СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

19.09.2016 Провадження № 1-кс/760/11574/16

У справі № 760/14554/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015110000000003 від 15.01.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 15.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років група невстановлених осіб за участю директора ТОВ «Мілта Клайд» (код за ЄДР 38737883) ОСОБА_3, діючи на території Київської області, використовуючи заздалегідь придбані з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти господарювання - юридичні особи, а саме: ТОВ «Мілта Клайд» (код за ЄДР 38737883), ПП «Діос Постач» (код за ЄДР 38670850), ПП «Юніон Юг» (код за ЄДР 38727173), ТОВ «Зернопостач 2013» (код за ЄДР 38560002), ТОВ «Депорт-трей» (код за ЄДР 37589078), ТОВ «Азіяфорест» (код за ЄДР 33386284), ТОВ «Транс-транзіт» (код за ЄДР 35817578), ТОВ «Вєдаті» (код за ЄДР 38574303), ТОВ «Фіноз Південь» (код за ЄДР 38785539), ТОВ «Сантан Бріз» (код за ЄДР 38961024), ТОВ «Руіс» (код за ЄДР 38577828), шляхом складання від імені цих підприємств завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів, які надавали службовим особам реально діючих суб'єктів господарювання України з метою завищення витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяли іншим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, в результаті чого до бюджету фактично не надійшло податків на суму понад 6,4 млн. грн.

Встановлено, що для ТОВ "АЗІЯФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ 33386284) відкрито рахунки НОМЕР_1 (українська гривня) в АТ "IМЕКСБАНК" (МФО 328384).

У АТ "IМЕКСБАНК" (МФО 328384) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ "IМЕКСБАНК", де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АТ "IМЕКСБАНК" призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ "IМЕКСБАНК" (МФО 328384), наданих для відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 (українська гривня) відкритих для ТОВ "АЗІЯФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ 33386284), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по останню проведену операцію;

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська

Дата ухвалення рішення 19.09.2016
Зареєстровано 06.11.2016
Оприлюднено 09.11.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону