ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21.12.2016 Справа № 904/7676/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Єременко А.В.

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ"

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Миру, буд. 28; код ЄДРПОУ 40229359)

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора: не з'явився;

від боржника: Песиголовець М.Л., дов. № б/н від 03.10.16р., представник ліквідатора.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Миру, буд. 28; код ЄДРПОУ 40229359) порушено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 14.09.16р. за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ", відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.16р. боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура у справі, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії Ліфлянчик Людмилу Валентинівну, якого зобов'язано у строк до 28.02.17р. подати на затвердження до господарського суду звіт, ліквідаційний баланс та документи, які підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

29.09.16р. на офіційному сайті Вищого господарського суду України опубліковано повідомлення № 35904 про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури для заявлення грошових вимог кредиторів до боржника.

23.11.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" з вимогами одного кредитора: 1. фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 у загальній суму 471 979, 57 грн., з яких: 469 223, 57 грн. - четверта черга задоволення; 2 756, 00 грн. - перша черга задоволення.

09.12.16р. до господарського суду Дніпропетровської області ліквідатором подано звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Миру, буд. 28; код ЄДРПОУ 40229359).

09.12.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у судове засідання на 21.12.16р. об 11:15 год.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника ліквідатора, господарський суд зазначає таке.

Відповідно до ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника, тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації), відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Так, під час здійснення ліквідаційної процедури, ліквідатором проведено інвентаризацію майна боржника, за результатами якої складено інвентаризаційний опис станом на 07.10.16р.

Відповідно до вказаного інвентаризаційного опису у товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" обліковується кредиторська заборгованість у розмірі 469 233, 57 грн., дебіторська заборгованість 32 400, 00 грн., грошові кошти, товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи - відсутні.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державній реєстрації підлягають: право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном.

Для перевірки наявності у банкрута прав власності на майно ліквідатором направлено запити до органів, якими здійснюється реєстрація та облік майна та майнових активів суб'єктів господарювання за місцезнаходженням банкрута.

Довідками Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області у Синельниківському районі Дніпропетровській області № 99-410-99.3-1121/2-16 від 19.10.16р., Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області № 07.1/07.1-09/6544 від 16.11.16р., Територіального сервісного центру № 1241 Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України № 31/4-1241-1139 від 20.10.16р. підтверджується, що за боржником земельних ділянок, сільськогосподарської техніки, транспортних засобів не зареєстровано.

Окрім того, ліквідатором отримано Інформаційну довідку за № 74036758 від 25.11.16р. відповідно до якої відомості щодо майна, зареєстрованого за товариством з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Жодних доказів в підтвердження того, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" є зареєстрованим власником рухомого та нерухомого майна, матеріали справи не містять.

Із відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 09/01/23765 від 10.11.16р. вбачається, що станом на 30.09.15р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів, відсутнє.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1001779214 від 01.12.16р. за боржником корпоративні права не значаться.

Наведене свідчить про наявність підстав вважати, що ліквідатором здійснено всіх необхідних заходів щодо розшуку майна, яке належить банкруту, та підлягає включенню до ліквідаційної маси.

Одночасно під час ліквідаційної процедури ліквідатором здійснювались заходи щодо виявлення можливих кредиторів банкрута.

Ліквідатором боржника Ліфлянчик Л.В. було повідомлено про визнання боржника банкрутом усіх потенційних кредиторів банкрута, до яких належать: Дніпропетровська об'єднана Державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Синельниківське об'єднане управління Пенсійного Фонду України Дніпропетровської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Синельниківська міжрайонна виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також Синельниківський міжрайонний центр зайнятості Дніпропетровської області.

Станом на 22.11.16р. у товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" відсутній податковий борг, що підтверджується листом Дніпропетровської об'єднаної Державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № 17866/10/04-17-17-25 від 07.11.16р.

Листами Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 448 від 27.10.16р., Синельниківського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Дніпропетровської області № б/н від 20.10.16р., Синельниківської міжрайонної виконавчої дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 07-18 від 07.10.16р., Синельниківського міжрайонного центру зайнятості Дніпропетровської області № 861від 19.10.16р. підтверджується, що заборгованість у боржника відсутня.

З повідомлення Синельниківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області № 8708 від 25.11.16р., отриманого ліквідатором, вбачається, що відкриті виконавчі провадження у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" на виконанні не перебувають.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором розглянуто та визнано вимоги єдиного кредитора - фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 у загальній суму 471 979, 57 грн., з яких: 469 223, 57 грн. - четверта черга задоволення; 2 756, 00 грн. - перша черга задоволення.

Як зазначено вище, відповідно до інвентаризаційного опису на підприємстві обліковується дебіторська заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ" перед боржником у сумі 32 400, 00 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 13.09.16р. внесено запис № 12241170015069080 про припинення юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39231265).

За наведеного, стягнення дебіторської заборгованості з товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" в загальній сумі 32 400, 00 грн. є неможливим.

У зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунках боржника, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів погашення кредиторської заборгованості фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 боржником не здійснювалось.

Довідкою Дніпропетровської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № 17866/10/04-17-17-25 від 07.11.16р. підтверджується, що рахунок боржника № 26003010382433 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" у банківській установі закрито 12.05.16р.

Згідно п. 5 ст. 45 Закону вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

З огляду на встановлені обставини справи, наведені положення законодавства, суд вбачає достатньо підстав для затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу.

За результатами ліквідаційної процедури у банкрута відсутнє майно, тому слід прийняти рішення про ліквідацію юридичної особи банкрута.

Оскільки суд дійшов висновку про затвердження звіту ліквідатора, провадження у справі підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 6 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 41, 45, 46, п.1, ч. 6 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Миру, буд. 28; код ЄДРПОУ 40229359).

Ліквідувати юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Миру, буд. 28; код ЄДРПОУ 40229359).

Згідно ч. 5 ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вважати погашеними вимоги: 1. фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 у загальній суму 471 979, 57 грн., з яких: 469 223, 57 грн. - четверта черга задоволення; 2 756, 00 грн. - перша черга задоволення.

Припинити повноваження ліквідатора у справі № 904/7676/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТАЖ-ТРЕЙДИНГ" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Миру, буд. 28; код ЄДРПОУ 40229359) Ліфлянчик Людмилу Валентинівну (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_3, виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, адреса: 49044, АДРЕСА_1).

Провадження у справі припинити.

Копію цієї ухвали направити: кредитору; боржнику; ліквідатору; Синельниківському міськрайонному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області; Відділу реєстрації Синельниківської міської ради; Дніпропетровській об'єднаній Державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області; Головному управління статистики у Дніпропетровській області.

Суддя А.В. Єременко

Дата ухвалення рішення 21.12.2016
Зареєстровано 26.12.2016
Оприлюднено 28.12.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону