Рішення
від 22.11.2016 по справі 913/1148/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року Справа № 913/1148/16

Провадження №18/913/1148/16

За позовом концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в особі Луганської філії , м. Лисичанськ Луганської області

до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Телестудія «Ніка-ТВ» , м. Сєвєродонецьк Луганської області

про стягнення 65857,17 грн.

Суддя Корнієнко В.В.

Секретар судового засідання-помічник судді Шапошникова О.М.

У засіданні брали участь:

від позивача: ОСОБА_1 за дов. від 04.11.2016 № 5019/9-09;

ОСОБА_2 за дов. від 15.08.2016 № 3611/9;

від відповідача: не прибув.

Суть спору: позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача боргу в сумі 32094,60 грн. по оплаті вартості телекомунікаційних послуг, наданих відповідачу за договором про надання телекомунікаційних послуг від 01.01.2008 № 04-01/08, пені в сумі 5873,31 грн., втрат від інфляції в сумі 25527,21 грн. та трьох процентів річних в сумі 2362,05 грн.

Відповідач витребувані матеріали суду не подав, його представник в судове засідання не прибув, не зважаючи на те, що його було своєчасно та належним чином повідомлено судом про час і місце розгляду справи.

Справа розглядається за наявними в ній матеріалами на підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників позивача, суд

В С Т А Н О В И В:

Позивач у позовній заяві вказав, що згідно договору про надання телекомунікаційних послуг від 01.01.2008 № 04-01/08 з додатковою угодою до нього від 20.12.2013, укладеним між сторонами за позовом, позивач в період: січень - травень 2014 р. надав відповідачу телекомунікаційні послуги по технічному обслуговуванню та експлуатації технічних засобів мовлення на загальну суму 32094,60 грн.

У підтвердження факту надання вказаних послуг та їх вартості позивач подав суду акти виконаних робіт (надання послуг), які підписані повноважними представниками сторін та скріплені печатками підприємств, зокрема:

- від 31.01.2014 № 50 на суму 6597,72 грн.;

- від 28.02.2014 № 135 на суму 5954,04 грн.;

- від 31.03.2014 № 217 на суму 6588,78 грн.;

- від 30.04.2014 № 298 на суму 6383,16 грн.

та акт виконаних робіт (надання послуг) від 31.05.2014 № 382 на суму 6570,90 грн., який не підписано представником відповідача та не скріплений його печаткою.

Відповідно до п. 3.3. договору вартість послуг за кожний місяць, яка підлягає оплаті, вказується в Акті надання послуг, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Замовник (відповідач) оплачує послуги щомісяця на підставі рахунку виконавця (позивача), за умови підписання сторонами Акту надання послуг, не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги (п. 3.4. договору).

Позивач у позовній заяві вказав, що відповідач не сплатив вартість наданих йому послуг за період: січень - травень 2014 р., його борг складає 32094,60 грн.

На підставі вказаних доводів позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача боргу в сумі 32094,60 грн. по оплаті вартості телекомунікаційних послуг, наданих відповідачу за договором від 01.01.2008 № 04-01/08 за період: січень - травень 2014 р., пені в сумі 5873,31 грн., втрат від інфляції в сумі 25527,21 грн. та трьох процентів річних в сумі 2362,05 грн.

Відповідач витребувані матеріали суду не подав, його представник в судове засідання не прибув.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши представників позивача, суд дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню за таких підстав:

Згідно ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до умов договору про надання телекомунікаційних послуг від 01.01.2008 № 04-01/08 з додатковою угодою до нього від 20.12.2013, укладеним між сторонами за позовом, вартість послуг за кожний місяць, яка підлягає оплаті, вказується в Акті надання послуг , який підписується уповноваженими представниками сторін (п. 3.3 договору).

Замовник (відповідач) оплачує послуги щомісяця на підставі рахунку виконавця (позивача), за умови підписання сторонами Акту надання послуг , не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги (п. 3.4. договору).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Таким чином, належним доказом надання відповідачу телекомунікаційних послуг та їх вартості є Акт надання послуг, підписаний уповноваженими представниками сторін.

У якості доказів надання відповідачу телекомунікаційних послуг позивач подав суду чотири акта за січень - квітень 2014 р., які підписані повноважними представниками сторін та скріплені печатками підприємств на загальну суму 25523,70 грн. (від 31.01.2014 № 50 на суму 6597,72 грн.; від 28.02.2014 № 135 на суму 5954,04 грн.; від 31.03.2014 № 217 на суму 6588,78 грн.; від 30.04.2014 № 298 на суму 6383,16 грн. ).

Акт виконаних робіт (надання послуг) від 31.05.2014 № 382 на суму 6570,90 грн., не підписано представником відповідача та не скріплений його печаткою, тому, вказаний акт не приймається судом у якості доказу надання послуг.

Таким чином, вартість телекомунікаційних послуг, наданих позивачем відповідачу за договором від 01.01.2008 № 04-01/08 за період: січень - квітень 2014 р. складає 25523,70 грн., що підтверджується вищевказаними матеріалами справи.

У порушення умов договору відповідач вартість наданих послуг позивачу своєчасно не оплатив.

Борг відповідача перед позивачем, складає 25523,70 грн.

Відповідач позовні вимоги не оспорив, доказів, які б спростовували доводи позивача, суду не подав.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

За таких обставин, вимоги про стягнення з відповідача боргу підлягають задоволенню на суму 25523,70 грн.

В решті вимог про стягнення з відповідача боргу (було заявлено до стягнення борг в сумі 32094,60 грн.) слід відмовити в зв'язку з недоведеністю факту надання послуг у травні на суму 6570,90 грн.

Відповідач допустив прострочення розрахунків з позивачем, в зв'язку з чим, на вимогу позивача, на підставі п. 5.2. договору, Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» та ст. 625 ЦК України несе відповідальність у вигляді пені у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, а також зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, та три проценти річних від простроченої суми.

Разом з тим, розрахунок пені, втрат від інфляції та трьох процентів річник виконано позивачем не вірно.

Згідно ст. 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України , що діяла у період, за який сплачується пеня (стаття 3 Закону).

Позивач у розрахунку пені застосував пеню у розмірі 0,1 від суми заборгованості за кожен день прострочення, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Тому, слід застосовувати подвійну облікову ставку НБУ.

Розрахунок пені:

МісяцьСума боргуПочаток простроченняКількість днів простроченняПодвійна облікова ставка НБУСума пені січень 2014 р. 6597,72 21.02.2014 183 13 % (0,04) 482,95 лютий 2014 р. 5954,04 21.03.2014 183 13 % (0,04) 435,84 березень 2014 р. 6588,78 21.04.2014 183 19 % (0,05) 602,87 Квітень 2014 р. 6383,16 21.05.2014 183 19 % (0,05) 584,06

Всього з відповідача підлягає стягненню пеня в сумі 2105,72 грн.

В решті вимог про стягнення з відповідача пені (було заявлено до стягнення пеню в сумі 5873,31 грн.) слід відмовити в зв'язку з їх необґрунтованістю та безпідставністю.

Розрахунок трьох процентів річних:

3 : 365 = 0,0082191780821918

У лютому 2016 р. 29 днів.

МісяцьСума боргуПеріод простроченняКількість днів простроченняСума 3 % річних січень 2014 р. 6597,72з 21.02.2014 по 03.10.2016 956 518,42 лютий 2014 р. 5954,04з 21.03.2014 по 03.10.2016 928 454,14 березень 2014 р. 6588,78з 21.04.2014 по 03.10.2016 897 485,77 Квітень 2014 р. 6383,16з 21.05.2014 по 03.10.2016 867 454,87

Всього з відповідача підлягають стягненню три проценти річних в сумі 1913,20 грн.

В решті вимог про стягнення з відповідача трьох процентів річних (було заявлено до стягнення три проценти річних в сумі 2362,05 грн.) слід відмовити в зв'язку з їх необґрунтованістю та безпідставністю.

Розрахунок втрат від інфляції:

МісяцьСума боргуПеріод прострочення Сукупний індекс інфляціїІнфляційні січень 2014 р. 6597,72березень 2014 - вересень 2016 188,91296025 5866,23 лютий 2014 р. 5954,04квітень 2014 - вересень 2016 184,84634076 5051,79 березень 2014 р. 6588,78травень 2014 - вересень 2016 178,94127856 5201,27 Квітень 2014 р. 6383,16червень 2014 - вересень 2016 172,39044178 4620,80

Всього з відповідача підлягають стягненню втрати від інфляції в сумі 20740,09 грн. (розраховано судом за допомогою інформаційно-пошукової системи «Законодавство», версія 2.8.8.)

В решті вимог про стягнення з відповідача втрат від інфляції (було заявлено до стягнення втрати від інфляції в сумі 25527,21 грн.) слід відмовити в зв'язку з їх необґрунтованістю та безпідставністю.

Всього з відповідача підлягають до стягнення грошові кошти в сумі 50282,71 грн. ( 25523,70 грн. (борг) + 2105,72 грн. (пеня) + 1913,20 грн. (три проценти річних) + 20740,09 грн. (втрати від інфляції) ).

Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України витрати позивача на судовий збір в сумі 1052,79 грн. (пропорційно розміру задоволених позовних вимог; до стягнення заявлено грошові кошти в сумі 65857,17 грн.; стягнуто судом 50282,71 грн.; позов задоволено на 76,4 %) підлягають відшкодуванню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82, 84, 85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Телестудія «Ніка-ТВ» , м. Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Гвардійський, 13, приміщення 408, ідентифікаційний код 23259700, на користь концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в особі Луганської філії , м. Лисичанськ Луганської області, пр. Перемоги, 161-а, ідентифікаційний код 34965418, борг за телекомунікаційні послуги в сумі 25523,70 грн. , пеню в сумі 2105,72 грн. , втрати від інфляції в сумі 20740,09 грн. , три проценти річних в сумі 1913,20 грн. , витрати на судовий збір в сумі 1052,79 грн. ; наказ видати .

3. В решті позову відмовити.

23 листопада 2016 р. було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення. Повне рішення складено 28 листопада 2016 р. і може бути оскаржене протягом 10 днів з цієї дати.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя В.В. Корнієнко

Дата ухвалення рішення22.11.2016
Оприлюднено01.12.2016

Судовий реєстр по справі —913/1148/16

Рішення від 29.11.2016

Господарське

Господарський суд Луганської області

Корнієнко В.В.

Ухвала від 10.11.2016

Господарське

Господарський суд Луганської області

Корнієнко В.В.

Ухвала від 24.10.2016

Господарське

Господарський суд Луганської області

Корнієнко В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні