ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/11156/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Ткач Ю.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000048 від 17.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіним О.О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та обумовлене тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100040000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щослужбові особи ТОВ "ЮніверсалБілд" (код ЄДРПОУ 39388554) в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Готліб ЛТД (код ЄДРПОУ 36958313) за липень 2015 та ТОВ "ГучіЛайт" (код ЄДРПОУ 40058355) за липень 2016 ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 144 366,0 грн. та податку на додану вартість 583 929, 0, що підтверджується актом документальної позапланової виїзної перевірки №303/26-15-14-04-04/39388554 від 07.12.2016.

Крім того встановлено, що директор ТОВ "ГучіЛайт" (код ЄДРПОУ 40058355) являється також засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ "ПРОДКОМПАНІ."(код ЄДРПОУ 40087731).

Встановлено, що ТОВ "ПРОДКОМПАНІ."(код ЄДРПОУ 40087731)має банківські рахунки № 26053052621852, № 26005052649707(980 - UAH) № 26002052665803 (840- ДОЛАР США), які відкриті у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299),що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 27 а,у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ "ПРОДКОМПАНІ."(код ЄДРПОУ 40087731), а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ "ПРОДКОМПАНІ."(код ЄДРПОУ 40087731), що становлять собою банківську таємницю.

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність ).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 даного Кодексу.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 даного Кодексу, а тому воно підлягає задоволенню в цій частині, але, слідчий суддя не убачає підстав для надання дозволу на виїмку документів, з огляду на не доведення заявником наявності обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України право тимчасового доступу документів , що становлять банківську таємницю, відносно ТОВ "ПРОДКОМПАНІ."(код ЄДРПОУ 40087731), які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 27 А, а саме: справ з юридичного оформлення та використання рахунків вказаного підприємства № 26053052621852, № 26005052649707 (980 - UAH) № 26002052665803 (840- ДОЛАР США), за період з 17 .06.2016 по день постановлення цієї ухвали, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ "ПРОДКОМПАНІ."(код ЄДРПОУ 40087731); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № 26053052621852, № 26005052649707 (980 - UAH) № 26002052665803 (840- ДОЛАР США); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункамТОВ Продкомпані (код ЄДРПОУ 40087731)№ 26053052621852, № 26005052649707 (980 - UAH) № 26002052665803 (840- ДОЛАР США), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 17.06.2016 по день постановлення цієї ухвали; інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на день постановлення цієї ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.

Дата ухвалення рішення 07.09.2017
Зареєстровано 27.09.2017
Оприлюднено 27.09.2017

Судовий реєстр по справі 755/11156/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.08.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.08.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону