ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44 тел. 284-18-98

________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

23.04.18 Справа № 910/4524/17.

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка"

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники: не з'явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У березні 2017 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" звернулося до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2017р. № 910/4524/17 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 10.04.2017 р

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 порушено провадження у справі №910/4524/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" та призначено наступний розгляд справи у підсумковому засіданні на 24.04.2017.

Постановою Господарського суду м. Києва від 24.04.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, ліквдіатором призначено Голову ліквідаційної комісії Шкромиду В.В. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" банкрутом за номером 42529 від 27.04.17р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.08.2017 припинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві з перегляду постанови Господарського суду м. Києва від 24.04.2017 у справі №910/4524/17. Матеріали справи надіслано до Господарського суду м. Києва.

У абз. 5 п. 36.7 роз'яснень, наданих Вищим господарським судом України у Інформаційному листі "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N4212-VI)" від 28.03.2013 N 01-06/606/2013, вказано, що розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство порушеній на підставі ст. 95 Закону здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до частини третьої ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

За час перебування матеріалів справи №910/4524/17 у апеляційній інстанції, до Господарського суду м. Києва 17.05.2017 надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" з грошовими вимогами до боржника на суму 102 925,81грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.08.2017 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" прийнято та призначено до розгляду на 18.09.2017.

Судове засідання, призначене на 18.09.2017, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2017 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 27.09.17.

21.09.2017 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про визнання в повному обсязі вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2017 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Спецтехніка" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" на суму 106 125,81 грн., з яких: 3 200,00 грн. - перша черга; 102 925,81 грн. - четверта черга задоволення вимог.

Судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури спливає, а ліквідатором не подано суду звіту ліквідатора на затвердження.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2018 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 23.04.2018.

23.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора на затвердження.

У судовому засіданні, що відбулось 23.04.18, суд розглянув звіт ліквідатора.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, поданих ним суду документів та наданих пояснень, відповідно до вимог ч. 1 ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатором, з метою розшуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, вжиття заходів щодо захисту майна боржника, здійснення нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника, забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів та формування ліквідаційної маси ліквідатором було вжито наступні заходи: направлено запити до державних установ та організацій та після отримання відповідей, ліквідатором встановлено, що у банкрута відсутнє рухоме, нерухоме майно, будь-які дозволи на будівельні роботи, річкові транспорти, судна, право промислової власності, право власності на космічні об'єкти, акції, облігації, частка (засновник) інших суб'єктів господарської діяльності, повітряні судна, сільськогосподарська техніка.

В ході здійснення ліквідаційної процедури, ліквідатором погашено вимоги першої черги у розмірі 1000,00грн.

Згідно з даними ліквідаційного балансу підприємства загальна сума кредиторської заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" становить 105 125,81грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута заходів, зокрема, шляхом звернення до відповідних реєстраційний органів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/4524/17 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

У відповідності до п.6 ч.1 ст. 83 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно ч. 4 ст. 83 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обов'язки, в зв'язку з чим суд вважає за належне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" , а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та припинити провадження у справі № 910/4524/17.

За наведених обставин, керуючись ст.ст. 46,83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 232,234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім719, ідентифікаційний код 37001680).

2.Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім719, ідентифікаційний код 37001680) як юридичну особу у зв'язку з банкрутством.

3.Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім719, ідентифікаційний код 37001680) з податкового обліку.

4.Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім719, ідентифікаційний код 37001680) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім719, ідентифікаційний код 37001680) як юридичної особи.

6.Обслуговуючим банкам боржника закрити рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кім719, ідентифікаційний код 37001680).

7. Дію мораторію припинити.

8. Провадження у справі про банкрутство № 910/4524/17 закрити.

9. Копію ухвали направити заявнику (банкруту), ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, банку, Печерскькій районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, органу статистики, органу доходів і зборів, державній виконавчій службі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 22.05.2018 р.

Суддя А.В. Яковенко

Зареєстровано 23.05.2018
Оприлюднено 23.05.2018
Дата набрання законної сили 23.04.2018

Судовий реєстр по справі 910/4524/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.09.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.09.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.08.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.08.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.05.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 24.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону