ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/19489/16-ц

провадження № 2/753/1964/17

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Дарницький районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді Коренюк А.М.

при секретарі Леонтьєва В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Правекс-Банк", що є правонаступником Акціонерного комерційного банку "Правекс-Банк", до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, суд -

В С Т А Н О В И В:

Позивач в особі Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Правекс-Банк", що є правонаступником Акціонерного комерційного банку "Правекс-Банк", звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що між АКБ "Правекс-Банк" та ОСОБА_2 22 січня 2008 року був укладений кредитний договір № 819-005/08Р, за умовами якого ОСОБА_2 отримала кредит в сумі 49 899 доларів 00 центів США зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 11,99% річних, з кінцевим строком повернення та сплати всіх платежів до 22 січня 2015 року, на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності кредитних ресурсів.

Позивач виконав свої зобов язання, надавши відповідачу кредитні кошти в повному обсязі, проте відповідач не належним чином виконує умови договору, й станом на 18 травня 2016 року загальна заборгованість відповідача перед банком становить 66 755 (шістдесят шість тисяч сімсот п ятдесят п ять) доларів 97 (дев яносто сім) центів США, яка складається з наступних складових: заборгованість по кредиту - 40 960 доларів 00 центів США, що еквівалентно до національної валюти України - гривні згідно курсу валют Національного банк України станом на 18 травня 2016 року становить 1 035 199 грн. 53 коп., заборгованість по процентам - 25 795 доларів 97 центів США, що еквівалентно 651 952 грн. 54 коп.

В судовому засіданні представник позивача Кожина Н.В., діюча на підставі довіреності від 25 січня 2017 року (а.с.74), позовні вимоги підтримала з тих же підстав та просила їх задовольнити, посилаючись на вимоги закону про належне виконання зобов язань за кредитним договором та його умов, з можливим ухваленням заочного рішення.

Відповідач в судове засідання повторно не з явивився, про час та місце розгляду справи повідомлена згідно чинного законодавства належним чином - рекомендованою поштою з повідомленням про вручення (а.с.72), розміщеною інформацією на сайті суду.

Відповідно до ч.2 ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин.

За таких підстав судом відповідно до положень статті 224 ЦПК України визнано за можливе ухвалити по даній справі заочне рішення на підставі наявних у справі доказів та заяви позивача.

Вислухавши пояснення позивача, його доводи та заперечення, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, всебічно та повно з ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об єктивно оцінивши докази, які мають істотне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню із наступних підстав.

Принцип захисту судом порушеного права особи будується при встановленні порушення такого права. Так, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч.1 ст. 15 ЦК України).

Правом звернення до суду за захистом наділена особа, права якої порушені, невизнані або оспорені (ст. 3 ЦПК України).

Судом встановлено, що сторони перебувають у договірних/зобов язальних правовідносинах.

Так, між АКБ "Правекс-Банк" та ОСОБА_2 22 січня 2008 року був укладений кредитний договір № 819-005/08Р, за умовами якого ОСОБА_2 отримала кредит в сумі 49 899 доларів 00 центів США зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 11,99% річних, з кінцевим строком повернення та сплати всіх платежів до 22 січня 2015 року, на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності кредитних ресурсів (а.с. 6-11, 12-13, 14, 15-17, 18-19, 20, 21).

Відповідно до умов кредитного договору позивач зобов язаний був надати відповідачу кредит на умовах, передбачених кредитним договором.

Позивач виконав свої зобов язання, надавши відповідачу кредитні кошти в повному обсязі, що підтверджується розгорнутим розрахунком заборгованості, рухом коштів по рахунку позичальника (а.с.21), проте відповідач не належним чином виконує умови договору, який як позичальник зобов язувався своєчасно сплачувати проценти на користування кредитом, дотримуватися графіку повернення кредитних коштів, повернути кредит у визначені договором терміни, а також виконати інші зобов язання згідно кредитного договору, й погасити всю суму кредиту у визначений договором строк.

Відповідач відповідно до умов Кредитного договору засвідчив, що всі умови кредитного договору йому зрозумілі й він вважає їх справедливими по відношенню до себе та підтвердив свою здатність їх виконувати.

Зобов язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (стаття 526 ЦК України).

Як встановлено в ході судового розгляду справи відповідач не виконав взяті на себе зобов язання, передбачені кредитним договором, тобто не сплачує відсотки за користування кредитними коштами та не повертає чергові суми отриманого кредиту, не погашає всю суму кредиту згідно вимогами Кредитного договору (а.с. 21).

Позивачем на виконання умов кредитного договору надсилалися боржнику рекомендовані листи з повідомленням про вручення щодо існуючої заборгованості й необхідністю погасити вказаний борг, проте дані повідомлення відповідачем залишено без уваги та виконання, сума боргу залишилась незмінною.

Судом також встановлено, що відповідач належним чином ознайомлений зі змістом кредитного договору, що засвідчується його особистим підписом; його умови ним не спростовуються.

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частино першою статті 1050 ЦК України встановлено, що якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов язання.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором (частина 1 статті 1048 ЦК України).

Відповідач порушив свої зобов язання щодо щомісячного повернення частини кредитних коштів та сплати процентів за користування кредитом.

У разі порушення відповідачем своїх зобов язань за кредитним договором, відповідно до ч.2 ст. 1050, ч.2 ст. 1054 ЦК України, позивач має право достроково стягнути заборгованість по кредиту, відсоткам та комісії, вимагати виконання інших зобов язань за кредитним договором відповідно до ст. 1048 ЦК України.

Станом на 18 травня 2016 року загальна заборгованість відповідача перед банком становить 66 755 (шістдесят шість тисяч сімсот п ятдесят п ять) доларів 97 (дев яносто сім) центів США, яка складається з наступних складових: заборгованість по кредиту - 40 960 доларів 00 центів США, що еквівалентно до національної валюти України - гривні згідно курсу валют Національного банк України станом на 18 травня 2016 року становить 1 035 199 грн. 53 коп., заборгованість по процентам - 25 795 доларів 97 центів США, що еквівалентно 651 952 грн. 54 коп. (а.с. 21, 22).

Таким чином суд вважає, що вимоги позивача є обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають задоволенню; обставини, що спростовують позовні вимоги, судом не встановлені.

Приймаючи до уваги предмет даного спору, наслідки його розгляду судом, суд вважає за необхідне застосувати положення частини першої статті 88 ЦПК України.

Так, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Позивачем при подачі позову до суду сплачено судовий збір в сумі 25 307 грн. 28 коп., який підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

На підставі вищевикладеного, ст.ст. 6, 526, 527, 530, 627, 1050, 1054 Цивільного кодексу України, з урахуванням Постанови № 5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин , керуючись ст.ст. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 88, 195, 196, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 224, 293, 294 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Правекс-Банк", що є правонаступником Акціонерного комерційного банку "Правекс-Банк", до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2, ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Правекс-Банк", код ЄДРПОУ - 39311445, 66 755 (шістдесят шість тисяч сімсот п ятдесят п ять) доларів 97 (дев яносто сім) центів США - заборгованості за кредитним договором та 25 307 (двадцять п ять тисяч триста сім) грн. 28 (двадцять вісім) коп. - судового збору.

За письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 10 днів з дня отримання копії заочного рішення до суду першої інстанції, заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подання заяви про апеляційне оскарження протягом 10 днів з дня його проголошення.

Строк, протягом якого розглядатиметься заява відповідача про перегляд заочного рішення не включається до строку на апеляційне оскарження рішення.

Позивач вправі оскаржити заочне рішення в загальному порядку, передбаченому ЦПК України, подавши до апеляційного суду м. Києва апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня його проголошення через Дарницький районний суд м. Києва.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Копію заочного рішенні невідкладно направити відповідачу після його проголошення рекомендованою поштою (зі зворотнім повідомленням).

Суддя: Коренюк А.М.

Дата ухвалення рішення 16.05.2017
Зареєстровано 17.05.2017
Оприлюднено 19.05.2017

Судовий реєстр по справі 753/19489/16-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.12.2017 Апеляційний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 21.08.2017 Апеляційний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 15.08.2017 Апеляційний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 26.07.2017 Апеляційний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 16.05.2017 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 753/19489/16-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону