ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 33/45/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2016 Справа № 908/1509/16

за позовом Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в особі філії ДП В«УкрдержбудекспертизаВ» в Запорізькій області (юридична адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 3; фактична адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42)

до відповідача: Комунального підприємства В«Приморська центральна районна лікарняВ» Приморської районної ради Запорізької області (72100, м. Приморськ Приморського району Запорізької області, вул. Морська, буд. 74)

про стягнення суми

Суддя Мірошниченко М.В.

Секретар судового засідання Хилько Ю.І.

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - довіреність № 53-16 від 01.03.2016 р.;

від відповідача : не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в особі філії ДП В«УкрдержбудекспертизаВ» в Запорізькій області звернулося в господарський суд Запорізької області із позовною заявою про стягнення з Комунального підприємства В«Приморська центральна районна лікарняВ» Приморської районної ради Запорізької області заборгованості за договором на виконання експертизи проекту будівництва № 08-02965-12 від 13.12.2012 р. в сумі 6499,01 грн.

Обґрунтовуючи позов позивач посилається на те, що на виконання умов укладеного між сторонами договору позивачем були виконані визначені договором роботи, про що Сторонами було погоджено, підписано та скріплено печатками ОСОБА_1 здачі-приймання робіт (надання послуг). Проте, відповідач свої договірні зобов'язання належним чином не виконав, оплату у повному обсязі не здійснив. У зв'язку з чим, у нього утворилась заборгованість за Договором в сумі 6499,01грн. Посилаючись на приписи статей 506, 526, 530, 631 ЦК України, ст.ст. 173, 175, 193 ГК України та умови договору № 08-02965-12 від 13.12.2012 р., позивач просить позов задовольнити.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 01.06.2016 р. порушено провадження у справі № 908/1509/16, розгляд якої призначено на 14.06.2016 р.

Відповідач - вимоги суду, викладені в ухвалі від 01.06.2016 р., щодо надання письмового відзиву та витребуваних судом документів не виконав; процесуальним правом на участь представника в судовому засіданні не скористався; про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до підпункту 3.9.1 Постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог ч. 1 ст. 64 та ст. 87 ГПК України.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

В даному випадку, ухвала господарського суду від 01.06.2016 р. була направлена за належною адресою відповідача.

Згідно долученого до матеріалів справи Повідомлення про вручення поштового відправлення, ухвала суду від 01.06.2016 р. (з інформацією про час та місце судового розгляду справи) була вручена уповноваженому представнику відповідача - 07.06.2016р.

Тобто, про час та місце слухання даної справи відповідач був повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 3.9.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Стаття 75 ГПК України дозволяє суду розглянути спір за наявними у справі матеріалами, у випадку, якщо відзив на позов та витребувані судом документи не надані.

Враховуючи обмеженість процесуального строку розгляду справи, достатність матеріалів справи для розгляду позовної заяви, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності представника відповідача.

За клопотанням представника позивача фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася.

Присутній у судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі. ОСОБА_2, згідно якої, станом на 14.06.2016 р. заборгованість відповідача перед позивачем становить суму 6499,01грн.

В судовому засіданні 14.06.2016 р. прийнято і проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Матеріали справи свідчать, що 13.12.2012 р. між позивачем (Виконавцем) та відповідачем (Замовником) було укладено договір на виконання експертизи проекту будівництва № 08-02965-12 (надалі - Договір), за умовами якого, Замовник доручає Виконавцю провести експертизу проекту будівництва щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, кошторисної частини проекту будівництва (Експертизу). Назва проекту будівництва: РП «Капітальний ремонт будівель Приморської центральної районної лікарні. Заміна вікон утеплення фасадів».

У відповідності до пункту 2.2 Договору, вартість проведення Експертизи Виконавцем за цим Договором складає: 5362,01 грн., в тому числі ПДВ.

Згідно п. 2.4 Договору, Виконавець після підписання даного Договору здійснює обробку документації, Замовник проводить оплату обробки документації згідно ОСОБА_1 08-02965-12-Д здачі-прийняття робіт (надання послуг) у відповідності з виставленим рахунком в сумі: 1608,60 грн., в тому числі ПДВ.

Кінцеву оплату за виконання роботи Замовник проводить у строк не більше 5-ти банківських днів з дня підписання ОСОБА_1 08-02965-12-Е здачі прийняття робіт (надання послуг) з виконання Експертизи до експертного звіту у відповідності з виставленим рахунком в сумі: 3753,41 грн., в тому числі ПДВ.

Відповідно до пункту 9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками і діє до 31.12.2012 року, а у частині розрахунків - до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань.

27 грудня 2012 року Сторони уклали Додаткову угоду № 1 до Договору про продовження терміну його дії до 31.12.2013 року.

Окрім цього, 10 червня 2013р. між позивачем та відповідачем укладено додаткову угоду № 2 до Договору в якій Сторони погодились збільшити суму Договору на 2745,60грн .

Загальна сума договору склала 8107,61 грн. з ПДВ.

Як підтверджується матеріалами справи, з боку позивача зобов'язання за Договором були виконані належним чином.

Так, позивач виконав передбачені Договором роботи, що підтверджується підписаними та скріпленими печатками обох ОСОБА_3 здачі-приймання робіт (надання послуг): № 08-02965-12-Д від 13.12.2012 р. на суму 1608,60 грн., № 08-02965-12-Е від 15.05.2013 р. на суму 3753,41 грн., № 08-02965-12-ДУ від 10.06.2013 р. на суму 2745,60 грн.

Акти здачі-прийняття виконаних робіт підписані сторонами без зауважень та заперечень.

Своїх зобов'язань за Договором відповідач належним чином не виконав.

З метою врегулювання спору в досудовому порядку позивач звертався до відповідача з ОСОБА_4 за вих. № 937 від 13.11.2013року, з пропозицією сплатити заборгованість за Договором розмірі 6499,01 грн.

Факт отримання відповідачем згадуваної ОСОБА_4 підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

Однак, відповіді на ОСОБА_4 відповідач не надав, заборгованість не погасив.

Позовна вимога про стягнення з Комунального підприємства В«Приморська центральна районна лікарняВ» Приморської районної ради Запорізької області заборгованості за договором № 08-02965-12 від 13.12.2012 р. на виконання експертизи проекту будівництва в сумі 6499,01 грн., стала предметом судового розгляду у даній справі.

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини… Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Матеріали справи свідчать, що між сторонами склалися господарські відносини на підставі укладеного ними Договору, який породив взаємні обов'язки: обов'язком позивача стало виконання робіт, а обов'язком відповідача - прийняття виконаних позивачем робіт і оплата їх вартості.

За своєю правовою природою укладені сторонами Договір є договором підряду.

Згідно зі ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами (ч. 4 ст. 882 ЦК України).

Взяті на себе зобов'язання щодо виконання робіт за Договором позивач виконав належним чином, про що свідчать матеріали справи, зокрема, підписані відповідачем без заперечень та зауважень двосторонні ОСОБА_1 здачі-приймання робіт (надання послуг): № 08-02965-12-Д від 13.12.2012 р., № 08-02965-12-Е від 15.05.2013 р., № 08-02965-12-ДУ від 10.06.2013 р. та скріплені печаткою відповідача.

Виходячи з вищевказаних ОСОБА_3 здачі-приймання робіт (надання послуг), загальна вартість виконаних позивачем для відповідача робіт за Договором, становить 8107,61грн.

Відповідно до ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк.

Згідно зі статтею 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Умовами Договору, а саме пунктом 2.4, встановлено, що Виконавець після підписання даного Договору здійснює обробку документації, Замовник проводить оплату обробки документації згідно ОСОБА_1 08-02965-12-Д здачі-прийняття робіт (надання послуг) у відповідності з виставленим рахунком в сумі: 1608,60 грн., в тому числі ПДВ.

Кінцеву оплату за виконання роботи Замовник проводить у строк не більше 5-ти банківських днів з дня підписання ОСОБА_1 08-02965-12-Е здачі прийняття робіт (надання послуг) з виконання Експертизи до експертного звіту у відповідності з виставленим рахунком в сумі: 3753,41 грн., в тому числі ПДВ.

Згідно Додаткової угоди № 2 до Договору від 10.06.2013р. суму Договору збільшено на суму 2745,60грн .

Відповідно до статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічне положення містить ст. 193 ГК України.

Однак, всупереч умов Договору та вимог закону, з боку Замовника (відповідача у справі) зобов'язання щодо оплати прийнятих підрядних робіт виконано не було.

Направлена на адресу відповідача ОСОБА_4 з вимогою сплатити заборгованість, була залишена останнім без задоволення.

Внаслідок цього у відповідача утворився основний борг за Договором.

Згідно вимог за позовною заявою позивач просить стягнути з відповідача суму основного боргу в розмірі 6499,01 грн.

Доказів оплати виконаних позивачем за Договором робіт, в розмірі 6499,01 грн., відповідачем до суду надано не було.

Таким чином, позовна вимога про стягнення 6499,01 грн. основного боргу за Договором заявлена обґрунтовано, а тому задовольняється у повному обсязі.

В даному випадку, відповідач всупереч вимог ст.ст. 33, 34 ГПК України не надав до суду належних і допустимих доказів, які могли б свідчити про належне виконання ним договірних зобов'язань.

Згідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати у справі (судовий збір в сумі 1378, 00 грн.) покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 75, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Комунального підприємства В«Приморська центральна районна лікарняВ» Приморської районної ради Запорізької області (72100, м. Приморськ Приморського району Запорізької області, вул. Морська, буд. 74; код ЄДРПОУ 01992989) на користь Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в особі філії ДП В«УкрдержбудекспертизаВ» в Запорізькій області (юридична адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 3; фактична адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42; код ЄДРПОУ 35922286, п/р № 26007013020703 АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627) суму 6499 (шість тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) грн. 01 коп. основного боргу та суму 1378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення оформлено у повному обсязі та підписано згідно із вимогами ст. 84 ГПК України 21.06.2016 р.

Суддя М.В. Мірошниченко

Дата ухвалення рішення 14.06.2016
Оприлюднено 29.06.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/1509/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону