ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

31.05.2016 справа №908/5936/15

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий: суддіОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 За участю представників сторін: від позивача: від відповідача: розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_4 - довіреність №77 від 31.12.2015р. ОСОБА_5 - директор Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область на рішення господарського суду Запорізької області від 01 лютого 2016 р. (повний текст складено та підписано 03.02.2016р.) у справі№ 908/5936/15 (суддя Зінченко Н.Г.) за позовомВідкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго", м.Запоріжжя доПриватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область простягнення 35 403,71 грн. боргу за спожиту електричну енергію, пені в розмірі 3308,19 грн., трьох процентів річних в розмірі 2036,06 грн., збитків від інфляції в розмірі 20 837,47грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Запорізької області від 01.02.2016р. у справі №908/5936/15 позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго", м.Запоріжжя до Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область про стягнення 35 403,71 грн. боргу за спожиту електричну енергію, пені в розмірі 3308,19 грн., трьох процентів річних в розмірі 2036,06 грн., збитків від інфляції в розмірі 20 837,47грн. (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог від 25.01.2016р.) - задоволені у повному обсязі.

Приватним підприємством В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область подана апеляційна скарга, в якій останній просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким у задоволені позовних вимог відмовити у повному обсязі. Зокрема, скаржник вважає, що суд першої інстанції прийняв рішення з порушенням вимог чинного законодавства, оскільки позивач мав право нараховувати суму боргу за грудень 2013 р. за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії за попередній розрахунковий період та за січень 2014 р. за потужністю, згідно п. 6.39 Правил користування електричною енергією та п. 12 Додатка № 4 до Договору, лише при наявності належних та допустимих доказів неможливості отримання постачальником електричної енергії даних про спожиту відповідачем електричну енергію в зазначений термін, у зв'язку з чим застосовування в даному випадку п. 6.39 Правил користування електричною енергією неможливо. Також зазначає, що позивач, в порушення умов договору не повідомив відповідача про встановлення робочого розпорядку на підприємстві у новорічні свята, що зумовило неможливість своєчасного подання відповідачем акту про спожиту електроенергію у грудні 2013 р.

Позивач проти апеляційної скарги заперечує та просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, про що зазначив у відзиві на апеляційну скаргу.

Скаржник підтримав доводи апеляційної скарги, просив рішення суду скасувати та прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі XII Господарського процесуального кодексу України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно з ч. 2 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і переглядає законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Перевіркою матеріалів справи встановлено наступне.

Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго", м.Запоріжжя звернулось до господарського суду Запорізької області з позовом до Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область про стягнення 35 403,71 грн. боргу за спожиту електричну енергію, пені в розмірі 3308,19 грн., трьох процентів річних в розмірі 1785,82 грн., збитків від інфляції в розмірі 19 881,57грн.

25.01.2016р. позивач заявою від 25.01.2016р. збільшив розмір позовних вимог та остаточно просив суд стягнути з відповідача 35 403,71 грн. боргу за спожиту електричну енергію, пеню в розмірі 3308,19 грн., три процентів річних в розмірі 2036,06 грн., збитки від інфляції в розмірі 20 837,47грн.

Судом першої інстанції розглянуто позовні вимоги з урахуванням заяви від 25.01.2016р.

Позовні вимоги до Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про постачання електричної енергії №760 від 04.11.2010р. в частині своєчасної оплати поставленої активної електроенергії за період січень - лютий 2014р.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із доведеності факту неналежного виконання відповідачем його зобов'язань за договором про постачання електричної енергії №706 від 04.11.2010р. щодо своєчасної оплати поставленої позивачем електроенергії.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши доводи заявника апеляційної скарги, повноту встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, оцінюючи правильність застосування місцевим господарським судом норм чинного законодавства, судова колегія дійшла висновку, що рішення господарського суду підлягає скасуванню з наступних підстав.

Так, 04.11.2010р. між Відкритим акціонерним товариством В«ЗапоріжжяобленергоВ» (позивачем у справі) та Приватним підприємством В«МКЗ ГрупВ» (відповідачем у справі) укладений Договір № 760 про постачання електричної енергії з відповідними додатками до нього (далі за текстом -Договір).

За умовами Розділу 1 договору, Постачальник електричної енергії продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю, зазначеною у додатку № 1 В«Обсяги постачання електричної енергії споживачуВ» , а Споживач оплачує Постачальнику електричної енергії вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Пунктом 2.1 договору передбачено, що під час виконання умов цього договору, а також при вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією.

Згідно з умовами пункту 2.2.2 договору, позивач здійснює поставку електроенергії, а відповідач згідно пункту 2.3.4 зобов'язаний своєчасно сплачувати за спожиту електроенергію в порядку, визначеному додатками № 4 В«Порядок розрахунків за активну електричну енергіюВ» та № 5 В«Графік зняття показів засобів обліку електричної енергіїВ» .

У відповідності до п.п. 7.1., 7.4., 7.5. договору облік електричної енергії, спожитої споживачем та (або) субспоживачами, приєднаними до електричних мереж споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази при розрахунках за спожиту електроенергію не використовуються, а обсяги спожитої електроенергії визначаються постачальником електричної енергії розрахунковим шляхом згідно з ПКЕЕ та умовами цього договору. Розрахунки за активну електроенергію здійснюються згідно додатка № 4 В«Порядок розрахунків за активну електричну енергіюВ» з урахуванням умов додатка №7 В«Порядок визначення вартості мінімального обсягу електричної енергії в точці облікуВ» . Розрахунки за послуги з компенсації перетікання реактивної електроенергії обумовлюються додатком №6 В«Порядок розрахунків за надання посліг з компенсації перетікання реактивної електроенергіїВ» . Порядок зняття показів розрахункових приладів обліку та відомості про точки розрахункового обліку Споживача та субспоживачів наведені в додатку №5 В«Графік зняття показів засобів обліку електричної енергіїВ» і в Додатку №6.1 В«Перелік точок розрахункового обліку реактивної електричної енергіїВ» .

Додатком № 4 „Порядок розрахунківВ» до договору визначено наступне:

Розрахунковим вважається період з 00 годин першого числа до 24 годин останнього числа поточного місяця. Розрахунки за електричну енергію проводяться споживачем виключно грошовими коштами на рахунок постачальника електричної енергії, вказаний в п. 10 договору. За дату оплати приймається дата, на яку були зараховані кошти на рахунок постачальника електричної енергії. (пп. 1,2)

Споживач не пізніше 14 годин 2 робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, направляє свого представника до постачальника електричної енергії для подання у двох примірниках, підписаних уповноваженою особою споживача та скріплених його печаткою:

- В«Акта про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергіюВ» за формою Додатка № 5.1 ;

- В«Акта звірки обсягу споживання електроенергії, відпущеної постачальником електричної енергії за тарифами, диференційованими за періодами часуВ» за формою Додатка № 5.5В» (у випадку розрахунку за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу);

- В«Акта результатів замірів електричної потужності" за формою додатка № 5.4. постачальник електричної енергії підписує подані акти та один примірник повертає споживачу. (п. 5 додатку № 4 до договору № 760)

За підсумками розрахункового періоду постачальник електричної енергії виписує споживачу рахунок або платіжну вимогу-доручення для остаточного розрахунку. Сума платежу при остаточному розрахунку визначається, виходячи з тарифів на активну електроенергію та фактичного обсягу спожитої електричної енергії, згідно даних наданого В«Акта про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергіюВ» з урахуванням сум платежів, що надійшли від Споживача. (п.7. Додатку №4)

Згідно п. 11 додатку № 4 до договору № 760 споживач зобов'язаний у термін, що не перевищує 5 операційних днів з дня отримання рахунка або платіжної вимоги-доручення, здійснити оплату рахунка або платіжної вимоги-доручення, що направляється йому Постачальником електричної енергії.

Датою отримання рахунка або платіжної вимоги-доручення вважається:

- при направленні рекомендованим листом - дата, зазначена на фінансовому чеку поштового відділення, що підтверджує відправлення, з урахуванням поштового пробігу документа (по місту - 3 дні, по області - 5 днів, по Україні - 7 днів). З урахуванням пробігу по місту Запоріжжю - 3 дні;

- у випадку вручення рахунка або платіжної вимоги-доручення уповноваженому представнику споживача під розпис в журналі, дата зазначена у журналі;

- при направленні нарочним - дата вручення споживачу.

Відповідно до п. 12 додатку № 4 до договору № 760 якщо споживач не надав "Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію" в обумовлений термін, постачальник електричної енергії самостійно визначає обсяги спожитої електроенергії та надає споживачу рахунок або платіжну вимогу-доручення для сплати. Сума платежу розраховується виходячи із середньодобового обсягу споживання електроенергії за попередній розрахунковий період з подальшим перерахунком у разі надання споживачем даних про використану електричну енергію протягом наступного розрахункового періоду.

Тривалість періоду розрахунку за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії не перевищує один розрахунковий період, після чого розрахунок обсягу спожитої електричної електроенергії здійснюється постачальником електричної енергії за величиною дозволеної потужності струмоприймачів та кількістю годин їх використання визначених згідно п. 3 Додатку № 5 "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії" без подальшого перерахунку.

Відновлення розрахунків за розрахунковими засобами обліку здійснюється після спільного складання акта, в якому фіксуються покази розрахункових засобів обліку електричної енергії.

Додатковими угодами №1 від 01.09.2013р. та №2 від 02.09.2013р., сторонами вносились зміни до договору.

Як встановлено місцевим судом, у зв'язку з ненаданням відповідачем актів про спожиту електричну енергію, у грудні 2013р. обсяг спожитої електричної енергії визначався за середньодобовим обсягом споживання за попередній розрахунковий період, а в січні 2014р. - за величиною дозволеної потужності струмоприймачів та кількістю годин їх використання. Відновлення розрахунків за розрахунковими засобами обліку відбулося після спільного складання акта візуального зняття показів від 13.02.2014р., в якому зафіксовано показники розрахункових засобів обліку електричної енергії.

За твердженням позивача, у зв'язку з невиконанням відповідачем вимог п. 5 додатку № 4 до договору № 760, а саме неявки до енергопостачальника не пізніше 14 годин 2 робочого дня січня місяця 2014р., що є наступним за розрахунковий, В«Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергіюВ» в обумовлений термін - не надав, 04.01.2014р. відносно відповідача за грудень 2013р. було проведеного розрахунок за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії, сума якого скала 1969,75 грн., про що споживачу було виставлено та направлено рахунок № 760/12а від 04.01.2014р. Зазначений рахунок споживачем оплачений, заборгованість за грудень 2013р. відсутня.

Також, у зв'язку з неявкою відповідача у перші 2 робочих дні лютого 2014р., позивачем визначено обсяг використаної споживачем електричної енергії у січні 2014р. за величиною дозволеної потужності струймоприймачів та кількістю годин їх використання визначених згідно п. 6 Додатку № 5 В«Графік зняття показів засобів обліку електричної енергіїВ» без подальшого перерахунку, внаслідок чого сума проведеного розрахунку за січень 2014р. склала 26 661,95 грн. (з урахуванням часткових оплат у загальній сумі 1303,09грн.), про що позивачем виставлено та направлено рахунок № 760/1а від 06.02.2014р.

Одночасно, 13.02.2014 р. між позивачем та відповідачем складено спільний акт візуального зняття показів розрахункових засобів обліку (п.12 додатка 4 до Договору № 760) для відновлення розрахунків за розрахунковим засобом обліку та проведено розрахунок активної електричної енергії за лютий 2014р. наступним чином:

- з 01.02.2014р. по 12.02.2014р. по потужності: Р=30 кВт х 12 дн. Х24 год = 8640кВтгод.х 4 грн. = 8919,94 грн. (без ПДВ); - з 13.02.2014 по 28.02.2014 р. за показами лічильника згідно акту про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію за лютий 2014 р.: початкові покази ел. лічильника 56752 кВтгод - кінцеві 058165 кВтгод = 1413 кВтгод + втрати холостого ходу трансформатора 146 кВтгод = 1559 кВтгод х 1,0324 грн. = 1609,51 грн. (без ПДВ).

Всього за лютий 2014 року нараховано 12 635,34 грн. (з ПДВ). Позивачем було виставлено та направлено рахунок № 760/2а від 05.03.2014р. При цьому, вказаний рахунок Відповідачем сплачено частково на загальну суму 3893,58грн., у зв'язку із чим сума до сплати становить 8741,76 грн.

Таким чином, на думку позивача, залишок заборгованості за спожиту електричну енергію за січень - лютий 2014р. склав 35 403,71грн., яка підлягає стягненню на підставі договору про постачання електричної енергії № 760 від 04.11.2010р. та 6.39.Правил користування електричною енергією, які затверджені Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 року № 28.

Відповідно до п. 6.39. Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ України від 31.07.96р. № 28 (зі змінами), у разі неможливості отримання постачальником електричної енергії даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення роботи розрахункового обліку) визначення обсягу спожитої електричної енергії за поточний розрахунковий період здійснюється за середньодобовим обсягом споживання за попередній розрахунковий період з подальшим перерахунком у разі надання даних протягом наступного розрахункового періоду.

Тривалість періоду розрахунку за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії до отримання показів розрахункових засобів обліку має не перевищувати одного повного розрахункового періоду, після чого розрахунок обсягу спожитої електричної енергії здійснюється постачальником електричної енергії за величиною дозволеної потужності струмоприймачів та кількістю годин їх використання без подальшого перерахунку. У цьому разі відновлення розрахунків за розрахунковими засобами обліку здійснюється після спільного складання акта, у якому фіксуються покази розрахункових засобів обліку електричної енергії.

Згідно вимог ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від зобовязання не допускається.

Зобов'язанням у свою чергу є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст.509 Цивільного кодексу України).

Стаття 174 Господарського кодексу України передбачає, що господарські зобов`язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Наразі, господарський суд першої інстанції визнав позовні вимоги позивача документально підтвердженими, нормативно обґрунтованими та задовольнив позов у повному обсязі.

Проте, судова колегія вважає наведений висновок місцевого суду помилковим, оскільки позивач мав право нараховувати суму боргу за грудень 2013р. за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії за попередній розрахунковий період, за січень - лютий 2014р. за потужністю, згідно п. 6.39. Правил користування електричною енергією та п. 12 Додатка № 4 до договору, лише при наявності в матеріалах справи належних та допустимих доказів неможливості отримання постачальником електричної енергії даних про спожиту відповідачем електричну енергію в зазначений термін.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

В свою чергу, позивач ані суду першої інстанції, ані суду апеляційної інстанції таких доказів не надав. Тому застосовування розрахунку обсягу спожитої електроенергії, передбаченого п. 6.39 Правил користування електричною енергією, судом першої інстанції без з'ясування дотримання порядку цієї норми, в даному випадку, є неправомірним. Крім того не приймається до уваги посилання позивача на необов'язковість доказування неможливості отримання від відповідача даних про спожиту електроенергію, оскільки такий обов'язок чітко визначений приписами діючого законодавства у сфері енергетики, зокрема Правила користування електричною енергією.

Також, умови договору про постачання електричної енергії та додатків до нього не мають суперечити приписам Правила користування електричною енергією.

Одночасно, пунктом 6.1 Правил користування електричною енергією встановлено, що розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються відповідно до умов договору, але обсяги електричної енергії, які підлягають оплаті, мають визначатися відповідно до даних розрахункового обліку електричної енергії про її фактичне споживання за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Таким чином, позивач не мав права застосовувати інший порядок визначення обсягів електричної енергії для розрахунків з відповідачем, а Додаток № 4 до договору може застосовуватись сторонами з урахуванням приписів Правил користування електричною енергією.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Вищого господарського суду України від 11.07.2012р. у справі №24/5009/6421/11 та від 10.10.2012р. у справі № 10/5009/8163/11.

За таких обставин, позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства „Запоріжжяобленерго в особі Запорізьких міських електричних мереж м. Запоріжжя до Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область про стягнення заборгованості за спожиту активну електричну енергію за період січень - лютий 2014р. в розмірі 35 403,71грн. підлягають залишенню без задоволення, а рішення господарського суду Запорізької області від 01.02.2016р. у справі № 908/5936/15 підлягає скасуванню, а апеляційна скарга Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область підлягає задоволенню.

Враховуючи відмову у стягненні суми основного боргу, нарахування позивачем пені в розмірі 3308,19 грн., трьох процентів річних в розмірі 2036,06 грн., збитків від інфляції в розмірі 20 837,47грн. є безпідставним.

Відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору по апеляційній скарзі покладаються на позивача по справі.

Керуючись ст. ст. 33, 43, 49, 99, 101, 103, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область - задовольнити.

Рішення господарського суду Запорізької області від 01.02.2016р. у справі № 908/5936/15 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову Відкритого акціонерного товариства „Запоріжжяобленерго в особі Запорізьких міських електричних мереж м.Запоріжжя до Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» , с. Світанок, Запорізька область про стягнення 35 403,71 грн. боргу за спожиту електричну енергію, пені в розмірі 3308,19 грн., трьох процентів річних в розмірі 2036,06 грн., збитків від інфляції в розмірі 20 837,47грн. - відмовити у повному обсязі.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства „Запоріжжяобленерго в особі Запорізьких міських електричних мереж (69089, м. Запоріжжя, вул. Шушенська, буд. 38, код ЄДРПОУ 00130926, р/р Філія В«Запорізьке РУ В«ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» № 26000111111104) на користь Приватного підприємства В«МКЗ ГрупВ» ,(79000, Запорізька область, Запорізький район, с. Світанок, вул. Українська, 23-А, код ЄДРПОУ 36065722) витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги в розмірі 1339,00грн.

Господарському суду Запорізької області видати наказ у відповідності до вимог, які встановлені до виконавчого документу Законом України „Про виконавче провадження.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів.

Головуючий Марченко О.А.

Судді: Зубченко І.В.

ОСОБА_3

Дата ухвалення рішення 31.05.2016
Зареєстровано 17.06.2016
Оприлюднено 22.06.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/5936/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону