ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/8415/17

Провадження по справі за № 1- кс / 522/8138/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Ексклюзив-Буд (код ЄДРПОУ 40171739) та можливість їх вилучення у Філії Южне головне регіональне управління ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704), а саме:

-Інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26008054329942 (українська гривня), № 26009054320241 (українська гривня) та № 26021054300807 (українська гривня) , за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду;

-Копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ Ексклюзив-Буд (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

-Копії картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-Копії заяви на відкриття рахунків;

-Копії договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-Копії платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ Ексклюзив-Буд по рахункам: № 26008054329942, № 26009054320241 та № 26021054300807, за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017160000000036 від 10.04.2017, щодо директора ТОВ Ексклюзив-Буд (код ЄДРПОУ 40171739), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ Ексклюзив-Буд (код ЄДРПОУ 40171739) ОСОБА_2, в звітні податкові періоди 2016-2017 років, на виконання договірних зобов'язань перед Таїровською селищною радою Одеської області та управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, відобразив у бухгалтерському та податковому обліку проведення недійсних (фіктивних) операцій з ТОВ Буд Фінанс Компані (код 40638072), ТОВ Бодро Плюс (код 40860321), ТОВ Пром Строй Сервіс (код 40918177), ТОВ ОСОБА_3 Стар (код 39784426), ТОВ Струм Контакт (код 40386890), ТОВ Ребекс (40605492), ТОВ ОСОБА_4 Трейд (код 39775647), ТОВ Велитон (код 40851432), ТОВ Трилайнс (код 40853094), ТОВ Буд ОСОБА_5 (код 40860185), ТОВ Брокштайн (код 40643150), ТОВ Емкаес (код 40518997), ТОВ Хаббл (код 40529946), ТОВ Аргос Корпорет Менеджмент (код 40095281), ТОВ Сітіпрайс (код 39784410), ТОВ Укрлайф ЛТД (код 39916407), в результаті чого ухилився від сплати податку на додану вартість у розмірі понад 3 445 000 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ Ексклюзив-Буд вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язується їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Встановлено, що ТОВ Ексклюзив-Буд відкрито в Філії Южне головне регіональне управління ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704) рахунки № 26008054329942 (українська гривня), № 26009054320241 (українська гривня) та № 26021054300807 (українська гривня), які в подальшому використовувались для проведення незаконної діяльності підприємства - перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, за ніби то проведені господарські операції, з метою штучного створення податкового кредиту та валових витрат.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Філії Южне головне регіональне управління ПАТ КБ Приватбанк знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, які містять дані про проведення оплати та рух грошових коштів, про службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах.

Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 та працівникам оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області, за його письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ Ексклюзив-Буд (код ЄДРПОУ 40171739) та можливість їх вилучення у Філії Южне головне регіональне управління ПАТ КБ Приватбанк , МФО 328704, головний банк ПАТ КБ Приватбанк , МФО 305299, а саме:

-Інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26008054329942 (українська гривня), № 26009054320241 (українська гривня) та № 26021054300807 (українська гривня) , за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду;

-Копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ Ексклюзив-Буд (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

-Копії картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-Копії заяви на відкриття рахунків;

-Копії договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-Копії платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ Ексклюзив-Буд по рахункам: № 26008054329942, № 26009054320241 та № 26021054300807, за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

15.05.2017

Зареєстровано 16.05.2017
Оприлюднено 18.05.2017
Дата набрання законної сили 15.05.2017

Судовий реєстр по справі 522/8415/17

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру