ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/8307/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Мамчур Н.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Мамчур Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040009314, від 01.07.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Шевченко П.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в вищезазначеному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт працівників ДЗЕ НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено осіб (в тому числі ОСОБА_4.), анкетні дані яких значаться в графічних файлах носіїв інформації, виявлених під час проведення комп'ютерно - технічної експертизи по кримінальному провадженню № 12012000040000114, на ім'я яких оформлено документи з ознаками підроблення.

Так, в ході оперативного супроводження отримано інформацію щодо можливого надання особистої інформації з метою внесення до завідомо підробленого офіційного документу - диплома про вищу освіту та подальшого його використання при працевлаштуванні до Господарського суду Київської області ОСОБА_4

Під час досудового розслідування встановлено, що в графічних файлах носіїв інформації, виявлених під час проведення комп'ютерно-технічної експертизи, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлено офіційний документ - диплом спеціаліста серії НОМЕР_1 від 28.06.2004, виданий Київським національним економічним університетом.

Однак, отримано інформацію з Київського національного економічного університету (Вих. № 01/13-384 від 27.03.2017), відповідно до якої ОСОБА_4 не навчалася/не закінчувала Київський національний економічний університет та диплом серії НОМЕР_1 не отримувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до офіційної інформації, отриманої з Державної фіскальної служби України (Вих. № 5891/5/99-99-08-02-02-16 від 10.04.2017), ОСОБА_4 у період часу з 2003 по 2007 роки працювала у Господарському суді Київської області та у Київському міжобласному апеляційному суді на посаді бухгалтера та заступника головного бухгалтера - начальника фінансового відділу (відповідно).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на адресу Господарського суду Київської області направлено запит (Вих. № 9314/1/125/50 від 16.03.2917) щодо надання інформації стосовно ОСОБА_4 (в тому числі, надання копій документів про отриману освіту, які остання надавала до зазначеного суду під час влаштування на зазначену посаду).

Однак, отримати копії особової справи ОСОБА_4 не представилось можливим, так як відповідно до Листа Господарського суду Київської області (Вих. № 04-48/46/2017 від 24.03.2017), служба управління персоналом зазначеного суду не має права розголошувати будь-яку інформацію щодо персональних даних державних службовців та запитувана інформації надається на підставі ухвали слідчого судді.

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення відсутня можливість проведення об'єктивних експертиз, тобто вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Мамчур Наталі Володимирівні право тимчасового доступу до речей і документів особової справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: анкети, характеристики, накази про призначення, переведення та звільнення з посади, трудові угоди, контракти, посадові інструкції, функціональні обов'язки, документи про отриману освіту, кваліфікаційні вимоги до посади, які знаходяться у володінні Господарського суду Київської області, що за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Зареєстровано 14.06.2017
Оприлюднено 16.06.2017
Дата набрання законної сили 07.06.2017

Судовий реєстр по справі 755/8307/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.08.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.06.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.06.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону