КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

УХВАЛА

"14" вересня 2016 р. Справа №910/7881/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Кропивної Л.В.

суддів: Мальченко А.О.

Жук Г.А.

секретар судового засідання Громак В.О.

за участю представників:

від позивача: Ващенко В.В. - за належним чином оформленою довіреністю;

від відповідача: не з'явився;

розглянувши апеляційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" Білої І.В.

на рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2016р.

у справі №910/7881/16 (суддя Сівакова В.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аірконд"

до відповідача Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк"

про визнання зобов'язання за договором № 4989 від 15.04.2014р. припиненим, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аірконд" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" про визнання припиненими з 24.12.2015р. зобов'язання ТОВ "Аірконд" перед ПАТ "Український інноваційний банк" за кредитним договором № 4989 від 15.04.2014р. у розмірі 3 007 945,20 грн. шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог в розмірі 3 018 615,78 грн. згідно шести договорів № 1/24, № 2/24, № 3/24, № 4/24, № 5/24 та № б/н про відступлення прав вимоги від 24.12.2015р. та в сумі залишку коштів на власному поточному рахунку № 26005007490001 ТОВ "Аірконд" в ПАТ "Український інноваційний банк".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.06.2016р. у справі №910/7881/16 позов задоволено повністю. Визнано припиненими з 24.12.2015р. зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Аірконд" перед Публічним акціонерним товариством "Український інноваційний банк" за кредитним договором № 4989 від 15.04.2014р. в повному розмірі 3 007 945,20 грн. зарахуванням зустрічних однорідних вимог в розмірі 3 018 615,78 грн. згідно шести договорів № 1/24, № 2/24, № 3/24, № 4/24, № 5/24 та № б/н про відступлення прав вимоги від 24.12.2015р. та в сумі залишку коштів на власному поточному рахунку № 26005007490001 ТОВ "Аірконд" в ПАТ "Український інноваційний банк".

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" Біла І.В. подала до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій просила скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким в задоволенні позову відмовити.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016р. для розгляду апеляційної скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" Білої І.В. визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Кропивна Л.В., судді: Пашкіна С.А., Чорна Л.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2016р. вказану апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду на 30.08.2016р.

30.08.2016р. через загальний відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому його представник вказував на необґрунтованість апеляційної скарги та законність прийнятого рішення судом першої інстанції.

Протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 30.08.2016р. у зв'язку з перебуванням судді Чорної Л.В. у відпустці та судді Пашкіної С.А. на лікарняному, змінено склад колегії суддів та сформовано новий склад колегії: головуючий суддя Кропивна Л.В., судді: Мальченко А.О., Жук Г.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.08.2016р. розгляд апеляційної скарги відкладено на 14.09.2016р.

13.09.2016р. до Київського апеляційного господарського суду надійшли від позивача доповнення до відзиву на апеляційну скаргу.

Відповідач до судового засідання, що відбулось 14.09.2016р., не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Згідно із п. 3.9.2 Постанови №18 від 26.12.2011р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Судовою колегією встановлено, що неявка представників відповідача не перешкоджає розгляду апеляційної скарги за наявними у справі матеріалами, та, за таких обставин, розгляд справи за відсутності відповідача є можливим.

У судовому засіданні представник позивача проти доводів апеляційної скарги заперечував, просив апеляційний суд оскаржуване рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу відхилити.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи та перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду встановила наступне.

Відповідно до ст. 99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст.81 ГПК України, господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позовну заяву підписано особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано.

Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 28 ГПК України справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника. Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище. Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявності).

Тобто від імені юридичної особи апеляційна скарга підписується керівником або іншим представником, якщо на вчинення такої процесуальної дії він уповноважений. При цьому відповідно до вимог ст. 33 ГПК України повноваження представників мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника з прикладенням печатки цієї організації). У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - наказ, рішення, протокол тощо (або засвідчені належним чином витяги з них).

Як вбачається з матеріалів справи, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі постанови Правління Національного банку України № 934 від 24.12.2015р. "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних" прийнято рішення № 239 від 24.12.2015р. "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "УКРІНБАНК" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку", яким розпочати процедуру виведення ПАТ «Укрінбанк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на три місяці з 25.12.2015р. по 24.03.2016р., призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «Укрінбанк» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Білій І.В.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.03.2016р. у справі № 826/1162/16, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016р., визнано незаконною та скасовано постанову Правління Національного банку України № 934 від 24.12.2015р. "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних", визнано незаконним та скасовано рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 239 від 24.12.2015р. "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку", зобов'язано Національний банк України надати термін в 95 днів для відновлення платоспроможності Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк".

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 31.08.2016р. у справі № 826/1162/16, касаційні скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Укрінбанк» Білої І.В., Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України залишені без задоволення, постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.03.02016р. та ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016р. у справі №826/1162/16 залишені без змін.

В силу частини 3 статті 237 ЦК України представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Враховуючи встановлене, колегія суддів вважає, що з моменту скасування індивідуального правового акту, на підставі якого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Укрінбанк» Біла І.В. була наділена повноваженнями представляти ПАТ «Укрінбанк», вказана особа втратила і процесуальні права, у тому числі і на подання апеляційної скарги від імені банку.

За таких обставин справи підписану Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Укрінбанк» Білою І.В. апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2016р. у справі №910/7881/16 слід залишити без розгляду на підставі п. 1 ч. 1 ст. 81 ГПК України.

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 81, ст. 86, ст. 99 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Залишити без розгляду апеляційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" Білої І.В. на рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2016р. у справі №910/7881/16.

2. Матеріали справи № 910/7881/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя Л.В. Кропивна

Судді А.О. Мальченко

Г.А. Жук

Зареєстровано 23.09.2016
Оприлюднено 27.09.2016
Дата набрання законної сили 14.09.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону