Рішення
від 03.08.2015 по справі 910/17544/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, е-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2015№910/17544/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/17544/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "МАН", м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "ІнтерМіськБуд", м. Київ,

про стягнення 27 819,50 грн.,

за участю представників:

позивача - Слюсаря О.О. (довіреність від 08.06.2015 №08-06/15-ІД);

відповідача - не з'явився.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "МАН" (далі - ТОВ «МАН») звернулося до господарського суду міста Києва про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «ІнтерМіськБуд» (далі - ТОВ «ІнтерМіськБуд»): 17 001,60 грн. основного боргу, який утворився у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем умов договору від 20.10.2014 №34/10-14 про надання рекламних послуг (далі - Договір); 3 764,57 грн. пені; 227,77 грн. 3% річних та 6 825,56 грн. втрат від інфляції, а всього 27 819,50 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.07.2015 порушено провадження у справі.

У судовому засіданні 03.08.2015 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі; представник відповідача у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позовну заяву не подав.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Ухвалу господарського суду міста Києва від 13.07.2015 було надіслано відповідачу на адресу, зазначену у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (04210, м. Київ, вул. Мате Залки, будинок 7/5, кв. 141), що також підтверджується відміткою канцелярії на звороті такої ухвали; до матеріалів справи долучено конверт-повернення з адреси відповідача з відміткою поштового відправлення «причини повернення: за закінченням встановленого строку зберігання».

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 03.08.2015 без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014 ТОВ «ІнтерМіськБуд» (замовник) та ТОВ «МАН» (виконавець) укладено Договір, за умовами якого:

- замовник доручає, а виконавець зобов'язується розмістити на каналі радіомовлення рекламні матеріали на умовах та в строки, передбачені Договором та додатками до нього (рекламні послуги), а замовник - вчасно оплатити рекламні послуги та підписати відповідні акти наданих послуг (пункт 2.1 Договору);

- замовник зобов'язується оплачувати рекламні послуги виконавця відповідно до умов Договору та додатків до нього (підпункт 3.2.6 пункту 3.2 Договору);

- ціна Договору визначається як загальна вартість рекламних послуг виконавця, які надаються згідно з Договором та відповідних додатків до нього. Змовник сплачує виконавцю вартість рекламних послуг у розмірі, визначеному у кожному конкретному випадку додатком до Договору (пункт 5.1 Договору);

- оплата послуг виконавця здійснюється у формі 100% переплати протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання представниками сторін відповідного додатку до Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця, якщо інші строки та/або порядок оплати не обумовлені сторонами у відповідному додатку до Договору (пункт 5.2 Договору);

- протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту закінчення трансляції рекламних матеріалів, передбачених відповідним додатком, виконавець передає замовнику акт наданих послуг, який замовник зобов'язується розглянути та підписати не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту його пред'явлення або надіслати письмову мотивовану відмову від підписання за наявності недоліків щодо наданих послуг та дотримання умов підпункту 3.2.2 пункту 3.2 Договору. У випадку, якщо замовник надсилає виконавцю мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг і замовником надані документи, що підтверджують факт неякісного або неповного надання рекламних послуг, сторони додатково узгоджують порядок та строки усунення таких недоліків. Після усунення недоліків замовник зобов'язується підписати відповідний акт наданих послуг не пізніше 2 (двох) місяців. У випадку непідписання акта наданих послуг або ненадіслання виконавцю мотивованої письмової відмови від його підписання протягом терміну, зазначеного в цьому пункті, акт вважається підписаним замовником, а послуги - наданими вчасно та якісно, в повному обсязі та прийнятими замовником (пункт 5.4 Договору);

- замовник не може відмовитися від своїх зобов'язань щодо оплати за Договором, в тому числі і щодо сплати штрафних санкцій, якщо рекламні матеріали були розміщенні на каналі радіомовлення (сповіщені в ефірі) належним чином (пункт 6.2 Договору);

- за несвоєчасне перерахування грошових коштів (повністю чи частково) замовник зобов'язується сплатити виконавцеві неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (далі - НБУ) від невиплаченої суми за кожний день прострочення. Неустойка нараховується до повного погашення заборгованості (пункт 6.3 Договору);

- Договір діє з моменту його підписання до 31.12.2014 (пункт 9.1 Договору);

- закінчення дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору (пункт 9.2 Договору).

Разом з тим, сторонами було укладено додатки до Договору, а саме:

від 20.10.2014 №1, відповідно до якого виконавець розміщує рекламні матеріали на каналах радіомовлення: Русскоє Радіо Україна, Радіо Хіт ФМ, Радіо Рокс, Радіо Мелодія, у місті Львові за період з 21.10.2014 по 20.11.2014 на загальну вартість 15 023,23 грн.; оплата за Договором здійснюється до 30.10.2014;

від 19.11.2014 №2, відповідно до якого виконавець розміщує рекламні матеріали на каналах радіомовлення: Русскоє Радіо Україна, Радіо Хіт ФМ, Радіо Рокс, Радіо Мелодія, у місті Львові за період з 21.11.2014 по 31.12.2014 на загальну вартість 17 001,60 грн.; оплата за Договором здійснюється до 31.12.2014.

Крім того, 21.10.2014 ТОВ «МАН» було укладено ряд договорів про надання рекламних послуг, а саме: з товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа маркет» (договір №21/10/14-2р); з товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Радіо Кохання» (договір №21/10/14-1Р); з товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Класик радіо» (договір №21/10/14-3Р).

Частиною першою статті 901 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Судом встановлено, що відповідно до додатків до Договору ТОВ «ІнтерМіськБуд» зобов'язане було оплатити рекламні послуги позивача на загальну суму 32 024,83 грн. (15 023,23 грн. + 17 001,60 грн.); однак, відповідач здійснив лише часткову оплату отриманих послуг, а саме у сумі 15 023,23 грн.

ТОВ «МАН» виставило ТОВ «ІнтерМіськБуд» рахунок-фактуру від 19.11.2014 №СФ-0000151 на суму 17 001,60 грн. для оплати рекламних послуг.

Сторонами було оформлено акт приймання-передачі робіт (надання послуг) від 31.12.2014 №ОУ-0000169 на суму 17 001,60 грн.

Як було передбачено пунктом 5.4 Договору, відповідач мав право надіслати на адресу позивача письмову мотивовану відмову від підписання акта надання послуг за наявності недоліків щодо наданих послуг.

Вказаний акт надання послуг підписано уповноваженими представниками сторін без будь-яких зауважень та претензій, у зв'язку з чим послуги вважаються наданими позивачем належним чином.

Крім того, надання позивачем відповідачу рекламних послуг також підтверджується ефірними довідками за період з 21.11.2014 по 31.12.2014, наявними в матеріалах справи.

При цьому, судом встановлено, що відповідно до довідки від 08.05.2015 №27/20-654 відділення «Оболонське» ПАТ «Банк Кредит Дніпро», виданої ТОВ «МАН», за період з 01.11.2014 по 30.04.2015 не було надходжень на поточний рахунок позивача від ТОВ «ІнтерМіськБуд».

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Позивач 30.03.2015 на адресу відповідача надіслав претензію від 25.03.2015 №15/03/25-01, в якій було запропоновано ТОВ «ІнтерМіськБуд» погасити заборгованість перед ТОВ «МАН» у строк одного календарного місяця від дати отримання цієї претензії.

Однак відповідач відповіді на вказану претензію не надав, заборгованість у сумі 17 001,60 грн. на рахунок позивача не перерахував.

В матеріалах справи міститься акт звіряння взаєморозрахунків, з якого вбачається, що станом на 17.07.2015 заборгованість відповідача перед позивачем становить 17 001,60 грн.; проте вказаний акт звірки підписано та скріплений печаткою лише ТОВ «МАН».

Судом встановлено, що акт звіряння взаєморозрахунків було надіслано на адресу ТОВ «ІнтерМіськБуд» 20.07.2015, що підтверджується копіями опису вкладення у цінний лист та фіскальним чеком №7837, наявними у матеріалах справи.

Отже, оскільки ТОВ «ІнтерМіськБуд» сума заборгованості за Договором сплачена не була, то позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 17 001,60 грн. боргу є обґрунтованими і тому підлягають задоволенню.

Крім основної заборгованості позивач просить суд стягнути з відповідача 3 764,57 грн. пені, 227,77 грн. 3% річних та 6 825,56 грн. втрат від інфляції.

Разом з тим, відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом 5.2 Договору передбачено, що оплата послуг виконавця здійснюється у формі 100% переплати протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання представниками сторін відповідного додатку до Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця, якщо інші строки та/або порядок оплати не обумовлені сторонами у відповідному додатку до Договору.

Так, у додатку №2 до Договору встановлено, що оплата повинна здійснюватися до 31.12.2014.

Таким чином, позивач просить суд стягнути з відповідача за період з 01.01.2015 по 12.06.2015 (дата підписання позовної заяви) 3% річних у сумі 227,77 грн. та втрати від інфляції у сумі 6 825,56 грн.

Перевіривши здійснені позивачем розрахунки 3% річних та втрат від інфляції, суд дійшов висновку, що такі розрахунки правильні та підлягають задоволенню за розрахунком позивача.

Що ж до стягнення пені, то господарський суд міста Києва вважає за необхідне зазначити таке.

У частині першій статті 546 ЦК України зазначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (стаття 549 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 343 Господарського кодексу України і статтею 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Пунктом 6.3 Договору передбачено, що за несвоєчасне перерахування грошових коштів (повністю чи частково) замовник зобов'язується сплатити виконавцеві неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від невиплаченої суми за кожний день прострочення. Неустойка нараховується до повного погашення заборгованості.

Названим пунктом Договору встановлено інший, у порівнянні з частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України, строк нарахування пені.

Так, позивач просить суд стягнути з відповідача пеню у сумі 3 764,57 грн. за період з 01.01.2015 по 12.06.2015.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок суми пені суд дійшов висновку, що такий перерахунок також правильний, а тому стягненню з відповідача підлягає 3 764,57 грн. пені за розрахунком позивача.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач доказів, які б спростовували доводи позивача, не надав, відзиву на позовну заяву не подав, за таких обставин позов визнається судом доведеним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

За приписами статті 49 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «ІнтерМіськБуд» (04210, м. Київ, вул. Мате Залки, 7/5, кв. 141; ідентифікаційний код 32713081) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «МАН» (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, к.1; ідентифікаційний код 31658444): 17 001 (сімнадцять тисяч одну) грн. 60 коп. основної заборгованості; 3 764 (три тисячі сімсот шістдесят чотири) грн. 57 коп. пені; 227 (двісті двадцять сім) грн. 77 коп. 3% річних; 6 825 (шість тисяч вісімсот двадцять п'ять) грн. 56 коп. втрат від інфляції та 1 827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 07.08.2015.

Суддя О. Марченко

Дата ухвалення рішення03.08.2015
Оприлюднено11.08.2015

Судовий реєстр по справі —910/17544/15

Постанова від 22.12.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Чернов Є.В.

Ухвала від 14.12.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Чернов Є.В.

Постанова від 17.11.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Сулім В.В.

Ухвала від 01.10.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Сулім В.В.

Ухвала від 04.09.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Рішення від 03.08.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні