ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

та припинення провадження по справі

"15" березня 2017 р.Справа № 916/3614/16

За позовом: Публічного акціонерного товариства „Українська залізниця» в особі Філії „Центр управління промисловістю» ПАТ „Українська залізниця»

до відповідача: Приватного підприємства „Стройтехград»

про стягнення 43610,35грн.

Суддя: Малярчук І.А.

В судових засіданнях приймали участь представники:

від позивача: ОСОБА_1, згідно довіреності від 03.11.2016р.; ОСОБА_2, згідно довіреності від 04.11.2016р.

від відповідача: ОСОБА_3, згідно довіреності №1/17 від 26.01.2017р.

В засіданні 15.03.2017р. приймали участь представники:

від позивача: ОСОБА_1, згідно довіреності від 03.11.2016р.;

від відповідача: не з`явився

Суть спору: про стягнення з ПП „Стройтехград» на користь ПАТ „Українська залізниця» в особі Філії „Центр управління промисловістю» ПАТ „Українська залізниця» 38163,69грн. основного боргу, 4335,10грн. інфляційних втрат, 1111,56грн. три проценти річних.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.12.2016р. порушено провадження по справі №916/3614/16 за позовом ПАТ „Українська залізниця» в особі Філії „Центр управління промисловістю» ПАТ „Українська залізниця» до ПП „Стройтехград» про стягнення 43610,35грн.

Клопотання сторін від 27.02.2017р. за вх.№1676/17 про відкладення розгляду справи, від 06.02.2017р. за вх.2736/17 про виклик для надання пояснень посадової особи, від 07.02.2017р. за вх.№2985/17, від 14.02.2017р. за вх.№3639/17 про долучення документів до матеріалів справи були судом задоволені.

10.03.2017р. за вх.№2-1376/17, від 15.03.2017р. за вх.№2-1478/17 до суду надішли заяви позивача та відповідача про затвердження мирової угоди, укладеної між ними 22.02.2017р., із якої вбачається, що її укладено між Публічним акціонерним товариством „Українська залізниця» (надалі - позивач) в особі виконуючого обов'язки начальника філії „Центр управління промисловістю» публічного акціонерного товариства „Українська залізниця» (далі - філія „ЦУП» ПАТ „Укрзалізниця» , позивач) ОСОБА_4, яка діє від імені ПАТ „Укрзалізниця» на підставі довіреності від 22.12.2016р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і зареєстрованої в реєстрі за №№2223, 2224, та в особі виконуючого обов'язки заступника начальника філії з виробництва філії „ЦУП» ПАТ „Укрзалізниця» ОСОБА_6, який діє від імені ПАТ „Укрзалізниця» на підставі довіреності від 01.02.2017р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 і зареєстрованої в реєстрі за №№160, 161, які також діють на підставі положення про філію „ЦУП» ПАТ „Укрзалізниця» , та Приватним підприємством „Стройтехград» (далі - ПП „Стройтехград» , відповідач) в особі директора ОСОБА_8, який діє на підставі статуту, з метою врегулювання спору у справі №916/3614/16, уклали мирову угоду про наступне:

„1. Відповідач визнає, що сума його боргу перед позивачем на момент укладення цієї мирової угоди становить 38163,69грн. (тридцять вісім тисяч сто шістдесят три гривні 69 копійок) за товар, поставлений позивачем відповідачу згідно з договором поставки №06/009/15 від 06.09.2015р.

2. Відповідач зобов'язується виплатити позивачу 38163,69грн. (тридцять вісім тисяч сто шістдесят три гривні 69 копійок), а також судовий збір у розмірі 1378грн. (одна тисяча триста сімдесят вісім гривень) до 01 березня 2017р., шляхом безготівкового перерахування згідно наступних реквізитів: р/р 26002300149985, ТВБВ №10026/01 філія - Головного управління по м. Києву та Київської області АТ „Ощадбанк» , МФО 322669, код ЄДРПОУ філії 40081389.

3. Позивач заявляє, що з моменту виплати відповідачем на користь позивача боргу у сумі 38163,69грн. (тридцять вісім тисяч сто шістдесят три гривні 69 копійок) та судового збору у сумі 1378грн. (одна тисяча триста сімдесят вісім гривень) на умовах, передбачених п.2 даної мирової угоди, не матиме майнових вимог до відповідача з приводу стягнення інфляційних втрат у розмірі 4335,10грн. (чотири тисячі триста тридцять п'ять гривень 10 копійок) та 3% річних у розмірі 1111,56грн. (одна тисяча сто одинадцять гривень 56 копійок).

4. Відповідач і позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави. Сторонам також відомі наслідки укладання мирової угоди, викладені у ст.80 ГПК України.

5. Одностороння відмова від цієї мирової угоди не допускається.

6. У випадках, непередбачених даною мировою угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Дана мирова угода набуває законної сили після її затвердження Господарським судом Одеської області.

8. Дана мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної зі сторін та для Господарського суду Одеської області.» .

Таким чином, із аналізу наданої на затвердження суду мирової угоди від 22.02.2017р. вбачається, що мирова угода, укладена між Публічним акціонерним товариством „Українська залізниця» в особі Філії „Центр управління промисловістю» ПАТ „Українська залізниця» та Приватним підприємством „Стройтехград» , не суперечить законодавству і не порушує прав і законних інтересів інших осіб, відповідає вимогам норм матеріального права щодо змісту угод, підписана особами, які мають на це повноваження, не містить умов, які виходять за межі предмету спору, містить відомості про умови, розмір і строки виконання зобов'язань сторін, стосується осіб, які є сторонами справи, тому у суду наявні законні підстави для її затвердження.

Статтею 78 ГПК України визначено, що відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до матеріалів справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами. До прийняття відмови позивача від позову або затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову. Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Відповідно до п.7 ст.80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

За положеннями п.3.19 Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» одним із способів вирішення господарського спору є мирова угода сторін, яка може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмета позову (частини перша і третя статті 78 ГПК України). Мирова угода підписується особами, уповноваженими представляти сторони в господарському суді (стаття 28 ГПК України)... Мирова угода може бути укладена і стосовно певної частини позовних вимог. Умови мирової угоди мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання. Суддя має роз'яснити сторонам процесуальні наслідки припинення провадження зі справи, зазначивши про це в ухвалі. В ухвалі про затвердження мирової угоди у резолютивній частині докладно й чітко викладаються її умови і зазначається про припинення провадження у справі (пункт 7 частини першої статті 80 ГПК України), а також вирішується питання про розподіл між сторонами судових витрат. Затвердження судом мирової угоди з одночасним припиненням провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розглядатися як два самостійних акти - окремо щодо затвердження мирової угоди і щодо припинення провадження. Господарський суд не затверджує мирову угоду, якщо вона не відповідає закону, або за своїм змістом вона є такою, що не може бути виконана у відповідності з її умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору чи може призвести до виникнення нового спору. Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін. Умови мирової угоди повинні безпосередньо стосуватися предмета позову, що виключає зазначення в ній дій, коштів чи майна, які не відносяться до цього предмета. У зв'язку з цим, зокрема, не можуть включатися до мирової угоди умови щодо застосування неустойки (штрафу, пені) за невиконання її умов.

З огляду на те, що вказана мирова угода, укладена між сторонами спору, відповідає чинному законодавству, стосується прав і обов'язків сторін, що визначаються предметом спору, умови мирової угоди безпосередньо стосуються предмета спору, вона підлягає судом затвердженню, у зв'язку з чим суд припиняє провадження у справі №916/3614/16 у відповідності з п.7 ст.80 ГПК України.

Враховуючи те, що сторонами у мировій угоді вирішено питання щодо судового збору, судовий збір в сумі 1378грн. поверненню позивачу не підлягає.

Керуючись п.7 ст.80, ст.ст.49, 78, 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Затвердити мирову угоду від 22.02.2017р., укладену між Публічним акціонерним товариством „Українська залізниця» (03680, м. Київ, вул. Тверська,5, код 40075815) в особі Філії „Центр управління промисловістю» ПАТ „Українська залізниця» (03038, м. Київ, вул. Федорова,32, код 40081389), підписану виконуючим обов'язки начальника філії „Центр управління промисловістю» публічного акціонерного товариства „Українська залізниця» ОСОБА_4, яка діє від імені ПАТ „Укрзалізниця» на підставі довіреності від 22.12.2016р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і зареєстрованої в реєстрі за №№2223, 2224, та в особі виконуючого обов'язки заступника начальника філії з виробництва філії „ЦУП» ПАТ „Укрзалізниця» ОСОБА_6, який діє від імені ПАТ „Укрзалізниця» на підставі довіреності від 01.02.2017р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 і зареєстрованої в реєстрі за №№160, 161, які також діють на підставі положення про філію „ЦУП» ПАТ „Укрзалізниця» , та Приватним підприємством „Стройтехград» (65089, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 102, кв.8, код 36436589) в особі директора ОСОБА_8, який діє на підставі статуту, які є сторонами по справі №916/3614/16, в наступному змісті:

„1. Відповідач визнає, що сума його боргу перед позивачем на момент укладення цієї мирової угоди становить 38163,69грн. (тридцять вісім тисяч сто шістдесят три гривні 69 копійок) за товар, поставлений позивачем відповідачу згідно з договором поставки №06/009/15 від 06.09.2015р.

2. Відповідач зобов'язується виплатити позивачу 38163,69грн. (тридцять вісім тисяч сто шістдесят три гривні 69 копійок), а також судовий збір у розмірі 1378грн. (одна тисяча триста сімдесят вісім гривень) до 01 березня 2017р., шляхом безготівкового перерахування згідно наступних реквізитів: р/р 26002300149985, ТВБВ №10026/01 філія - Головного управління по м. Києву та Київської області АТ „Ощадбанк» , МФО 322669, код ЄДРПОУ філії 40081389.

3. Позивач заявляє, що з моменту виплати відповідачем на користь позивача боргу у сумі 38163,69грн. (тридцять вісім тисяч сто шістдесят три гривні 69 копійок) та судового збору у сумі 1378грн. (одна тисяча триста сімдесят вісім гривень) на умовах, передбачених п.2 даної мирової угоди, не матиме майнових вимог до відповідача з приводу стягнення інфляційних втрат у розмірі 4335,10грн. (чотири тисячі триста тридцять п'ять гривень 10 копійок) та 3% річних у розмірі 1111,56грн. (одна тисяча сто одинадцять гривень 56 копійок).

4. Відповідач і позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави. Сторонам також відомі наслідки укладання мирової угоди, викладені у ст.80 ГПК України.

5. Одностороння відмова від цієї мирової угоди не допускається.

6. У випадках, непередбачених даною мировою угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Дана мирова угода набуває законної сили після її затвердження Господарським судом Одеської області.

8. Дана мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної зі сторін та для Господарського суду Одеської області.» .

2. Припинити провадження у справі №916/3614/16.

3. Відповідно до п.12 Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» ухвала Господарського суду Одеської області набирає законної сили в день її винесення, тобто, 15.03.2017р.

4. У випадку невиконання мирової угоди Приватним підприємством „Стройтехград» (65089, АДРЕСА_1, код 36436589) у добровільному порядку, ухвала дійсна для пред'явлення до примусового виконання з 15.03.2017р. в строки, визначені Законом України „Про виконавче провадження» .

5. Стягувачем за цією ухвалою є: Публічне акціонерне товариство „Українська залізниця» (03680, м. Київ, вул. Тверська,5, код 40075815) в особі Філії „Центр управління промисловістю» ПАТ „Українська залізниця» (03038, м. Київ, вул. Федорова,32, код 40081389).

6. Боржником за цією ухвалою є: Приватне підприємство „Стройтехград» (65089, АДРЕСА_2, код 36436589).

Суддя І.А. Малярчук

Дата ухвалення рішення 15.03.2017
Зареєстровано 17.03.2017
Оприлюднено 21.03.2017

Судовий реєстр по справі 916/3614/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.03.2017 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.03.2017 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.02.2017 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.02.2017 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.02.2017 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.01.2017 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону