ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

----------------------

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2016 р. Справа № 821/510/16

Категорія: 8 Головуючий в 1 інстанції: Войтович І.І.

Колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду

у складі:

головуючого - Ступакової І.Г.

суддів - Бітова А.І.

- ОСОБА_1

при секретарі - Іванюк Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі адміністративну справу за апеляційною скаргою приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» на постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 18 травня 2016 року по справі за адміністративним позовом приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області про визнання протиправним та скасування наказу, -

В С Т А Н О В И Л А :

Приватне акціонерне товариство «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» звернулось до суду з адміністративним позовом до ГУ ДФС у Херсонській області про визнання протиправним та скасування наказу ГУ ДФС у Херсонській області №153 від 07 квітня 2016 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 18 травня 2016 року в задоволенні позову відмовлено.

В апеляційній скарзі приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ставиться питання про скасування судового рішення в зв'язку з тим, що воно постановлено з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача, доводи апеляційної скарги приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення в межах позовних вимог і доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що ГУ ДФС у Херсонській області видано наказ №153 від 07 квітня 2016 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за 2015 рік по взаємовідносинам з платниками податків ТОВ «Ларжек Груп» за травень 2015 року, ТОВ «Оптом та вроздріб», ТОВ «ТехкомВ», ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» за січень 2016 року, терміном чотири робочі дні. Даний наказ прийнято з посиланням на ст. 20, пп.78.1.4 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України.

Прийняттю наказу №153 від 07 квітня 2016 року передувало направлення контролюючим органом до ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» запиту про надання інформації та її документального підтвердження, складеного з посиланням на приписи ст. 20, п.73.3 ст. 73, пп.78.1.4 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України.

17 березня 2016 року уповноважений представник позивача отримав запит №518/10/21-22-22-22-05-19 від 16 березня 2016 року «Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень)» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за 2015 рік по взаємовідносинам з платниками податків ТОВ «Ларжек Груп» за травень 2015 року, ТОВ «Оптом та вроздріб», ТОВ «ТехкомВ», ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» за січень 2016 року.

На зазначений запит, на адресу ГУ ДФС у Херсонській області, ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» було надіслано відповідь (лист) №22 від 31 березня 2016 року, в якому зазначено, що запит складено з порушенням вимог, викладених в абз.1,2 п.73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, п.п.9, 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1245, у зв'язку з чим ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит, відповідно до приписів п.73.3 ст. 73 Податкового кодексу України та п.16 Порядку №1245.

Також, ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» у відповіді послалось на те, що в запиті відсутні посилання на конкретні факти порушення податкового законодавства, не зазначено посилання на відповідні документи в яких ці факти належним чином зафіксовані та встановлені компетентним органом у відповідному рішенні.

Відмовляючи у задоволенні адміністративного позову, суд першої інстанції виходив з того, що в даному випадку позивач не надав належних доказів про порушення його прав та інтересів, що потребує судового захисту в розумінні положень статті 2 КАС України, а тому правові підстави для задоволення адміністративного позову відсутні.

Колегія суддів погоджується з вказаними висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Відповідно до п.75.1 ст. 75 Податкового кодексу України - контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом.

Підпунктом 78.1.1 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України визначено, що документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

З наведеного слідує, що ненадання платником податку витребуваної податковим органом інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) свідчить про наявність підстав для винесення наказу про призначення та проведення перевірки.

При цьому, виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями.

Тобто, у податкового органу були підстави для прийняття оскаржуваного наказу згідно з п.п.78.1.1 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, з підстав того, що апелянт не надав вмотивованої відповіді на обов'язковий письмовий запит податкового органу, в якому були наведені підстави для надіслання запиту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує, наведено перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати (а.с.10-12), а тому доводи апелянта щодо невідповідності наказу встановленим вимогам п.73.3 ст. 73 Податкового кодексу України є безпідставними.

Відповідно до п.78.4 ст. 79 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Як вбачається з матеріалів справи, у зв'язку з ненаданням апелянтом відповіді на запит №518/10/21-22-22-22-05-19 від 16 березня 2016 року «Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень)», податковим органом було прийнято наказ №153 від 07 квітня 2016 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за 2015 рік по взаємовідносинам з платниками податків ТОВ «Ларжек Груп» за травень 2015 року, ТОВ «Оптом та вроздріб», ТОВ «ТехкомВ», ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» за січень 2016 року», терміном чотири робочі дні.

Згідно п.81.1, п.81.2 ст. 81 Податкового кодексу України посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

При цьому, у відповідності до п.81.2 ст. 81 Податкового кодексу України, апелянтом було відмовлено у допуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки, про що було складено відповідний акт №26/21-22-14-06-08 від 12 квітня 2016 року.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що не допускаючи представників контролюючого органу до проведення перевірки, ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» скористався таким правом саме на підставі оскаржуваного наказу, який вичерпав свою дію в часі, а тому доводи апеляційної скарги щодо його протиправності та наявності підстав для скасування не можуть бути прийняті до уваги.

Інші доводи апеляційних скарг колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони повністю спростовуються матеріалами справи та обставинами, які повно та об'єктивно були встановлені судом першої інстанції при вирішенні спору.

Враховуючи все вищевикладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи, порушень матеріального та процесуального права при вирішенні справи не допустив, а наведені в скарзі доводи правильність висновків суду не спростовують, у зв'язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 195, 196, п.1 ч.1 ст. 198, ст. 200, п.1 ч.1 ст. 205, ст. 206, ч.5 ст. 254 КАС України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» залишити без задоволення, постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 18 травня 2016 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає чинності негайно після її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.

Повний текст судового рішення виготовлений 14 червня 2016 року.

Головуючий: І.Г. Ступакова

Судді: А.І. Бітов

ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення 14.06.2016
Оприлюднено 17.06.2016

Судовий реєстр по справі 821/510/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.11.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.10.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.09.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 31.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.09.2016 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 08.07.2016 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 14.06.2016 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.06.2016 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.06.2016 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 821/510/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону