ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2016Справа №910/19803/15 За позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

до Житлово-будівельного кооперативу "Хімік-19"

про стягнення 72 061,00 грн.

Суддя Лиськов М.О.

Представники сторін:

від позивача: Касянчук Л.М. (дов. № 361 від 03.06.2016)

від відповідача: Бузань Ю.І. (дов. № 3 від 10.05.2016)

В судовому засіданні 01.08.2016 відповідно до положень ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Житлово-будівельного кооперативу "Хімік-19" про стягнення заборгованості у розмірі 72 061,00 грн., а також судових витрат по сплаті судового збору у розмірі 1 827,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на належне виконання відповідачем умов договору №01643/4-02 на послуги водопостачання та водовідведення від 21.01.03 р. в частині несвоєчасної плати за отримані послуги з постачання питної води та водовідведення, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 58 424,26 грн., за наявності якої позивачем нараховано пеню, штраф, 3 % річних та втрати від інфляції.

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.10.2015 в задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" - задоволено частково, рішення господарського суду міста Києва від 20.10.2015р. у справі № 910/19803/15 скасовано, прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено частково.

Постановою Вищого господарського суду від 01.06.2016 Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" задоволено частково, скасувано рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 в частині вирішення позовних вимог щодо стягнення штрафу у розмірі 5 842, 43 грн. та в цій частині передано справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва. В іншій частині постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 залишено без змін.

Згідно з автоматичним розподілом справа № 910/19803/15 була передана на новий розгляд судді Лиськову М.О.

10.06.2016 суддя Лиськов М.О. прийняв справу № 910/19803/15 до свого провадження та призначив розгляд справи на 22.06.2016.

17.06.2016 від представника відповідача надійшли пояснення на виконання вимог ухвали суду від 10.06.2016.

21.06.2016 від представника позивача надійшли пояснення на виконання вимог ухвали суду від 10.06.2016.

В судове засідання, призначене на 22.06.2016, представники сторін з'явились та надали пояснення по справі.

Ухвалою суду розгляд справи відкладено на 01.08.2016.

В судове засідання, призначене на 01.08.2016, представники сторін з'явились та надали пояснення по справі.

У судових засіданнях складалися протоколи згідно статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Клопотання щодо фіксації судового процесу учасниками процесу не заявлялось, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81 1 Господарського процесуального кодексу України.

Зважаючи на достатність в матеріалах справи доказів, необхідних для повного та об'єктивного вирішення справи, розгляд справи відбувся з урахуванням положень ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Житлово-будівельного кооперативу "Хімік-19" про стягнення заборгованості у розмірі 72 061,00 грн., а також судових витрат по сплаті судового збору у розмірі 1 827,00 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства ,,Акціонерна компанія ,,Київводоканал" - задоволено частково, рішення господарського суду міста Києва від 20.10.2015р. у справі № 910/19803/15 скасовано, прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено частково.

Постановою Вищого господарського суду від 01.06.2016 Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" задоволено частково, скасувано рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 в частині вирішення позовних вимог щодо стягнення штрафу у розмірі 5 842, 43 грн. та в цій частині передано справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва. В іншій частині постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі № 910/19803/15 залишено без змін.

Таким чином, предметом розгляду справи є лише позовна вимога, щодо стягнення штрафу з відповідача на користь позивача в сумі 5 542, 43 грн.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться і в частині першій статті 193 ГК України, яка також передбачає, що до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

За порушення у сфері господарювання учасники господарських відносин несуть господарсько- правову відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами та договором (частина друга статті 193, частина перша статті 216 та частина перша статті 218 ГК України).

Одним із видів господарських санкцій згідно з частиною другою статті 217 ГК України є штрафні санкції, до яких віднесено штраф та пеню (частина перша статті 230 ГК України).

Розмір штрафних санкцій відповідно до частини четвертої статті 231 ГК України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Такий вид забезпечення виконання зобов'язання як пеня та її розмір встановлено частиною третьою статті 549 ЦК України, частиною шостою статті 231 ГК України, статтями 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частиною шостою статті 232 ГК України.

Право встановити в договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано сторонам частиною четвертою статті 231 ГК України.

Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов'язань передбачено частиною другою статті 231 ГК України.

В інших випадках порушення виконання господарських зобов'язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських відносин обмежень передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із свободою договору, встановленою статтею 627 ЦК України, коли сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог иього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Згідно приписів п.5.7. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 12: одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно із зазначеною статтею ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто вони не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності, і у межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій; можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення господарських зобов'язань передбачено абзацом другим частини другої статті 231 ГК України; для учасників господарських відносин законодавством не встановлено обмежень передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із принципом свободи укладення договору, встановленим статтею 627 ЦК України, за змістом якої сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до договору від 21.01.2003 № 01643/4-02 на послуги водопостачання та водовідведення. передбачено господарсько-правову відповідальність за порушення умов договору у вигляді сплати неустойки - пені та штрафу.

Частиною 1 статті 628 ЦК України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно до п. 4.6. Договору за безпідставну відмову від оплати наданих послуг з водопостачання та водовідведення Абонент сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5 % від несплаченої суми.

Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України, зокрема у справах № 5019/976/11, № 7/64-6/663, № 25/46-10-1432.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 ГК України, учасники господарських відносин несуть господарську- правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно ч. 1 ст. 218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Так, постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 у справі №910/19803/15 суд встановив наявність заборгованості ЖБК «Хімік-19» перед ПАТ «АК «Київводоканал» в сумі 9 281,21 грн. , а отже, суд і визнав факт вчинення правопорушення ЖБК «Хімік-19» щодо ПАТ «АК «Київводоканал».

Пунктом 4.1 договору визначено, що за безпідставну відмову від оплати наданих послуг абонент сплачує штраф у розмірі 10 % від несплаченої суми.

Статтями 610-612, 614 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання); у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки; боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом; особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання; відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання.

Відповідачем не надано доказів, що прострочення оплати наданих послуг в сумі 9 281,21 грн. було здійснено ним не з його вини, а отже з останього на користь позивача підлягає стягненню штраф відповідно до п. 4.1 у розмірі 10 % в сумі 928, 12 грн.

За таких обставин, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст. 49, ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Житлово - будівельного кооперативу ,,Хімік - 19" (код 23494246) на користь Відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "КИЇВВОДОКАНАЛ"(01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, код ЄДРПОУ 03327664) 928 грн.. 12 коп. - штраф та 51 грн.. 84 коп. - судовий сбір.

3. В іншій частині позовних вимог відмовити.

4 . Видати наказ.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 05.08.2016

Суддя М.О. Лиськов

Дата ухвалення рішення 01.08.2016
Зареєстровано 07.08.2016
Оприлюднено 09.08.2016

Судовий реєстр по справі 910/19803/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.08.2016 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 20.10.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.08.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону