ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Справа № 815/3923/16

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Єфіменко К.С. розглянувши у скороченому провадженні у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду справу за адміністративним позовом Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Товариства з обмеженою відповідальністю В«Плейсмент ІнвестВ» про стягнення фінансової санкції в розмірі 51000,00 грн., -

В С Т А Н О В И В:

З позовом до суду звернувся Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Товариства з обмеженою відповідальністю В«Плейсмент ІнвестВ» про стягнення фінансової санкції в розмірі 51000,00 грн.

10.08.2016 року було відкрито провадження по справі та надано відповідачу строк до 24.08.2016 року для надання заперечень.

Відповідач надав до суду заперечення, в яких заперечує проти позову та вважає його необґрунтованим внаслідок невідповідності нормам матеріального права, тому що будинок, який заходиться за адресою: м.Київ, вул..Хрещатик,52, літера А, не є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам'ятка культурної спадщини - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Статтею 14 цього Закону встановлено, що занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (вилучення з Реєстру, зміна категорії пам'ятки) провадяться для пам'яток місцевого значення - рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини за поданням відповідних органів охорони культурної спадщини або за поданням Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, інших громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини, протягом одного місяця з дня одержання подання. До пам'ятків архітектури та містобудування було занесено будівлю, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул..Хрещатик, будинок,52, що підтверджується на офіційному сайті Управління охорони культурної спадщини. ТОВ В«Плейсмент ІнвестВ» користується приміщенням за адресою: м.Київ, вул..Хрещатик,52, літера А на підставі договору оренди нежилого приміщення №18/07/14-01 від 18.07.2014 року, укладеного із власником приміщення спільним Українсько-Бельгійським підприємством «ОСОБА_1, ЛТД». Будинки 52 та 52 літера А на вул.Хрещатик є різними будинками, дана інформація підтверджується за допомогою сервісу Яндекс карти м.Києва. При цьому Хрещатик,52, літера А не є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення, а отже й Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не мав жодних підстав накладати штрафні санкції на ТОВ В«Плейсмент ІнвестВ» . Згідно ст..44 Закону України «Про охорону культурної спадщини» встановлено, що відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини несуть юридичні особи, які є власником або замовником робіт. З 10.08.2014 року приміщення було передано ТОВ В«Плейсмент ІнвестВ» у користування ТОВ «Фейхуа» на підставі договору суборенди нежитлового приміщення. Актом приймання передачі, який є невід'ємною частиною договору суборенди від 10.08.2014 року зафіксовано стан приміщення, зокрема зазначено стан фасаду. Жодних рекламних конструкцій на фасаді будинку на момент передачі не було. Також слід зазначити, що ТОВ В«Плейсмент ІнвестВ» здійснювало послуги з отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у відповідності до договору про надання послуг, замовником на отримання послуг є ТОВ «Фейхуа». Таким чином, відповідач просить відмовити позивачу у заводоленні позовних вимог, тому, що він - ТОВ В«Плейсмент ІнвестВ» не є власником та замовником робіт з розміщенням рекламної конструкції та ремонтних робіт, згідно з чим позивач не мав жодних підстав застосовувати до нього фінансові санкції.

Згідно вимог п.4 ч.1,2 ст.183 2 КАС України, скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження.

Положеннями ч.3,4 ст.183 2 КАС України передбачено, що суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення.

Відповідно до ч.5 ст.183 2 КАС України справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів з дня закінчення десятиденного строку отримання відповідачем адміністративного позову, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

Дослідивши наявні в справі письмові докази, суд встановив наступні факти та обставини:

Відповідно до ч.3 Закону України «Про охорону культурної спадщини», державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини. До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини (далі - органи охорони культурної спадщини) належать: центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини; орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим; обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; виконавчий орган сільської, селищної, міської ради.

21.01.2016 року представниками Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено огляд частини об'єкту культурної спадщини за адресою: м.Київ, Шевченківський р-н, вул..Хрещатик, будинок 52, літера А, який є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення, занесеного до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, охоронний №356, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації №1463 від 15.07.1998 року.

В ході візуального огляду частини пам'ятки було встановлено, що в частині приміщень першого поверху функціонує магазин «Цитрус». Для влаштування магазину було проведено ремонтні роботи. Частину головного фасаду пам'ятки змінено шляхом облаштування матеріалом чорного кольору та розміщенням реклами закладу: з обох боків круглі кронштейни з написом «Ц»; над входом у заклад - на об'ємному планшетному носії напис «Цитрус»; над вікнами закладу - електронне табло. Замовником ремонтних робіт та робіт з розміщення вищевказаної реклами є ТОВ В«Плейсмент ІнвестВ» .

Вказані роботи виконані без погодження та без дозволу Департаменту, чим порушено ч.1 ст.22, абзац 1 ч.2, 3, абзац 2 ч.5 ст.24, абзац 2 ч.1 ст.26 Закону України «Про охорону культурної спадщини». Правові засади здійснення охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища регулюються Законом. Охорони об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» до повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до їхньої компетенції належить: надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них; укладення охоронних договорів; застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;

Згідно частини 1 ст.24 Закону України «Про охорону культурної спадщини» власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.

Згідно ст.30 Закону України «Про охорону культурної спадщини», приписи органів охорони культурної спадщини є обов'язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами. Органи охорони культурної спадщини зобов'язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

Відповідно до ст..26 Закону України «Про охорону культурної спадщини» консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток національного значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

На виконання ч.6 ст.24 Закону та пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» розміщення рекламних засобів на пам'ятках місцевого значення відбувається лише після погодження відповідними органами охорони культурної спадщини.

21.01.2016 року за результатами огляду та встановлених фактів, Департаментом видано припис №280/п (а.с.18), яким вимагалось від відповідача у тижневий строк з дати отримання, демонтувати зазначену рекламу, протягом 10 днів надати Департаменту науково-проектну документацію, на виконання якої було проведено зафіксовані ремонтні роботи; у 3-денний термін надати охоронний договір на відповідну частину пам'ятки.

За фактом виконаних ремонтних робіт та розміщення рекламного засобу, Департаментом 21.01.2016 року було видано акт №112 про вчинення правопорушення (а.с.20). У визначений приписом та актом термін документи до Департаменту надані не були.

05.02.2016 року Департаментом було прийнято постанову №90-16 про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства України у сфері охорони культурної спадщини у розмірі 51000,00 грн. (а.с.23-24).

Департаментом постанова за №90-16 від 05.02.2016 року була надіслана відповідачу 11.02.2016 року, отримана ним - 15.02.2016 року (а.с.25).

Станом на 05.02.2016 року на адресу Департаменту науково-проектна документація стосовно проведених ремонтних робіт не надходила. З приводу розміщених станом на 21.01.2016 року рекламних засобів, зазначено, що 13.01.2016 року на адресу Департаменту надійшли на погодження дозволи на розміщення рекламних засобів за №№53476-15, 53477-15, 53478-15.

Дозвіл за №53476-15 було розглянуто та погоджено Департаментом 20.01.2016 року (а.с.27). Щодо дозволів №53477-15 та №53478-15 листом від 29.01.2016 року за вих..№060-573 було відмовлено у погодженні поданих дозволів (а.с.35).

Дозвіл №53477-15 було погоджено Департаментом 25.02.2016 року, а дозвіл №53478-15 погоджено 12.04.2016 року (а.с.31, 37).

Таким чином, станом на 21.01.2016 року рекламні засоби були розміщені без погодження Департаменту, що порушує вимоги ч.6 ст.24 Закону та пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

На теперішній час фінансові санкції відповідачем не сплачено.

Представник відповідача посилається на Закон України від 28.12.2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі - Закон №71), як на підставу протиправності дій з проведення посадовими особами позивача контрольного заходу.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону №71 встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Суд вважає вказане посилання помилковим з огляду на наступне.

Відповідно до назви, структури та змісту Закону № 71 його сфера застосування стосується виключно внесення змін до Податкового кодексу України, а також податкової реформи. У тих випадках, коли нормативно-правовими актами вносяться зміни до діючого законодавства, це прямо зазначається у його тексті. В Законі № 71 не міститься роз'яснення щодо сфери застосування, окрім норм що встановлюють змінюють або припиняють дію податкових правовідносин та відсутні посилання на законодавчі акти в сфері охорони праці.

Згідно пункту 2.6 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.05.2013 року за №742/23274 (далі - Порядок № 742/23274): розпорядчий документ повинен мати преамбулу - вступну частину, яка має посилання на відповідну структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, дає стислу інформацію про необхідність та мету прийняття цього акта і підлягає врахуванню при роз'ясненні та застосуванні нормативно-правового акта.

З наведеного можно зробити висновок, що Закон №71 направлений на врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, оскільки іншого не передбачено в означеному законі та підтверджується переліком пов'язаних нормативно-правових актів, які змінені в результаті прийняття Закону № 71, який розміщений на офіційному сайті ОСОБА_2 України.

Відповідно до Податкового кодексу України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, контролюючими органами є Державна фіскальна служба України та її територіальні органи (пункт 41.1 статті 41 ПК України).

Відповідач не є органом, який формує та реалізує податкову та митну політику України і при виконанні покладених на нього владних функцій не керується нормами Податкового кодексу України.

Окрім того, нормами п.8 Розділу ІІІ більш пізнього Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року №76-VІІІ, обмеження щодо проведення контрольних заходів стосувались лише періоду з 01.01.2015 року по 30.06.2015 року, тобто на час проведення контрольного заходу 21.01.2016 року будь-які обмеження щодо проведення перевірки стосовно позивача не діяли.

Щодо посилання представника відповідача на те, що вказане нежитлове приміщення використовувалось не підприємством відповідачем, а ТОВ «ФЕЙХУА» на підставі договору суборенди нежитлового приміщення від 10.09.2014 року слід зазначити, що вказане заперечення спростовується даними ЄДР, згідно яких ТОВ «ФЕЙХУА» Код ЄДРПОУ 39299061 з місцем реєстрації 65045, м.Одеса, вул..Преображенська 27 приміщення 810 припинено 28.12.2015 року, що підтверджується відповідним записом державного реєстратора №15561110005053171 від цієї ж дати (а.с.81-89).

Тобто, з 28.12.2015 року ТОВ «ФЕЙХУА» втратило цивільну правоздатність та не могла бути суборендарем нежитлових приміщень, замовником носіїв зовнішньої реклами та відповідати за порушення законодавства в цій сфері станом на час проведення відповідної перевірки 21.01.2016 року.

Таким чином, суд приходить до висновку щодо заводолення позову та стягнення з відповідача фінансових санкцій в розмірі 51000,00 грн.

Суд встановивши ґрунтовність позовних вимог суб`єкту владних повноважень на підставі ч.2 ст.162 КАС України повинен винести постанову про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Судові витрати розподілити у відповідності до вимог ст.94 КАС України.

Керуючись ст.ст. 94, 158-163, 183 2 , 256 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю В«Плейсмент ІнвестВ» (65039, м.Одеса, пр.-кт Гагаріна,25, офіс 104, код ЄДРПОУ 38155854) фінансові санкції у розмірі 51000,00 грн. до спеціального фонду місцевого бюджету р/р №31416542700008, банк отримувач - УДКСУ у Подільському районі м.Києва, код банку - 820019, одержувач - УДК у Подільському районі м.Києва, код ЄДРПОУ 37975298, код доходів - 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції».

3. Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня отримання копії постанови тільки з підстав, визначених ч.8 ст.183 2 КАС України.

Суддя Єфіменко К.С.

Дата ухвалення рішення 05.09.2016
Зареєстровано 09.09.2016
Оприлюднено 14.09.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону