ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

24.04.2017Справа № 910/4524/17 За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка"

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники:

від заявника (боржника)ОСОБА_1 від ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м.КиєвіПосвистак С.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У березні 2017 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" звернулося до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2017р. № 910/4524/17 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 10.04.2017 р

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 порушено провадження у справі №910/4524/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" та призначено наступний розгляд справи у підсумковому засіданні на 24.04.2017.

Дослідивши подані докази, заслухавши пояснення представника та оглянувши оригінали документів, копії яких залучено до матеріалів справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" зареєстровано як юридична особа Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 25.02.2010р. з присвоєнням ідентифікаційного коду 37001680.

Відповідно до поданих суду документів місцезнаходженням підприємства станом на час розгляду справи є:01133, м.Київ, вул.Кутузова,18/7,кім.719.

Згідно з поданою до суду заявою про порушення провадження у справі про банкрутство власниками (акціонерами) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" у 10.09.2014 року було прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, призначено ліквідаційну комісію, якою в ході виконання своїх повноважень було виявлено наявність у господарюючого суб'єкта, що ліквідується за рішенням власника непогашеної кредиторської заборгованості, строк оплати якої настав, а також відсутність коштів на погашення грошових зобов'язань перед контрагентами.

Матеріалами справи підтверджується, що на виконання вимог ч. 1 ст. 105 Цивільного Кодексу України та ч. 1 ст. 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ліквідатором було подано державному реєстратору за місцемзнаходження боржника документи, потрібні для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 105 Цивільного кодексу України після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 105 Цивільного Кодексу України оголошення про припинення підприємства шляхом ліквідації та відомості про ліквідатора були розміщені в друкованому засобі масової інформації, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, а саме: в Бюлетені державної реєстрації.

Матеріалами справи підтверджується, що після публікації оголошення та за наслідками проведення інвентаризації підприємства, виявлено наявність кредиторської заборгованості у розмірі 102 925,81грн.

За наявними у матеріалах справи доказами підприємство не має заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також до Пенсійного фонду України.

При проведенні інвентаризації та складання проміжного ліквідаційного балансу, ліквідатором було встановлено, що активи у боржника відсутні.

Даними статуту підприємства та боржника стверджується, що у статутному капіталі ТОВ " ТДС Спецтехніка" частка державної власності відсутня.

22.09.2016 рішенням власників ТОВ "ТДС Спецтехніка" прийнято рішення про звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Заява про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ТДС Спецтехніка" була подана до Господарського суду міста Києва 21.03.2017р., тобто вже після спливу двомісячного строку з дня публікації повідомлення про його припинення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 110 Цивільного Кодексу України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи , уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 110 Цивільного Кодексу України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Виходячи з ч. 1 ст. 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи тощо підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Згідно зі ст. 1 вказаного Закону спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру.

Бюлетень державної реєстрації є єдиним спеціалізованим друкованим засобом масової інформації, в якому обов'язково розміщуються відомості про реєстраційні дії, зокрема, відомості про прийняття засновниками (учасниками) рішення щодо припинення юридичної особи. Таке повідомлення здійснюється за встановленою формою і містить всі передбачені законом обов'язкові реквізити.

Згідно з листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.08.2009 р. № 9786, публікація у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про припинення юридичної особи і порядок та строк заявлення кредиторами вимог до неї є належним виконанням вимог ч.4 ст. 105 Цивільного кодексу України.

Частиною 5 ст. 60 Господарського Кодексу України встановлено, що ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Нормами ч. 1 ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції від 22.12.2011 р. (надалі - Закон) у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Згідно з ч. 2 ст. 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора у порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Враховуючи наявні у матеріалах справи докази та встановлені у ході судового розгляду обставини, зокрема, щодо недостатності майна боржника для задоволення вимог його кредиторів, господарський суд приходить до висновку щодо наявності підстав для визнання боржника банкрутом та введення процедури ліквідації. При цьому, судом враховано та перевірено дані бухгалтерського балансу боржника, з якого слідує, що його пасиви перевищують активи, що свідчить про його неплатоспроможність.

У ході судового засідання судом встановлено, що у викладеній у заяві про порушення справи про банкрутство ТОВ "ТДС Спецтехніка" боржник клопотав перед судом про призначення ліквідатором банкрута у межах судової процедури банкрутства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_1.

Дослідивши у судовому засіданні кандидатуру вказаної вище особи, суд прийшов до висновку, що ОСОБА_1 є найбільш прийнятною кандидатурою, яка має усі необхідні знання та можливості для подальшого здійснення повноважень ліквідатора.

За таких обставин, враховуючи диспозитивний характер ст. 95 Закону щодо вибору ліквідатора банкрута, суд вважає за необхідне призначити ліквідатором ТОВ "ТДС Спецтехніка" голову ліквідаційної комісії боржника ОСОБА_1.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 38, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім.719, код ЄДРПОУ 37001680).

2.Відкрити ліквідаційну процедуру.

3.Призначити ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії ОСОБА_3.

4.Підприємницьку діяльність банкрута завершити.

5.Строк виконання всіх грошових зобов'язань вважати таким, що настав 24.04.2017 р.

6.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута.

7.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім.719, код ЄДРПОУ 37001680) банкрутом, текст якого додається.

8.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 24.04.2017 р .

9. Зобов'язати ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 24.04.2018. Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв'язку з цим ліквідації боржника. До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів) з урахуванням вимог ініціюючого кредитора, докази встановлення наявності активів боржника та докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, Головного управління статистики; УДАІ МВС України в м. Києві; Київської міської інспекції державного технічного нагляду; Головного управління земельних ресурсів КМДА управління земельного кадастру Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України; Державного підприємства "Український інститут промислової власності"Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг"; Державного департаменту інтелектуальної власності; Інспекції головного державного реєстратора флоту України; Державної митної служби України; Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв"язку України, Київської державної інспекції котлонагляду і підіймальних споруд щодо наявності/відсутностіпідіймальних спорут та котлів; Територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по м.Києву та Київській області щодо наявності/відсутності об"єктів підвищеної небезпеки, викотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об"єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд; Державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо наявності/відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва, тощо.

10. Зобов'язати Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та відомості про ліквідатора банкрута.

11. Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

12. Копію постанови направити боржнику, органу державної податкової служби, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору за місцем знаходження боржника для виконання.

Суддя А.В. Яковенко

Зареєстровано 16.08.2017
Оприлюднено 16.08.2017
Дата набрання законної сили 24.04.2017

Судовий реєстр по справі 910/4524/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.09.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.09.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.08.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.08.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.05.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 24.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.03.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону