ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2016 р. Справа № 926/2540/16

За позовом Публічного акціонерного товариства В«Комерційний Банк В«НадраВ»

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Місто ТБВ»

про стягнення заборгованості у сумі 69 082,30 грн.

Суддя Проскурняк О.Г.

Представники сторін:

Від позивача - ОСОБА_2, довіреність № 13-11-7363 від 02 липня 2016 року

Від відповідача - не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство В«Комерційний Банк В«НадраВ» звернулось з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Місто ТБВ» про стягнення заборгованості з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог у сумі 69 082,30 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на те, що 20 грудня 2013 року між Публічним акціонерним товариством В«Комерційний Банк В«НадраВ» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Місто ТБВ» було укладено договір оренди частини нежилого приміщення №1-1, відповідно до якого орендодавець зобов'язався передати у тимчасове платне користування частину нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Університетська, 20, загальною площею 75,00 кв,м.

Відповідно до пункту 5.1. договору, орендна плата за місяць оренди складає 2 926,64 грн., в тому числі ПДВ. Крім того, пунктом 5.6. договору встановлено, що плата комунальних та експлуатаційних послуг, а саме холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, електроенергія, центральне опалення, утримання будинку і прибудинкової території, оренда земельної ділянки, охорона приміщення, інше при необхідності, не входить до розрахунку орендної плати та компенсується орендарем пропорційно займаній площі згідно встановлених тарифів на такі послуги, що підтверджується оплачуваними орендодавцем рахунками, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання від орендодавця відповідного рахунку, або на підставі окремо укладених договорів.

Далі позивач стверджує, що відповідач протягом серпня 2015 року - лютого 2016 року не вносив плату за оренду приміщення у зв'язку з чим виникла заборгованість у сумі 20 486,48 грн. Крім того, позивач стверджує, що за відповідачем наявна заборгованість за комунальні послуги, що становить 8 509,76 грн., у зв'язку з чим за прострочення виконання зобов'язання позивачем нараховано 4 717,00 грн. - пені; 5 799,25 грн. - штраф, 152,18 грн. - нарахування згідно індексу інфляції; 541,45 грн. - 3% річних, 28 876,18 грн. - штраф за несвоєчасне повернення приміщення.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, явку повноваженого представника вкотре у судове засідання не забезпечив, хоча був належним чином повідомлений про час і місце засідання суду.

Не з'явлення у судове засідання представника відповідача та не надання відзиву на позовну заяву не перешкоджає вирішення спору по суті за наявними в справі матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

20 грудня 2013 року між Публічним акціонерним товариством В«Комерційний Банк В«НадраВ» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Місто ТБВ» було укладено договір оренди частини нежилого приміщення №1-1, відповідно до якого орендодавець зобов'язався передати у тимчасове платне користування частину нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Університетська, 20, загальною площею 75,00 кв,м.

25 грудня 2013 року згідно акту прийому-передачі майна позивач передав в платне користування, а відповідач прийняв частину нежитлового приміщення загальною площею 75,00 кв.м., що розташоване за адресою м. Чернівці, вул. Університетська, 20.

Пунктом 4.1. договору оренди частини нежитлового приміщення №1-1 встановлено, що строк оренди розпочинається з дати передачі приміщення за актом приймання-передачі та припиняється 30 квітня 2016 року.

Відповідно до пункту 5.1. договору, орендна плата за місяць оренди складає 2 926,64 грн., в тому числі ПДВ. Крім того, пунктом 5.6. договору встановлено, що плата комунальних та експлуатаційних послуг, а саме холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, електроенергія, центральне опалення, утримання будинку і прибудинкової території, оренда земельної ділянки, охорона приміщення, інше при необхідності, не входить до розрахунку орендної плати та компенсується орендарем пропорційно займаній площі згідно встановлених тарифів на такі послуги, що підтверджується оплачуваними орендодавцем рахунками, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання від орендодавця відповідного рахунку, або на підставі окремо укладених договорів.

Відповідно до пунктів 5.4., 5.5. договору встановлено, що протягом 5 календарних днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі орендар сплачує орендодавцю орендну плату в розмірі, визначеному в пункті 5.1. цього договору, за останні 2 місяці оренди. Орендна плата за п'ятий та наступні місяці оренди сплачується орендарем щомісячно в безготівковій формі на поточний рахунок орендодавця безпосередньо на підставі даного договору без виставлення окремого рахунку та без складання актів приймання-передачі послуг оренди, не пізніше 10 числа кожного місяця, за попередній місяць.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 193 Господарського кодексу України також передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Пунктом 10.1 договору оренди нежитлового приміщення №1-1 від 20 грудня 2013 року передбачено відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов'язків сторін відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до розрахунку позовних вимог, відповідач протягом серпня 2015 року - лютого 2016 року не вносив плату за оренду приміщення у зв'язку з чим виникла заборгованість у сумі 20 486,48 грн.

Крім того, за відповідачем наявна заборгованість за комунальні послуги, що становить 8 509,76 грн. та складається із заборгованості по сплаті вартості спожитої електроенергії у сумі 3039,15 грн. за січень-березень 2015 року та липень-вересень 2015 року та заборгованість по сплаті спожитого газу у сумі 5470,61 грн. за січень-лютий 2015 року, лютий 2016 року.

Пунктом 5.6. договору встановлено, що оплата комунальних та експлуатаційних послуг, а саме холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, електроенергія, центральне опалення, утримання будинку і прибудинкової території, оренда земельної ділянки, охорона приміщення, інше при необхідності, не входить до розрахунку орендної плати та компенсується орендарем пропорційно займаній площі згідно встановлених тарифів на такі послуги, що підтверджується оплаченими орендодавцем рахунками, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання від орендодавця відповідного розрахунку, або на підставі окремо укладених договорів.

Так, орендодавець виставив орендарю рахунок-фактуру №10.1 (ЕГ) від 20.03.2015 р. на суму 2 421,91 грн. за січень 2015 року, рахунок фактура №10.2. (ЕГ) від 20.03.2015 р. на суму 2 371,55 грн. за лютий 2015 року, рахунок фактура №10.3. (ЕГ) від 08.05.2016 р. на суму 501,88 грн. за березень 2015 року, рахунок фактура №11.8.2. (ЕГ) від 17.09.2015 р. на суму 236,06 грн. за липень 2015 року, рахунок фактура №11.8.3. (ЕГ) від 21.09.2015 р. на суму 1 201,46 грн. за серпень-вересень 2015 року, рахунок фактура №2.16. (ЕГ) від 04.05.2016 р. на суму 1 776,90 грн. за лютий 2016 року.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач надсилав відповідачу оплачені орендодавцем рахунки по сплаті електроенергії та спожитого газу, що підтверджуються описами вкладення цінних листів, повідомленнями про вручення цінних листів, платіжними дорученнями від 24 вересня 2015 року, 13 травня 2016 року.

Отже, позивачем дотримано вимоги пункту 5.6. договору, щодо належного повідомлення відповідача про оплату комунальних та експлуатаційних послуг та правомірно нараховано заборгованість по сплаті комунальних послуг на загальну суму 8 509,76 грн.

Частиною 4 статті 231 та частиною 6 статті 232 Господарського кодексу України встановлено, що штрафні санкції за порушення зобов'язання застосовуються у розмірі, передбаченому сторонами у договорі, а нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Пунктом 10.2.1. договору оренди частини нежитлового приміщення №1-1 встановлено, що у випадку прострочення оплати платежів за договором орендар сплачує на користь орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період порушення, за кожний день прострочки.

Відповідно до пункту 10.2.2. договору визначено, що у випадку порушення орендарем строків оплати платежів за договором більше, ніж на 25 календарних днів, орендар сплачує орендодавцю штраф у розмірі 20% від простроченої суми.

Так, нарахований позивачем штраф за порушення орендарем строків оплати платежів підпадає під визначення пені, а враховуючи, що нарахування пені вже відбулось відповідно до пункту 10.2.1. договору, по суті подвійне стягнення пені за одне й те саме порушення договору за прострочення виконання зобовязання грубо порушує приписи статті 61 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Аналіз наведеної норми права дає підставу для висновку, що штраф та пеню можливо стягувати разом лише за різні порушення умов договору.

Аналогічна правова позиція висловлена у постановах Верховного Суду України від 24 грудня 2013 року в справі № 3-37гс13, від 21 жовтня 2015 року у справі № 6-2003цс15.

Частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України, встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, позивач за прострочення виконання зобов'язання відповідачем, передбачених договором по оплаті вартості оренди частини нежитлового приміщення правомірно нарахував 4 717,00 грн. - пені; 152,18 грн. - згідно індексу інфляції; 541,45 грн. - 3% річних.

Пунктами 4.1. та 9.1. договору оренди частини нежитлового приміщення №1-1 встановлено, що строк оренди розпочинається з дати передачі приміщення за актом приймання-передачі та закінчується 30 квітня 2016 року. Повернення орендодавцю майна здійснюється орендарем за актом приймання-передачі.

Враховуючи, що орендарем в порушення умов договору вчасно не повернуто орендоване майно, позивачем правомірно нараховано штраф в розмірі 28 876,18 грн.

За таких обставин, суд дійшов висновку позов задовольнити частково.

Судові витрати покласти на відповідача, пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 4-2, 4-3, 49, 38, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Місто ТБВ» (58002, м. Чернівці, вул. Університетська, 20, код 37722551) на користь Публічного акціонерного товариства В«Комерційний Банк В«НадраВ» (04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, код 20025456) - заборгованість по орендній платі у сумі 20 486,48 грн., заборгованість за комунальні послуги у сумі 8 509,76 грн., 4 717,00 грн. - пені; 152,18 грн. - згідно індексу інфляції; 541,45 грн. - 3% річних, 28 876,18 грн. - штраф за несвоєчасне повернення приміщення та 1 254,00 грн. судового збору.

3. Відмовити у задоволенні позову у частині стягнення штрафу за порушення строків оплати платежів у сумі 5 799,25 грн.

Повний текст рішення складено 21 жовтня 2016 року.

Суддя ОСОБА_3

Дата ухвалення рішення 17.10.2016
Зареєстровано 24.10.2016
Оприлюднено 26.10.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 926/2540/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону