Рішення
від 21.09.2009 по справі 15/193-09
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15/193-09

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.09.09           Справа № 15/193-09.

          

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області,  м.  Суми

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Радіо Всесвіт”, м. Суми

про стягнення 2442 грн. 54 коп.

                                                                   СУДДЯ                    Резніченко О.Ю.

За участю представників сторін:

Від позивача:   Фадєєв В.Ю., довіреність №56 від 30.12.2008р., Фролова О.П., довіреність №55 від 30.12.2008р.

Від відповідача: Нікітіна М.В. – директор, паспорт серія АР №030117, виданий Балаклавським РО УМВД України 15.08.1997р.

     Суть спору: Позивач просить стягнути з відповідача 2442 грн. 54 коп. заборгованості по договору оренди державного майна №503 від 23.03.2005р., а саме: 2382 грн. 96 коп. основного боргу по орендній платі за період з 01.04.2009р. по 31.05.2009р. та 59 грн. 58 коп. пені за період з 06.05.2009р. по 23.06.2009р.

     В судове засідання 07.09.2009р. від позивача надійшла заява про зміну позовних вимог, в якій позивач просить стягнути з відповідача 4057 грн. 81 коп. заборгованості по договору оренди державного майна №503 від 23.03.2005р.,  а саме: 3882 грн. 71 коп. основного боргу по орендній платі за період з квітня по липень 2009р. та 175 грн. 10 коп. пені за період з 07.05.2009р. по 27.08.2009р.  Відповідно до ст. 22 ГПК України заява про збільшення позовних вимог прийнята судом до розгляду.

    Відповідач подав відзив позов, в якому позовні вимоги не визнає, зазначає, що листом №0105-09 від 01.05.2009р. ним було направлено балансоутримувачу акт прийому-передачі майна, у відповідь на який отримав лист №2088/01-08 від 11.06.2009р., що оскільки приміщення зазнало конструктивних змін балансоутримувач його не прийме. Позивач зазначає, що  приміщення ним було звільнено своєчасно, однак позивач безпідставно уникає приймання приміщення, а балансоутримувач не підписував жоден документ з приводу оренди майна з відповідачем, так як він не є стороною договору.

    Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

23.03.2005р. між позивачем та відповідачем був укладений договір оренди державного майна № 503 на строкове платне користування нежитловим приміщенням загальною площею 44,3 кв. м., за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 25, що перебуває на балансі Державного підприємства «Сумській науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Відповідач вступив у строкове платне користування майном згідно акту приймання-передавання орендованого майна від 23.03.2005р.

На виконання ст. 118 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна” № 1846 від 27.12.2006р., згідно з Порядком перегляду договорів оренди нерухомого державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 43 від 18.01.2007р., перерахунок орендної плати здійснюється з 01.01.2007р.

Між сторонами у справі 14.05.2007р. був укладений договір про внесення змін до договору оренди державного майна № 503 від 23.03.2005р., де визначено новий розмір орендної плати і передбачено, що орендна плата в новому розмірі нараховується з 01.01.2007р.

09.06.2008р. укладений договір про внесення змін до договору оренди державного майна  від 23.03.2005р. №503, термін дії договору продовжений до 18.03.2009р.

         Згідно  п. 3.3 договору, орендна плата вноситься до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70% до 30% щомісячно не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

Відповідно до  п. 3.2 зазначеного договору  орендна плата за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Відповідно до п. 5.2 договору оренди державного майна № 503 від 23.03.2005р., відповідач зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

Позивачем зазначено, що відповідно до договору оренди державного майна №503 від  23.03.2009р. та стану надходження орендної плати станом на 23.06.2009р., відповідачем не сплачено орендну плату за користування майном в розмірі 2382 грн. 96 коп.

Також позивачем вказано, що  відповідачем систематично порушуються умови договору оренди державного майна № 503 від 23.03.2005р. та договорів про внесення змін до договору оренди державного майна, укладених між сторонами, стосовно внесення орендної плати.

Згідно п. 3.5. договору оренди державного майна № 503 від 23.03.2005р., орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.3. договору співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

     В судове засідання 07.09.2009р. від позивача надійшла заява про зміну позовних вимог, в якій позивач просить стягнути з відповідача 4057 грн. 81 коп. заборгованості по договору оренди державного майна №503 від 23.03.2005р.,  а саме: 3882 грн. 71 коп. основного боргу по орендній платі за період з квітня по липень 2009р. та 175 грн. 10 коп. пені за період з 07.05.2009р. по 27.08.2009р.  Відповідно до ст. 22 ГПК України заява про збільшення позовних вимог прийнята судом до розгляду.

    Відповідач подав відзив позов, в якому позовні вимоги не визнає, зазначає, що листом №0105-09 від 01.05.2009р. ним було направлено балансоутримувачу акт прийому-передачі майна, у відповідь на який він отримав лист №2088/01-08 від 11.06.2009р., що оскільки приміщення зазнало конструктивних змін балансоутримувач його не прийме. Позивач зазначає, що  приміщення ним було звільнено своєчасно, однак позивач безпідставно уникає приймання приміщення, а балансоутримувач не підписував жоден документ з приводу оренди майна з відповідачем, так як він не є стороною договору.

     Суд вважає, що заперечення відповідача не можуть буті взяті судом до уваги, а уточнені позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне:

Статтею 283 Господарського кодексу України передбачено, що за договором оренди одна сторона  (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Частина 1 ст. 286 ГК України передбачає, що орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, а частиною 4 цієї статті визначено, що строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Стаття 530 Цивільного кодексу України  передбачає, що якщо у зобов‘язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до п.1 ст. 610 Цивільного кодексу порушення зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і відповідно до умов договору.

Відповідно до п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання на лежним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутно сті конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до п. 3.9 договору оренди (із змінами внесеним п.9 договору про внесення змін від 09.06.2008р.) у разі припинення (розірвання) договору оренди орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до державного бюджету та балансоутримувачу.

Згідно п.5.7 договору оренди (із змінами внесеним п.9 договору про внесення змін від 09.06.2008р.) відповідач зобов'язаний у разі припинення або розірвання договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж: на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.

Пунктом 27 договору про внесення змін від 09.06.2008р. доповнено розділ 10 договору пунктами 10.8 -10.12.

Так, доповнений п. 10.10 договору визначив, що у разі припинення або розірвання цього договору майно протягом трьох робочих днів повертається орендарем балансоутримувачу. У разі, якщо орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

Майно вважається поверненим балансоутримувчу з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання. Обов‘язок щодо складання акту приймання-передавання про повернення майна покладається на орендаря (п. 10.11 договору).

Тобто, хоча пунктом 24 договору про внесення змін від 09.06.2008р. строк договору оренди встановлений до 18.03.2009р., проте це не звільняє відповідача від обов'язку по сплаті орендної плати до дня повернення майна за актом приймання-передачі включно.

Позивач виступає не власником, а лише орендодавцем державного майна (відповідно до ст. 5 Закону України „Про оренду державного та комунального майна"). Відповідно договором і передбачено повернення орендованого майна саме балансоутримувачу, як його власнику, про що має бути складений акт приймання-передавання.

Зазначене відповідає вимогам ч. 3 ст. 27 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" якою передбачено, що у разі припинення договору оренди за обставин, зазначених у частині першій цієї статті (закінчення строку його дії), орендар окремого індивідуально визначеного майна зобов'язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику.

Враховуючи вимоги п.5.7 договору оренди, листом від 22.04.2009р. №11-09-01467 позивач повідомив відповідача про закінчення строку договору та вказав на необхідність повернення об'єкта оренди саме балансоутримувачу та надання акту приймання-передавання позивачу.

Проте, балансоутримувач не підписує акт приймання-передавання маючи певні претензії до ТОВ „Радіо Всесвіт" щодо погіршення стану орендованого майна.

За відсутністю акта приймання-передавання позивач продовжує нарахування орендної плати відповідно до п.3.9 договору оренди (із змінами внесеним п.9 договору про внесення змін від 09.06.2008р.).

 Таким чином, враховуючи викладене, і оскільки відповідачем не подано ні доказів сплати боргу, ні аргументованих заперечень проти вимогам позивача, тому суд уточнені позовні вимоги щодо стягнення 3882 грн. 71 коп. коп. заборгованості по орендній платі вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню на підставі ст.ст. 526,  527 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України

    Також позивачем, згідно уточнених вимог, заявлені вимоги по стягненню пені в розмірі 175 грн. 10 коп. за період з 07.05.2009р. по 27.08.2009р.  за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань відповідно п. 3.5 зазначеного договору (за несвоєчасну сплату орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати).

Оскільки, права позивача щодо стягнення з відповідача пені в сумі 175 грн. 10 коп., передбачені умовами договору, пеня нарахована в межах строку позовної давності, з урахуванням вимог Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань”, тому позовні вимоги в зазначеній частині також є обґрунтованими та підлягають задоволенню на підставі ст. ст. 549-552 Цивільного Кодексу України.

Згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

    2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Радіо Всесвіт” (40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 9, код 23295475) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області (40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, код 21124686) 3882 грн. 71 коп. основного боргу та 175 грн. 10 коп. пені.

    3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Радіо Всесвіт” (40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 9, код 23295475) в доход державного бюджету України (р/р 31112095700002 в ГУДКУ в Сумській області, МФО 837013, код 22090200, символ 095) 102 грн. 00 коп. державного мита.

    4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Радіо Всесвіт” (40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 9, код 23295475) в доход державного бюджету (р/р 31215259700002 в ГУДКУ у Сумській області, МФО 837013, код 23636315, одержувач - Держбюджет м. Суми) 312 грн. 50 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

    5.  Видати накази після набрання рішенням законної сили.

СУДДЯ                                                                                                О.Ю. Резніченко

В судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частина рішення.

Повний текст рішення підписано 23.09.09 р.

Дата ухвалення рішення21.09.2009
Оприлюднено08.10.2009

Судовий реєстр по справі —15/193-09

Рішення від 21.09.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Резниченко О.Ю.

Ухвала від 07.09.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Резниченко О.Ю.

Рішення від 28.09.2009

Господарське

Господарський суд Харківської області

Лаврова Л.С.

Ухвала від 06.08.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Резниченко О.Ю.

Ухвала від 20.07.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Резниченко О.Ю.

Ухвала від 03.07.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Резниченко О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні