ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 21/49/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

06.09.2016 Справа № 908/2202/16

Кредитор - Приватне підприємство В«Бізон-Тех 2006В» (69005, м. Запоріжжя, вул. Новицького Якова, 11, код ЄДРПОУ 34216986)

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю В«АгростальВ» (72520, Запорізька область, Якимівський район, с. Новоданилівка, вул. Леніна, 16, код ЄДРПОУ 33005203)

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)

2. АТ «Укрексімбанк» (вул. Антоновича (Горького), 127, м. Київ, 03150)

3. ПАТ «Укрсоцбанк» (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150)

Розпорядник майна - ОСОБА_3 (свідоцтво № 36 від 08.02.2013 року, поштова адреса: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, а/с 105)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

від кредитора - ОСОБА_2, довіреність № б/н від 01.03.16,

від боржника - ОСОБА_4А, довіреність № б/н від 11.03.15,

присутній арбітражний керуючий ОСОБА_3, св-во № 36 від 08.02.13

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 23.08.2016 року справу про банкрутство ТОВ «Агросталь» прийнято до розгляду, присвоєно справі номер провадження 21/49/16, судове засідання призначено на 06.09.2016 року, об 12 год. 15 хв.

Автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво № 1714 від 31.07.2013 року, адреса - вул. Леонова, 1а, оф. 9. м. Запоріжжя, 69006, ідент. номер НОМЕР_1) в якості розпорядника майна боржника

02.09.2016 до суду надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 36 від 08.02.2013 року, поштова адреса: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, а/с 105) на участь у справі в якості розпорядника майна.

05.09.2016 до суду надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 451 від 12.03.2013 року, м. Київ) на участь у справі в якості розпорядника майна.

05.09.2016 боржником надані витребувані судом документи.

Розглянувши представлені кредитором матеріали, витребувані судом матеріали, заслухавши в судовому засіданні представників сторін, арбітражного керуючого ОСОБА_3, суд встановив.

Товариство з обмеженою відповідальністю В«АгростальВ» , місцезнаходження - 72520, Запорізька область, Якимівський район, с. Новоданилівка, вул. Леніна, 16, код ЄДРПОУ 33005203, зареєстровано 18.10.2004 № рішення 10981060018000031.

У відповідності до ч. 3 ст.10 Закону України В«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомВ» (надалі за текстом - В«ЗаконВ» ) справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Згідно зі ст.1 Закону боржник у розумінні цього Закону - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов'язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом. Неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Судом встановлено, що рішеннями господарського суду Запорізької області:

- від 19.11.2013 року у справі № 908/3205/13 стягнуто з боржника на користь кредитора 1 180 532 грн. 15 коп. основного боргу, 354 159 грн. 64 коп. штрафу та 30693 грн. 84 коп. витрат на судовий збір;

- від 05.11.2013 року у справі № 908/3198/13 стягнуто з боржника на користь кредитора 245750 грн. 08 коп. основного боргу, 73725 грн. 02 коп. штрафу та 6389 грн. 50 коп. судового збору.

Зазначені рішення набрали законної сили, видані судові накази :

- від 06.12.2013 № 908/3205/13 та від 22.11.2013 № 908/3198/13.

Загальна сума задоволених судом вимог на користь Кредитора становить 1891250 грн. 23 коп.( 1463365.57 грн. основного боргу, 427884.66 грн. штрафу).

Вищезазначені наказі було передано до Якимівського районного відділу державної виконавчої служби ГТУ юстиції у Запорізькій області (надалі за текстом - «ВДВС»), яким 25.04.2014 винесено відповідні постанови про відкриття виконавчих проваджень з виконання наказів суду від 06.12.2013 № 908/3205/13 та від 22.11.2013 № 908/3198/13.

На підставі довідки ВДВС від 01.09.2016 судом встановлено, що Єдиний державний реєстр містить відомості про наступні виконавчі провадження відносно боржника:

- № 40048018 про стягнення з ТОВ "АГРОСТАЛЬ" на користь Аграрного Фонду 128 581,20 грн.;

- № 40816362 про стягнення з ТОВ "АГРОСТАЛЬ" на користь ТОВ "ВП «Пожспецмаш" 116 874,76 грн.;

- № 43116146 про стягнення з ТОВ «Агросталь" на користь ПП "Бізон-ТЕХ 2006" 1565 385,63 грн.;

- № 43116517 про стягнення з ТОВ "АГРОСТАЛЬ" на користь ПП "Бізон-ТЕХ 2006" 325 864,60 грн.;

- № 43269795 про стягнення з ТОВ «Агросталь" на користь ПАТ "Компанія" Райз" 55 008,01 грн.;

- № 50878663 про стягнення з ТОВ "АГРОСТАЛЬ" на користь ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АГ "Укрексімбанк" 2 779 939,90 грн.

Згідно відомостей Головного управління статистики у Запорізькій області від 29.08.2016 року, фінансову звітність органам статистики боржник надавав за 2015 рік.

Відповідно до довідки боржника від 01.09.2016 станом на 01.09.2016 боржник мав кредиторську заборгованість у розмірі 8326306.23 грн., по сплаті заробітної плати працівникам та зі сплати податків та зборів - 0 грн.

Згідно довідки УПФУ в Якимівському районі Запорізької області від 01.09.2016 заборгованість перед управлінням відсутня.

Вищевказані факти свідчать про наявність підстав для порушення справи про банкрутство боржника та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи вищезазначене, слід порушити провадження у справі про банкрутство боржника, судом визнаються вимоги кредитора в загальній сумі 1891250 грн. 23 коп.( 1463365.57 грн. основного боргу, 427884.66 грн. штрафу).

Судові витрати, понесені кредитором, при поданні заяви про порушення справи про банкрутство, не є конкурсними вимогами та підлягають включенню розпорядником майна до рестру вимог кредиторів (1-ої черги задоволення вимог) згідно вимог закону.

Слід оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ «Агросталь».

На підставі ст. 25 Закону України В«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомВ» слід призначити попереднє засідання суду.

Автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво № 1714 від 31.07.2013 року, адреса - вул. Леонова, 1а, оф. 9. м. Запоріжжя, 69006, ідент. номер НОМЕР_1) в якості розпорядника майна боржника.

Станом на 06.09.2016 ОСОБА_5 витребуваних судом доказів не надала.

До суду надійшли заяви арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 451 від 12.03.2013 року, м. Київ), ОСОБА_3 (свідоцтво № 36 від 08.02.2013 року, Запорізька область, м. Мелітополь) на участь у справі в якосна участь у справі в якості розпорядника майна.

За таких обставин, судом розглядаються 2 кандидатури розпорядника майна.

Згідно ст. 97 Закону арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит. Не може бути арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа: 1) яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 2) яка має судимість за вчинення корисливих злочинів; 3) яка не здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я; 4) якій заборонено обіймати керівні посади; 5) якій відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Законом, у разі якщо з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

Суд встановив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_3 мають достатній досвід для виконання функцій розпорядника майна у справі про банкрутство боржника.

Разом з тим, арбітражний керуючий ОСОБА_3 здійснює діяльність (має офіс) за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, 3-й пров. Малюги, 13, що у порівнянні із офісом ОСОБА_6 (м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13), має найбільше наближення до місцезнаходження органу управління боржника (близько 40 км., замість 766 км.). За таких обставин, слід ввести процедуру розпорядження майном, призначивши розпорядником майна ОСОБА_3 (свідоцтво № 36 від 08.02.2013 року, поштова адреса: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, а/с 105), кандидатура якого відповідає вимогам Закону, він має достатній досвід та рівень знань для виконання функцій розпорядника майна, з врахуванням більшої наближенності до органів управління боржника та його майна може більше часу приділяти справі про банкрутство боржника ніж ОСОБА_6, і у порівнянні з ОСОБА_6 буде нести менше витрат на відрядження до с. Новоданилівка Якимівського району Запорізької області та який своєю заявою надав згоду на таке призначення. Також слід встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок кредитора.

Керуючись ст. ст. 1, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 114, 115 Закону України В«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомВ» , ст.ст. 38, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Порушити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю В«АгростальВ» (72520, Запорізька область, Якимівський район, с. Новоданилівка, вул. Леніна, 16, код ЄДРПОУ 33005203).

Визнати грошові вимоги ПП В«Бізон-Тех 2006В» до боржника у розмірі 1891250 грн. 23 коп.( 1463365.57 грн. основного боргу, 427884.66 грн. штрафу).

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ввести процедуру розпорядження майном.

Розпорядником майна призначити арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 36 від 08.02.2013 року, поштова адреса: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, а/с 105). Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок кредитора.

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ «Агросталь» наступного змісту: В«Господарським судом Запорізької області (69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна,21/ Шаумяна, 4) порушено провадження у справі № 908/2202/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю В«АгростальВ» (72520, Запорізька область, Якимівський район, с. Новоданилівка, вул. Леніна, 16, код ЄДРПОУ 33005203, банківські реквізити - п/р 2600211133063 в АТ «Укрексімбанк» МФО 313979). Дата порушення справи про банкрутство - 06.09.2016 року. Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - тридцять днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Відомості про судове рішення, на підставі якого здійснено офіційне оприлюднення оголошення - ухвала господарського суду Запорізької області про порушення справи про банкрутство від 06.09.2016 року № 908/2202/16В» .

Зобов'язати розпорядника майна: до 14.10.2016 надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України В«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомВ» , скласти реєстр вимог кредиторів та подати до зазначеної дати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів, провести інвентаризацію майна боржника.

Попереднє засідання суду призначити на 17.10.2016 року о 11:00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21/Шаумяна, 4, корпус № 2, к. 120.

Зобов'язати розпорядника майна в порядку п. 2 ст. 17 Закону України В«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомВ» повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні) які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов'язати розпорядника майна повідомити всіх сторін в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов'язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов'язати розпорядника майна підготувати та надати в місячний строк господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвентаризаційне становище боржника та його становище на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов'язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимоги для підготування аналізу фінансово - господарської діяльності, інвентаризаційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов'язати банки 1-3 надати суду довідку про залишок коштів на рахунках боржника.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її винесення.

Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, банкам, Якимівській РДА Запорізької області, ВДВС Якимівського РУЮ Запорізької області, розпоряднику майна, ГТУЮ у Запорізькій області, арбітражному керуючому ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Суддя Черкаський В.І.

Дата ухвалення рішення 06.09.2016
Зареєстровано 09.09.2016
Оприлюднено 14.09.2016

Судовий реєстр по справі 908/2202/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.11.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 22.10.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 21.09.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.09.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.07.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.09.2016 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону