ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

08.10.15р. Справа № 904/6695/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера", м. Дніпропетровськ

до Відповідача-1 Приватного підприємства "Вікторія в плюс", с. Сінне, Краснопільський район, Сумська область

Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Гран Поліс", м. Дніпропетровськ

про стягнення пені та проіндексованої вартості товару в сумі 127 299 грн. 16 коп.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 свідоцтво серії ДП №2864 від 31.10.14 (договір №59/15 від 20.07.15);

від відповідача-1: ОСОБА_2, дов. №б/н від 26.09.2015 року;

від відповідача-2: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить стягнути солідарно з Відповідача-1 та Відповідача-2 пеню в розмірі 10 167 грн. 94 коп., а також, стягнути з Відповідача-1 заборгованість в сумі 117 131 грн. 22 коп., із яких: 39 594 грн. 59 коп. - проіндексована суму вартості товару (боргу), 77 536 грн. 63 коп. - проценти за користування товарним кредитом.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем-1 умов Договору купівлі-продажу №14073 від 18.04.2014 року щодо належної та в повному обсязі оплати за поставлений товар, вимоги щодо солідарного обов'язку Відповідача-2, мотивовані порушенням умов Договору поруки №14073-ПОР від 18.04.2014 року в частині відповідальності останнього за виконання Відповідачем-1 зобов'язань, забезпечених порукою.

Відповідачем - 1 надано заперечення на позов з посиланням на те, що згідно наданих Позивачем розрахунків, та складаного ним акту звірки, Відповідачем-1 було проведено п'ять платежів на загальну суму 76 000,00 грн., що не відповідає дійсності, оскільки відповідачем-1 було здійснено шість платежів на суму 84 500,00 грн. Крім того, Відповідач-1 зазначає, що в порушення вимог податкового законодавства, здійснивши нарахування індексації, процентів за користування товарним кредитом та пені, Позивач мав обов'язково здійснити наступні їх відображення в даних бухгалтерського обліку, та видати Відповідачеві-1 податкову накладну з ПДВ на нараховані відсотки за товарним кредитом, чого зроблено не було.

Відповідач-2 явку уповноваженого представника в судові засідання не забезпечив, подав заяву, в якій позов визнав у повному обсязі та просив суд розглядати справу без участі представника ТОВ "Гран Поліс".

Згідно ст. 75 ГПК України суд вважає можливим розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 08.10.2015 року оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення згідно зі ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників Позивача та Відповідача-1, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2014 між Позивачем (Продавцем) та Відповідачам-1 (Покупцем) укладено договір купівлі-продажу №14073 (надалі - Договір).

Згідно п. 1.1. Договору Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити вартість засобів захисту рослин, мікродобрив іменованих у подальшому товар, відповідно до умов даного договору. (додаткових угод та специфікацій до нього).

Відповідно до п. 3.1. Договору конкретний вид товару його асортимент, кількість, ціна, строк поставки та умови оплати Товару наведені в Специфікаціях до даного Договору. Специфікації є невід'ємною частиною даного Договору. Ціна Товару встановлена по домовленості Сторін, а Сторони визначили грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті - ОСОБА_2 США. Оплата Товару (виконання зобов'язання) передбачено у гривні, згідно розділу 4 цього Договору.

Умови оплати Товару, порядок та строки здійснення платежів зазначаються у специфікації(ях) до Договору. (п. 4.1. Договору).

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що товарний кредит з відстрочкою платежу по даному Договору надається на умовах сплати 0,01 % річних за користування Товар кредитом, якщо інший розмір процентів не встановлений умовами оплати Товару по специфікації до Договору. Товарний кредит наданий Продавцем Покупцю в межах строків визначених Умовами оплати Товару у Специфікації - є строком правомірного користування товар кредитом. Користування товарним кредитом за межами строків встановлених Умовами оплати Товару - є неправомірне користування; Покупцем товарним кредитом. У разі несвоєчасної сплати товарного кредиту, Покупець продовжує користуватись товарним кредитом (неправомірне користування) по ставці згідно п. 7.2. (протягом 10-ти календарних днів), а далі по ставці згідно п. 7.3. Договору.

Відповідно до п. 4.3. Договору нарахування процентів по договору здійснюється на суму товарного кредиту, тобто на суму вартості Товару, що передавався на суму товарного кредиту, за період: з моменту фактичного відвантаження Товару до моменту сплати Покупцем суми вартості Товару отриманого на умовах товарного кредиту. Момент фактичного відвантаження товару - дата вказана у видатковій накладній. Якщо буде мати місце факт, що передбачений п. 4.7., 4.8. даного Договору, то відповідно і нарахування процентів за користування товарним кредитом здійснюєш уже проіндексовану згідно п. 4.7. чи п. 4.8. суму вартості Товару (боргу) по Договору, тобто на ПСП.

При розрахунку процентів день надання та погашення Товарного кредиту вважається як один день, при цьому день надання Товар кредиту не включається до розрахунку, а день погашення - включається. При розрахунку процентів кількість днів в місяці приймається фактичну кількість днів, а в році - 365. У випадку прострочення погашення Товарного кредиту, проценти нараховуються на заборгованості по Товарному кредиту і за весь період прострочення, до дати його повного фактичного погашення. Дата повного фактичного погашення (оплати заборгованості по товарному кредиту) вважається - дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця у сумі, яка дорівнює заборгованості Покупця по Товарному кредиту. (п. 4.4. Договору).

Згідно п. 4.5. Договору сплата процентів за користування товарним кредитом здійснюється Покупцем у строк, який визначається:

- датою погашення (сплати) товарного кредиту, що визначена Умовами оплати Товару у Специфікації, а при наявності несвоєчасного погашення заборгованості за Товарним кредитом (неправомірне користування), сплата процентів здійсню Покупцем щоденно і по дату фактичного погашення товарного кредиту;

- датою фактичного дострокового погашення товарного кредиту, у випадку дострокового погашення товарного кредиту; Товар вважається оплаченим Покупцем у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

Оплата вартості Товару та нарахованих процентів проводиться в гривнях. Сторони домовились та узгодили зміну ціни на Товар в мажах періоду часу, що вказаний у п. 4.7. та згідно способів викладених у пунктах 4.7., 4.8., Договору. (п. 4.6. Договору).

Згідно з пунктом 7.2 Договору, якщо Покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, на прострочену суму нараховуються 35 процентів річних за користування товарним кредитом від останнього дня строку, коли товар мав бути оплачений, та протягом 10-ти календарних днів, тобто до моменту, коли починає діяти процентна ставка, визначена в п. 7.3 Договору купівлі-продажу, а саме, якщо Покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, через 10 календарних днів від останнього дня строку, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати, на прострочену суму нараховуються 350 процентів річних за користування товарним кредитом.

Відповідно до умов договору Позивач передав Відповідачу-1 товар на загальну суму 82 639,41 грн., що підтверджується видатковими накладними, копії яких міститься в матеріалах справи (а.с.24 - 26).

Згідно умов підписаних сторонами специфікації № 1, 2, 3 (а.с. 21-23), 25% суми вартості товару, Відповідач мав сплатити до 25.08.2014, решту - 75% вартості товару до 25.10.2014.

Як убачається з матеріалів справи, Відповідач-1 за поставлений товар розрахувався частково, здійснивши платежі на загальну суму 76 000,00 грн., внаслідок чого у нього утворилась заборгованість перед Позивачем, яка становить 39 594,59 грн. проіндексованої згідно п. 4.8. Договору заборгованості станом на 21.07.2015. Крім того, Позивач здійснив розрахунок відсотків за користування товарним кредитом, згідно п. 7.2, 7.3. договору за загальний період з 27.08.14 по 21.07.15 в розмірі 77 536,63грн.

На час розгляду справи доказів оплати зазначених вище сум на користь позивача суду не надано.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного Кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно, ставляться, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, в тому числі у вигляд обов'язку сплатити неустойку.

Відповідно до положень ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

За своєю правовою природою, неустойка (пеня, штраф) є видом забезпечення виконання зобов'язання.

Пунктом 7.1. Договору сторони погодили, що у випадку порушення Покупцем термінів оплати, обумовлених у Специфікації(ях) до Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення оплати.

Згідно зазначеного пункту договору, позивачем нарахована до сплати пеня за загальний період з 27.08.15 по 21.07.15 у розмірі 10 167,94 грн.

Таким чином, загальна сума, яка підлягає сплаті на користь позивача за договором купівлі-продажу складає: 39 594,59 грн. - проіндексованої суми вартості товару (боргу); 77 536,63 грн. - процентів за користування товарним кредитом, 10 167,94 грн. - пені.

Як убачається з матеріалів справи, в забезпечення виконання зобов'язань Відповідача-1 по вказаному вище договору купівлі-продажу, між Позивачем та Відповідачем-2 був укладений Договір поруки №14073-ПОР від 18.04.2014.

Згідно п. 1.1. Договору поруки, предметом цього договору є зобов'язання Поручителя перед Кредитором відповідати за порушення Боржником - Приватним підприємством "Вікторія в плюс" його зобов'язань перед Кредитором по основному договору, передбаченому розділом 2 цього договору поруки, що включає: сплату неустойки (штрафу, пені), що передбачені умовами основного договору, а також сплату усіх можливих судових та/або господарських витрат, пов'язаних з розглядом справ, предметами яких, будуть вимоги Кредитора, пов'язані з виконанням цього договору.

Підставою цього договору поруки є дійсна вимога Кредитора до Боржника - Приватним підприємством "Вікторія в плюс", зазначена у основному договорі, в тому ж встановленому обсязі, у ті ж встановлені строки, та в тому ж встановленому порядку (п. 1.2. Договору поруки).

Згідно з частиною 1 статті 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку; поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником;

За змістом ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає заявлені Позивачем вимоги обґрунтованими й такими, що підлягають задоволенню.

Суд не приймає до уваги заперечення Відповідача-1 з посиланням на недотримання Позивачем вимог податкового законодавства, адже зазначені обставини не впливають на оцінку фактичних обставин господарських правовідносин сторін в рамках договору купівлі-продажу №14073 від 18.04.2014 року, та відповідно не мають значення для вирішення даного спору.

Суд також відхиляє доводи Відповідача-1 стосовно здійсненням ним шести платежів в рахунок оплати поставленого товару по № 1473 на загальну суму 84 500,00 грн., адже, як убачається з матеріалів справи, платіж від 23.12.2014 року на суму 8500,00 грн. був здійснений Відповідачем-1 з призначенням платежу за договором № 1407 2 , при цьому, лист про зміну призначення платежу за вказаною оплатою, був направлений позивачеві лише 05.10.2015 року та станом на час прийняття рішення у даній справі, останньому не доставлений, що підтверджується даними сервісу відстеження пересилання поштових відправлень на офіційному сайту ДП "Укрпошта" (а.с. 94).

Позивач просить суд стягнути з Відповідача-1 витрати на оплату послуг адвоката в сумі 6000,00 грн.

Клопотання обґрунтоване укладеним між ним (далі-Замовник) та Адвокатським Об'єднанням "Адвокатське Бюро "БАРРІСТЕР" в особі ОСОБА_3 (далі-Виконавець) Договору №59/15 про надання послуг адвоката у сфері права від 20.07.2015 року, відповідно до пункту 2.1 якого, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати Замовнику послуги адвоката щодо захисту порушених майнових прав і законних інтересів Замовника та представництва останнього у господарському суді Дніпропетровської області з питання стягнення з Приватного підприємства "Вікторія в плюс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Гран Поліс" заборгованості по Договору купівлі-продажу №14073 від 18.04.2014, згідно з переліком, зазначеному в даному пунктах 6.1,6.2., 6.3. Договору.

Крім того, в матеріалах справи наявний одер ДП №353/000017 (а.с. 44), на представництво інтересів Позивача в господарському суді Дніпропетровської області, адвокатом ОСОБА_1.

Вартість послуг, які надаються на виконання вказаного Договору, наведена в Додатку №1 від 24.07.2015 року до Договору №59/15, та становить 6 000,00 грн.

На виконання Договору Виконавцем надані послуги адвоката у сфері права, що підтверджується підписаним сторонами та скріпленим печатками сторін Актом приймання-передачі наданих послуг адвоката у сфері права від 22.09.2015 року, відповідно до якого, вартість наданих Виконавцем Позивачу адвокатських послуг становить 6000,00 грн., яка перерахована платіжними дорученнями №711 від 22.09.2015.

Також до позовної заяви додані докази в підтвердження того, що ОСОБА_1 є адвокатом, а саме свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю (а.с. 46) посвідчення №0164 (а.с. 47).

За змістом статей 44, 48 ГПК України сума, сплачена за послуги адвоката, є складовою судових витрат і її розмір визначається в порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Витрати позивачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 ГПК України, відповідно до якої судові витрати правої сторони відшкодовуються за рахунок винної.

Судові витрати за участь адвоката при розгляді справи підлягають сплаті у випадку, якщо вони сплачені адвокату стороною, котрій такі послуги надавались, та їх сплата підтверджується відповідними фінансовими документами.

Таким чином, Позивачем до позовної заяви додано належні докази в підтвердження понесення ним витрат по сплаті наданих адвокатських послуг, передбачених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

З огляду на приписи ч. 1 ст. 49 ГПК України, судові витрати, в тому числі витрати по сплаті судового збору та витрат на оплату послуг адвоката покладаються на Відповідачів у рівних частинах.

Керуючись ст.ст. 525, 526, 553, 554 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 4, 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з Приватного підприємства "Вікторія в плюс" (42420, Сумська область, Краснопільський район, с. Сінне, вул. Загребелля, буд. 5, код ЄДРПОУ 31494211) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Гран Поліс" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, код ЄДРПОУ 34985628) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 31320991) 10 167,94 грн. - пені.

Стягнути з Приватного підприємства "Вікторія в плюс" (42420, Сумська область, Краснопільський район, с. Сінне, вул. Загребелля, буд. 5, код ЄДРПОУ 31494211) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 31320991) 39 594,59 грн. - проіндексованої сума вартості товару (боргу); 77 536,63 грн. - процентів за користування товарним кредитом.

Стягнути з Приватного підприємства "Вікторія в плюс" (42420, Сумська область, Краснопільський район, с. Сінне, вул. Загребелля, буд. 5 код ЄДРПОУ 31494211) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 31320991) 1 272,99 грн. витрат зі сплати судового збору, 3 000,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Гран Поліс" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 34985628) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 31320991) 1 272,99 грн. витрат зі сплати судового збору, 3 000,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Видати накази.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 13.10.2015

Суддя ОСОБА_4

Дата ухвалення рішення 09.10.2015
Оприлюднено 20.10.2015

Судовий реєстр по справі 904/6695/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.09.2016 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 11.08.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.07.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.07.2016 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 06.01.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.01.2016 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.01.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 09.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.07.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/6695/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону