ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

  

 

УКРАЇНА

Господарський

суд

Житомирської

області

__________________________________________________________________________________________________________________________

10002,

м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

 

УХВАЛА

 

Від "28" лютого 2007 р.                                                          

 Справа № 3/186-Б

За заявою 

Голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю

"Фармацевтична компанія "Валіс" (м. Житомир)

 

До боржника 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія

"Валіс" (м. Житомир)

про визнання банкрутом

 

Суддя  Кудряшова Ю.В.         

Представники: 

від кредиторів: не з"явився

від боржника:  

ОСОБА_1 - ліквідатор

 

У відповідності до статті 77 ГПК України, в судовому засіданні оголошувалась  перерва з 20.02.07 до 10 год. 10 хв.

28.02.07.

 

В провадженні господарського суду знаходиться справа № 3/186- Б

про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю

"Фармацевтична компанія "Валіс" (м.Житомир).

Постановою господарського суду від 26.10.06 вказане підприємство

визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута

призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1

Ухвалою господарського суду від 09.02.07 прийнято  справу № 3/186-Б до свого провадження,  призначено засідання суду для звіту

ліквідатора  на 20.02.07, зобов'язано

ліквідатора, за результатами проведеної роботи, подати суду остаточний звіт про

проведену роботу, ліквідаційний баланс підприємства-банкрута та інші матеріали,

які стосуються ліквідаційної процедури. 

Ліквідатором вимоги 

ухвали  суду від 09.02.07 виконано

в повному обсязі. В судовому засіданні заявлено клопотання про затвердження

остаточного звіту про проведену роботу та ліквідаційного балансу

підприємства-банкрута.

Розглянувши представлені документи, заслухавши  ліквідатора, 

господарський суд,

                                                        

Встановив:

- в ході здійснення ліквідаційної процедури підприємства-банкрута,

на підставі наказу № 1 від 24.01.07 (а.с. 129) призначено інвентаризаційну

комісію та проведено інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних

цінностей та грошових коштів підприємства-банкрута. За результатами проведеної

інвентаризації встановлено та 

підтверджено   відсутність у

банкрута будь-яких майнових активів, про що свідчать відповідні

інвентаризаційні описи та акт, які містяться в матеріалах справи (а.с.

130-133);  

- крім того, ліквідатором направлялись наступні  запити: № 18/12-2 від 18.12.06 до

Комунального підприємства "Житомирське обласне міжміське бюро

технічної  інвентаризації" стосовно

виявлення нерухомості, яке належить підприємству-банкруту; № 18/12-1 від

18.12.06 до Відділу Державтоінспекції УМВС України в Житомирській області  про виявлення транспортних засобів; до

Житомирського міського управління земельних ресурсів стосовно виявлення

земельної ділянки банкрута. На які були отримані відповіді стосовно відсутності

будь - яких майнових активів, які зареєстровані за підприємством- банкрутом

(а.с.137-139);

- фінансово-господарська діяльність по даному

підприємству-банкруту не  проводиться;

-  у банківській

установі  закрито поточний  рахунок підприємства-банкрута, про що

свідчить відповідна довідка та повідомлення (а.с.135-136);

- про  відсутність будь -

яких  активів підприємства для задоволення

вимог кредиторів свідчить також фінансовий звіт суб"єкта малого

підприємництва (баланс) станом на 24.01.07 (а..с 126-127) та аудиторське

заключення за результатами перевірки з метою підтвердження балансу ТОВ

"Фармацевтична компанія "Валіс" (а.с.9-13).  Із аудиторського висновку, проведеного

21.06.06 Товариством з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та

консультаційних послуг "Донецькпромаудит" (м. Донецьк) вбачається, що

збитки підприємства, отримані в результаті фінансово-господарської діяльності,

складають 326, 4 тис. грн.; резервний капітал 

підприємством не утворювався у зв'язку з тим, що підприємство працювало

збитково. Підприємство не має змоги погасити кредиторську заборгованість  за товари, роботи, послуги через відсутність

недостатку власних коштів у вигляді майнових активів, запасів, необоротних

матеріалів і немайнових активів і наявної непогашеної дебіторської

заборгованості. Простроченої кредиторської заборгованості, по яких пройшов

строк позовної давності, немає. Довгострокових зобов'язань по строкам погашення

більше 12 місяців на балансі немає. На дату перевірки заборгованості по

заробітній платі немає. Підприємство повністю розрахувалося по сплаті коштів з

працівниками підприємства. Поточні зобов'язання по всіх видах платежів до

бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, у позабюджетні фонди,

передбачені чинним законодавством, а також по відрахуванню до органів

пенсійного фонду та органів загальнообов"язкового державного соціального

страхування відсутні;

- з метою виявлення 

кредиторів підприємства - банкрута, ліквідатором  подано до опублікування до офіційного

друкованого органу Верховної Ради України - 

до газети "Голос України" оголошення про визнання боржника

банкрутом  та відкриття ліквідаційної

процедури (а.с. 128);

- згідно даних бухгалтерського обліку банкрута, загальна сума

заборгованості банкрута перед кредиторами складає у сумі 337236 грн. 51 коп., а

саме:  ТОВ "Гранд-Вікторія" на

суму 132355, 60 грн., ПП ОСОБА_2на суму 4500, 00 грн., ТОВ "Фірма

"Імпульс" на суму 984, 21 грн., ТОВ "Будбілдинг Київ" на

суму 199396, 70 грн.;

-  на балансі банкрута

обліковується дебіторська заборгованість 

у загальній  сумі  68241 грн. 

47 коп., а саме: ТОВ "ТД "Радомисль" на суму 3714, 00

грн., ПВКП "Модель-М" на суму 29484, 75 грн., ТОВ "Промед"

на суму 500, 00 грн., ОСОБА_3 на суму 34196, 72 грн., ЗАТ "Лізоформ"

на суму 146, 00 грн., бюджет 200, 00 грн. У зв'язку з відсутністю грошових

коштів боржник не має змоги звернутись до суду з позовами щодо стягнення

заборгованості;

-  в ході здійснення

ліквідаційної процедури не виявлено інших кредиторів з грошовими вимогами до

підприємства-банкрута, вимоги яких підтверджено належним чином, крім тих, які

обліковуються за даними бухгалтерського обліку банкрута;

- як вбачається з матеріалів справи, у боржника відсутня

заборгованість із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування, податках і зборах (обов'язкових платежах) перед органами фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування та органом Пенсійного

фонду України, також відсутня 

заборгованість по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю  та здоров'ю, виплаті заробітної плати та

вихідної допомоги працівникам боржника, виплаті авторської винагороди. 

Отже, через відсутність майнових активів у банкрута ліквідатор

позбавлений можливості задовольнити грошові вимоги наступних кредиторів:

1)  Товариства з обмеженою

відповідальністю "Гранд-Вікторія" на суму 132355 грн.  60 коп. заборгованості;

2)  ПП ОСОБА_2на суму 4500

грн.  00 коп. заборгованості;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма

"Імпульс" на суму 984 грн. 

21коп. заборгованості;

4) Товариства з обмеженою відповідальністю  "Будбілдинг Київ" на суму 199396

грн.  70 коп. заборгованості.

Відповідно до п. 6 ст. 31 Закону України "Про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", вимоги, не

задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Враховуючи викладене, остаточний звіт ліквідатора про проведену

роботу та ліквідаційний баланс підприємства - банкрута підлягає затвердженню

судом, а підприємство-банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю

"Фармацевтична компанія "Валіс" (м.Житомир) -  ліквідації.

 

Керуючись ст. 86 ГПК України, ст. 32, п. 6 ч. 1 ст. 40 Закону

України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом", господарський суд,

 

 

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора про проведену роботу та

ліквідаційний баланс  Товариства з

обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Валіс"

(м.Житомир). 

2. Ліквідувати юридичну особу - банкрута - Товариство з обмеженою

відповідальністю "Фармацевтична компанія "Валіс" (м.Житомир), що

зареєстроване виконавчим комітетом Житомирської міської ради, рішення від

11.04.00,  юридична адреса: м.

Житомир,  провулок 1-й Сінний, буд. 4,   ідентифікаційний код 30853894.

3. Провадження у справі припинити.

4. Вважати погашеними вимоги наступних  кредиторів:

1)  Товариства з обмеженою

відповідальністю "Гранд-Вікторія" на суму 132355 грн.  60 коп. заборгованості;

2)  ПП ОСОБА_2на суму 4500 грн.  00 коп. заборгованості;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма

"Імпульс" на суму 984 грн. 

21коп. заборгованості;

4) Товариства з обмеженою відповідальністю  "Будбілдинг Київ" на суму 199396

грн.  70 коп. заборгованості.

5. Копію даної ухвали направити: ліквідатору, кредиторам,  ДВС у Богунському районі,  державному реєстратору виконавчого комітету

Житомирської міської Ради, Житомирському обласному сектору з питань

банкрутства.

6. Державному реєстратору здійснити заходи, передбачені Законом

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців" від 15.05.2003р.

 

 

Суддя                                                                                         

Кудряшова Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віддрукувати:

1 - в справу

2

- ліквідатору ОСОБА_1

3

-ПП ОСОБА_2(АДРЕСА_1)

4

-ТОВ "Будбілдинг" (м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23 Б)

5

-ТОВ "Гранд-Вікторія" (м. Київ, вул.Красногвардійська, 5)

6

- ТОВ "Фірма "Імпульс" (м.Житомир, вул. Київська, 8)

7

-ДВС у Богунському р.

8

-ДР ЖМР

9-Житомир.

обл. сектору  з п.б.

Дата ухвалення рішення 28.02.2007
Оприлюднено 22.08.2007

Судовий реєстр по справі 3/186-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.06.2011 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 21.01.2010 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.02.2007 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.10.2006 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 3/186-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону