Судовий наказ
від 11.02.2009 по справі 2-н-23
ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

89504e470d0a1a0a0000000d4948445200000082000 00094010300000065426338000000017352474200aece1ce90000000467414d410000b18f0bfc6105000000206348524d000 07a26000080840000fa00000080e8000075300000ea6000003a98000017709cba513c00000006504c5445000000ffffffa5d 99fdd000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b0000019c4944415448c7edd5cd4e84301000e0214dac07b3f5c86 1435fc107d8587d329670f0e823c99e7c0d6e7badf1608d953a2db0744a94c49ff5b20d24e44b4a5b669801978c068e2c2d0 c23fb5cf6e38cd75f908799c8543af11db17c41de7b7999c49641f691a8207791c8203c12e1a58b85bb7045c2bc9858322f3 a16f0d22e4889d27c2d970aa58a25f7521391282c96b5179e4a47a4102862592c11c951e4f1c42c099b498da2fe4d2ac3349 51d4ab920190a394591e96c26b79ac462ed85c434177a47a39cabb6a5b9015eb634eb766d998a4e44555a255227922b0c05a 3fbe1b6a07908dc9ed33c046181661d30434502b440a3dcc00dd0ef6c0118f997a599cb555627b2e1cb722da8006cf816a8f 8f1078285ad108c563f149ec86ab5285d90a758ce2eb0d43e8fe21fe60220fb921be40def2d28e71e47e99740b91fc58687b 2affebd94bef7e08207e97082c62e844579ec5f38dfe0415b77905d5fd5eb4974e9bb43681083600dc7758c9ac431df89c26 b4669069ec4e02b8c8cc555c3da9368e538155fa2a8b80af744c59f8b8a15a91cc6494ef223f90057b91a4eb11d3c2200000 00049454e44ae426082

О х т и р с ь к и й м і с ь к р а й о н н и й с у д

СУДОВИЙ НАКАЗ

12.02.2009 року Справа № 2-н-23

Суддя Охтирського міськр айонного суду Сумської облас ті Кудін А.М., розглянувши заяв у Охтирського міжрайонного п рокурора в інтересах ОСОБА _1 до ТОВ ФК “Нафтовик-Укрнаф та” про стягнення заборгован ості по заробітній платі в су мі 41 691 грн. 67 коп.

Відповідно до ст. 115 КЗпП Ук раїни, ст. ст. 95, 96, 98 ЦПК України

НАКАЗУЮ:

1.Стягнути з ТОВ ФК “Нафт овик-Укрнафта”: м. Охтирка, вул . Пушкіна, 5 р/р № 26003055012802 СФ “Приват Банк” МФО 337546 код 14003338 на користь ОСОБА_1 - 41 691 грн. ( сорок одн у тисячу шістсот дев' яносто одну гривню) 67 коп.

2. Стягнути з боржника на кор исть держави судовий збір 25, 50 г рн. і 15 грн. за інформаційно-тех нічне забезпечення при розгл яді справи.

3. Судовий наказ після наб рання ним законної сили вида ти стягувачу.

Суддя: А.М. Кудін

З оригіналом згідно: /підпис/

Згідно зі статтею 104 Цивіл ьного процесуального кодекс у України (далі - ЦПК України ) боржник має право в разі запе речення проти вимог стягува ча протягом десяти днів з дня отримання судового наказу п одати заяву про його скасува ння.

Відповідно до статті 105 ЦПК України у разі ненадходженн я заяви від боржника протяго м трьох днів після закінченн я строку на її подання та за на явності даних про отримання боржником копії наказу судов ий наказ набирає законної си ли і суд видає його стягуваче ві для пред' явлення до вико нання.

Заява боржника про скасув ання судового наказу, що пода на в установлений строк, розг лядається судом протягом п' яти днів з дня її надходження без судового розгляду і викл ику сторін, про що постановля ється ухвала, яка скасовує су довий наказ (стаття 106 ЦПК Укра їни).

Судовий наказ набрав чи нності


року

Суддя


А.М. Кудін

З оригіналом згідно : /підпис/

Місце печатки суду

Відмітки про виконання су дового наказу

Дата надходження судов ого наказу на виконання Повне найменування уста нови, підприємства, організа ції, в якому знаходився судов ий наказ на виконанні Загальна сума, відрахов ана за судовим наказом Дата повернення судового н аказу відділу державної вико навчої служби чи стягувачеві Підстава повернення суд ового наказу Підпис керівника устан ови, підприємства, організац ії (з прикладенням печатки) Примітки

Інші відмітки
ТОВ ФК “Нафтовик-Укрнаф та”

42700, Сумська обл., м. Охти рка, Пушкіна, 5

№ 2-н-23 від 13.02.09 р.

Охтирський міськрайонний суд направляє на Вашу адресу копію судового наказу № 2-н-23 ві д 12.02.2009 року разом з копією заяв и стягувача та копією додани х до неї документів.

Одночасно роз' яснюємо, щ о в разі заперечення проти ви мог стягувача Ви маєте право протягом 10 днів з дня отриман ня судового наказу подати за яву про його скасування.

Додаток: на 5 арк.

Суддя Охтирського

міськрайонного суду А.М. Кудін

ТОВ ФК “Нафтовик-Укрнафт а”

42700, Сумська обл., м. Охти рка, Пушкіна, 5

№ 2-н-23 від 13.02.09 р.

Охтирський міськрайонний суд направляє на Вашу адресу копію судового наказу № 2-н-23 ві д 12.02.2009 року разом з копією заяв и стягувача та копією додани х до неї документів.

Одночасно роз' яснюємо, щ о в разі заперечення проти ви мог стягувача Ви маєте право протягом 10 днів з дня отриман ня судового наказу подати за яву про його скасування.

Додаток: на 5 арк.

Суддя Охтирського

міськрайонного суду А.М. Кудін

Дата ухвалення рішення11.02.2009
Оприлюднено06.12.2009

Судовий реєстр по справі —2-н-23

Ухвала від 04.02.2018

Цивільне

Горохівський районний суд Волинської області

Чонка В. В.

Судовий наказ від 14.01.2016

Цивільне

Біловодський районний суд Луганської області

Карягіна В. А.

Рішення від 16.09.2015

Цивільне

Нетішинський міський суд Хмельницької області

Савіцький Л. П.

Судовий наказ від 16.06.2015

Цивільне

Збаразький районний суд Тернопільської області

Ткаченко О. М.

Судовий наказ від 11.05.2011

Цивільне

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Телепенько Анатолій Дмитрович

Ухвала від 23.01.2011

Цивільне

Рубіжанський міський суд Луганської області

Одношевна Валерія В'ячеславівна

Судовий наказ від 16.11.2010

Цивільне

Трускавецький міський суд Львівської області

Грицьків Віталій Теофільович

Судовий наказ від 16.11.2010

Цивільне

Косівський районний суд Івано-Франківської області

Крилюк М.І.

Судовий наказ від 21.10.2010

Цивільне

Маневицький районний суд Волинської області

Невар Олег Валентинович

Судовий наказ від 19.10.2010

Цивільне

Першотравневий районний суд Донецької області

Бутенко Анатолій Петрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні