Ухвала
від 04.07.2017 по справі 927/598/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

========================================================================================================================================================================

УХВАЛА

"04" липня 2017 р. Справа № 927/598/17

За заявою голови ліквідаційної комісії боржника,

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК", вул. Авіаторів, 19, м. Чернігів, 14029, код ЄДРПОУ 40272195

про порушення справи про банкрутство

Суддя Фесюра М.В.

Представники сторін: ОСОБА_1 - голова ліквідаційної комісії.

Головою ліквідаційної комісії боржника подано заяву про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" на підставі ст. ст. 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон про банкрутство) у зв'язку з недостатністю вартості майна боржника для задоволення кредиторської заборгованості, виявленої в ході проведення ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 21.06.17 заяву голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" було прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 04.07.17.

В судовому засіданні головою ліквідаційної комісії зазначено, що підприємство здійснює свою підприємницьку діяльність на підставі модельного статуту та просить суд порушити провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФАЙН ТЕК".

Обставини справи.

11.02.2016 товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" зареєстровано в якості юридичної особи, про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 10701020000061825.

11.02.16 взято на облік в якості платника податків в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України, припинення суб'єкта господарювання здійснюється відповідно до закону.

Юридична особа припиняється, зокрема, в результаті ліквідації (ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України).

У відповідності з п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону про банкрутство, боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, зокрема, у разі якщо під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 95 Закону про банкрутство встановлено, що якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

За змістом ч. ч. 1, 3, 5 ст. 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

У відповідності з ч. ч. 1, 2, 4 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» , інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

Положеннями п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України передбачено, що початок процедури припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для здійснення документальної позапланової перевірки.

Згідно п. п. 11.1, 11.5, 11.9 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011р. за № 1562/20300 (в редакції, чинній на момент прийняття загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" рішення щодо припинення (ліквідації) товариства), платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу.

У зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання, зокрема, відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи.

Призначається та розпочинається перевірка, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, не пізніше десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. ч. 3, 4, 8 ст. 111 Цивільного кодексу України, під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, встановлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

03.04.2017 року загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом ліквідації, створено комісію, головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_1 та встановлено строк до 11 червня 2017 року з дати опублікування інформації про ліквідацію для пред'явлення претензій кредиторів.

10.04.2017 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" щодо припинення діяльності останнього шляхом ліквідації.

Ліквідаційною комісією проведено інвентаризацію майнових активів підприємства згідно наказу №1 від 04.04.2017 про проведення інвентаризації, складено інвентаризаційний опис майна №1 від 05.04.2017, згідно якого майнові активи у боржника не виявлені.

Рішенням загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" (протокол від 20.06.2017) був затверджений проміжний ліквідаційний баланс.

Як вбачається із балансу, станом на 19.07.2017 боржник має поточні зобов'язання в сумі 73 тис. грн. перед кредиторами:

-товариство з обмеженою відповідальністю "ІММОРТАЛЕС" (код ЄДРПОУ 40158456, 79000, м. Львів, вул. П.Дорошенка, 28) в сумі 73 тис.

Вартість активів товариства становить 0,00 грн.

20.06.2017 загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" було прийнято рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

На офіційному веб - сайті Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/businesspartner) міститься інформація про те, що станом на 21.06.2017 щодо платника податків товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" наявна інформація про перебування на обліку в контролюючому органі як такого, що припиняється. Станом на 26.06.2017 платник податків не має податкового боргу.

Також ліквідаційною комісією направлено запити до банківської установи щодо залишку коштів на рахунках боржника та реєструючих органів щодо зареєстрованого за боржником майна.

Так, згідно довідки Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради земельні ділянки у власність або користування товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" не надавались, договори оренди, термін дії яких не закінчився, не укладались.

Згідно даних бази МРЕВ-2000 Чернігівського ТСЦ 7441 та НАІС ДДАІ станом на 18.04.17 транспортні засоби за товариством з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" не зареєстровано.

За даними Єдиного реєстру МВС станом на 25.04.2017 за товариством з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" зареєстровані транспортні засоби не значаться.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №45508515 від 21.04.2017, відомості стосовно права власності, інших речових прав, іпотеки, обтяження за товариством з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.

Згідно з ч. 1 ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство, господарський суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство або відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ст.ст. 16, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , провадження у справі про банкрутство боржника, що ліквідується власником, не передбачає стадії розпорядження майном боржника. Як визначено ч.2 ст.95 цього Закону, вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше 14 днів після порушення провадження у справі у загальному порядку , визначеному цим Законом.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК", суд вважає, що наявні підстави для порушення провадження у справі про банкрутство боржника, тому за необхідне її задовольнити, порушити провадження у даній справі, ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначити судове засідання, на якому буде вирішено питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника.

Відповідно до ч.16 ст.16 вищенаведеного Закону, ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її винесення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, тощо), органу державної податкової служби, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.

Керуючись ст. ст. 10, 16, 19, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд, -

УХВАЛИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙН ТЕК" (вул. Авіаторів, 19, м. Чернігів, 14029, код ЄДРПОУ 40272195).

2.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3.Розгляд справи призначити на "17" липня 2017 року на 09 год. 20 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судового засідання №10.

4. Копію даної ухвали направити боржнику, до відома ТОВ "ІММОРТАЛЕС" (код ЄДРПОУ 40158456, 79000, м. Львів, вул. П.Дорошенка, 28), голові ліквідаційної комісії ОСОБА_1 (14000, м.Чернігів, вул. Гонча, 84/46), відділу державної реєстрації (вул. Рокосовського, 20-а, м. Чернігів, 14032), Чернігівській ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області (вул. Кирпоноса, 28, м. Чернігів, 14000), Деснянському та Новозаводському районним судам м. Чернігова до відома, Деснянському ВДВС Чернігівського міського управління юстиції (вул. Шевченка, 118, м. Чернігів, 14030), Чернігівський районний суд Чернігівської області, відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області.

Суддя Фесюра М.В.

Дата ухвалення рішення04.07.2017
Оприлюднено04.07.2017

Судовий реєстр по справі —927/598/17

Ухвала від 25.10.2017

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Фесюра М.В.

Ухвала від 17.10.2017

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Фесюра М.В.

Ухвала від 13.10.2017

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Фесюра М.В.

Ухвала від 02.10.2017

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Пантелієнко В.О.

Ухвала від 10.08.2017

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Пантелієнко В.О.

Постанова від 17.07.2017

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Фесюра М.В.

Ухвала від 04.07.2017

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Фесюра М.В.

Ухвала від 21.06.2017

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Фесюра М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні