КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

УХВАЛА

"14" липня 2016 р. Справа №910/19803/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сухового В.Г.

суддів: Жук Г.А.

Мальченко А.О.

при секретарі судового засідання: Молокопой І.А.,

за участю представників сторін згідно з протоколом судового засідання від 14.07.2016

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" про виправлення помилки в постанові від 29.03.2016

у справі № 910/19803/15 (суддя Селівон А.М.)

за позовом Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал"

до Житлово - будівельного кооперативу ,,Хімік-19"

про стягнення 72 061,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" звернулося в господарський суд міста Києва з позовом до Житлово-будівельного кооперативу ,,Хімік-19" про стягнення заборгованості за надані послуги з постачання та водовідведення у розмірі 72 061,00 грн., з яких: 58 424,26 грн. - заборгованість, 5 949,38 грн. - інфляційні втрати, 1 234,21 грн. - три проценти річних, 610,72 грн. - пеня, 5 842,43 грн. - штраф.

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.10.2015р. у справі № 910/19803/15 в задоволенні позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 рішення місцевого господарського суду від 20.10.2015 скасовано. Прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з Житлово - будівельного кооперативу ,,Хімік - 19" (код 23494246) на користь Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" (код 03327664) 9 281,21 грн. заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, 1 057,44 грн. інфляційних втрат, 194,77 грн. - три проценти річних, 89,13 грн. пені та 269,32 грн. судових витрат по сплаті судового збору за подання позову до господарського суду. В іншій частині позову відмовлено. Стягнуто з Житлово - будівельного кооперативу ,,Хімік - 19" (код 23494246) на користь Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" (код 03327664) 296,25 грн. судових витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.06.2016 у справі №910/19803/15 скасовано рішення господарського суду міста Києва від 20.10.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 в частині вирішення позовних вимог щодо стягнення штрафу у розмірі 5 842,43 грн. та в цій частині передано справу на новий розгляд до господарського суду міста Києва. В іншій частині постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 залишено без змін.

На адресу Київського апеляційного господарського суду надійшла заява про виправлення помилки в постанові Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016р. у справі № 910/19803/15, яка мотивована тим, що судом апеляційної інстанції не повністю вказано адресу боржника.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 заяву Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" про виправлення помилки в постанові від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 прийнято до розгляду колегією суддів у складі головуючого судді - доповідача Сухового В.Г., суддів Жук Г.А., Мальченко А.О., розгляд заяви призначено у судовому засіданні на 14.07.2016.

В судове засідання 14.07.2016 з'явилась представник позивача, яка підтримала доводи заяви, представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду скарги повідомлений своєчасно та належним чином ухвалою суду від 05.07.2016, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення № 0411615114154.

Згідно з п. 3.9.2 постанови № 18 від 26.12.2011р. Пленуму Вищого господарського суду України ,,Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Заяв про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило, у зв'язку з цим колегія суддів, враховуючи його належне повідомлення про час та місце розгляду скарги, вважає за можливе здійснювати апеляційний перегляд за наявними матеріалами справи.

Колегія суддів, розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представника заявника, дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заяви Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" про виправлення помилки в постанові Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 з огляду на таке.

За приписами ст. 89 ГПК України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. Про роз'яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.

Заяву про виправлення помилки в постанові Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у даній справі обґрунтовано тим, що, на думку заявника, у постанові суду допущені описки, які призвели до того, що накази господарського суду міста Києва № 910/19803/15 від 08.04.2016, які були видані на виконання даної постанови, суперечать вимогам ст. 18 Закону України ,,Про виконавче провадження" - у обох наказах не зазначена адреса боржника, а саме: замість правильно - Житлово - будівельного кооперативу ,,Хімік - 19" (02068, м. Київ, вул. Кошиця, 9, код ЄДРПОУ 23494246) вказано лише - стягнути з Житлово - будівельного кооперативу ,,Хімік - 19" (код ЄДРПОУ 23494246).

Тобто, на думку заявника, в тексті резолютивної частини постанови судом допущено описку, яка полягає у незазначенні адреси боржника, що, як вважає заявник, є підставою для виправлення цієї описки згідно зі ст. 89 ГПК України.

Вимоги до викладення змісту судового рішення передбачені ст. 84 ГПК України, проте, вона не містить вказівки для господарського суду зазначати у резолютивній частині прийнятого рішення ні місцезнаходження особи боржника, ні його адреси (юридичної або фактичної).

Як вбачається зі змісту ст. 105 ГПК України, в якій викладені вимоги до постанови апеляційної інстанції, вона також не містить норм, які б зобов'язували або надавали право апеляційному господарському суду зазначати у резолютивній частині постанови у разі зміни або скасування рішення суду першої інстанції, відповідних реквізитів сторін, зокрема, місцезнаходження особи боржника.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 116 ГПК України передбачено, що виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом.

Частиною 1 статті 117 ГПК України визначено, що наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України ,,Про виконавче провадження".

У частині першій ст. 18 Закону України ,,Про виконавче провадження" законодавчо визначені вимоги до виконавчого документа. Відповідно до п. 3 та п. 4 вказаної статті Закону у виконавчому документі зазначаються:

- повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові за наявності) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;

- резолютивна частина рішення.

Зі змісту ст. 18 названого Закону вбачається, що у виконавчому документі (наказі) поряд з резолютивною частиною рішення обов'язково зазначаються відомості, наведені у п. 3 п.1 ст. 18 Закону, у тому числі місцезнаходження стягувача і боржника.

Отже, причиною звернення з заявою в суд апеляційної інстанції є не помилка (описка) в резолютивній частині постанови, а дефект (помилка) наказу, виданого у даній справі судом першої інстанції, який може бути усунуто у порядку ст. 117 ГПК України.

За таких обставин, слід дійти висновку, що відсутність у резолютивній частині постанови Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 вказівки на місцезнаходження боржника або його адреси, не можна вважати опискою в розумінні ст. 89 ГПК України. Отже, підстави для задоволення заяви Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" про виправлення помилки у суду апеляційної інстанції відсутні, а тому цю заяву слід відхилити як необґрунтовану.

Керуючись ст.ст. 86, 89 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" про виправлення помилки в постанові Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 - відмовити.

2. Копію ухвали надіслати учасникам судового процесу.

Головуючий суддя В.Г. Суховий

Судді Г.А. Жук

А.О. Мальченко

Зареєстровано 14.07.2016
Оприлюднено 18.07.2016
Дата набрання законної сили 14.07.2016

Судовий реєстр по справі 910/19803/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.09.2016 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 01.08.2016 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.07.2016 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2016 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.06.2016 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 01.06.2016 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 24.05.2016 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 29.03.2016 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.01.2016 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 20.10.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.10.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.08.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону