ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, веб-сайт: http://zt.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "26" жовтня 2017 р. Справа № 906/808/17

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Машевської О.П.

за участю секретаря судового засідання: Антонової О.В.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 дов. №б/н від 06.09.2017; ОСОБА_2 дов. №б/н від 06.09.2017

від відповідача: ОСОБА_3 дов, №08/7527 від 12.05.2017

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом публічного акціонерного товариства "ПРОДЦЕНТР" (м. Житомир)

до Приватного акціонерного товариства "ЕК" Житомиробленерго" (м. Житомир)

про скасування оперативно - господарської санкції

Позивач подав до суду позов про скасування оперативно-господарської санкції, застосованої ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" у формі рішення, оформленого протоколом №976 від 09.08.2017 засідання комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕ №015697 від 26.01.2017 за не обліковану електроенергію по акту в сумі 365086,46 грн та перетікання реактивної електроенергії по акту у сумі 13654,82 грн.

Представники позивача в засіданні суду позов підтримали у повному обсязі, з підстав викладених у позовній заяві та наданих суду додаткових поясненнях від 26.10.2017 (а.с.129-132). Зокрема вказали, що до позивача було неправомірно застосовано оперативно-господарську санкцію у вигляді нарахування вартості необлікованої електроенергії у зв'язку з порушенням й перевстановленням пломб, які є на лічильнику Меркурій 230 АR-03 R заводський № 12423014, тоді як в акті про порушення ПКЕЕ №015697 від 26.01.2017 зафіксовано порушення п. 10.2.26 ПКЕЕ (пошкодження цілісності корпусу електролічильника), яке не підтвердилось висновком судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за № 4592/17-33 від 06.06.2017р.

З пояснень представників позивача вбачається, що підставою нарахування вартості необлікованої електроенергії за п.2.5 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджена Постановою НКРЕ 04.05.2006 N 562, є виключно акт про порушення, яким незафіксоване таке порушення ПКЕЕ, як порушення й перевстановлення пломб.

Представник відповідача проти позовних вимог заперечив, з підстав викладених у відзиві на позовну заяву від 05.10.2017 та додаткових поясненнях від 24.10.2017 (а. с. 123 - 126), зокрема з тих мотивів, що в акті про порушення ПКЕЕ № 015697 від 26.01.2017 працівниками енергопостачальної організації було зафіксовано порушення позивачем п. 10.2.26 Правил шляхом пошкодження цілісності корпусу лічильника, а також пошкодження встановлених на ньому пломб енергопостачальника та державної повірки в розділі 2 акту ( місце, кількість та тавро установлених пломб (індикаторів) згідно з актом про збереження пломб та/або актом про пломбування, їх стан).

Оскільки п. 10.2.26 Правил ПКЕЕ зобов'язує споживача забезпечувати збереження і цілісність встановлених на його території (у його приміщенні) розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування, в акті про порушення ПКЕЕ № 015697 від 26.01.2017 зафіксовано порушення пломб , та у зв'язку з підтвердженням висновком судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за № 4592/17-33 від 06.06.2017р. факту порушення пломб із позначками виробника та "ПАТ ЖОЕ", до відповідача була застосована оперативно-господарська санкція за порушення, наведене у п. .2.1 п.п. 2 Методики, а її розмір визначено за п.2.5 цієї Методики.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

31.10.2012 між Приватним акціонерним товариством "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" (постачальник/відповідач) та Публічним акціонерним товариством "Продцентр" (споживач/позивач) було укладено договір № 377 про постачання електричної енергії (далі - договір, а. с. 46 - 48), відповідно до якого постачальник постачає електричну енергію споживачу, а споживач оплачує постачальнику електричної енергії її вартість та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору та додатками до договору, що є його невід'ємними частинами.

Розділом 2 договору передбачено, що під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ), затвердженими в установленому порядку.

Відповідно до пп. 2.2.3 договору споживач зобов'язався своєчасно сплачувати за використану електричну енергію, а також вносити всі інші платежі за розрахунковий період відповідно до встановленої системи обліку електроенергії, класу напруги та за діючими на період розрахунку тарифами у грошовій формі та іншими формами розрахунків згідно з чинним законодавством України.

Згідно з пп. 4.2.6 договору передбачено, що споживач сплачує постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою ПКЕЕ, затверджених постановою НКРЕ від 18.12.2008 №1384, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням, у разі таких дій споживача:

- самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

- пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;

- споживання електроенергії поза засобами обліку;

- інших умов, визначених Методикою.

У відповідності до умов п. 4.2.7 договору сторони погодили, що відповідальність за технічний стан засобів обліку несе організація, на балансі якої вони перебувають, або організація, яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору.

Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку та пломб покладається на їх власника або організацію, на території якої вони встановлені (п. 4.2.10 договору). Вказане кореспондується з пп. 26 пункту 10.2 ПКЕЕ.

Відповідно до п. 4.4 договору у разі виявлення однією із сторін договору порушень умов договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій, чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох сторін договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу сторону про необхідність складання акта інша сторона не може без поважних причин відмовитись від складання та підписання акта.

За приписами п. 10.1 договору, останній укладається на строк до 31 грудня поточного року, набирає чинності з дня його підписання та вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією зі сторін про відмову від цього договору або його перегляд.

З матеріалів справи, а саме з Акту № 012710 про пломбування та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії, вбачається, що 14.07.2016 в точці обліку за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. М. Грушевського, буд. 61, яка належить споживачу електричної енергії ПАТ "ПРОДЦЕНТР", на лічильнику електроенергії типу Меркурій 230 AR 03 R № 12423014 було встановлено три пломби: дві з них це пломби енергопостачальної організації (на клемній кришці - С 30349068, на дверцятах комірки, ЩО, КДЕ або інше - С 30349069), та пломба Держповірки (ІІІ/12); проведено технічну перевірку точки обліку електричної енергії споживача на предмет дотримання ПУЕ, ПКЕЕ, за результатами якої порушень не виявлено (а. с. 110).

26.01.2017 за адресою місцезнаходження складських приміщень споживача: Житомирська область, м. Житомир, вул. М. Грушевського, буд. 61, уповноваженими працівниками ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" за участі директора ПАТ "ПРОДЦЕНТР" було складено акт № 015697 про порушення ПКЕЕ (а. с. 12).

У даному акті зазначено, що споживач при користуванні електричною енергією за вказаною адресою порушив п. 10.2.26 ПКЕЕ шляхом пошкодження цілісності корпусу електролічильника. Також у акті зафіксовано пошкодження споживачем двох встановлених на електролічильнику пломб, а саме: пломби Держповірки та пломби вхідного контролю "ПАТ ЖОЕ" № 4177767. Акт підписаний представниками усіх сторін. Зауваження до акта зі сторони споживача були відсутні.

Після цього, працівниками ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" було складено акт № 7269 від 26.01.2017 про пломбування лічильника типу Меркурій 230 AR 03 R № 12423014 новими пломбами (а. с. 106).

08.02.2017 у присутності представника споживача - директора ПАТ "ПРОДЦЕНТР" відбулось засідання комісії енергопостачальника з розгляду акта про порушення (ПКЕЕ) № 015697 від 26.01.2017 рішення якої оформлено протоколом № 944 (а. с. 108).

На комісії розглядалося порушення ПАТ "ПРОДЦЕНТР" пп. 3 п. 2.1 Методики шляхом пошкодження цілісності корпусу електролічильника. Акт від 26.01.2017 № 015697 про порушення ПКЕЕ було визнано правомірним.

Оскільки під час засідання комісії у представника енергопостачальника виникли сумніви у правильності роботи встановленого споживачу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. М. Грушевського, буд. 61, електролічильника, з метою перевірки втручання в його роботу, перевірки пломб вхідного контролю та пломби метрологічної перевірки, лічильник електроенергії типу Меркурій 230 AR 03 R № 12423014 було направлено на експертизу до служби обліку ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" (акт-повідомлення на а. с. 107).

Після засідання лічильник знову опломбували, про що свідчить акт № 7272 від 08.02.2017 (а. с. 119), та згідно з актом № 42/02 від 09.02.2017 лічильник було вирішено направити для проведення експертизи ЗВТ до спільної комісії з ПрАТ ЕК "Житомиробленерго", ПАТ "ПРОДЦЕНТР" та ДП "Житомирстандартметрологія" (а. с. 96).

Варто вказати, що за Положенням про проведення експертизи засобів вимірювальної техніки, які використовуються для комерційного обліку електричної енергії у споживачів ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго", затвердженого головою Правління ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" та погодженого генеральним директором ДП "Житомирстандартметрологія" (а. с. 97 - 103), налічується три етапи проведення експертизи спільною комісією. На першому етапі проведення експертизи визначається мета та причина направлення на експертизу ЗВТ. На другому етапі проводиться зовнішній огляд ЗВТ. На третьому здійснюється перевірка метрологічних характеристик ЗВТ.

У п. 2.17 Положення зазначено випадки коли метрологічна характеристика ЗВТ не проводиться, а в п. 2.16 Положення визначено, що у разі виявлення наявності ознак порушення пломб (ознаки зняття або повторного стискання) чи підробки відтиску тавра ДП "Житомирстандартметрологія", заводу виробника або ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго", а також ознак втручання в роботу приладу обліку електроенергії (можлива наявність всередині електролічильника сторонніх елементів) прилад у присутності споживача або його довіреної особи пакується в сейф-пакет (згідно вимог рекомендацій до методики по роботі з актами про порушення ПКЕЕ та ПКЕЕН) та направляється в КНДІСЕ для досліджень.

Зважаючи на те, що під час проведеної на об'єкті споживача 26.01.2017 перевірки дотримання ПКЕЕ, результати якої зафіксовані в акті № 015697, працівниками електропостачальної організації було виявлено порушення цілісності корпусу лічильника та пломб, встановлених на лічильнику типу Меркурій 230 AR 03 R № 12423014, то на підставі п. 2.16 Положення за наслідками проведення експертизи ЗВТ спільною комісією було вирішено лічильник направити до КНДІСЕ для проведення експертного дослідження.

27.02.2017 опломбований лічильник було направлено на експертизу до КНДІСЕ на розгляд якого було поставлено ряд питань (а. с. 116).

Згідно з висновку експертного дослідження № 4592/17-33 від 06.06.2017 за результатами проведення трасологічного дослідження (а. с. 16 - 25), експерт встановив, що на корпусі досліджуваного лічильника Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 пошкоджень не виявлено. Однак наявні на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 пломби із позначками виробника та ПАТ "ЖОЕ" піддавалися зняттю та повторному встановленню. Порушення й перевстановлення пломб, які є на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 свідчать про можливе втручання у внутрішню частину лічильника.

06.06.2017 висновок експертного дослідження було вручено ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" як замовнику на підставі акту (а. с. 104).

09.08.2017 відбулося повторне засідання комісії ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" з розгляду акту № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ, на яке було запрошено і споживача (лист на а. с. 88).

За результатами проведеного засідання, комісією було зроблено такі висновки:

- акт від 26.01.2017 № 015697 про порушення ПКЕЕ визнати правомірним;

- розрахунок по акту виконати відповідно пункту 2.5 Методики по дозволеній потужності з урахуванням коефіцієнта використання електрообладнання з дати останнього контрольного огляду (6 місяців) по дату усунення порушення. Сторонами досягнуто згоди щодо застосування коефіцієнта використння електрообладнання рівням - 0,5. Так як в висновку КНДІСЕ є заключення про те, що на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 пломби із позначками виробника та ПАТ "ЖОЕ" піддавалися зняттю та подальшому встановленню, порушення й перевстановлення пломб, які є на лічильнику свідчать про можливе втручання у внутрішню частину лічильника, споживачу надати рахунок за проведену експертизу;

- розрахунок обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем ПКЕЕ додається (додаток до протоколу № 1);

- обсяг та вартість не облікованої електричної енергії складає А + 156927 кВт. год на суму 365086,46 (з ПДВ) грн, Р + 156927 кВт. год на суму 13654,824 (з ПДВ) грн;

- нарахована сума повинна бути сплачена до 11.09.2017.

Дане рішення комісії було оформлено протоколом № 976 від 09.08.2017 (а. с. 109) та роз'яснено споживачу право на оскарження рішення комісії в суді.

Копію протоколу споживач отримав 09.08.2017.

На підставі прийнятих комісією ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" рішень та акта № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ, відповідачем було виписано позивачу рахунки за електроенергію № 71880 та № 71891 від 09.08.2017 на загальну суму 378741,28 грн, факт отримання яких директор ПАТ "ПРОДЦЕНТР" не заперечує (а. с. 14, 15).

Оскільки позивач не погоджується із виявленим відповідачем порушенням ПКЕЕ, останній оскаржив застосовану до нього оперативно-господарську санкцію за порушення у сфері господарювання до господарського суду.

У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції (частина друга статті 237 ГК України).

Право споживача на оскарження в судовому порядку рішення комісії постачальника електричної енергії передбачено пунктом 6.42 Правил.

За змістом статей 216, 217, 218, 235, 236, 237 ГК України та п.6.42 Правил рішення постачальника електричної енергії про нарахування вартості недоврахованої спожитої електроенергії є саме оперативно-господарською санкцією, про скасування якої може бути заявлено позов ( правова позиція Верховного Суд України, викладена у постановах від 29.11.2010 № 2-15/1783-2009,від 04.04.2011 № 2-24/912-2010, від 16.05.2011 № 2-28/2397-2010).

За змістом п.п. 6.40 та 6.41 ПКЕЕ у разі виявлення представниками постачальника електричної енергії під час контрольного огляду або технічної перевірки, зокрема, пошкоджень пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, пошкодження розрахункових засобів обліку, на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється а к т п о р у ш е н ь. В акті мають бути зазначені з м і с т виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків.

За змістом п. 2.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 №562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за №782/12656 ( з наступними змінами та доповненнями ( надалі - Методика) , вона також застосовується на підставі а к т а п р о п о р у ш е н н я , складеного в порядку, у встановленому цією Методикою, з урахуванням вимог Правил та в разі виявлення, зокрема, порушень зазначених у підпункті 2 та 3 пункту 2.1 Методики.

За змістом п. 6.42 ПКЕЕ та п.2.1 Методики саме акт про порушення для комісії з розгляду актів про порушення є підставою для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та суми завданих споживачем збитків.

Важливим фактором при вирішенні спору щодо скасування оперативно-господарської санкції є дійсність акту про порушення, яка пов'язується саме з дотриманням порядку його підписання трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії, у разі відмови споживача підписати цей акт ( абз. 5 п. 6.40 ПКЕЕ ).

При вирішенні цього спору позивач не доводив , а суд не встановив ознак недійсності акту № 015697 від 26.01.2017про порушення ПКЕЕ за правилом абз. 5 п. 6.40 ПКЕЕ.

Оцінюючи доводи позивача про відсутність в акті № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ посилання на встановлений факт пошкодження пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, як це передбачено у п. 6.40 цих Правил та як достатню підставу для скасування оперативно-господарської санкції, суд виходить з наступного.

Як пункт п. 6.41 ПКЕЕ, так і п. 2.1 Методики вимагають в акті про порушення зазначати з м і с т в и я в л е н о г о п о р у ш е н н я із посиланням на в і д п о в і д н і п у н к т и ц и х П р а в и л.

Форма акту про порушення затверджена додатком №3 Методики вимагає від постачальника електричної енергії докладно вказати в и д, о б с т а в и н и і с у т ь порушення.

Пункт 10.2.26 ПКЕЕ дійсно зобов'язує споживача електричної енергії забезпечувати збереження і цілісність встановлених на його території (у його приміщенні) розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування.

Зміст цього пункту Правил виділяє щонайменше два види обов'язку споживача: забезпечувати цілісність розрахункових засобів обліку, зокрема, корпусу лічильника та забезпечувати цілісність пломб відповідно до акту про пломбування.

Порушення споживачем цих обов'язків (одного з них) є підставою для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та суми завданих збитків за відповідною формулою Методики.

В акті № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ представниками відповідача зафіксовано порушення позивачем п.10.2.26 ПКЕЕ шляхом пошкодження цілісності корпусу електролічильника.

Однак, як встановлено в ході вирішення спору, посилання в акті № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ на п.10.2.26 ПКЕЕ щодо пошкодження цілісності корпусу електролічильника та у вступній частині протоколу засідання комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕ № 976 від 09.08.2017 на п.2.1 підпункт 3 Методики щодо пошкодження цілісності корпусу електролічильника не має юридичного значення, оскільки цей вид порушення не підтвердився за результатами проведення трасологічного дослідження (а. с. 16 - 25), де експерт встановив, що на корпусі досліджуваного лічильника Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 пошкоджень не виявлено.

Позивач визнав, що оперативно-господарська санкція застосована не за пошкодження цілісності корпусу електролічильника, а за пошкодження пломб , на ньому встановлених.

Судом встановлено, що про порушення позивачем пломб зазначено у розділі 2 акту № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ "Місце, кількість та тавро установлених пломб (індикаторів) згідно з актом про збереження пломб та/або актом про пломбування, їх стан" в наступний спосіб: пл. вхідного контролю ПАТ ЖОЕ 4177767- пошкоджена , ІІІ/12р. - пошкоджена.

Відсутність в акті № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ посилання на пункт 10.2.26 ПКЕЕ або на п. 6.40 ПКЕЕ про виявлене пошкодження пломб, а також посилання на зміст (суть) виявленого порушення ( тобто, в чому конкретно виражається пошкодження пломб) не створює абсолютну дефектність акту про порушення, оскільки підставою для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та суми завданих споживачем збитків визначальним є саме факт порушення ПКЕЕ, який може доводитися в тому числі, але не виключно, актом, оскільки згідно з ч. 2 п. 2.1 Методики у разі незгоди споживача із зафіксованим в акті порушенням факт пошкодження пломби встановлюється експертизою ( постанова ВСУ від 23.11.2016 у господарській справі № 922/6161/15, № в реєстрі 63213005).

Так, згідно з висновку експертного дослідження № 4592/17-33 від 06.06.2017 за результатами проведення трасологічного дослідження (а. с. 16 - 25), експерт встановив, що наявні на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 пломби із позначками виробника та ПАТ "ЖОЕ" піддавалися зняттю та повторному встановленню. Порушення й перевстановлення пломб, які є на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014, свідчать про можливе втручання у внутрішню частину лічильника.

За результатами проведеного повторно 09.08.2017 засідання комісії ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" з розгляду акту № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ, комісією відповідача було враховано висновок експертного дослідження № 4592/17-33 від 06.06.2017КНДІСЕ , а відтак визнано акт про порушення правомірним.

Водночас для застосування оперативно-господарської санкції до споживача за виявлене порушення цілісності пломб недостатньо акту № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ та висновку експертного дослідження № 4592/17-33 від 06.06.2017КНДІСЕ , оскільки відповідач не врахував насамперед вимоги п. 3.32 ПКЕЕ , які зобов'язують постачальника електричної енергії пломбування та/або встановлення індикаторів та приладів обліку з вмонтованими індикаторами оформляти а к т о м про п л о м б у в а н н я та встановлення індикаторів.

В а к т і про п л о м б у в а н н я та встановлення індикаторів мають бути зазначені: м і с ц е встановлення кожної пломби та/або індикаторів, сторона, яка їх встановила, сторона, відповідальна за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб і індикаторів на них.

Акт про пломбування та встановлення індикаторів підписується керівниками або уповноваженими особами сторін, які брали участь у пломбуванні приладу обліку.

Пункт 10.2.26 ПКЕЕ зобов'язує споживача забезпечувати збереження і цілісність встановлених на його території (у його приміщенні) пломб відповідно до а к т а п р о п л о м б у в а н н я.

Пункт 6.40 ПКЕЕ визнає порушенням пошкоджень чи зрив пломб, у с т а н о в л е н и х у м і с ц я х, указаних в а к т і про п л о м б у в а н н я.

З наведеного змісту п.п. 3.32, 6.40 та 10.2.26 ПКЕЕ однозначним є висновок про те, що відповідальність споживача за порушення пломб настає у разі їх пошкодження (зриву) у місцях вказаних в акті про пломбування.

Про види пломб та суб'єктів їх встановлення йдеться у п. 3.31 ПКЕЕ, і зокрема:

- розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований на кріпленні кожуха лічильника пломбою з тавром центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, а на затискній кришці - пломбою електропередавальної організації.

- пломби з тавром електропередавальної організації мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, приводи і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, лінії зв'язку автоматизованих систем обліку та всі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку.

- підготовка місць для опломбування здійснюється власником електроустановки згідно з переліком, наданим електропередавальною організацією. Перелік місць пломбування може бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї із сторін.

- у зазначених місцях можуть бути встановлені пломби інших заінтересованих сторін.

Так, у розділі 2 акту № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ "Місце, кількість та тавро установлених пломб (індикаторів) згідно з актом про збереження пломб та/або актом про пломбування, їх стан" зазначено: пл. вхідного контролю ПАТ ЖОЕ 4177767- пошкоджена , ІІІ/12р. - пошкоджена.

Якщо в акті № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ місце встановлення пломби відповідача "ПАТ ЖОЕ" № 4177767 зафіксовано - це пл. вхідного контролю, то місце встановлення пломби державної повірки ІІІ/12р. - не зафіксовано.

Як доводить зміст акту № 012710 про пломбування та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії від 14.07.2016, на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 є пломба Держповірки (квартал, рік) - ІІІ/12р. , однак місце її встановлення - не визначене.

Що стосується пломби вхідного контролю "ПАТ ЖОЕ" № 4177767, місцем встановлення якої в акті № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ вказано "пл. вхідного контролю", то в акті № 012710 про пломбування та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії від 14.07.2016 про наявність такої пломби взагалі не зазначено.

Що стосується пломб виробника лічильника, то в акті № 012710 про пломбування та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії від 14.07.2016 такі відомості також відсутні.

Більше того, судом встановлено, що пломба Держповірки (квартал,рік) - ІІІ/12р. взагалі не була предметом експертного дослідження, висновки якого оформлені актом № 4592/17-33 від 06.06.2017.

Експерт досліджував пломбу вхідного контролю "ПАТ ЖОЕ" № 4177767, місце встановлення якої на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 суду не відоме, оскільки акт про пломбування від 14.07.2016 не містить даних щодо місця встановлення цієї пломби.

Окрім того, експерт досліджував з правого боку лічильника голографічну пломбу-наклейку заводу виробника із текстами: "Меркурий", "Инкотекс" , із датою виготовлення даного електролічильника та червону пломбу-наклейку із написом "Увага опломбовано" , про наявність яких не йдеться не тільки в акті про пломбування від 14.07.2016, але й в акті № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ.

Суд зауважує, що під час засідання 09.08.2017 з розгляду акту № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ, комісія ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" лише обмежилась посиланням на розгляд нею інших документів та визнала, що предметом її оцінки був висновок експертного дослідження КНДІСЕ № 4592/17-33 від 06.06.2017р., на підставі якого погодилась з висновками експерта про те, що на лічильнику Меркурій 230 AR 03 R заводський № 12423014 пломби із позначками виробника та ПАТ "ЖОЕ" піддавалися зняттю та подальшому встановленню, порушення й перевстановлення пломб , не врахувавши , що про пломбу "ПАТ ЖОЕ" № 4177767 та пломби виробника в акті про пломбування від 14.07.2016 відсутні, та що пошкоджена за актом № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ пломба Держповірки (квартал,рік) - ІІІ/12р. взагалі не була об'єктом експертного дослідження.

З врахуванням вищевикладеного, відповідач безпідставно застосував до позивача оперативно-господарську санкцію, оскільки підставою для цього мав бути встановлений факт порушення позивачем п. п. 6.40 та п.10.2.26 ПКЕЕ шляхом п о ш к о д ж е н ь п л о м б, установлених у м і с ц я х , у к а з а н и х в а к т і про п л о м б у в а н н я, однак який не підтвердився як актом № 015697 від 26.01.2017 про порушення ПКЕЕ, так і за висновком експертного дослідження КНДІСЕ № 4592/17-33 від 06.06.2017р.

Оскільки підстави притягнення позивача до відповідальності за порушення господарського зобов'язання та накладення на нього оперативно-господарської санкції з цих підстав в судовому порядку не підтвердились, суд визнає обґрунтованою вимогу позивача про скасування оперативно-господарської санкції, застосованої ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" у формі рішення, оформленого протоколом №976 від 09.08.2017 засідання комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕ №015697 від 26.01.2017 за не обліковану електроенергію по акту в сумі 365086,46 грн та перетікання реактивної електроенергії по акту у сумі 13654,82 грн, тому задовольняє її у повному розмірі.

Поряд з викладеним, суд спростовує доводи позивача, що доведення можливості позаоблікового споживання електроенергії при порушенні пломб є обов'язковим, оскільки спеціальними (порівняно з ЦК України) нормативними актами в галузі електроенергетики (стаття 26 Закону України "Про електроенергетику", пункт 3.3 Правил користування електричною енергією, пункт 2.1 Методики) передбачене проведення донарахування не в разі позаоблікового споживання при порушенні пломб, а саме за факт порушення пломб ( п.п 2 п. 2.1 Методики ).

З урахуванням ст. 33 ГПК України, позивач довів суду обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, натомість, відповідач його доводів не спростував.

Відповідно до вимог ст. 49 ГПК України, за результатами вирішення спору витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Скасувати оперативно-господарську санкцію, застосовану Приватним акціонерним товариством "ЕК "Житомиробленерго" до публічного акціонерного товариства "ПРОДЦЕНТР" (м.Житомир, вул. Михайла Грушевського, 61, код ЄДРПОУ- 01549863) у формі рішення, оформленого протоколом № 976 від 09.08.2017 засідання комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕ №015697 від 26.01.2017 за не обліковану електроенергію по акту в сумі 365086,46 грн та перетікання реактивної електроенергії по акту у сумі 13654,82 грн.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "ЕК" Житомиробленерго" (10008, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Пушкінська, будинок 32/8, код ЄДРПОУ 22048622) на користь публічного акціонерного товариства "ПРОДЦЕНТР" (10029, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Котовського, будинок 61, код ЄДРПОУ 01549863) 1600,00 грн судового збору.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 30.10.17

Суддя Машевська О.П.

Віддрукувати:

1 - в справу

2,3 - сторонам - простою

Дата ухвалення рішення 26.10.2017
Зареєстровано 12.11.2017
Оприлюднено 12.11.2017

Судовий реєстр по справі 906/808/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.03.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 16.01.2018 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.11.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 26.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 05.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 21.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону