ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-64/10052-2012 12.10.12 За позовом Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок»

до Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»

про стягнення заборгованості в сумі 42667,53 грн.,

та за зустрічним позовом: Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»

до Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок»

про зобов'язання надати проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку за договором № 45-11/с від 16.09.2011 року

Суддя Зеленіна Н.І.,

при секретарі судового засідання Наумкіній П.В.,

за участю представників сторін:

від позивача за первісним позовом: Шульга І.В., дов. № 14 від 27.08.2012 року,

від відповідача за первісним позовом: не з'явився,

від позивача за зустрічним позовом: не з'явився,

від відповідача за зустрічним позовом: Шульга І.В., дов. № 14 від 27.08.2012 року,

Суть спору:

25.07.2012 року Державне госпрозрахункове підприємство «Укрінформзв'язок»(далі -позивач за первісним позовом) звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»(далі -відповідач за первісним позовом) про стягнення заборгованості в сумі 42667,53 грн., з яких: 39698,34 грн. основної заборгованості за договором підряду та 2969,19 грн. пені.

Позовні вимоги за первісним позовом мотивовані тим, що відповідач неналежним чином виконав умови договору підряду № 45-11/с від 16.09.2011 року в частині повної та своєчасної оплати вартості виконаних робіт з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість в сумі 39698,34 грн.

Ухвалою суду від 27.07.2012 року порушено провадження у справі № 5011-64/10052-2012, розгляд справи призначено на 28.08.2012 року.

28.08.2012 року від представника відповідача за первісним позовом надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 28.08.2012 року розгляд справи було відкладено на 10.10.2012 року у зв'язку із неявкою в судове засідання представника відповідача та продовжено строк розгляду спору у справі на п'ятнадцять днів.

Не погоджуючись із первісним позовом, 10.10.2012 року представник Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»(далі -позивач за зустрічним позовом) подав зустрічний позов до Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок»(далі -відповідач за зустрічним позовом) про зобов'язання надати проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку за договором № 45-11/с від 16.09.2011 року.

Позовні вимоги за зустрічним позовом мотивовані тим, що в порушення умов договору підряду № 45-11/с від 16.09.2011 року, ДГП «Укрінформзв'язок»не надало ПАТ «НТП «Каскад»проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку, а тому зобов'язане її надати для належного виконання позивачем за зустрічним позовом умов договору.

Відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом, зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним; подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

У судовому засіданні 10.10.2012 року судом було оголошено перерву у розгляді справи до 12.10.2012 року в порядку ст. 77 ГПК України.

Ухвалою суду від 11.10.2012 року було прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»до Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок»про зобов'язання надати проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку за договором № 45-11/с від 16.09.2011 року для спільного розгляду із первісним позовом.

11.10.2012 року від представника відповідача за первісним позовом через відділ діловодства суду надійшли заперечення на позовну заяву, в яких він просив суд відмовити у задоволенні первісного позову в повному обсязі у зв'язку із тим, що ДГП «Укрінформзв'язок»не надало ПАТ «НТП «Каскад»проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку, а тому ПАТ «НТП «Каскад»було позбавлено можливості належним чином виконувати зобов'язання за договором.

У судовому засіданні 12.10.2012 року представник позивача за первісним позовом позов підтримав та просив суд про його задоволення.

У судове засідання 12.10.2012 року представник відповідача за первісним позовом не з'явився, про припини неявки суд не повідомив, про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином.

У судове засідання 12.10.2012 року представник позивача за зустрічним позовом не з'явився, про припини неявки суд не повідомив, про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином.

У судовому засіданні 12.10.2012 року представник відповідача за зустрічним позовом надав відзив, в якому просив суд в задоволенні зустрічного позову відмовити повністю у зв'язку із тим, що умовами договору підряду не передбачено розроблення ДГП «Укрінформзв'язок»проектної документації та передачі її ПАТ «НТП «Каскад», навпаки саме обов'язком останнього згідно із п.п. 1.1. та 2.1. Договору була передача проектної документації позивачу за первісним позовом.

У судовому засіданні 12.10.2012 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд встановив наступне.

16 вересня 2011 року між Відкритим акціонерним товариством «Науково-технічне підприємство «Каскад»(правонаступником якого є ПАТ «НТП «Каскад») (за договором - Замовник) та Державним госпрозрахунковим підприємством «Укрінформзв'язок»(за договором - Підрядник) було укладено договір підряду № 45-11/с (далі -Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором виконати роботи з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку, надалі - Роботи, на об'єкті за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 120 А (далі Об'єкт), відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов'язується передати затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити оплату робіт при наявності фіксування, прийняти виконані роботи і повністю сплатити їхню вартість і вартість матеріалів, застосованих Підрядником при виконанні вказаних робіт.

Згідно із п. 3.1 Договору вартість виконання робіт на Об'єкті згідно з Договірною ціною (Додаток №1) становить 187538,40 грн., у тому числі ПДВ 20% - 31256,40 грн., а також за закупівлю телефонних апаратів згідно Локального кошторису № 2-1-2 12 074,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 2012,30 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 1 до Договору було збільшено договірну ціну на 39698,34 грн., в зв'язку із чим загальна вартість виконаних робіт склала 239310,74 грн.

Поясненнями позивача, наявними у матеріалах справи підписаними сторонами актами здачі-прийняття робіт, договірною ціною, локальними кошторисами підтверджується факт виконання робіт позивачем за первісним позовом та прийняття їх відповідачем на суму 239310,74 грн.

Із матеріалів справи вбачається, що відповідач за первісним позовом частково оплатив виконані позивачем роботи на суму 199612,40 грн.

Доказів належної оплати за договором суду не надано.

Позивач за первісним позовом вважає, що відповідач зобов'язаний сплатити заборгованість за виконані роботи в сумі 39698,34 грн.

Відповідач за зустрічним позовом вважає, що ДГП «Укрінформзв'язок»не надало ПАТ «НТП «Каскад»проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку, а тому ПАТ «НТП «Каскад»було позбавлено можливості належним чином виконувати зобов'язання за договором.

Позивач за зустрічним позовом вважає, що в порушення умов договору підряду № 45-11/с від 16.09.2011 року, ДГП «Укрінформзв'язок»не надало ПАТ «НТП «Каскад»проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку, а тому зобов'язане її надати для належного виконання позивачем за зустрічним позовом умов договору.

Відповідач за зустрічним позовом вважає, що умовами договору підряду не передбачено розроблення ДГП «Укрінформзв'язок»проектної документації та передачі її ПАТ «НТП «Каскад», навпаки саме обов'язком останнього згідно із п.п. 1.1. та 2.1. Договору була передача проектної документації позивачу за первісним позовом.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги за первісним позовом підлягають до задоволення повністю, тоді як позовні вимоги за зустрічним не обґрунтовані та не підлягають до задоволення з таких підстав.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 1 ч. 2 статті 11 Цивільного кодексу України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч.1 статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

У відповідності до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно статті 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 628 зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться.

Як вбачається з матеріалів справи, між сторонами було укладено Договір договору підряду № 45-11/с від 16.09.2011 року року.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Із матеріалів справи вбачається, що відповідач за первісним позовом частково оплатив виконані позивачем роботи на суму 199612,40 грн.

Доказів належної оплати за договором суду не надано.

Поясненнями позивача за первісним позовом, наявними у матеріалах справи підписаними сторонами актами здачі-прийняття робіт, договірною ціною, локальними кошторисами підтверджується заборгованість відповідача в частині сплати вартості виконаних робіт в сумі 39698,34 грн. (239310,74 грн. -199612,40 грн. = 39698,34 грн.)

Відповідачем за первісним позовом не надано доказів, що підтверджують відсутність його вини у порушенні зобов'язання.

Заперечення відповідача за первісним позовом, викладені у відзиві на позовну заяву до уваги судом не приймаються з огляду на наступне.

Згідно із п. 2.1. Договору Замовник (ПАТ «НТП «Каскад») не пізніше 3 діб після набрання чинності цього Договору передає Підряднику (ДГП «Укрінформзв'язок») проектно-кошторисну документацію і забезпечує фронт робіт.

Враховуючи викладене, суд вважає, що відповідач за первісним позовом прийшов до помилкового висновку про те, що позивач зобов'язаний був передати йому проектно-кошторисну документацію, оскільки такий обов'язок лежить саме на ПАТ «НТП «Каскад», а не на ДГП «Укрінформзв'язок».

За таких обставин суд приходить до висновку про задоволення позову в частині стягнення з відповідача 39698,34 грн. заборгованості за виконані роботи.

Окрім того, позивач за первісним позовом просив стягнути з відповідача 2969,19 грн. пені за несвоєчасну оплату виконаних робіт.

Згідно із ч. 3 ст. 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 231 ГК України у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Враховуючи викладене, суд вважає вимоги позивача за первісним позовом в частині стягнення з ПАТ «НТП «Каскад»пені за несвоєчасну оплату виконаних робіт в сумі 2969,19 грн., обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

За таких обставин, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги за первісним позовом підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо позовних вимог за зустрічним позовом.

Згідно із п. 2.1. Договору Замовник (ПАТ «НТП «Каскад») не пізніше 3 діб після набрання чинності цього Договору передає Підряднику (ДГП «Укрінформзв'язок») проектно-кошторисну документацію і забезпечує фронт робіт.

Враховуючи викладене, суд вважає, що позивач за зустрічним позовом прийшов до помилкового висновку про те, що відповідач зобов'язаний був передати йому проектно-кошторисну документацію, оскільки такий обов'язок лежить саме на ПАТ «НТП «Каскад», а не на ДГП «Укрінформзв'язок».

Окрім того, ДГП «Укрінформзв'язок» на підставі картограми прокладки кабелю, а також технічних умов від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та ВАТ «Укртелеком», що були надіслані від Відповідача (вх. №176 від 29.09.2011 року), розробило таку проектну документацію та передбачило її вартість у 8 615,00 грн. у Договірній ціні до Договору № 45-11/с від 16.09.2011 року та Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт від 30 грудня 2012 року, що свідчить про те, що Замовник (ПАТ «НТП «Каскад») був ознайомлений з фактом розробки проекту відповідно до умов, передбачених п. 4.3.2. Договору щодо необхідності узгодження змін до проектно-кошторисної документації із Замовником.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, сторони та інші учасники судового процесу повинні довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.

Виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку, що зустрічні позовні вимоги є необґрунтованими, недоведеними та такими, що не підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В :

1. Первісний позов Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок»до Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»про стягнення заборгованості в сумі 42667,53 грн. - задовольнити повністю.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»(03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54, код ЄДРПОУ 21632282 ) на користь Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок» (04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Б, код ЄДРПОУ 23539109) 39698,34 грн. заборгованості за договором підряду та 2969,19 грн. пені.

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»(03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54, код ЄДРПОУ 21632282 ) на користь Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок» (04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Б, код ЄДРПОУ 23539109) судовий збір в сумі 1609,50 грн.

4. В задоволенні зустрічного позову Публічного акціонерного товариства «Науково-технічне підприємство «Каскад»до Державного госпрозрахункового підприємства «Укрінформзв'язок»про зобов'язання надати проектну документацію з улаштування внутрішньої і зовнішньої мережі спецзв'язку за договором № 45-11/с від 16.09.2011 року -відмовити повністю.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата підписання рішення: 17.10.2012 року.

Дата ухвалення рішення 12.10.2012
Зареєстровано 14.12.2015
Оприлюднено 16.12.2015

Судовий реєстр по справі 5011-64/10052-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 27.11.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 12.10.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.08.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону