Постанова
від 11.08.2015 по справі 810/3265/15
КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2015 року 810/3265/15

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Василенко Г.Ю., розглянувши в порядку письмового провадження в м. Києві адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009" до Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління ДФС у Київській області про визнання протиправним та скасування наказу,

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009" звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління ДФС у Київській області про визнання протиправним та скасування наказу від 16.07.2015 №342 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що оскаржуваний наказ прийнято в порушення вимог п. 78.2 ст. 78 Податкового Кодексу України, оскільки вказаною нормою забороняється контролюючим органам проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені пунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 підпункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, у разі якщо питання, що є предметом перевірки були охоплені під час попередніх перевірок платника податків. При цьому, позивач зазначив, що визначений у оскаржуваному наказі період вже був перевірений відповідачем, що підтверджується відповідними Актами про результати позапланових виїзних перевірок.

Відповідач позов не визнав, надав суду письмові заперечення, в яких просив суд у задоволенні позову відмовити з тих підстав, що оскаржуваний наказ від 16.07.2015 №342 був прийнятий на підставі постанови слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Черевичного М.О від 19.06.2015 про призначення документальної позапланової перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" з питань дотримання вимог податкового, валютного, митного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015 в рамках кримінального провадження №32015000000000117.

11.08.2015 представником позивача подано до суду заяву про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Відповідач в судове засідання не прибув, про розгляд справи повідомлявся належним чином, явку своїх представників в судове засідання не забезпечив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин, розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Відповідно до ч. 6 ст.128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні в разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Виходячи з вищевикладеного суд вважає за можливе розглядати справу в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи принципи рівності сторін, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) зареєстровано як юридичну особу Обухівською районною державною адміністрацією Київської області 30.01.2013 та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області з 31.01.2013 за №10161314025.

19 червня 2015 року постановою слідчого в ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Черевичного М.О призначено проведення документальної позапланової перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" з питань дотримання вимог податкового, валютного, митного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015.

16 липня 2015 року начальником в ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області відповідно до п.п.75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п.п.78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України видано наказ №342 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки", яким посадовим особам податкового органу доручено провести з 16.07.2015 по 05.08.2015 включно документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "Укртрансоіл-2009" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015.

Однак, не погоджуючись із правомірністю винесеного наказу, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Згідно з пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Відповідно до підпункту 75.1.2. пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Підстави та порядок проведення документальних позапланових перевірок визначено статтею 78 Податкового кодексу України.

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформляється наказом.

Згідно з першим абзацом пункту 78.2 статті 78 Податкового кодексу України, обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження.

Водночас, згідно із Законом України від 28.12.2014 №71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", який набув чинності 01.01.2015, положення наведеної норми були доповнені другим абзацом, імперативними приписами якого контролюючим органам заборонено проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

З системного аналізу вказаних положень слідує, що при призначенні перевірки у межах кримінального провадження відсутні обмеження саме у підставах її проведення, проте контролюючий орган позбавлений права у межах такої перевірки повторно перевіряти питання, які вже були предметом іншої перевірки.

Судом встановлено, що оскаржуваний наказ прийнято згідно із підпунктом 78.1.11 Податкового кодексу України на підставі постанови слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Черевичного М.О "Про призначення документальної позапланової перевірки" від 19.06.2015, яку винесено у кримінальному провадженні №32015000000000117.

Відповідно до вищевказаної постанови вирішено призначити та провести у даному кримінальному провадженні документальну позапланову перевірку ТОВ "Укртрансоіл-2009" з питань дотримання вимог податкового, валютного, митного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015.

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області були проведені позапланові документальні перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009", за результатами яких відповідачем складено Акти від 26.11.2014 №3777/10-16-22-01/38274072 "Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" код ЄДРПОУ 38274072 з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства при отриманні палива моторного альтернативного, його компонентів та інших паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2013 по 30.09.2014", від 15.01.2015 №24/10-16-22-01/38274072 "Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" код ЄДРПОУ 38274072 з питань імпорту на територію України та подальшої реалізації, з урахуванням цільового призначення, нафтопродукту "паливо для реактивних двигунів" за період 2013-2014 роки", від 18.05.2015 №1052/10-16-22-02/38274072 "Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" код ЄДРПОУ 38274072 з питань правильності нарахування акцизного податку та інших податків і зборів при виготовленні, придбанні, реалізації нафтопродуктів та палива моторного альтернативного за період з 01.10.2014 по 28.02.2015", від 09.02.2015 №309/10-16-22-01/38274072 "Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" код ЄДРПОУ 38274072 з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ "Ойл-Д" код ЄДРПОУ 37815731 за період з 01.02.2014 по 28.02.2014", від 07.07.2015 №1505/10-16-22-01/38274072 "Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" код ЄДРПОУ 38274072 з питань дотримання вимог валютного та іншого законодавства по контрактах №ГГІХЛ-У/9 від 02.04.2013, №НГКЛ-У/2 від 06.11.2014, №ГГІХЛ-У/11 від 10.06.2014, №786 від 30.07.2013, №ВО10-14-30 від 30.01.2014, №29-2014РР від 15.11.2014, №3374267 від 23.09.2013 за період з 01.09.2013 по 30.06.2015".

Отже, на думку суду, предмети перевірок у кримінальному провадженні та проведених перед цим позапланових виїзних перевірок позивача в даному випадку співпадають, так як відповідачем у спірному наказі, питання які підлягають перевірці, визначені у загальному, не чітко.

При цьому, суд звертає увагу, що Державна фіскальна служба України у листі від 28 січня 2015 року №2463/7/99-99-22-02-04-17 "Про окремі питання проведення перевірок у 2015 - 2016 роках" наголосила, що з метою запобігання випадкам обмеження можливості проведення в подальшому (за наявності відповідних підстав, визначених підпунктами 78.1.1 і 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) позапланових перевірок платника податків за той самий звітний період з інших питань, при організації і проведенні позапланових документальних перевірок суб'єктів господарювання з відповідних підстав доцільно в документах контролюючого органу (наказах, направленнях на перевірку, актах (довідках) перевірок) забезпечити чітке визначення (обмеження кола) питань, що підлягають перевірці дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у ході конкретної перевірки.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку, що оскаржуваний наказ від 16.07.2015 №342 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки" суперечить вимогам абзацу другого пункту 78.2 статті 78 Податкового кодексу України, а відтак його прийнято протиправно і він підлягає скасуванню.

Згідно частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 71 цього Кодексу передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суб'єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

На виконання цих вимог відповідач, як суб'єкт владних повноважень, не надав суду жодних доказів, які спростовували б твердження позивача, а відтак, не довів правомірності своїх дій та винесення оскаржуваного наказу.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України, доказів, наявних в матеріалах справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Керуючись статтями 70-72, 94, 159-163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати наказ Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління ДФС у Київській області від 16.07.2015 №342 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки".

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) сплачений судовий збір у сумі 73 (сімдесят три) грн. 08 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано в установлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на постанову суду подається до Київського апеляційного адміністративного суду через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Василенко Г.Ю.

Дата ухвалення рішення11.08.2015
Оприлюднено18.08.2015

Судовий реєстр по справі —810/3265/15

Постанова від 28.11.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 25.11.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 16.08.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Приходько І.В.

Ухвала від 29.06.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Нечитайло О.М.

Ухвала від 10.05.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Нечитайло О.М.

Ухвала від 18.04.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 05.04.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 04.04.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 15.03.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 15.09.2016

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Горобцова Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні