Постанова
від 19.10.2016 по справі 810/3265/15
КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2016 року 810/3265/15

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Горобцової Я.В., розглянувши у місті Києві в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009"

до Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області

про визнання протиправними дій,-

о б с т а в и н и с п р а в и:

До Київського окружного адміністративного суду надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009" (далі - позивач або ТОВ "Укртрансоіл-2009") до Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області (далі - відповідач або ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області), у якому позивач просить суд:

- визнати неправомірним та скасувати наказ ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 16.07.2015 №342 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки .

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що наказом ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області №342 від 16.07.2015 призначено проведення документальної позапланової перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015.

20.07.2015 позивачу, в особі заступника директора Товариства, вручено запит за №2072/10/10-16-22-02 про надання документів для проведення перевірки. Перелік запитуваних документів складається з дев'ятнадцяти позицій в розрізі місяців, але при цьому, взагалі не зазначено який період охоплений в даному запиті. Позивач наголошує, що Наказ та запит видані з порушенням положення чинного законодавства, про що додатково повідомив відповідача листом від 21.07.2015. Зазначає, що протягом листопада 2014 року - травня 2015 року ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області здійснило три позапланові виїзні перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009", проведені перевірки охоплювали різни періоди та предмети, в тому числі період та предмет, визначений в оскаржуваному Наказі. Окрім того, в оскаржуваному Наказі не вказано чіткого визначення (обмеження) кола питань, які підлягають перевірці позивача.

Вважає, що відповідач, оформлюючи оскаржуваний наказ, діяв не на підставі та не у спосіб, що передбачений Конституцією України та законами України, а проведена на його підставі перевірка буде протизаконною, що є порушенням визначеної ПК України процедури проведення перевірок.

Представник відповідача позов не визнав, через службу діловодства суду надав письмові заперечення, в яких просив суд у задоволенні позову відмовити з тих підстав, що оскаржуваний наказ №342 від 16.07.2015 прийнятий на підставі постанови слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 19.06.2015 про призначення документальної позапланової перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" з питань дотримання вимог податкового, валютного, митного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015.

Наказ та направлення про проведення перевірки вручено особисто під розписку в.о. диретора ТОВ "Укртрансоіл-2009". В ході проведення перевірки надано запити про надання до перевірки первинних бухгалтерських документів від 20.07.2015 №2072/10/10-16-22-02 з терміном виконання 21.07.2015. Підприємство листом від 21.07.2015 №21-07/15-в відмовлено в наданні первинних документів до перевірки, про що складений акт про ненадання документів від 21.07.2015 №113/10/10-16-22-02 та від 23.07.2015 №114/10/10-16-22-02.

Зазначає, що згідно з правовою позицією ВСУ, саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необгрунтованість її призначення та необгрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

Наголошує, що ТОВ "Укртрансоіл-2009" не скористалося своїм правом та допустило перевіряючих до перевірки.

Стосовно ненадання/неповного надання документів до перевірки відповідач зазначає, що згідно ст. 85 п.п. 85.2 ПКУ Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 11 серпня 2015 року у справі №810/3265/15 (головуючий суддя Василенко Г.В.) адміністративний позов задоволено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 вересня 2015 року по справі №810/3265/15 апеляційну скаргу Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області залишено без задоволення, а постанову Київського окружного адміністративного суду від 11 серпня 2015 року в справі №810/3265/15 - без змін.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 14 червня 2016 року касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області задоволено частково, скасовано постанову Київського окружного адміністративного суду від 11 серпня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22 вересня 2015 року, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

15 липня 2016 року, в порядку ст. 15-1 Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративна справа №810/3265/15 розподілена судді Київського окружного адміністративного суду Горобцовій Я.В.

Ухвалою від 18 липня 2016 року справу прийнято до провадження Київського окружного адміністративного суду, розпочато судовий розгляд повторно.

19 жовтня 2016 року від представника позивача через службу діловодства суду надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника позивача в порядку письмового провадження.

Представник відповідача проти розгляду справи в порядку письмового провадження не заперечував, про що свідчить підпис представника відповідача на клопотанні позивача.

Відповідно ч.1 ст. 41 КАС України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. У разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

в с т а н о в и в:

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю Укртрансоіл-2009 (код ЄДРПОУ 38274072) зареєстроване як юридична особа з 30.01.2013 за адресою: 08702, Київська область, м. Обухів, вул. Миру, буд. 17-А, офіс 4-А та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області з 31.01.2013 за №10161314025 (том 1, а.с. 8-13).

19.06.2015 постановою старшого слідчого в ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області призначено проведення документальної позапланової перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" з питань дотримання вимог податкового, валютного, митного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015.

16.07.2015 начальником в ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області відповідно до п.п.75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п.п.78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України видано наказ №342 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки , яким посадовим особам податкового органу доручено провести з 16.07.2015 по 05.08.2015 включно документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ Укртрансоіл-2009 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015 (том 1, а.с. 13).

20.07.2015 відповідач листом №2072/10/10-16-22-02 направив запит до ТОВ Укртрансоіл-2009 з проханням надати перелік документів в зв'язку з проведенням позапланової виїзної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" відповідно до наказу ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 16.07.2015 №342 та відповідно до підпунктів 20.1.2, 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України або у разі ненадання документів надати письмові пояснення та вказати причини їх відсутності (том 1, а.с.203-205).

21.07.2015 позивач листом вих. №21-07/15 направив відповідь ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області з відмовою у наданні документів, зазначив, що інформація, яка вимагається податковою інспекцією в запиті від 20.07.2015 за №2072/10/10-16-22-02 була предметом попередніх перевірок, а відповідно до п. 82.2 ст. 82 ПК України контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків (том 1, а.с. 206-207). У зв'язку з відсутністю документів на запит №2072/10/10-16-22-02 від 20.07.2015 посадовими особами ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області складений акт про ненадання документів від 21.07.2015 №113/10/10-16-22-02 та від 23.07.2015 №114/10/10-16-22-02 (том 2, а.с. 102-105).

Окрім того, 22.07.2015 відповідач листом №2093/10/10-16-22-02 вимагав від ТОВ Укртрансоіл-2009 в зв'язку з проведенням позапланової документальної перевірки та у зв'язку з надходженням постанови слідчого в ОВС відділу ФР ГУ ДФС у Київській області від 30.06.2015 провести інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей (зняття залишків ТМЦ) (том 1, а.с. 208).

Листом вих. №23-07/15-в 23.07.2015 позивачем у відповідь на лист від 22.07.2015 за №2093/10/10-16-22-02 відмовлено відповідачу у проведені інвентаризації та зазначено, що основною метою інвентаризації є виявлення достовірності наявності/відсутності основних засобів та товарно-матеріальних цінностей та повнота відображення їх в бухгалтерському обліку саме на момент проведення інвентаризації і жодним чином не може бути проведена за будь який попередній період (том 1, а.с. 209-210).

Також, листом №2098/1037/1703 від 22.07.2015 відповідачем направлено запит ТОВ "Укртрансоіл-2009" з проханням надати документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність позивача в зв'язку з проведенням позапланової виїзної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" відповідно до наказу ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 16.07.2015 №342 та відповідно до підпунктів 20.1.2, 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (том 1, а.с. 211).

Листом вих. №24-07/15-в 24.07.2015 позивачем у відповідь на лист від 22.07.2015 за №2098/1037/1703 відмовлено відповідачу у наданні документів та зазначено, що інформація, яка вимагається податковою інспекцією в запиті від 22.07.2015 за №2098/1037/1703 була предметом попередніх перевірок, а відповідно до п. 82.2 ст. 82 ПК України контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків (том 1, а.с. 212-213).

В період з 16.07.2015 по 05.08.2015 посадовими особами ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області на підставі направлень від 16.07.2015 за №№324, 325, 326, 327, 328, 329, 341 на підставі постановою старшого слідчого в ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 19.06.2015 відповідно до п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами і доповненнями, інших законодавчих актів та наказу ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 16.07.2016 №342 здійснювали вихід за юридичною адресою позивача з метою проведення позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009"(код ЄДРПОУ 38274072) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015, за результатами чого складений акт №1628/10-16-22-02/38274072 від 12.08.2015 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015 (том 2, а.с. 114-164).

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з такого.

Згідно з пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Відповідно до підпункту 75.1.2. пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Підстави та порядок проведення документальних позапланових перевірок визначено статтею 78 Податкового кодексу України.

Згідно з першим абзацом пункту 78.2 статті 78 Податкового кодексу України, обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження. Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно з п. 78.5 ст. 78 Податкового кодексу України допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу.

Строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу (п. 78.6 ст. 78 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 78.7 ст. 78 Податкового кодексу України перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної позапланової перевірки, та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.

Пунктом 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

- направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу;

- копії наказу про проведення перевірки;

- службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п'ятому цього пункту, не дозволяється.

Згідно з п. 81.2 ст. 81 ПК України у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

З системного аналізу вказаних положень слідує, що при призначенні перевірки у межах кримінального провадження відсутні обмеження саме у підставах її проведення, проте контролюючий орган позбавлений права у межах такої перевірки повторно перевіряти питання, які вже були предметом іншої перевірки.

В період з 16.10.2014 по 20.11.2014 посадовими особами ДПІ в Обухівському районі ГУ Міндоходів у Київській області на підставі направлень від 16.10.2014 за №483, 485, 484, 486 від 21.10.2014 за №500, 499; від 27.10.2014 №513, 512, 511 на підставі п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами і доповненнями, інших законодавчих актів та наказу ДПІ в Обухівському районі ГУ Міндоходів у Київській області від 15.10.2014 №574, проведена позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю Укртрансоіл-2009 (код ЄДРПОУ 38274072), з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 по 30.09.2014, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.09.2014, за результатами якої складено акт №3777/10-16-22-01/38274072 від 26.11.2014 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства при отриманні палива моторного альтернативного, його компонентів та інших паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2013 по 30.09.2014 (том 1, а.с. 14-57).

В період з 12.12.2014 по 05.01.2015 посадовими особами ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області на підставі направлень від 12.12.2014 за № 37,38,39, на підставі п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами і доповненнями, інших законодавчих актів та наказу ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 11.12.2014 №31, проведена позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю Укртрансоіл-2009 (код ЄДРПОУ 38274072) з питань імпорту на територію України та подальшої реалізації з урахуванням цільового призначення, нафтопродукту паливо для реактивних двигунів за 2013-2014 роки, за результатами якої складено акт №24/10-16-22-01/38274072 від 15.01.2015 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) з питань імпорту на територію України та подальшої реалізації, з урахуванням цільового призначення, нафтопродукту паливо для реактивних двигунів за період 2013-2014 роки (том 1, а.с. 57-81).

В період з 28.01.2015 по 02.02.2015 посадовими особами ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області на підставі направлень від 28.01.2015 за №28, на підставі п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами і доповненнями, інших законодавчих актів та наказу ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 27.01.2015 №65, проведена позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю Укртрансоіл-2009 (код ЄДРПОУ 38274072) з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ "Ойл-Д" (код ЄДРПОУ 37815731) за період з 01.02.2014 по 28.02.2014, за результатами якої складено акт №309/10-16-22-01/38274072 від 09.02.2015 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" код ЄДРПОУ 38274072 з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ "Ойл-Д" (код ЄДРПОУ 37815731) за період з 01.02.2014 по 28.02.2014 (том 1, а.с. 125-142).

В період з 20.04.2015 по 13.05.2015 посадовими особами ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області на підставі направлень від 20.04.2015 №№186, 187, 188, від 27.04.2015 №№190, 200 на виконання постанови слідчого з ОВС відділу кримінального розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області від 10.03.2015 відповідно до п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами і доповненнями, інших законодавчих актів та наказів ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 17.04.2015 №215 від 24.04.2015 №226, проведена позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009"(код ЄДРПОУ 38274072) з питань правильності нарахування акцизного податку та інших податків і зборів при виготовленні, придбанні, реалізації нафтопродуктів та палива моторного альтернативного за період 01.10.2014 по 28.02.2015, за результатами якої складено акт №1052/10-16-22-02/38274072 від 18.05.2015 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) з питань правильності нарахування акцизного податку та інших податків і зборів при виготовленні, придбанні, реалізації нафтопродуктів та палива моторного альтернативного за період з 01.10.2014 по 28.02.2015 (том 1, а.с. 82-116).

В період з 16.06.2015 по 30.06.2015 посадовими особами ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області на підставі направлень від 16.06.2015 за №000285/294 від 16.06.2015, №000284/295 на підставі п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами і доповненнями, інших законодавчих актів, наказу ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від 15.06.2015 №307 та повідомлень ПАТ Укргазбанк №12413/8084/2014 від 05.11.2014, №12413/9018/2014 від 04.12.2014, №12413/10/2015 від 05.01.2015, №116/923/2015 від 02.02.2015, №1653/3230/2015 від 06.04.2015, №11653/2101/2015 від 05.03.2015, повідомлень ПАТ Банк Національні інвестиції №571/13 від 10.03.2015, повідомлень ПАТ Банк Контракт №0813/05-5352 від 06.11.2014, №0813/05-5803 від 02.12.2014, №091/05-02 від 05.01.2015, №091/05-406 від 04.02.2015 про порушення підприємством валютного законодавства, проведена позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009"(код ЄДРПОУ 38274072) з питань дотримання вимог валютного та іншого законодавства по імпортних контрактах №ГГІХЛ-У/9 від 02.04.2013, №НГКЛ-У/2 від 06.11.2014, №ГГІХЛ-У/11 від 10.06.2014, №786 від 30.07.2013, №ВО10-14-30 від 30.01.2014, №29-2014РР від 15.11.2014, №3374267 від 23.09.2013 за період з 01.09.2013 по 30.06.2015, за результатами якої складено акт №1505/10-16-22-01/38274072 від 07.07.2015 Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009 (код ЄДРПОУ 38274072) з питань дотримання вимог валютного та іншого законодавства по контрактах №ГГІХЛ-У/9 від 02.04.2013, №НГКЛ-У/2 від 06.11.2014, №ГГІХЛ-У/11 від 10.06.2014, №786 від 30.07.2013, №ВО10-14-30 від 30.01.2014, №29-2014РР від 15.11.2014, №3374267 від 23.09.2013 за період з 01.09.2013 по 30.06.2015 (том 1, а.с. 144-176).

Cуд зазначає, що питання, які були предметом позапланових виїзних перевірок ТОВ Укртрансоіл-2009 , а також перевірки у межах кримінального провадження, яку призначено згідно із оскаржуваним у даній справі наказом №342 від 16.07.2015, співпадають. Також відповідачем у спірному наказі питання які підлягають перевірці визначені не чітко.

При цьому, суд звертає увагу, що Державна фіскальна служба України у листі від 28.01.2015 №2463/7/99-99-22-02-04-17 "Про окремі питання проведення перевірок у 2015 - 2016 роках" наголосила, що з метою запобігання випадкам обмеження можливості проведення в подальшому (за наявності відповідних підстав, визначених підпунктами 78.1.1 і 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) позапланових перевірок платника податків за той самий звітний період з інших питань, при організації і проведенні позапланових документальних перевірок суб'єктів господарювання з відповідних підстав доцільно в документах контролюючого органу (наказах, направленнях на перевірку, актах (довідках) перевірок) забезпечити чітке визначення (обмеження кола) питань, що підлягають перевірці дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у ході конкретної перевірки.

На підставі вищезазначеного, суд дійшов висновку, що наказ №342 від 16.07.2015 суперечить вимогам другого абзацу пункту 78.2 статті 78 Податкового кодексу України, відтак його прийнято протиправно.

Разом з тим, судова практика у справах щодо оскарження наказів про призначення документальних виїзних та фактичних перевірок враховує правову позицію Верховного суду України, висловлену в постанові від 24.12.2010 у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Foods and Goods L.T.D." до Державної податкової інспекції у Калінінському районі м. Донецька, третя особа - Державна податкова адміністрація в Донецькій області, про скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Зокрема, слід враховувати, що платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до проведення перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється контролюючими органами.

Тобто, згідно з правовою позицією ВСУ, саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки. А відтак, позови платників податків, спрямовані на оскарження рішень (у тому числі наказів про призначення перевірок), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулось допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки.

В іншому разі в задоволенні відповідних позовів має бути відмовлено, оскільки правові наслідки оскаржуваних дій за таких обставин є вичерпаними, а отже, задоволення позову не може призвести до відновлення порушених прав платника податків, оскільки після проведення перевірки права платника податків порушують лише наслідки її проведення.

Відповідно до ч. 2 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

У зв'язку з чим, суд зазначає наступне - норми статті 81 Податкового кодексу України чітко не визначають момент, коли працівники контролюючих органів вважаються такими, що приступили до проведення документальної виїзної перевірки, та, відповідно, до якого часу платник податків може прийняти рішення про недопущення інспекторів до перевірки, у зв'язку з чим відповідні обставини мають бути встановлені окремо у кожному випадку.

Вказане питання має важливе значення, оскільки платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до проведення перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється податковими органами.

У справі, що розглядається, судом встановлено, що перевірка контролюючим органом фактично розпочата не була, а позивачем був застосований такий спосіб захисту права від необґрунтованої податкової перевірки як недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення позапланової виїзної документальної перевірки.

Так, допитана у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_1 (заступник директора з правових питань Укртрансоіл-2009 ) повідомила суду про те, що вона з 16.07.2015 перебувала на посаді в.о. директора ТОВ Укртрансоіл-2009 у зв'язку з перебуванням директора - ОСОБА_2 на лікарняному. Вранці 17.07.2015 в телефонному режимі ОСОБА_2 повідомив свідка про необхідність прибути до ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області, оскільки на підприємстві має бути проведена перевірка. 17.07.2015 ОСОБА_1 звернулася до інспектора по кадрам ОСОБА_3 із електронним листом в якому просила підготувати наказ від 16.07.2015 про покладення на неї обов'язків директора ТОВ Укртрансоіл-2009 , який в подальшому підписала у ОСОБА_2 та у той же день пред'явила посадовим особам контролюючого органу в приміщенні ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області. Також свідок пояснила, що ані 16.07.2015, ані 17.07.2015 посадові особи контролюючого органу не прибували на адресу ТОВ Укртрансоіл-2009 для проведення перевірки. 20.07.2015, коли посадові особи ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області прибули на адресу ТОВ Укртрансоіл-2009 , ОСОБА_1 перебувала у приміщенні офісу разом із адвокатом директора ОСОБА_2 (як фізичної особи) ОСОБА_4 Після огляду пред'явленого наказу, направлення, посвідчень та запиту на отримання документів, ОСОБА_1 повідомила перевіряючим, що наказ є незаконним бо вказаний в ньому період вже перевірявся. Жодних документів на виконання вимог запиту посадовою особою позивача не надавалося, місця для проведення перевірки на підприємстві також не надавалося. В подальшому, коли через кілька днів посадові особи ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області також не прибули для вручення запиту про надання документів, останнім жодних документів на виконання вказаного запиту надано не було. Також свідок повідомила перевіряючих про те, що буде підготовлений та поданий відповідний позов про скасування наказу про проведення перевірки. На запитання суду свідок ОСОБА_1 уточнила, що у направленнях на перевірку вона дійсно поставила дату 16.07.2015 16-45 , хоча фактично ставила підпис 17.07.2015, а здійснила це на прохання працівників ДПІ. Крім того, ознайомилася з наказом та направленнями на перевірку в приміщенні ДПІ 17.07.2015, а не за юридичною особою підприємства. Також зазначила, що 16.07.2015 їй, як посадовій особі ТОВ Укртрансоіл-2009 , нічого не було відомо про проведення перевірки.

Свідок ОСОБА_2 - директор ТОВ Укртрансоіл-2009 в судовому засіданні повідомив суду про те, що у четвер 16.07.2015 після обіду отримав дзвінок на мобільний телефон з ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області від ОСОБА_5 (прізвище не пам'ятає) про те, що йому необхідно прибути до контролюючого органу забрати наказ про проведення перевірки. ОСОБА_2 повідомив про те, що перебуває на лікарняному та надав телефонний номер ОСОБА_1, яка виконувала на той час обов'язки директора підприємства. У п'ятницю 17.07.2015 близько другої години дня ОСОБА_1 прибула до лікарні для підписання наказу про покладення на неї обов'язків директора ТОВ Укртрансоіл-2009 . Через кілька годин ОСОБА_1 пере телефонувала свідкові ОСОБА_2 та повідомила, що буде займатися питаннями перевірки та скоріше за все до перевірки посадових осіб контролюючого органу допускати не буде. На уточнююче запитання свідок ОСОБА_2 повідомив про те, що наказ про покладення виконання обов'язків директора підприємства на ОСОБА_1 підписував 17.07.2015.

Свідок ОСОБА_4 повідомив суду про те, що він є адвокатом фізичної особи ОСОБА_2 та захищає його власні права, свободи та законні інтереси у кримінальному провадженні, що знаходиться у ГУ ДФС у Київській області на час досудового розслідування кримінального провадження. 20.07.2015 свідок прибув до офісу ТОВ Укртрансоіл-2009 для зустрічі із ОСОБА_1 Під час цієї зустрічі до офісу прибули троє осіб, які почали спілкуватися із ОСОБА_1 Під час такого спілкування свідок не бачив пред'явлення посвідчень з їх боку та передачі їм первинних документів.

Свідок ОСОБА_6, яка безпосередньо була залучена до проведення перевірки позивача повідомила, що 16.07.2015 виписано наказ на проведення перевірки. Вранці того ж дня вона у складі перевіряючих вийшли за адресою вул. Миру 17-а, оф. 4а, однак посадові особи ТОВ Укртрансоіл-2009 були відсутні. Повторно на проведення перевірки перевіряючи прийшли 16.07.2015 близько 17-ї години, в приміщенні офісу була присутня ОСОБА_1 якій було вручено наказ на перевірку. В свою чергу ОСОБА_1 вручила перевіряючим наказ про призначення її виконуючим обов'язки директора ТОВ Укртрансоіл-2009 та повідомила про те, що наказ на проведення перевірки буде оскажуватися. 17.07.2015 перевіряючі не приходили на перевірку, оскільки готували запит на отримання документів. 20.07.2015 та 22.07.2015 перевіряючі приходили в офіс ТОВ Укртрансоіл-2009 вручали запити на отримання документів, однак жодних документів у відповідь посадовими особами ДПІ отримано не було.

Свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що 16.07.2015 вранці вона разом із ОСОБА_6 прибули до офісу ТОВ Укртрансоіл-2009 для проведення перевірки. Оскільки посадові особи позивача були відсутні в офісі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повернулися до податкової, про що було повідомлено керівника - ОСОБА_7. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо про те, що в телефонному режимі домовлено про зустріч керівництва ТОВ Укртрансоіл-2009 для вручення наказу на проведення перевірки та проведення такої перевірки. На уточнюючі питання свідок спочатку повідомила, що телефонувала ОСОБА_6, однак в подальшому сказала, що не була присутня при даній розмові та припускає, що телефонувала ОСОБА_6 Також свідок повідомила, що під час зустрічі в офісі ТОВ Укртрансоіл-2009 ОСОБА_1 вручила їм наказ про виконання обов'язків директора, при отриманні наказу на проведення перевірки повідомила, що останній буде оскаржуватися та відмовила у наданні первинних документів.

Аналіз наданих пояснень свідків свідчить про суттєві розбіжності в датах та обставинах вручення наказу на перевірку та направлень на проведення перевірки.

Водночас, суд зазначає, що визначальним в даному випадку є не дата та місце ознайомлення посадових осіб позивача про проведення виїзної перевірки, а обсяг дій, вчинених посадовими особами контролюючого орану, які б свідчили про досягнення мети проведення перевірки.

Так, прибуття ревізорами до приміщення ТОВ "Укртрансоіл-2009" та обговорення в кімнаті переговорів предмета перевірки та обсягу документів, необхідних для цього, а так само можливе вручення таких документів в приміщенні ДПІ у Обухівському районі ГУ ДФС у Київській не призвели до початку перевірки, оскільки будь-які документи бухгалтерського та податкового обліку ані 16.07.2015, ані 20.07.2015, ані в будь-який інший день перевірки працівниками контролюючого органу не досліджувалися та не аналізувалися.

Проте, незважаючи на це, посадовими особами відповідача акт про недопуск не складений, натомість протиправно складений акт №1628/10-16-22-02/38274072 від 12.08.2015 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.03.2015 по 31.05.2015 .

Також в судовому засіданні у представника відповідача виникли сумніви щодо дати створення листа ОСОБА_1 (17.05.2015), надісланого з електронної поштової скриньки e.ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 (електронна поштова скринька e.ІНФОРМАЦІЯ_2) із проханням підготувати наказ про покладення на неї обов'язків Директора Укртрансоіл-2009 . В судовому засіданні спеціаліст ОСОБА_8 пояснив, що дату створення листа в електронній поштовій скриньці змінити неможливо. Тобто лист від 17.07.2015 неможливо було створити у будь-який інший день. Водночас перевірити чи створювався лист з аналогічним змістом напередодні (16.07.2015) та чи був видалений в подальшому можуть лише спеціалісти корпорації Google. При цьому суд зазначає, що представник відповідача в судовому засіданні також висловив сумніви у компетенції спеціаліста, однак, всупереч вимогам ч.2 ст. 71 КАС України, за змістом якої в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову, не вчинив жодних дій для підтвердження своїх припущень щодо можливої зміни дати електронного листа.

Крім того, суд звертає увагу на те, що ДПІ у Обухівському районі ГУ ДФС у Київській області зверталася до Київського окружного адміністративного суду із позовом до ТОВ Укртрансоіл-2009 про накладення арешту на кошти платника податків, визнання неправомірними дій відповідача щодо ненадання документів для проведення документальної позапланової перевірки та зобов'язання надати документи для проведення перевірки. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що ТОВ Укртрансоіл-2009 неправомірно не виконано вимог ДПІ у Обухівському районі ГУ ДФС у Київській щодо надання документів під час проведення перевірки та не допущено посадових осіб податкового органу до проведення перевірки. Постановою Київського окружного адміністративного суду від 11 листопада 2015 року у справі №810/3231/15 за вказаним позовом ДПІ у Обухівському районі ГУ ДФС у Київській відмовлено.

Підсумовуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вимог позивача щодо визнання протиправним та скасування наказу Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління ДФС у Київській області від 16.07.2015 № 342 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки .

Відповідно до частин 1, 2 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Також при вирішенні даного спору суд також керується положеннями частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, в силу якої, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Під час розгляду справи відповідач не надав суду належних та допустимих доказів, які б підтверджували здійснення позивачем допуску ревізорів до перевірки, у той час як встановлені в сукупності обставини справи свідчать про те, що у даному випадку позивач скористався наданим йому пунктом 81.1 статті 81 ПК України правом та не допустив посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної перевірки, що надає можливість оскарження наказу №342 від 16.07.2015 у судовому порядку.

Відповідач, як суб'єкт владних повноважень, також не надав суду жодних доказів, які спростовували б твердження позивача, а відтак, не довів правомірності своїх дій та винесення оскаржуваного наказу.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України, доказів, наявних в матеріалах справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

За приписами ч. 1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є субєктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст.ст. 69-71, 158-163, 167 КАСУ, суд, -

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009" - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати наказ Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління ДФС у Київській області від 16.07.2015 №342 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки".

Присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрансоіл-2009" (код ЄДРПОУ 38274072) судовий збір у сумі 73,08 (сімдесят три гривні 08 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області (код ЄДРПОУ 39465303).

Постанова набирає законної сили відповідно до частини першої статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України.

Суддя Я.В. Горобцова

Дата ухвалення рішення19.10.2016
Оприлюднено01.02.2017

Судовий реєстр по справі —810/3265/15

Постанова від 28.11.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 25.11.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 16.08.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Приходько І.В.

Ухвала від 29.06.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Нечитайло О.М.

Ухвала від 10.05.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Нечитайло О.М.

Ухвала від 18.04.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 05.04.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 04.04.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 15.03.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Безименна Н.В.

Ухвала від 15.09.2016

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Горобцова Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні