ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2015Справа №910/16722/15 За позовом: дочірнього підприємства "КАПАРОЛ УКРАЇНА"

до: товариства з обмеженою відповідальністю "Г-ЛОГ"

про: стягнення 126,615.23 грн.

Суддя: Шкурдова Л.М.

Представники:

Від позивача: Дацьків А.І., представник за довіреністю

Від відповідача: Веселов А.В., представник за довіреністю, Дорофєєв О.О., представник за довіреністю

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом дочірнього підприємства "КАПАРОЛ УКРАЇНА" до товариства з обмеженою відповідальністю "Г-ЛОГ" про стягнення 126,615.23 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.07.2015 року порушено провадження у справі №910/16722/15.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 25.11.2010 між позивачем та відповідачем укладено договір оренди (найму) логістичного комплексу з підприємствами торгівлі, позивачем було перераховано на підставі договору відповідачу авансові платежі в розмірі 1 066 464,38 грн. Позивач вказує, що відповідачем самовільно було припинено електропостачання до комплексу, в зв'язку з чим позивач був вимушений в період з 18.06.2015р. по 22.06.2015р. закуповувати дизельне паливо на суму 19 968,80 грн. для виробництва електроенергії. З таких підстав позивач звернувся з позовом до відповідача про стягнення понесених збитків на суму 19 968,80 грн., а також позивачем заявлено до стягнення 106 646,43 грн - неустойки, нарахованої на підставі п.15.2.10 Договору. Крім того, позивач просить суд стягнути з відповідача витрати на надання правової допомоги в розмірі 30 000,00 грн.

Відповідач щодо задоволення позовних вимог заперечував, вказуючи, що ним було вжито всіх належних від нього заходів для забезпечення безперебійного електропостачання позивача. Відповідач вказував про недоведеність позивачем факту наявності збитків та їх розміру.

Позивач 01.09.2015р. подав клопотання про виклик посадових осіб інших підприємств для дачі пояснень та витребування у них письмових пояснень щодо обставин справи з приводу відключення електроенергії.

З огляду на положення статей 33, 34 ГПК України, які регулюють порядок надання доказів суду та допустимість доказів, судом відхилене дане клопотання.

В судових засіданнях 21.07.2015р., 21.08.2015р. оголошувалися перерви.

В судовому засіданні 01.09.2015 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.11.2010 між Дочірнім підприємством "Капарол Україна" та товариством з обмеженою відповідальністю "Г-ЛОГ" укладено договір оренди (найму) логістичного комплексу з підприємствами торгівлі, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Ященко П. В., зареєстрований в реєстрі за № 4483 (далі - Договір).

Відповідно до п. п. 1.1, 5.2 Договору Позивач (Орендар) прийняв у платне користування логістичний комплекс з підприємствами торгівлі, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, вул. К Маркса, 200-А (далі "Комплекс" ) строком на 7 років.

Пунктом 14.4.9 Договору передбачено, що орендодавець зобов'язався, серед іншого, забезпечити безперебійне постачання електроенергії до комплексу та, у разі збоїв подачі електроенергії з його вини, зобов'язався усунути такі збої самостійно та компенувати збитки, понесені Орендарем внаслідок такого збою.

Відповідач забезпечує постачання електроенергії до Комплексу на підставі договору №10884228 від 08.11.2010, укладеного між ним та Закритим акціонерним товариством "А.Е.С. Київобленерго".

Наслідки порушення такого зобов'язання визначені у пункті 15.2.10 Договору, згідно з яким у разі, якщо перебій у роботі електромережі, що призведе до простою Комплеку і, відповідно, до припинення роботи Орендаря, стався з вини Орендодавця, останній зобов'язується сплатити Орендарю:

- документально підтверджені збитки,

- неустойку у вигляді штрафу в розмірі 10% від суми авансових платежів, сплачених Орендарем за цим Договором.

Авансовими платежами в розумінні пункту 8.1 Договору є орендна плата за перший та два останні місяці (з розрахунку повного місяця).

Розмір авансового платежу з врахуванням документів, наданих сторонами, та враховуючи запереченні відповідача, складає 658 236,05грн.

Після укладення Договору та прийняття Комплексу в користування Позивачем останній на підставі акту прийому-передачі обладнання, конструкцій, комунікацій від 06.12.2010 отримав від Відповідача, серед іншого, електричне обладнання - дизель-генератор DJ-275 NT (пункт 16 акту).

18.06.2015 було відключено електропостачання Комплексу шляхом знеструмлення головного розподільчого щиту (ГРЩ) від трансформаторно підстанції (ТП) 2047, що знаходиться під контролем Відповідача.

Факт припинення електропостачання до Комплексу у названу дату підтверджується: листом ТОВ "Світ Лайн" № 9/18-15/06 від 18.06.2015, що здійснює технічне обслуговування електроустановок позивача; актом від 18.06.2015 про повне відключення електроенергії, складеним службовими особами ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА", актом-претензією від 18.06.2015, складеним позивачем та ТОВ "Світ Лайн", телеграфним повідомленням № 8 від 18.06.2015, направленим позивачем на адресу відповідача листом № 8 від 18.06.2015,з доказами вручення.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач отримав дані повідомлення про відключення комплексу позивача від енергопостачання, але належні заходи щодо відновлення електропостачання здійснив лише 22.06.2015 шляхом увімкнення рубильника.

З метою забезпечення ключових функцій підприємства та недопущення виходу зі строю виробничого обладнання Позивач з 18.06.2015 по 22.06.2015 був вимушений використовувати переданий йому дизель-генератор DJ-275 NT для виробництва електроенергії, та, як наслідок - закуповувати дизельне паливо для цього генератора на загальну суму 19,968.80 гривень, що підтверджується:

- актами про закупівлю та залиття дизельного палива в дизель-генератор від 18.06.2015, 19.06.2015, 20.06.2015, 21.06.2015, складеними Позивачем, фіскальними чеками №№ 230318, 147192 та 10319 від 18.06.2015, №№10436 та 230732 від 19.06.2015, №№10829 та 10789 від 20.06.2015, №№ 11072 та 11079 від 21.06.2015, наданими ТОВ "Вог Рітейл"; актом про включення електроенергії від 22.06.2015 .

Обов'язок Відповідача щодо забезпечення Комплексу електроенергією передбачений пунктом 14.4.9 Договору та є господарським зобов'язанням в розумінні ч. 1 ст. 174 ГК України. Невиконання такого господарського зобов'язання є правопорушенням у сфері господарювання (ч. 2 ст. 218 ГК України), що зумовлює настання для нього несприятливих економічних та правових наслідків - застосування штрафних санкцій та відшкодування збитків (ч. ч. 1,2 ст.217 ГК України).

Аналогічні міри відповідальності відповідача за порушення зазначеного господарського зобов'язання передбачені пунктом 15.2.10 Договору, згідно з яким у разі, якщо перебій у роботі електромережі, що призведе до простою Комплексу і, відповідно, до припинення роботи Орендаря, стався з вини Орендодавця, останній зобов'язується сплатити Орендарю:

- документально підтверджені збитки,

- неустойку у вигляді штрафу в розмірі 10% від суми авансових платежів, сплачених Орендарем за цим Договором.

Відповідно до ст.623 ЦК України боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.

Відповідно до ч.1 ст.224 ГК України, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Для застосування такої міри цивільно-правової відповідальності, як відшкодування збитків, необхідною є наявність всіх чотирьох умов відповідальності, а саме:

- протиправна поведінка боржника, яка проявляється у невиконанні або неналежному виконанні ним зобов'язання;

- наявність збитків;

- причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками, що означає, що збитки мають бути наслідком саме даного порушення боржником зобов'язання, а не якихось інших обставин, зокрема дій самого кредитора або третіх осіб;

- вина боржника.

Згідно з ч. 1 ст. 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються, серед іншого, додаткові витрати, які управнена сторона мусила понести задля відновлення свого порушеного права.

При цьому відсутність хоча б одного з елементів складу правопорушення виключає відповідальність особи. В описаній ситуації стосовно порушень Відповідача існують усі вище визначені складові господарського правопорушення, а саме:

- протиправна поведінка, виражена у самовільному, всупереч вимогам пункту 14.4.9 Договору та такому, який порушує надані законом права позивача, припиненні електропостачання до Комплексу, що перебуває в законному користуванні позивача в період з 18.06.2015 по 22.06.2015;

- шкідливий результат такої поведінки (збитки) полягає у понесенні позивачем витрат на придбання дизельного палива в період з 18.06.2015 по 22.06.2015 для забезпечення електропостачання ключових функцій Комплексу, збереження обладнання та електронної документації;

- причинний зв'язок між протиправною поведінкою та збитками виражається у тому, що за умов належного виконання відповідачем вимог пункту 14.4.9 Договору електропостачання до Комплексу здійснювалося б безперервно, та позивач не мусив би використовувати дизель-генератор та, як наслідок - закуповувати дизельне паливо для цього генератора на загальну суму 19 968,80 грн.

- вина відповідача полягає у бездіяльності щодо відновлення постачання електроенергії за наявності доказів своєчасного повідомлення про відсутність електроенергії.

З огляду на положення умов договору щодо забезпечення орендаря електроенергією безпосередньо орендодавцем та знаходження трансформаторної підстанції на обслуговуванні у відповідача, останнім не доведено відсутність своєї вини в незабезпеченні орендаря електроенергією впродовж 5 днів.

При цьому, оскільки пункт 15.2.10 Договору прямо передбачає одночасне відшкодування збитків та стягнення неустойки за одне й те ж саме порушення господарського зобов'язання, збитки Позивача підлягають стягненню у повній сумі, а не в частині, що не покрита неустойкою (ч. 2 ст. 232 ГК України).

Таким чином, витрати Позивача на придбання дизельного палива в період з 18.06.2015 по 22.06.2015 на суму 19 968.80 грн. є збитками (додатковими витратами) Позивача в розумінні ч.1 ст. 225 ГК України, та підлягають відшкодуванню Відповідачем у повному обсязі, оскільки він не вжив жодних заходів щодо відновлення електропостачання до Комплексу (ч. 2 ст. 226 ГК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України до штрафних санкцій відноситься, зокрема, неустойка, що встановлюється договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг) - ч. 4 ст. 231 ГК України.

Як вказувалося вище, згідно з пунктом 15.2.10 Договору у разі, якщо перебій у роботі електромережі, що призведе до простою Комплексу і, відповідно, до припинення роботи Орендаря, стався з вини Орендодавця, останній зобов'язується сплатити Орендарю документально підтверджені збитки та неустойку у вигляді штрафу в розмірі 10% від суми авансових платежів, сплачених Орендарем за цим Договором.

Оскільки авансовий платіж в розумінні статті 8 Договору складає 658 236,05 грн, то неустойка, яка підлягає сплаті Відповідачем, дорівнює 65 823,61 грн.

Заперечення відповідача судом до уваги не беруться, оскільки не обґрунтовані документально, факт відключення від електроенергії мав місце, своєчасне повідомлення про відсутність електроенергії підтверджено належними доказами, відсутність своєї вини відповідачем не доведено, як і не обґрунтоване значне запізнення з відновленням електропостачання.

Також, позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача 30 000,00 грн. - витрат на послуги адвоката.

Відповідно до ч.1 ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Згідно з ч. 3 ст. 48 ГПК України витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру". Дія цього Закону поширюється тільки на осіб, які є адвокатами.

Поняття особи, яка є адвокатом, наводиться в ст. 2 Закону України "Про адвокатуру", де зазначено, що адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.

Таким чином, судові витрати на оплату послуг адвоката підлягають відшкодуванню лише в тому випадку, якщо вони сплачені адвокату або адвокатському об'єднанню стороною, котрій такі послуги надавались, оплата послуг адвоката підтверджується відповідними фінансовими документами, і якщо такі послуги надавались адвокатом, а не будь-яким представником.

На підтвердження надання адвокатських послуг, позивачем до матеріалів справи долучено Договір про надання юридичних послуг №0068/02 від 07.06.2013р., укладений між адвокатським об'єднанням «Арцінгер» та ДП «Капарол Україна».

Відповідно до п.1 Договору виконавець зобов'язується надати замовникові за плату наступні юридичні послуги: підготовка процесуальних документів, письмові та усні консультації та представництво інтересів ДП "Капароя Україна" у господарському суді Київської області у спорі з ТОВ "Г-ЛОГ" щодо стягнення неустойки 10% від в авансового платежу за договором оренди від 25.11.2010 та збитків, заподіяних відключенням електроенергії з 18.06.2015 по 20.06.2015р.

При цьому зазначення в тексті договору господарського суду Київської області суд вважає технічною опискою.

На підтвердження оплати послуг позивачем до матеріалів справи долучено платіжне доручення №2573 від 25.06.2015р. на суму 18 000,00 грн.

Крім того, з протоколів судового засідання 21.07.2015р., 21.08.2015р., 01.09.2015р. вбачається, що адвокат Дацьків А.І. представляв інтереси позивача у даній справі.

Однак, враховуючи факт сплати лише 18 000 грн., неспіврозмірність винагороди за адвокатські послуги обсягам наданих послуг., суд вважає за можливе задовольнити вимоги в частині стягнення з відповідача витрат на послуги адвоката в розмірі 8 579,24 грн. (10 % від стягнутої суми).

Відповідно до ч.1 ст. 49 ГПК України у спорах, що виникають при виконанні договорів судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Г-ЛОГ" (02140, м.Київ, вул.Гришка, 3-А, код ЄДРПОУ 35519323) на користь Дочірнього підприємства "Капарол Україна" (02092, м.Київ, вул.Алма-Атинська, 35-А, код ЄДРПОУ 32593100) 65 823 (шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять три) грн 61 коп - неустойки, 19 968 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) грн 80 коп. - збитки, 8 579 (вісім тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять) грн 24 коп - витрат на послуги адвоката та 1715 (тисячу сімсот п'ятнадцять) грн 85 коп - витрати по сплаті судового збору.

3. В задоволенні іншої частини позову - відмовити.

Видати наказ після набранням рішення законної сили.

Суддя Шкурдова Л.М.

Повний текст рішення складено: 21.09.2015р.

Дата ухвалення рішення 01.09.2015
Зареєстровано 22.09.2015
Оприлюднено 24.09.2015

Судовий реєстр по справі 910/16722/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.12.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.10.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 01.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону