ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15/1241

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "13" жовтня 2009 р.                                                     Справа № 15/1241

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді Кравець С.Г.

при секретарі Лужко О.В.

за участю представників сторін:

від позивача: Левшиної А.Г. - представника за довіреністю від 15.09.2009р.,

від відповідача: не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродукт Логістикс" (м.Житомир)  

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Барбара Трамп" (м.Житомир)

про стягнення 3750,00 грн.

Позивачем пред'явлено позов про стягнення на його користь з відповідача  заборгованості за надані послуги в сумі 3750,00грн.

06.10.2009р. від  позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог від 05.10.2009р. відповідно до якої, позивач просить суд стягнути з відповідача  3690,00грн. суми основного боргу, 78,76грн. пені, 11,53грн. - 3% річних та 1476,00грн.  штрафу.

Відповідно до ч.4 ст.22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Враховуючи норми ст.22 ГПК України, суд  прийняв до розгляду подану позивачем заяву про збільшення розміру позовних вимог та вирішує спір в межах поданих змін, оскільки вказана заява не суперечить вимогам чинного законодавства.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві, заяві про збільшення розміру позовних вимог від 05.10.2009р. та письмових поясненнях від 13.10.2009р.

Відповідач уповноваженого представника в судове засідання не направив, письмових заперечень не подав, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить поштове повідомлення № 275605 про вручення 18.09.2009р. уповноваженій особі ТОВ"Барбара Трамп" рекомендованого листа (а.с. 61).

Відповідно до ст.75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд,  

  

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів справи вбачається, що 09.07.2009р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрпродукт Логістикс" (позивач у справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Барбара Трамп" (відповідач у справі) було укладено договір транспортного експедирування № 46 (а.с. 13-17).

Відповідно до п. 1.1 договору, експедитор (позивач) від свого імені, за плату та за рахунок клієнта (відповідача) забезпечує здійснення перевезення вантажів автомобільним транспортом у міському, приміському та міжміському сполученні.

Частина 1 статті 909 ЦК України визначає, що за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Пунктами 2.1, 2.2 договору транспортного експедирування № 46 від 09.07.2009р. сторони погодили, що експедитор організовує перевезення вантажів на підставі письмових або усних заявок, що подаються клієнтом за підписом уповноважених осіб та печаткою підприємства. Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування подається клієнтом по факсу (має силу оригіналу).

У частина 2 пункту 3.8 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні затверджених Наказом Мінтрансу  України № 363 від 14.10.1997р. передбачено, що за погодженням з перевізником замовник може передати заявку на перевезення вантажів телефонограмою, телетайпом, телеграфом, телексом, іншим фіксованим шляхом. У цьому випадку в такій заявці мають бути необхідні відомості, які характеризують найменування та кількість вантажу, адреси вантаження та розвантаження, відстані перевезення та рід упаковки.

На підставі оформленого сторонами договору-заявки на разове перевезення від 09.07.2009р. (а.с.11), позивач зобов'язався здійснити перевезення вантажу згідно товарно-транспортної накладної за маршрутом: м.Житомир - м.Ковель - м.Житомир. Вартість перевезення згідно договору - заявки від 09.07.2009р.  становить 3800,00грн.

Основними документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля (ч. 1 п. 11.1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні затверджених Наказом Мінтрансу  України № 363 від 14.10.1997р.)

Як вбачається з товарно-транспортної накладної від 09.07.2009р. (а.с.12) та подорожнього листа № 921480 серія 02 АИА від 09.07.2009р. (а.с.71-72), позивач свої зобов'язання за договором транспортного експедирування № 46 від 09.07.2009р. та договором-заявки на разове перевезення  від 09.10.2009р. виконав належним чином, здійснив перевезення  товару (ягоди чорниці - заморожені) за маршрутом: Житомир- Ковель - Житомир.

Пунктом 5.2 договору  транспортного перевезення № 46 від 09.07.2009р. сторони погодили, що розрахунок за транспортно-експедиторські послуги проводиться клієнтом на підставі рахунка-фактури експедитора, акта про виконання транспортно-експедиторських послуг та податкової накладної.

Послуги експедитора повинні бути оплачені клієнтом протягом 5 банківських днів з моменту отримання документів, передбачених п. 5.2 (п. 5.3 договору транспортного перевезення № 46 від 09.07.2009р.).

Крім того, умови оплати було погоджено сторонами в договорі-заявці на разове перевезення від 09.07.2009р. відповідно до яких, замовник зобов'язався сплатити перевізнику вартість наданих їм послуг безготівковим розрахунком протягом 5 банківських днів після отримання оригіналів товарно-транспортної накладної, акта виконаних робіт, податкової накладної та рахунка.

Згідно до умов договору транспортного експедирування № 46 від 09.07.2009р. та договору-заявки на разове перевезення  від 09.10.2009р., позивачем 16.07.2009р. було надіслано відповідачу наступні документи: товарно-транспортну накладну від 09.07.2009р., рахунок-фактуру №00353\ЗЛЦ\ДЛ від 10.07.2009р. на суму 3800,00грн., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № Л-00000753\00353\ЗЛЦ\ДЛ від 10.07.2009р.,  податкову накладну № ЛУ-0000753 від 10.07.2009р. на суму 3800,00грн., що підтверджується записом №1345 за 16.07.2009р. в журналі реєстрації вихідної кореспонденції позивача (а.с.30). Факт отримання відповідачем вищезазначених документів підтверджується поштовим повідомленням №25650 про отримання уповноваженою особою ТОВ "Барбара-Трамп" рекомендованого листа (а.с. 31, 96).

За умовами пункту  3.2.14 договору транспортного експедирування № 46 від 09.07.2009р., клієнт зобов'язаний підписати та направити експедитору акт виконаних робіт на протязі 5 робочих днів з моменту отримання. В протилежному випадку акт буде вважатися таким, що підписаний клієнтом, а перевезення здійснено без зауважень.

Відповідач підписаний акт виконаних робіт позивачу не повернув, а тому, у відповідності з п. 3.2.14 договору №46 від 09.07.2009р., акт вважається підписаним відповідачем, а перевезення здійснено без зауважень.

За отримані послуги, у встановлені договорами строки, відповідач розрахунків у повному обсязі з позивачем не провів.

06.08.2009р. позивачем на адресу відповідача було надіслано вимогу (претензію) про сплату заборгованості за надані послуги транспортного експедирування (а.с.26), яку було отримано відповідачем 07.08.2009р., про що свідчить поштове повідомлення №34803 (а.с. 28).

Відповідач відповіді на вимогу позивача  не надав.  

До пред'явлення позову до суду (як вбачається з штампу відділення зв'язку на поштовому конверті у якому надійшла до суду позовна заява (а.с. 36), позовну заяву було направлено 12.08.2009р.), відповідач здійснив часткове погашення заборгованості на суму 50,00грн., що підтверджується виписками з особових рахунків позивача: за 22.07.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.77), 27.07.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.78), за 05.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.80), за 05.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.80), за 07.08.2009р. на суму 10,00грн. (а.с.81), за 07.08.2009р. на суму 5,00грн.( а.с.95), за 11.08.2009р. на суму 10,00грн.(а.с.82), за 11.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.93).

Із зазначених виписок з особових рахунків позивача вбачається, що при здійсненні платежу, відповідачем в графі "призначення платежу" вказано - за отримані послуги, згідно рахунку-фактури №00353/ЗЛЦ/ДЛ". Наведене свідчить про те, що фактично відповідачу були надані позивачем послуги транспортного експедирування, згідно  договору транспортного експедирування № 46 від 09.07.2009р. і договору-заявки на разове перевезення  від 09.10.2009р. на суму 3800,00грн. , наявність яких ТОВ "Барбара Транп" не заперечувалось і за які товариство частково провело розрахунки.

Таким чином,  на момент пред'явлення позову до суду, у відповідача перед позивачем існувала заборгованість в сумі  3750,00грн.

Після порушення провадження у справі відповідачем було частково погашено заборгованість перед позивачем на суму 130,00грн., що підтверджується виписками з особового рахунку позивача: за 13.08.2009р. на суму 10,00грн. (а.с.83), за 13.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.92),  за 17.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.84), за 20.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.85), за 20.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.91), за 21.08.2009р. на суму 5,00грн., (а.с.86), за  26.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.87), за  26.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.90), за 28.08.2009р. на суму 5,00грн. (а.с.94), за 28.08.2009р. на суму 10,00грн. (а.с.89), за 06.10.2009р. на суму 70,00грн. (а.с.88) та довідкою позивача за №2 від 13.10.2009р. (а.с.73).

Таким чином, провадження у справі в частині стягнення з відповідача основної заборгованості в сумі 130,00грн. необхідно припинити на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України за відсутністю предмету спору.

На час розгляду справи, непогашеною залишилась заборгованість відповідача перед позивачем за надані транспортно-експедиторські послуги, згідно договору транспортного експедирування №46 від 09.07.2009р. в сумі 3620,00грн.

Відповідно до заяви про збільшення розміру позовних вимог від 06.10.2009р., позивач, крім суми основної заборгованості, позивач просить суд стягнути з відповідача  1476,00грн. -  штрафу, 78,76грн. -  пені та 11,53грн. - 3 % річних.

Стаття 611 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно до ч. 2 ст. 549 ЦК України, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми не виконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Пунктом 5.3 договору транспортного експедирування №46 від 09.07.2009р., сторони погодили, що за затримку оплати клієнт сплачує експедитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. У випадку затримки оплати на строк понад 10 календарних днів клієнт оплачує експедитору крім пені штраф в розмірі 40% від суми заборгованості.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого  індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши поданий позивачем розрахунок (а.с.65), господарський суд вважає, що вимоги позивача в частині стягнення з відповідача  штрафу в сумі 1476,00грн., нарахованого на суму 3690,00грн., пені в сумі 78,76грн.  та  3% річних в сумі 11,53грн.,  нарахованих на суму 3690,00грн. за період з 28.08.20009р. по 05.10.2009р. за 38 днів, є правомірними та підлягають задоволенню.

Згідно ч.1 ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Нормою ст. 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України)

Стаття 33 ГПК України визначає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач позовні вимоги не оспорив, доказів сплати заборгованості у повному обсязі суду не надав.

Враховуючи вищевикладене, позов обґрунтований, підтверджений належними доказами, що містяться в матеріалах справи та підлягає частковому задоволенню.

Судові витрати по сплаті державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача, оскільки спір виник внаслідок його неправомірних дій.

 На підставі ст.ст.  525, 526, ч. 2 ст. 625  ЦК України,  ч. 1 ст. 193 ГК України та керуючись ст.  49, ч. 1-1 п. 1 ст. 80, ст.ст. 82 - 85 ГПК України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою  відповідальністю "Барбара Трамп" ( 10019, м.Житомир, вул. Слобідська, 29, ідентифікаційний код 33732613)

на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродукт Логістикс" (10025, м.Житомир, вул. Заводська, 21, ідентифікаційний код 35021464):

- 3620,00грн. - основної заборгованості;

- 1476,00грн. - штрафу;

- 11,53грн. - 3% річних;

- 78,76грн. - пені.

- 102,00грн.  - витрат по сплаті державного мита;

-  118,00грн.  - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Припинити провадження у справі в частині стягнення 130,00грн. основної заборгованості.    

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя                                                                     Кравець С.Г.  

Віддрукувати:

1- в справу,

2,3- сторонам.

Дата ухвалення рішення 13.10.2009
Зареєстровано 19.10.2009
Оприлюднено 20.10.2009

Судовий реєстр по справі 15/1241

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.10.2009 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 14.03.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Постанова від 14.03.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону