРІ, укладеної між Швейцарським товариством з прав авторів на музичні твори SUISA (як адміністратором системи ІРІ) та Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав», SUISA надав Користувачеві доступ до системи ІРІ. Система ІРІ - це міжнародна база даних та інформаційна система, яка є підсистемою Загальної інформаційної системи (CIS), в якій містяться дані щодо правовласників авторських майнових прав на музичні твори, передані в колективне управління авторсько-правовим організаціям - членам CISAC.

Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав» і BROADCAST MUSIC, INC. (BMI) укладено низку договорів про взаємне представництво інтересів:

- Договір про взаємне представництво інтересів між Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав» і BROADCAST MUSIC, INC. (ВМІ) від 31 грудня 2004 року;

- Договір між BROADCAST MUSIC, Inc. (ВМІ) та SONY / ATV MELODY від 25 вересня 2007 року;

- Договір про взаємне представництво інтересів між Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав» і PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS) від 01 серпня 2006 року;

Таким чином, позивач зазначає, що до нього на підставі одержаних повноважень за Договорами про взаємне представництво інтересів з іноземними організаціями колективного управління BROADCAST MUSIC. INC (BMI), PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS) та на підставі ст. 21 Господарського процесуального кодексу України перейшло право на звернення за захистом порушених майнових авторських прав BROADCAST MUSIC. INC (BMI), PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS).

Згідно з підпунктом "г" ч. 1 ст. 49 Закону України «Про авторське право та суміжні права», організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень.

У п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» зазначено, що відповідно до статті 45 Закону суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

Відповідно до п. 49 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», документами, що підтверджують право організації на звернення до суду із заявою про захист авторського права та/або суміжних прав, є: видане Міністерством освіти і науки України свідоцтво про облік організацій колективного управління, свідоцтво про визначення організації уповноваженою організацією колективного управління згідно із статтями 42, 43 названого Закону; статут організації, що управляє майновими правами на колективній основі; в інших випадках, ніж передбачені згаданими статтями Закону України "Про авторське право і суміжні права" - договір з особою, якій належать відповідні права, на управління майновими правами на колективній основі, та/або договір з іноземною організацією, що управляє аналогічними правами, і документи, що підтверджують наявність у неї відповідних повноважень.

Позивач в обґрунтування поданого позову посилається на те, що відповідачем в ефірі належної йому радіостанції «Бізнес-радіо» здійснено 08.10.2014 р. здійснено бездоговірне (без надання відповідного дозволу) публічне сповіщення музичних творів з текстом, майнові авторські права на які знаходяться в колективному управлінні ДО «УААСП», а саме, твори «Enjoy The Silence» (виконавець Depeche Mode), «The Lady In Red» (виконавець Chris De Burgh), «La Tortura» (виконавець Shakira Feat/ Alejandro Sans), «Angie» (виконавець The Rolling Stones), «My Father's Son» (виконавець Joe Cocker).

Факт публічного сповіщення відповідачем вказаних музичних творів підтверджується записом використання музичних творів та Актом Фіксації публічного сповіщення творів від 08.10.2014 р.

Відповідач проти задоволення позову заперечує, посилаючись на те, що позивачем не доведено наявності повноважень на звернення до суду з вказаними позовними вимогами та не доведено факт використання зазначених музичних творів саме відповідачем.

Проте, такі доводи відповідача спростовуються зібраними у матеріалах справи доказами, відтак, не приймаються судом до уваги, з урахуванням наступного.

Статтею 443 ЦК України встановлено, що використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст. 440 ЦК України та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права», майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до п. 5 статті 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права», автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору.

За приписами статей 31, 32, 33 Закону, використання творів допускається виключно на основі авторського договору з автором або іншою особою, що має авторське право, або з організацією колективного управління, яким об'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Відповідно до ст. 50 Закону, порушенням авторського права є, зокрема, вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб'єктів авторського права, визначені статтею 15, з урахуванням передбачених ст. ст. 21-25 цього Закону обмежень майнових прав.

Статтею 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», зокрема, визначено, що публічне сповіщення (доведення до загального відома) - передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

У пункті 28 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що з огляду на приписи статті 33 Господарського процесуального кодексу України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке:

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди - розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним твору та/або об'єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав, і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

У прийнятті судового рішення зі спору, пов'язаного з порушенням авторського права та/або суміжних прав, не є достатнім загальне посилання суду на використання твору та/або об'єкта суміжних прав позивачем: мають бути з'ясовані конкретні форма і спосіб використання кожного об'єкта такого права.

У п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» зазначено, що відповідно до статті 45 Закону суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

Згідно з підпунктом "г" ч. 1 ст. 49 Закону, організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень, зокрема, таку функцію: звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів. При цьому окреме доручення для представництва в суді не є обов'язковим.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про те, що позивачем належними та допустимими доказами доведено його право на звернення до господарського суду з позовом, направленим на захист виключних майнових авторських прав BROADCAST MUSIC. INC (BMI) та PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS) на музичні твори «Enjoy The Silence» (виконавець Depeche Mode), «The Lady In Red» (виконавець Chris De Burgh), «La Tortura» (виконавець Shakira Feat/ Alejandro Sans), «Angie» (виконавець The Rolling Stones), «My Father's Son» (виконавець Joe Cocker).

При цьому, відповідачем не було надано доказів на підтвердження наявності у нього будь-яких угод щодо використання зазначених творів, а отже, таке використання відбулось відповідачем з порушенням вимог Закону України «Про авторське право та суміжні права» та без сплати відповідної авторської винагороди, з метою ведення власної діяльності як організації мовлення.

Заперечення щодо недоведеності факту здійснення публічного сповіщення саме відповідачем спростовуються наявними у матеріалах справи доказами, зокрема, копією Ліцензії на мовлення серії НР № 0686-м з додатками.

Як вбачається з позовної заяви, позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача 85 260,00 грн. компенсації (по 10 мінімальних заробітних плат за кожен сповіщений твір).

Пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) передбачено право суб'єкта авторського права подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Таким чином, стягнення компенсації є альтернативним видом відповідальності.

Пунктом "г" частини другої статті 52 Закону передбачено, що суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

При цьому, чинне законодавство не містить приписів щодо безпосереднього причинного зв'язку між фактом завдання збитків та їх розміром і розміром можливої компенсації.

Так, приписи Цивільного кодексу України та Закону не ставлять розмір компенсації у залежність від кількості використаних об'єктів або їх складових частин (не містять приписів стосовно залежності розміру компенсації), а лише встановлюють право стягнення компенсації, виходячи з самого факту вчинення порушення авторського права. Інші обставини (стосовно систематичності вчинення порушень, їх (його) обсягу, кількості неправомірно використаних об'єктів тощо), в свою чергу, повинні враховуватися судом у визначенні суми компенсації в кожному конкретному випадку, виходячи з меж, встановлених згаданою статтею 52 Закону (від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат).

Аналогічна позиція Вищого господарського суду України викладена, зокрема, в оглядовому листі № 01-06/417/2012 від 04.04.2012 р.

Таким чином, беручи до уваги зазначену позицію Вищого господарського суду України та обставини порушення відповідачем виключних майнових авторських прав, з огляду на спрямованість застосовуваних судом компенсаційних заходів на захист порушеного права, з урахуванням загальних засад цивільного законодавства - справедливості, добросовісності, розумності, суд вважає обґрунтованим стягнення компенсації у розмірі 12 180,00 грн., тобто у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за вищевказане порушення.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 12 180,00 грн. обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню. В решті позовних вимог належить відмовити.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 4 3 , 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Бізнес-радіо» (01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 54/1; код ЄДРПОУ 36003598) на користь Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-А, офісне прим. 1-3; код ЄДРПОУ 31025266Ю, п/р № 2600101002532 в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) в інтересах BROADCAST MUSIC, INC (BMI) та PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED, 12 180 (дванадцять тисяч сто вісімдесят) грн. 00 коп. компенсації та 1827 (одну тисячу чотириста вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судового збору.

3. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 03.08.2015 р.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата ухвалення рішення28.07.2015
Оприлюднено07.08.2015

Судовий реєстр по справі —910/12407/15

Ухвала від 29.12.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Селіваненко В.П.

Ухвала від 11.12.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Селіваненко В.П.

Постанова від 20.10.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 25.08.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Рішення від 28.07.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 22.07.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 30.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 26.05.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 18.05.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні