ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10219/16-к

Провадження № 1-кп/758/27/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2017 року Подільський районний суд міста Києва

в складі:

головуючого - судді Бородія В.М.,

при секретарі Лисоконь І.В., Кравченко М.М., Горбаня О.В.,

розглянувши кримінальне провадження № 1-кп/758/27/17, (справа №758/10219/16-к), кримінальне провадження під час досудового розслідування №42016101080000060, відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Юнокомунарськ, Донецької області, громадянина України, освіта вища, не одруженого, неповнолітніх дітей не має, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

за участю прокурорів Коркуни Р.В., Гулійчука С.В.,

захисників Савченка Р.С., Куца Я.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту, після зміни обвинувачення прокурором в судовому засіданні, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Так, наказом начальника Державної Екологічної інспекції у м.Києві від 03.04.2012 року, ОСОБА_5 призначено на посаду державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м.Києві.

Згідно Розділу 3 (три) Обов'язки та повноваження Посадової інструкції головного спеціаліста відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м.Києві:

3.1 Здійснює свою роботу відповідно до планів роботи Державної екологічної інспекції у м.Києві (далі - Держекоінспекція) та доручень начальника Відділу.

3.2 Здійснює свої функції самостійно або у взаємодії із структурними підрозділами Держекоінспекції у м.Києві, а також з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та громадськими організаціями екологічного спрямування.

3.3 Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами вимог природоохоронного законодавства.

3.4 Виконує в установлені строки накази, розпорядження, вказівки, доручення керівництва Держекоінспекції та начальника Відділу.

3.5 Здійснює ведення діловодства у Відділі (за окремим дорученням начальника Відділу).

3.6 Бере участь в узагальненні та підготовці пропозицій начальнику Відділу щодо результатів перевірок та складання планів роботи.

3.7 Веде облік матеріалів інспекційних перевірок, складених працівниками Відділу та вжитих ними заходів адміністративного впливу до порушників вимог природоохоронного законодавства.

Крім цього, згідно Розділу 4 (чотири) Права зазначеної вище Посадової інструкції, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м.Києві має право:

4.1 Проводити перевірки з питань, що належать до його компетенції, видавати за їх результатами обов'язкові для виконання приписи.

4.2 Одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб.

4.3 Перевіряти документи на право користування природних ресурсів (дозволи, ліцензії, сертифікати, висновки, рішення, ліміти, погодження, свідоцтва).

4.4 Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських організацій екологічного спрямування, (за погодженням з їх керівниками) та громадських інспекторів з охорони довкілля для вирішення питань щодо участі в проведенні перевірок виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища.

4.5 Складати акти перевірок і протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.

4.6 Давати обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.

4.7 Здійснювати розрахунки збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства.

4.8 Готувати матеріали про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення ними вимог природоохоронного законодавства.

4.9 Передавати до прокуратури та органів дізнання матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

4.10 Готувати пропозиції щодо звернення з адміністративним позовом в суд про вжиття заходів державного нагляду (контролю).

4.11 Опломбовувати приміщення, устаткування та апаратуру підприємств, установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) їх діяльності.

4.12 Викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

4.14 Виконувати інші функції, що належать до повноважень Відділу.

Рішенням №758/5798/16к від 05.05.2016 року Подільського районного суду м.Києва зобов'язано Державну Екологічну інспекцію у м.Києві здійснити проведення позапланового заходу стосовно перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності ТОВ Газ Поінт (ЄДРПОУ 40252880) по АДРЕСА_2 у Подільському районі м.Києва.

На виконання зазначеного рішення Подільського районного суду м.Києва, начальником Державної Екологічної інспекції у м. Києві ОСОБА_7 видано Наказ №389 від 06.06.2016 року та Направлення № 447 від 06.06.2016 року, якими доручено державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м. Києві ОСОБА_5 проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності ТОВ Газ Поінт (ЄДРПОУ 40252880) по АДРЕСА_2 у період часу з 06.06.2016 року по 17.06.2016 року.

Так, ОСОБА_5 на виконання наданих йому повноважень щодо здійснення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства зазначеного вище об'єкту, 08.06.2016 року прибув за адресою: АДРЕСА_2, де розташована газозаправочна станція, яка належить ТОВ Газ Поінт (ЄДРПОУ 40252880).

Під час проведення ОСОБА_5 виїзної перевірки ТОВ Газ Поінт (ЄДРПОУ 40252880) за місцем її розташування, останній передав директору ТОВ Газ Поінт ОСОБА_6 та представнику за довіреністю ТОВ Газ Поінт ОСОБА_8 друкований список із переліком документів, які їм необхідно надати до Державної Екологічної інспекції у м.Києві для завершення призначеної судом перевірки ТОВ Газ Поінт . Разом із переліком документів, ОСОБА_5 для подальшого зв'язку із ним надав свій контактний номер мобільного телефону та повідомив про необхідність прибути представнику ТОВ Газ Поінт до службового кабінету ОСОБА_5, розташованого по вулиці Набережно-Лугова, 4 в м.Києві із зібраними згідно наданого списку документами.

У подальшому, 15.06.2016 року представник за довіреністю ТОВ Газ Поінт ОСОБА_8 прибув до зазначеного ОСОБА_5 місця, а саме до будівлі Державної Екологічної інспекції у м. Києві, розташованої по вулиці Набережно-Лугова, 4 в м. Києві для зустрічі із ОСОБА_5 з метою надання останньому переліку документів щодо здійснення діяльності ТОВ Газ Поінт по АДРЕСА_2 у Подільському районі міста Києва. Однак, на робочому місці ОСОБА_5 не виявилося, після чого ОСОБА_8 зателефонував за наданим ОСОБА_9 номером мобільного телефону та повідомив його про своє прибуття до Державної Екологічної інспекції у м. Києві, на що у телефонній розмові ОСОБА_9 повідомив про те, що на робочому місці його немає та попросив перенести зустріч на інший час до ресторану японської кухні Євразія , що знаходиться за адресою: вулиці Межигірська, 15/35 Д .

Так, попередньо домовившись про зустріч під час вказаної вище телефонної розмови, 15.06.2016 року, перебуваючи в приміщенні ресторану японської кухні Євразія , що знаходиться за адресою: вулиця Межигірська, 15/35 Д , у місті Києві, представник за довіреністю ТОВ Газ Поінт ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 документи, згідно наданого ОСОБА_5 раніше переліку документів щодо здійснення діяльності ТОВ Газ Поінт по АДРЕСА_2 у м.Києві, а саме: виписку із державного реєстру, статут ТОВ Газ Поінт , висновок комісії із охорони праці, договір оренди, технічну документацію по газобалонному обладнанню.

Як стверджується в обвинувальному акті, ОСОБА_5, переглядаючи під час зустрічі із представником ТОВ Газ Поінт ОСОБА_8 надані ним документи, достеменно знаючи про те, що він (ОСОБА_5) 15.06.2016 року подав до Державної Екологічної інспекції у місті Києві заяву про звільнення із займаної ним посади, яка в цей же день була задоволена та ОСОБА_5 на підставі Наказу № 55-о від 15.06.2016 звільнено із посади державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м. Києві, за згодою сторін, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ Газ Поінт шляхом обману. З цією метою, переглянувши надані ОСОБА_8 документи щодо здійснення діяльності ТОВ Газ Поінт по АДРЕСА_2 повідомив ОСОБА_8 про те, що ТОВ Газ Поінт загрожує накладення штрафних санкцій за порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин у розмірі від 20 000 (двадцять тисяч) грн. до 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. Однак, ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ Газ Поінт , запевнив ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_5 будучи на посаді державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м.Києві, може самостійно вирішувати питання стосовно притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства, в тому числі щодо визначення статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно якої здійснюється притягнення до адміністративне відповідальності та безпосередньо визначати розмір накладеного штрафу, у зв'язку із чим, для вирішення питання стосовно мінімального застосування ОСОБА_5 санкцій адміністративного характеру, передбачених за порушення вимог природоохоронного законодавства в тому числі щодо визначення розміру накладення штрафу, ОСОБА_8 необхідно передати ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 8 000 (вісім тисяч) грн.

Знаючи, що ОСОБА_5 працює на посаді державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м. Києві, а також будучи переконаним про те, що ОСОБА_5 самостійно вирішує питання притягнення до адміністративної відповідальності, діючи в інтересах ТОВ Газ Поінт (ЄДРГІОУ 40252880) ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_5 стосовно передачі останньому грошових коштів у розмірі 8 000 (вісім тисяч) грн. та попросив ОСОБА_5 дати час для збору грошових коштів, на що останній погодився.

У подальшому, 16.06.2016 відбулася телефонна розмова між ОСОБА_8 та ОСОБА_5, під час якої ОСОБА_8 повідомив, що зібрав грошові кошти в сумі 8 000 (вісім тисяч) грн. та готовий зустрітися у будь-який час із ОСОБА_5 для передачі останньому обумовленої суми грошових коштів. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 запропонував зустрітися 16.06.2016 року, близько 15:00 годин, в ресторані японської кухні Євразія , що знаходиться за адресою: вул. Межигірська, 15/35 Д , на що ОСОБА_8 погодився.

Так, попередньо домовившись про зустріч під час вказаної вище телефонної розмови, приблизно о 15 год. 15 хв., 16.06.2016 року. перебуваючи в ресторані японської кухні Євразія , що знаходиться за адресою: вул.Межигірська, 15/35 Д , представник за довіреністю ТОВ Газ Поінт ОСОБА_8 будучи переконаним в тому, що ОСОБА_5 працює на посаді державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м. Києві, а також в тому, що ОСОБА_5 самостійно вирішує питання притягнення до адміністративної відповідальності, діючи в інтересах ТОВ Газ Поінт (ЄДРПОУ 40252880), добровільно передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 8 000 (вісім тисяч) грн. для вирішення питання стосовно притягнення до адміністративної відповідальності за менш суворою статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та вирішення питання щодо накладення мінімальних штрафних санкцій передбачених відповідною статтею Кодексу.

Як стверджується в обвинувальному акті, отримавши зазначену вище суму грошових коштів від ОСОБА_8, ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на шахрайське заволодіння майном ТОВ Газ Поінт шляхом обману, для якнайбільшого переконання ОСОБА_8 в законності своїх дій, власним підписом підписав та надав ОСОБА_8 постанову про накладення адміністративного штрафу №00961 від 16.06.2016 року згідно, якої сума штрафу за порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин становить 136 (сто тридцять шість) грн., а також Припис № 08/179п від 16.06.2016 та Акт № 08/420а від 16.06.2016 року щодо усунення виявлених в ході проведення перевірки порушень.

В свою чергу ОСОБА_5, заздалегідь знаючи, що його 15.06.2016 на підставі Наказу № 55-о від 15.06.2016 року із посади державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у м.Києві звільнено, жодну із посад в Державній Екологічній інспекції у м.Києві не займає, перевірку діяльності ТОВ Газ Поінт (ЄДРПОУ 40252880) призначену на підставі ухвали суду не здійснює, також не працює та не займає будь-яку із посад, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, незаконно, шляхом обману, заволодів майном, а саме грошовими коштами ТОВ Газ Поінт (ЄДРПОУ 40252880) на загальну суму 8 000 (вісім тисяч) грн.

Як стверджується в обвинувальному акті, ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_1 дав суду показання, що свою винуватість по пред'явленому обвинуваченню за ч.1 ст.190 КК України не визнає. З квітня 2012 року по червень 2016 року працював державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної Екологічної інспекції у місті Києві У травні надійшло рішення суду про дозвіл на проведення перевірки ТОВ Газ Поінт . Дозвіл був по кримінальній справі відносно посадових осіб підприємства. По дорученню прибув на перевірку. Директор сказав, що без юриста нічого підписувати і робити не буде. Приїхав ОСОБА_8, який назвався юристом, прочитав рішення суду, розписався у направленні і лист про надання необхідних документів. Він взяв перелік документів та поїхав. Через декілька днів ОСОБА_8 приїхав повідомив, що привіз необхідні документи. Сказав, що дозволів на викиди підприємство немає. Він повідомив, що якщо не буде надано документів, буде накладено штраф та внесено припис. 14 червня 2016 року ОСОБА_8 повідомив, що приїде. 15 червня 2016 року він зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що звільняється, що треба оформити до кінця документи, щоб він приїхав і розписався в документах. Зустрілись в кафе, він ознайомився, розписався і йому було надано документи. Було сказано, що накладається максимальний штраф 136 гривень. Підписавши акт, сів у автомобіль, де його затримали на той час не відомі. Коштів не вимагав і їх як неправомірну вигоду не отримував. На підприємстві був один раз. Розмір штрафу нормується. Інспектор немає права закрити підприємство, він може надати припис про усунення недоліків, якщо не усуваються, подається позов до суду. З ОСОБА_8 зустрічались тричі. Ці зустрічі були на заправці, в інспекції та в кафе. Огляд на місці його затримання не розпочинався 10 -15 хвилин. Доступу до паки не мав. Звертає увагу, що дозволу на обшук не було, сторонні особи мали доступ до автомобіля. Вважає, що сторонні особи підкинули йому гроші, щоб незаконно притягнути його до кримінальної відповідальності. Оскільки був звільнений, то в робочому кабінеті з ОСОБА_8 не зустрічався. Необхідно було не лише передати документи, а отримати підписи в акті, розписку в отримані припису та в отриманні копії постанови на притягнення до адміністративної відповідальності. Помилково він поставив 16 червня 2016 року, хоча необхідно було вказати дату 14 червня 2016 року. Очну ставку між ним і потерпілим не проводили.

Потерпілий ОСОБА_8 дав показання, що згідно довіреності він представляв ТОВ "Газ Поінт", яке мало газову заправку по АДРЕСА_3. Керівник ТОВ "Газ Поінт" ОСОБА_6 спілкувався з ОСОБА_1, який працював в Державній екологічній службі і проводив перевірку діяльності вказаної заправки. ОСОБА_1 показував йому своє посвідчення інспектора екологічної служби. У процесі перевірки ОСОБА_1 повідомив, що попередньо розмір штрафу буде становити близько 50 тисяч гривень, однак, він сказав, що можна рахувати по різному. Почувши такі слова, він запитав у ОСОБА_1, чи можна названу ним суму зменшити. ОСОБА_1 повідомив, що можливо це зробити, якщо особисто йому буде передано 10 тисяч гривень. Він надав документи, які необхідно зібрати. Порадившись із засновниками, він вирішив звернутись із заявою до правоохоронних органів. За подальшою домовленістю штраф повинен був бути зменшеним до 500 гривень. Стверджує, що особисто передав 8 тисяч гривень ОСОБА_1, перед цим саме таку суму грошей він передавав працівникам правоохоронних органів. Гроші описувались і фотографувались. Якщо у протоколі написано 10 тисяч, то це помилка. Це були його особисті кошти. Він брав участь у проведенні негласних оперативно-слідчих заходів, під час яких вони зустрічались з ОСОБА_1 Заявником в інших справах він не був, колись залучався в якості понятого. Це було у місті Василькові. Вважає, що не провокував ОСОБА_1 на отримання неправомірної вигоди. Відеокамеру отримав в автомобілі, нічого не вимикав і передав працівникам поліції, не виключаючи її. В день передачі коштів про місце роботи ОСОБА_1 нічого не говорилось. Він був впевнений, що ОСОБА_1 працював у державній екологічній службі України. Про те, що він звільнився, не говорив. Він вважає, що після отримання коштів, ОСОБА_1 міг ними розпорядитись. У нього немає підстав оговорювати ОСОБА_1 Наполягає, що той погрожував, що якщо передасть 8 тисяч, то буде не значний штраф. Якщо його вимоги не будуть виконано, то в результаті додаткових перевірок штраф може бути до 50 тисяч гривень. Відсутність на відеозапису розмов про передачу грошей ОСОБА_1 і фіксації моменту передачі грошей, пояснює тим, що відеокамера не була спрямована на гроші і що він виконав жест ОСОБА_1 покласти гроші в папку, що він і зробив, не говорячи нічого.

Свідок ОСОБА_10 дав суду показання, що був зупинений на вулиці працівниками поліції та брав участь у якості понятого під час затримання ОСОБА_1 при отриманні неправомірної вигоди. Де відбувались події не пам'ятає, але це було в Подільському районі міста Києва. Коли він підійшов до автомобіля, там були співробітники поліції, була папка з грошима. Гроші вилучали в авто, їх просканували, авто було обвинуваченого ОСОБА_1, він був за кермом авто. Присутніми були слідчі, криміналісти, ще один понятий, власник авто. Спочатку кошти лежали на передньому сидінні авто в папці купюрами по 500 гривень, на грошах був напис "хабар", який світився під ультрафіолетом зеленим кольором, вилучені кошти опломбували. В ОСОБА_1 вилучили посвідчення, папку з документами та гроші. Також він стверджує, що йому не роз'яснювали права понятого. Він стверджує, що грошові кошти вилучили із папки на передньому сидінні. Він також не бачив, щоб з папки знімались відбитки пальців. Відбитки знімались з грошових купюр. Під час цієї слідчої дії відбувався відеозапис. Він особисто не перевіряв номера купюр. Протокол він підписав у Святошинському райвідділі поліції, відеозапис з місця події він не переглядав. В його присутності не вилучались диктофони чи інші записуючі пристрої. Коли вилучали гроші, то водій пояснював, що вони йому не належать.

Свідок ОСОБА_11 дав суду показання, що з обвинуваченим не знайомий. Серед дня, конкретної дати не пам'ятає, він був на Контрактовій площі у місті Києві, де його зупинили співробітники поліції та, показавши свої документи, запропонували бути понятим під час затримання особи. Він пройшов з поліцейськими на алею недалеко від перехрестя, де відбувалось затримання. В залі судового засідання присутня особа, яку затримували. Це нині обвинувачений ОСОБА_1 Затримання було біля суші кафе, особа, йшла до свого авто. Він стояв та бачив, як йшов обвинувачений ОСОБА_1, прізвище та фото йому до цього не показували. Він бачив, як затримували обвинуваченого на відстані 15 м. Проводився обшук авто обвинуваченого, з авто вилучались кошти, вони були в червоній папці близько 8 000 грн., купюрами по 500 грн. Папка була червона, лежала на передньому пасажирському сидінні. Було вилучено телефон, ключі від авто, дрібні кошти, паспорт обвинуваченого. Проводилась відео зйомка. Грошові кошти світились. Він не пам'ятає зараз, чи особа спочатку сіла в авто, чи спочатку її затримали. Здається особа сіла до авто, після цього особу витягли з авто. Почали знімати як тільки особа сіла в авто. Двоє осіб намагались витягти обвинувачено з дверей авто. Папку витягли на середині обшуку. Папку побачив слідчий, який писав протокол. До затримання пройшло хвилин 40, авто ввесь цей час було відчинене, люди ходили. Затриманого садили в авто на заднє сидіння та прикривали двері, він в цей момент був перед авто. Особисто він не звіряв номери та серію купюр. Грошові кошти, які вилучили, дістали з папки, розклали на сидіння авто, перерахували, поклали в той же конверт, з якого діставали, опечатали биркою. У нього не виникало враження, що папку червоного кольору міг хтось підкинути. Однак, він побачив червону папку, коли почався обшук на іншому боці автомобіля, в цей же момент цю папку знайшов слідчий.

Свідок ОСОБА_6 дав суду показання, що є директором ПП "Газпоінт". В літку 2016 року він мав заправку по АДРЕСА_2 у місті Києві. Йому зателефонували оператори заправки та повідомили про те, що до них приїхала екологічна служба та має намір накласти штраф. Посвідчення особами з екологічної служби було пред'явлене. Він зателефонував керівництву та повідомив про події, керівництво відправило юриста на зустріч з ним.

Коли він спілкувався з ОСОБА_1, останній показав документи, в яких було написано, що вони працюють без дозвільної документації екологічних служб, за що буде накладено штраф. З ним ні про що не домовлялись. Він виписував довіреність на ОСОБА_8, після того, як їх юрист сказав це зробити. З ОСОБА_8 він зустрічався, розмовляв, вони поговорили про те, що він закриє питання з екологією, що претензій не буде. ОСОБА_8 йому не роз'яснював, як саме питання буде вирішено. Йому нічого не було відомо про те, що ОСОБА_1 вимагав гроші. Про події з ОСОБА_1 дізнався з новин, які прочитав в Інтернеті. Обставин йому не було відомо. Якийсь документ ОСОБА_1 йому пред'являв, коли приїхав на заправку, суть даного документу він не пам'ятає. З ОСОБА_8 він не був знайомий, познайомився перед виписуванням довіреності. Його юрист, який не був штатним працівником йому повідомив, про те, що даним питанням займатись не може, тому він (ОСОБА_6.) повинен виписати довіреність на ОСОБА_8 Він не давав ніяких коштів ОСОБА_8, не сплачував йому заробітної плати, в штаті працівників ОСОБА_8 не був. Всім займався юрист, він не виконував ніяких приписів, їх не отримував. ОСОБА_1 не вимагав у нього грошових коштів, він не передав грошових коштів для дачі їх ОСОБА_1 В подальшому вони закрили заправку, оскільки не мали всіх дозвільних документів для її функціювання.

Згідно витягу з кримінального провадження №42016101080000060, 14.06.2016 року до ЄРДР внесено повідомлення про злочин за ч. 3 ст. 368 КК України ( т.1 а.с.150).

Згідно доручення про проведення досудового розслідування від 16.06.2016 року за підписом начальника відділення слідчого відділу прокуратури міста Києва Пеліван І.С, доручено провести досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101080000060 слідчому Голубу О.В. ( т.1 а.с.151).

Відповідно до змісту протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14 червня 2016 року, о 12 годині 43 хвилини, прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Коширець В.В. прийняв письмову заяву від ОСОБА_8 про те, що службові особи Державної екологічної інспекції у місті Києві вимагають у нього, як представника інтересів ТОВ Газ Поінт , неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень за позитивне здійснення перевірки суб'єкту господарювання ТОВ Газ Поінт та не притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафних санкцій. На запитання про підозрюваних, в заяві вказано, що це службові особи Державної екологічної інспекції в місті Києві. Очевидців вчинення правопорушення не було. ( т.1 а.с.152).

Згідно протоколу огляду від 14 червня 2016 року було оглянуто телефон, який надав свідок ОСОБА_8 Записна книжка телефону містить контакти осіб, серед яких виявлено контакт: ОСОБА_14 номер НОМЕР_3 . Оглядом вхідних та вихідних дзвінків встановлено, що серед інших міститься вихідний дзвінок з телефону ОСОБА_8 на телефон ОСОБА_14 13 червня 2016 року о 10 годині 37 хвилин у вигляді набраного дзвінка. 13 червня 2016 року о 13 годині 03 хвилин виявлено вхідний дзвінок від ОСОБА_14 у вигляді вхідного дзвінка. 14 червня 2016 року о 09 годині 44 хвилини та 10 годині виявлено вихідний дзвінок з телефону ОСОБА_8 до ОСОБА_14 у вигляді набраного дзвінка ( т.1 а.с.156-158).

Згідно постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих ( розшукових) дій від 14 червня 2016 року до такого співробітництва було залучено ОСОБА_8 ( т.1 а.с.159-160).

14 червня 2016 року ОСОБА_8 надав письмову згоду на таке співробітництво (т.1.а.с.163).

Згідно протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 11 серпня 2016 року, у ньому стверджується, що 16 червня 2016 року, близько 15 години 15 хвилин, ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні кафе "Японська кухня", розташованого по вулиці Межигірській, 15/35д в місті Києві, надав ОСОБА_1 неправомірну вигоду у вигляді 8 тисяч гривень за надання позитивного акту №08/420а перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, по перевірці об'єкту ТОВ "Газ Поінт" за адресою: АДРЕСА_2 Було вилучено грошові кошти в сумі 8 тисяч гривень (т.1 а.с.164);.

Згідно протоколу про використання заздалегідь ідентифікованих засобів від 16 червня 2016 року, в присутності понятих ОСОБА_8 з метою документування злочину було передано 10 тисяч гривень, 20 купюр номіналом 500 гривень. Купюри було оброблено препаратом "Светлячок-М", який у променях ультрафіолетового світла світиться жовто-зеленим кольором. Окрім того, на кожній із вище зазначених купюр, з лицьової сторони та з лівого боку зроблено напис "УЗЕ у місті Києві" люмінесцентним фломастером, який у променях ультрафіолетового світла світиться синім кольором (.т.1 а.с.184-190).

Згідно протоколу огляду місця події від 16 червня 2016 року в цей день з 15 години до 17 години 37 хвилин, з участю понятих, із застосуванням відеозапису, була оглянута місцевість по АДРЕСА_3, де виявлено автомобіль НОМЕР_1, в якому на водійському сидінні знаходиться громадян ОСОБА_1, в якого було зроблено експертом змиви з рук. З його кишень вилучено службове посвідчення. На передньому пасажирському сидінні даного автомобіля в поліетиленовій папці червоного кольору виявлено листки паперу формату А4, між якими знаходяться кошти в кількості 16 купюр номіналом по 500 гривень, скріплені між собою гумовою резинкою ( т.1 а.с.193-197);

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України 16.06.2016 року о 15 годині 30 хвилин ( т.1 а.с.205-207).

Згідно ухвали слідчого судді від 18 червня 2016 року у задоволенні клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді утримання під вартою відмовлено та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту ( т.1 а.с.220).

Згідно протоколу огляду від 29 липня 2016 року приміщення кабінет №10 Державної екологічної інспекції у міст Києві по вулиці Набережно-Луговій, 4, виявлено журнал реєстрації актів та приписів щодо порушення вимог екологічного законодавства. Під час огляду вилучено направлення від 06 червня 2016 року державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища на позапланову перевірку ТОВ "Газ Поінт", наказ №389 від 06 червня 2016 року про здійснення державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища ОСОБА_1 на виконання рішення Подільського районного суду міст Києва від 05 травня 2016 року перевірки ТОВ " Газ Поінт" про дотримання вимог природоохоронного законодавства, виписку з журналу реєстрації актів та приписів щодо усунення порушень вимог законодавства суб'єктами господарювання, де зареєстровано номер та дату наказу, а також копію направлення від 06 червня 2016 року №447, згідно якого державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища ОСОБА_1 направляється для проведення позапланової перевірки дотримання природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності ТОВ "Газ Поінт" ( т.1а.с.224-232).

Згідно протоколу огляду місця події від 11 серпня 2016 року в приміщенні кабінету №3 Державної екологічної інспекції у міст Києві по вулиці Набережно-Луговій, 4, було оглянуто журнал обліку наказів з кадрових питань (з особового складу ) Державної екологічної інспекції у місті Києві. На аркушах справи 47-48 було виявлено запис за №55 від 15 червня 2016 року про реєстрацію наказу про звільнення за угодою сторін ОСОБА_1 із займаної посади, а також копію наказу №55-о від 15 червня 2016 року про звільнення ОСОБА_15 і його заява про звільнення, яка датована 15 червня 2016 року, та з резолюцією на заяві від 15.06.2016 року. До протоколу додано завірені копії сторінок журналу, копію наказу від 15.06.2016 рок та копію заяви від 15.06.2016 року ( т.1 а.с.233-240).

Згідно наказу №64-0 від 03 квітня 2012 року, ОСОБА_1 призначено головним спеціалістом-державним інспектором відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами з 03 квітня 2012 року ( т.2 а.с.5-6).

Згідно особової картки ОСОБА_1 та копії його трудової книжки, ОСОБА_1 працював в Державній екологічній інспекції у місті Києві та був звільнений із займаної посади за угодою сторін 15 червня 2016 року, про що є відповідний запис у трудовій книжці ( т.2 а.с.7-14).

Відповідно до постанови про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 12 серпня 2016 року, речовими доказами у кримінальному провадженні № 42016101080000060 було визнано: купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень кожна у кількості 16 (шістнадцяти) купюр, за серіями та номерами: В30930547, JIA2933470, ВЕ-5527000, СБ3467301, СЖ8975191, ЗИ684І627, ВВ8434885, ВИ6219882, СБ4483131, ВА0817299, ЗБ7400932, МБ8796357, ЛЗ7930784, ВЕ5432943, МВ7500075, ЗД3649288 мобільний телефон марки Apple моделі іРhone 5s чорного кольору (дисплей телефону заблоковано) посвідчення Державна екологічна інспекція службове посвідчення НОМЕР_4 на ім'я - ОСОБА_1, дві медичні серветки, за допомогою яких було зроблено змив з правої та лівої руки ОСОБА_5, медичні рукавиці дві пари, магнітний носій білого кольору, посвідчення серії НОМЕР_5 Міжнародної асоціації BПП ГУБОЗ на ім'я ОСОБА_1, постанова про накладення адміністративного стягнення від 16.06.2016 року, № 00961, припис № 08/1179 від 16.06.2016 року, акт № 08/420а, диски для лазерних систем зчитування в кількості 5 (п'яти штук), а саме марки Verbatim DVD-RW 1.4 GB в кількості 3 штук, марки Videx DVD-RW 1.4 GB в кількості 2 штук, карту пам'яті microSD 16 GB, інв. № 11/16т від 16.06.2016 року, на якому міститься відеозапис за назвою 160616 1453( т.2 а.с.28-30);

Згідно постанови про накладення адміністративного стягнення від 16 червня 2016 року підписаного державним інспектором ОСОБА_1 за вчинення правопорушення передбаченого ст.78 КпАП України на менеджера ТОВ Газ Поінт ОСОБА_16 накладено стягнення у виді 136 гривень та попереджено, що в разі несплати штрафу, у встановлений законом строк, з правопорушника буде стягнуто штраф у подвійному розмірі, що становитиме 272 гривні ( т.2 а.с.31);

Згідно припису від 16 червня 2016 року за підписом головного спеціаліста - державного інспектора з ОНПС в місті Києві ОСОБА_1, директору ТОВ Газ Поінт ОСОБА_17 приписано до 30 листопада 2016 року отримати дозволи на викиди по АДРЕСА_4

Згідно Акту №08/420а перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ Газ Поінт ( дата не вказана) за підписом ОСОБА_1 було виявлено відсутність дозволу на викиди стаціонарних джерел ( т.2 а.с.33-40);

Згідно ксерокопії паспорта ОСОБА_1, він зареєстрований в АДРЕСА_5 ( т.2 а.с.41-43);

Згідно довідки про судимості, він раніше не судимий ( т.2 а.с.44);

Згідно долучених довідок він також не перебуває на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога ( т.2 а.с. 45-46);

Згідно клопотання слідчого та ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 15 червня 2016 року було надано дозвіл на проведення відео та аудіо контролю особи ОСОБА_1 терміном на 60 діб ( т.2 а.с.89-93);

Згідно протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.08.2016 року стверджується, що ОСОБА_15, перебуваючи на посаді інспектора відділу земельного та хімічного контролю Державної екологічної служби України ( в такій посаді не працював, працював в екологічній інспекції міста Києва), близько 15 години 15 хвилин, перебуваючи в приміщенні кафе Японська кухня , розташованого по вулиці Межигірській 15/35д у місті Києві, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8 тисяч гривень за надання позитивного акту №08/420а перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами по перевірці об єкту ТОВ Газ Поінт по АДРЕСА_6 ( т.2 а.с.94);

Згідно переглянутого в судовому засіданні відеозапису зустрічі ОСОБА_1 і ОСОБА_8, ОСОБА_1 передає ОСОБА_8 документи. ОСОБА_1 в судовому засіданні стверджує, що передає акт перевірки та припис. Пояснив, що хоча він був звільнений, однак, йому необхідно було закрити документи, щоб його розрахували на роботі. Потерпілий стверджував в судовому засіданні, що гроші в цей час були в його кишені. Відеозапис він бачив вперше в судовому засіданні. Потерпілий стверджував, що хоча на відеозаписі не зафіксовано, як він передає кошти, однак, під час розмови він передав гроші, в той час, коли ОСОБА_1 відкрив папку, а він поклав гроші, і ОСОБА_1 паку закрив і вони розійшлися.

Під час перегляду відеозапису з місця події і автомобіля ОСОБА_1 зафіксовано, що ОСОБА_1 на 8 хвилині 10 секунді повідомляє, що він вже не працює в інспекції, посвідчення його не дійсне, він повинен був здати посвідчення, що вчора його звільнили. ОСОБА_1 під час перегляду обґрунтовано звертає увагу, що тривалий час стоять біля автомобіля з відкритими дверима, камера не весь час направлена на автомобіль, що не було забезпечено відсутність доступу до автомобіля сторонніх осіб.

ОСОБА_1 звертає увагу, що дозволу суду на обшук автомобіля не було.

Прокурор погодився в судовому засіданні, що до проведення обшуку за відповідним дозволом органи досудового розслідування до суду не звертались, не звертались за таким дозволом і після обшуку. Не зафіксовано на відеозаписі, що ОСОБА_1 належним чином роз'яснюються його права, в тому числі право на захист, хоча на цей час, він вже перебував у статусі затриманого.

В той же час на відеозаписі зафіксовано, що в автомобілі знаходяться сторонні люди, це відбувається до огляду грошей, один із присутніх сидить на папці, що не виключає можливість підкидання грошей.

Згідно вимог ч.1 ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів, з точки зору достатності та взаємозв"язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Оцінюючи всі докази в їх сукупності з точки зору достатності та взаємозв"язку для прийняття відповідного процесуального рішення, розглянувши кримінальне провадження по суті, провівши у повному обсязі судовий розгляд, допитавши обвинуваченого, потерпілого, свідків запропонованих стороною обвинувачення та захисту, дослідивши запропоновані докази, перевіривши доводи учасників процесу, вияснивши у них, чи всі вони докази подали на підтвердження своїх доводів, суд прийшов до переконання, що не доведено вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тому він по пред'явленому обвинуваченню підлягає визнанню не винуватим і судом виправданим, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.62 Конституції України ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно ч.1 ст.373 КПК України виправдальний вирок ухвалюється в разі, якщо не доведено, що:

1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа;

2) кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим;

3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Згідно ч.6 ст.284 КПК України, якщо обставини передбачені п.1, 2 частини першої цієї статті, а це встановлення відсутності події кримінального правопорушення або встановлення відсутності в діях складу кримінального правопорушення, виявлені під час судового розгляду, суд зобов'язаний ухвалити виправдальний вирок.

Аналіз досліджених доказів переконав суд у тому, що жоден з доказів запропонований стороною обвинувачення і перевірений в судовому засіданні, як окремо так і всі в сукупності, не можуть бути покладені в безпосереднє підтвердження вини ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_1 не визнає свою винуватість по пред'явленому обвинуваченню за ч.1 ст.190 КК України. Посилається, що будь-яких розмов з потерпілим ОСОБА_8 про передачу йому коштів не вів. Гроші від потерпілого не отримував. Зустрічався з ним виключно для того, щоб дооформити документи перевірки. Коштів не вимагав і їх, як неправомірну вигоду не отримував. Доступу до паки в автомобілі не мав. Звертає увагу, що дозволу на обшук автомобіля не було, сторонні особи мали доступ до автомобіля. Вважає, що саме ці особи підкинули йому гроші, щоб незаконно притягнути його до кримінальної відповідальності.

Аналізуючи показання потерпілого ОСОБА_8 та, оцінюючи можливість покласти в основу обвинувального вироку його показання, суд прийшов до висновку, що поза розумним сумнівом не можна вважати його показання, навіть в сукупності з іншими доказами, достатніми для висновку про винуватість ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Незважаючи на досить послідовні показання потерпілого, у суду залишаються сумніви у правдивості його показань, беручи до уваги наступне.

Він представляв інтереси товариства, відносно працівників якого здійснювалось досудове розслідування і перевірка ОСОБА_1 проводилась в межах доручення слідчого, згідно ухвали слідчого судді. У зв'язку з цим посадові особи цього товариства були зацікавлені в дискредитації посадових осіб, які проводили відповідну перевірку і виявили порушення нормативних актів, під час діяльності газової заправки, без наявності необхідних документів.

Під час перевірки посадові особи товариства укладають угоду з ОСОБА_8 на представництво інтересів товариства, хоча зі слів свідка ОСОБА_6, юридичні послуги надає інша особа. ОСОБА_6 стверджує, що юрист, який не був штатним працівником, йому повідомив, про те, що даним питанням займатись не може, тому він (ОСОБА_6.) повинен виписати довіреність на ОСОБА_8 Він не давав ніяких коштів ОСОБА_8, не сплачував йому заробітної плати, в штаті працівників він не був. ОСОБА_8 не є штатним працівником підприємства і згідно його показань не є спеціалістом у сфері діяльності газових заправок, не є юристом. З приводу неправомірних дій ОСОБА_1 він звертається не за місцем вчинення діянь, які він вважає злочинними, а до підрозділу поліції у Святошинському районі міста Києва, який не обслуговує територію, де функціонує заправка та працює ОСОБА_1, а це територія Подільського району міста Києва. Він також для викриття ОСОБА_1 надає свої кошти. За таких обставин, суд, поза розумним сумнівом, не може покласти в основу обвинувального вироку щодо ОСОБА_1 показання потерпілого ОСОБА_8

Свідок ОСОБА_6 дав суду показання, що є керівником ПП "Газпоінт". В літку 2016 року він мав заправку по АДРЕСА_2 у місті Києві, яка функціонувала за відсутності всіх дозвільних документів. Йому зателефонували оператори заправки та повідомили про те, що до них приїхала екологічна служба та має намір накласти штраф. Він спілкувався з ОСОБА_1 Він стверджує, що ОСОБА_1 у нього ніяких коштів не вимагав. Про передачу йому коштів ОСОБА_8 йому нічого не відомо. Він виписував довіреність на ОСОБА_8, після того як їх юрист сказав це зробити. Його юрист, який не був штатним працівником, йому повідомив, про те, що даним питанням займатись не може, тому він (ОСОБА_6.) повинен виписати довіреність на ОСОБА_8 З ОСОБА_8 він зустрічався, розмовляв, вони поговорили про те, що він закриє питання з екологією, що претензій не буде. ОСОБА_8 йому не роз'яснював, як саме питання буде вирішено. Про події з ОСОБА_1 дізнався з новин, які прочитав в Інтернеті. Він не давав ніяких коштів ОСОБА_8, не сплачував йому заробітної плати, в штаті працівників він не був.

Показання вказаного свідка не містять фактичних даних, які прямо підтверджують винуватість ОСОБА_1

Свідок ОСОБА_11 дав суду показання, що залучався працівниками поліції в якості понятого під час затримання ОСОБА_1, обшуку автомобіля і вилучення 8 тисяч гривень з папки, яка була знайдена в автомобілі, номера купюр він не звіряв. При цьому вказаний свідок не повідомив будь-які фактичні дані, які б безпосередньо вказували про вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свідок ОСОБА_10, який також залучався понятим під час затримання ОСОБА_1, обшуку його автомобіля та вилучення грошей, не повідомив фактичних даних, які б підтверджували шахрайські дії ОСОБА_1 та підтверджували б обставини отримання ним коштів.

Долучені за клопотанням прокурора витяг з кримінального провадження №42016101080000060 ( т.1 а.с.150), доручення про проведення досудового розслідування від 16.06.2016 року ( т.1 а.с.151) підтверджують провадження у справі, однак не підтверджують обставини вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14 червня 2016 року, о 12 годині 43 хвилини, прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Коширець В.В. прийняв письмову заяву від ОСОБА_8 про те, що службові особи Державної екологічної інспекції у місті Києві вимагають у нього, як представника інтересів ТОВ Газ Поінт , неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень за позитивне здійснення перевірки суб'єкту господарювання ТОВ Газ Поінт та не притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафних санкцій. На запитання про підозрюваних, в заяві вказано, що це службові особи Державної екологічної інспекції в місті Києві. Очевидців вчинення правопорушення не було ( т.1 а.с.152). Вказаний документ не містить фактичних даних про безпосередні дії ОСОБА_1 під час вчинення злочину, передбачено ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу огляду від 14 червня 2016 року було оглянуто телефон, який надав свідок ОСОБА_8 Записна книжка телефону містить контакти осіб, серед яких виявлено контакт: ОСОБА_14 номер НОМЕР_3 . Оглядом вхідних та вихідних дзвінків встановлено, що серед інших міститься вихідний дзвінок з телефону ОСОБА_8 на телефон ОСОБА_14 13 червня 2016 року о 10 годині 37 хвилин у вигляді набраного дзвінка. 13 червня 2016 року о 13 годині 03 хвилин виявлено вхідний дзвінок від ОСОБА_14 у вигляді вхідного дзвінка. 14 червня 2016 року о 09 годині 44 хвилини та 10 годині виявлено вихідний дзвінок з телефону ОСОБА_8 до ОСОБА_14 у вигляді набрано дзвінка ( т.1 а.с.156-158).

Однак, вказаний документ не містить фактичних даних про вчинення ОСОБА_8 злочину.

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва ( т.1 а.с.160), письмова згода ОСОБА_8 на таке співробітництво (т.1.а.с.163), не містить фактичних даних про вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 11 серпня 2016 року, у ньому стверджується, що 16 червня 2016 року, близько 15 години 15 хвилин, ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні кафе "Японська кухня", розташованого по вулиці Межигірській, 15/35д в місті Києві, надав ОСОБА_1 неправомірну вигоду у вигляді 8 тисяч гривень за надання позитивного акту №08/420а перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, по перевірці об'єкту ТОВ "Газ Поінт" за адресою: АДРЕСА_2. Було вилучено грошові кошти в сумі 8 тисяч гривень. Вказаний документ містить лише висновки посадової особи, яка складала вказаний протокол, і не містить безпосередніх фактичних даних про події.

Згідно протоколу про використання заздалегідь ідентифікованих засобів від 16 червня 2016 року, в присутності понятих, ОСОБА_8, з метою документування злочину було передано 10 тисяч гривень, 20 купюр номіналом 500 гривень. Купюри було оброблено препаратом "Светлячок-М", який у променях ультрафіолетового світла світиться жовто-зеленим кольором. Окрім того, на кожній із вище зазначених купюр, з лицьової сторони та з лівого боку зроблено напис УЗЕ у місті Києві люмінесцентним фломастером, який у променях ультрафіолетового світла світиться синім кольором (.т.1 а.с.184-190).

Згідно протоколу огляду місця події від 16 червня 2016 року, в цей день з 15 години до 17 години 37 хвилин, з участю понятих, із застосуванням відеозапису, була оглянута місцевість по АДРЕСА_3, де виявлено автомобіль "Лексус", державний номерний знак НОМЕР_2, в якому на водійському сидінні знаходиться громадянин ОСОБА_1, в якого було зроблено експертом змиви з рук. З його кишень вилучено службове посвідчення. На передньому пасажирському сидінні, в поліетиленовій папці червоного кольору виявлено листки паперу формату А4, між якими знаходяться кошти в кількості 16 купюр номіналом по 500 гривень ( т.1 а.с.193-197).

Вказаний документ не містить фактичних даних про безпосередні злочинні дії ОСОБА_1 передбачені ч.1 ст.190 КК України.

Окрім цього, як вбачається із вказаного документу, фактично було проведено обшук автомобіля ОСОБА_1

Однак, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Однак даних про те, наступного дня після проведення огляду транспортного засобу, який за даних обставин був невідкладним, слідчий чи прокурор звернулись до суду з метою отримання дозволу слідчого судді на обшук вищевказаного транспортного засобу та про те, що відповідна ухвала слідчого судді була постановлена, матеріали провадження не містять.

Тому фактичні дані, які були отримані під час обшуку автомобіля суд визнає не допустимими.

Долучений прокурором протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_1, ухвала слідчого судді від 18 червня 2016 року не підтверджують вчинення злочину обвинуваченим в даній справі.

Згідно протоколу огляду від 29 липня 2016 року приміщення кабінет №10 Державної екологічної інспекції у міст Києві по вулиці Набережно-Луговій, 4, в якому виявлено журнал реєстрації актів та приписів щодо порушення вимог екологічного законодавства. Під час огляду вилучено направлення від 06 червня 2016 року державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища на позапланову перевірку ТОВ "Газ Поінт", наказ №389 від 06 червня 2016 року про здійснення державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища ОСОБА_1 на виконання рішення Подільського районного суду міст Києва від 05 травня 2016 року перевірки ТОВ " Газ Поінт" про дотримання вимог природоохоронного законодавства, виписку з журналу реєстрації актів та приписів щодо усунення порушень вимог законодавства суб'єктами господарювання, де зареєстровано номер та дату наказу, а також копію направлення від 06 червня 2016 року №447, згідно якого державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища ОСОБА_1 направляється для проведення позапланової перевірки дотримання природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності ТОВ "Газ Поінт" ( т.1а.с.224-232). Однак вказаний документ не містить фактичних даних про подію злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 11 серпня 2016 року в приміщенні кабінету №3 Державної екологічної інспекції у міст Києві по вулиці Набережно-Луговій, 4, було оглянуто журнал обліку наказів з кадрових питань (з особового складу) Державної екологічної інспекції у місті Києві. На аркушах справи 47-48 було виявлено запис за №55 від 15 червня 2016 року про реєстрацію наказу про звільнення за угодою сторін ОСОБА_1 із займаної посади, а також копію наказу №55-о від 15 червня 2016 року про звільнення ОСОБА_15 і його заява про звільнення, яка датована 15 червня 2016 року, та з резолюцією на заяві від 15.06.2016 року. До протоколу додано завірені копії сторінок журналу, копію наказу від 15.06.2016 рок та копію заяви від 15.06.2016 року ( т.1 а.с.233-240).

Фактичні дані цього документу не підтверджують обставини вчинення ОСОБА_1 злочину.

Наказ №64-0 від 03 квітня 2012 року ОСОБА_1 призначено головним спеціалістом-державним інспектором відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами з 03 квітня 2012 року ( т.2 а.с.5-6), його особова картка ОСОБА_1 та копія його трудової книжки ОСОБА_1 ( т.2 а.с.7-14) не підтверджують вчинення обвинуваченим злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постанова про накладення адміністративного стягнення від 16 червня 2016 року підписаного державним інспектором ОСОБА_1 за вчинення правопорушення передбаченого ст.78 КоАП України на менеджера ТОВ Газ Поінт ОСОБА_16 накладено стягнення у виді 136 гривень (т.2 а.с.31), припис від 16 червня 2016 року за підписом головного спеціаліста - державного інспектора з ОНПС в місті Києві ОСОБА_1 директору ТОВ Газ Поінт ОСОБА_17, яким приписано до 30 листопада 2016 року отримати дозволи на викиди по АДРЕСА_6 (т.2 а.с.32), акт №08/420а перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ Газ Поінт ( дата не вказана) за підписом ОСОБА_1 було виявлено відсутність дозволу на викиди стаціонарних джерел (т.2 а.с.33-40), не підтверджують вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого та ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 15 червня 2016 року було надано дозвіл на проведення відео та аудіо контролю особи ОСОБА_1 терміном на 60 діб ( т.2 а.с.89-93). Фактичні дані в цьому документі підтверджують законність певних дій, однак, не підтверджують обставини вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.08.2016 року стверджується, що ОСОБА_15, перебуваючи на посаді інспектора відділу земельного та хімічного контролю Державної екологічної служби України ( в такій посаді не працював, працював в екологічній інспекції міста Києва), близько 15 години 15 хвилин, перебуваючи в приміщенні кафе Японська кухня , розташованого по вулиці Межигірській 15/35д у місті Києві отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8 тисяч гривень за надання позитивного акту №08/420а перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами по перевірці об'єкту ТОВ Газ Поінт по АДРЕСА_6 ( т.2 а.с.94);

Вказаний документ містить лише висновки особи, яка його складала, однак, не містить посилання на виявлені конкретні дії, висловлювання тощо, що безпосередньо розкривало суть події злочину.

В той же час, згідно переглянуто в судовому засіданні відеозапису зустрічі ОСОБА_1 і ОСОБА_8, ОСОБА_1 передає ОСОБА_8 документи. ОСОБА_1 в судовому засіданні стверджує, що передає акт перевірки та припис. Пояснив, що хоча він був звільнений, однак, йому необхідно було закрити документи, щоб його розрахували на роботі. Потерпілий стверджував в судовому засіданні, що гроші в цей час були в його кишені. Відеозапис він бачить вперше в судовому засіданні. Потерпілий стверджував, що хоча на відеозаписі не зафіксовано як він передає кошти, однак, під час розмови він передав гроші, в той час, коли ОСОБА_1 відкрив папку, а він поклав гроші, і ОСОБА_1 паку закрив і вони розійшлися.

Переглянувши в судовому засіданні відеозапис декілька разів, суд переконався, що на ньому не зафіксовано будь-якої змістовної інформації про отримання коштів ОСОБА_1 від ОСОБА_8 та розмови про будь-які кошти і їх отримання.

Під час перегляду відеозапису з місця події і автомобіля ОСОБА_1 зафіксовано, що ОСОБА_1 на 8 хвилині 10 секунд повідомляє, що він вже не працює в інспекції, посвідчення його не дійсне, він повинен був здати посвідчення, що вчора його звільнили. ОСОБА_1 під час перегляду обґрунтовано звертав увагу, що тривалий час стоять біля автомобіля з відкритими дверима сторонні особи, камера не весь час направлена на автомобіль, що не було забезпечено відсутність доступу до автомобіля сторонніх осіб.

ОСОБА_1 звертає увагу, що дозволу суду на обшук автомобіля не було.

Прокурор погодився в судовому засіданні, що до обшуку до суду за відповідним дозволом органи досудового розслідування не звертались, не звертались за таким дозволом і після обшуку.

Не зафіксовано на відеозаписі, що ОСОБА_1 належним чином роз'яснюються його права, в тому числі право на захист, хоча на цей час він вже перебував у статусі затриманого.

В той же час на відеозаписі зафіксовано, що в автомобілі знаходяться сторонні люди, це відбувається до огляду грошей, один із присутніх сидить на папці, що не виключає можливість підкидання грошей.

Фактичні дані, які містяться на відеозаписі, не підтверджують вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно досліджених на пропозицію прокурора та захисника документів, які характеризують обвинуваченого, він раніше не судимий, по місцю проживання характеризується виключно позитивно, на обліку і лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Фактичні дані, що містяться в цих документах також не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку.

Згідно вимог ст.17 КПК України, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, п.п. 18,19 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 року Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя , суд має суворо додержуватись принципу презумпції невинуватості, відповідно до якого неприпустимо покладати на підсудного доведення своєї невинуватості, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь, обвинувачення не може грунтуватись на припущеннях. Згідно з п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 29.06.1990 року Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку , при вирішенні питання про винність чи невинність підсудного обвинувальний ухил є неприпустимим, усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитися на користь підсудного. Коли зібрані в справі докази не підтверджують обвинувачення, суд зобов'язаний постановити виправдувальний вирок.

Статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини передбачено те, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що положення підпункту а п.3 ст.6 Конвенції необхідно аналізувати у світлі більш загальної норми про право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п.1 цієї статті.

Пункт 2 статті 6 Конвенції проголошує право на презумпцію невинуватості. В основі цього права лежить принцип, згідно з яким особа, яку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, має право на виправдувальний вирок у разі нестачі доказів проти неї і тягар подання достатніх доказів для доведення вини покладається на сторону обвинувачення. Недопустимість порушення таких принципів Європейський суд з прав людини засвідчив у справі Тельфнер проти Австрії від 20 березня 2001 року та Джон Мюррей проти Сполученого Королівства від 08 лютого 1996 року.

За наведених обставин, суд приходить до висновку, що в судовому засіданні не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_1, тому він по пред'явленому обвинуваченню підлягає визнанню не винуватим і судом виправданим.

Процесуальні витрати на залучення експертів, у зв'язку з проведенням експертизи, підлягають відшкодуванню за рахунок Державного бюджету України.

Долю речових доказів вирішити згідно вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.62 Конституції України, ч.7 ст.284, ст. 373, ст.374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати не винуватим по пред'явленому обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України і виправдати у зв'язку з не доведеністю, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, в якому він обвинувачується.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Речові докази:

- вісім тисяч гривень, які зберігаються у Святошинському РУ НП у місті Києві по кримінальному провадженню №42016101080000060, повернути ОСОБА_8.

- мобільний телефон марки Apple моделі іРhone 5s чорного кольору, залишити у володінні ОСОБА_1

- посвідчення Державна екологічна інспекція службове посвідчення НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_1, яке зберігається у Святошинському РУ НП у місті Києві по кримінальному провадженню №42016101080000060, передати до Державної Екологічної інспекції у м.Києві:

- дві медичні серветки, за допомогою яких було зроблено змив з правої та лівої руки ОСОБА_5, медичні рукавиці дві пари, які зберігаються у Святошинському РУ НП у місті Києві по кримінальному провадженню №42016101080000060 - знищити.

- магнітні носії, диски для лазерних систем зчитування, документи, залишити для подальшого зберігання в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду міста Києва через Подільський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: В.М. Бородій

Зареєстровано 15.11.2017
Оприлюднено 15.11.2017
Дата набрання законної сили 14.11.2017

Судовий реєстр по справі 758/10219/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.06.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 17.10.2018 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.12.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 14.11.2017 Подільський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону