БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

Справа № 1003/81/2012

1/357/1/13

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2013 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючий - суддя Сливка В. В. ,

при секретарі - Святецька Н. В.,

з участю прокурора -- ОСОБА_1

захисника -- ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, несудимого, працюючого в ТОВ EKOTECHNIK UKRAINE керівником проекту (біогаз), жителя ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 365 ч. 3, 364 ч. 2, 212 ч. 3, 366 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3, працюючи з 20.04.2007 року по 31.12.2007 року на посаді виконуючого обов?язки начальника комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Київоблводоканал (далі - КОКП ВКГ Київоблводоканал ), а з 31.12.2007 року, у зв?язку з реорганізацією зазначеного підприємства, на посаді генерального директора комунального підприємства Київської обласної ради Білоцерківводоканал (далі - КП КОР Білоцерківводоканал ), визнаного правонаступником КОКП ВКГ Київоблводоканал , являючись службовою особою вказаного комунального підприємства, вчинив ряд злочинів, пов?язаних з використанням свого службового становища.

Зазначені злочини скоєно за наступних обставин.

Київське обласне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Київоблводоканал (далі КОКП ВКГ Київоблводоканал ) створене з метою надання споживачам послуг водопостачання та водовідведення.

Підприємство засноване на комунальній власності обласного підпорядкування наказом Управління житлово-комунального господарства № 164 від 20.06.1980 року, відповідно до наказу Міністра житлово-комунального господарства України № 221 від 05.06.1980 року, і безпосередньо підпорядковується Управлінню житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації.

Розпорядженями Київської обласної ради V скликання № 86 від 19.04.2007 року, № 171 від 19.06.2007 року та № 209 від 27.06.2007 року ОСОБА_3 було призначено виконуючим обов'язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал на періоди, відповідно, з 20.04.2007 року по 20.06.2007 року, з 20.06.2007 року по 20.08.2007 року, з 27.06.2007 року по 31.12.2007 року.

Тобто з 20.04.2007 року по 31.12.2007 року ОСОБА_3 виконував обов'язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал .

Статутом КОКП ВКГ Київоблводоканал , затвердженим Управлінням житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації та зареєстрованого рішенням № 266 виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів від 20.07.1993 року, перереєстрованого 16.06.1997 року рішенням виконкому № 75, до службових обов'язків начальника підприємства, з якими ОСОБА_3 був ознайомлений особисто, віднесено: організацію роботи підприємства; представництво підприємства у зносинах з органами державної і місцевої влади, з іншими підприємствами, установами та організаціями; забезпечення ефективного використання майнових, фінансових та трудових ресурсів підприємства; укладання договорів; вирішення питань господарської, економічної та соціальної діяльності підприємства у межах кометенції.

Вподальшому 02.07.2007 року Київською обласною радою було прийнято рішення № 179-13-V про створення, шляхом поділу КОКП ВКГ Київоблводоканал , утвореного у формі концерну з правом ведення діяльності окремого водопровідно-каналізаційного підприємства та Комунальне підприємство Київської обласної ради Білоцерківводоканал (далі КП КОР Білоцерківводоканал ), яке визнано правонаступником КОКП ВКГ Київоблводовканал .

Рішенням № 180-13-4 Київської обласної ради від 02.10.2007 року на посаду Генерального директора КП КОР Київоблводоканал призначено ОСОБА_3. з котрим Київською обласною радою 31.12.2007 року було укладено контракт на термін з 31.12.2007 року по 31.12.2008 року.

Указаним контрактом та Статутом КП КОР Білоцерківводоканал , затвердженим рішенням Київської обласної ради від 02.10.2007 року, № 179-13-v, та зареєстрованим виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області за № 13531350000003148 від 29.12.2007 року, на ОСОБА_3, як на керівника КОКП ВКГ Київоблводовканал , покладено обов?язки по поточному керівництву підприємством; організації його виробничо-господарської та іншої діяльності; забезпеченню виконання завдань, передбачених законодавством, статутом об'єднання та укладеним контрактом; забезпеченню раціонального та ефективного використання обігових коштів підприємства; розпоряджанню коштами і майном підприємства відповідно до чинного законодавства, Порядку управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області та Статуту; представництву його у зносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, з фізичними особами; укладенню, у відповідності з чинним законодавством та Порядком управління майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області, угод і контрактів.

Таким чином ОСОБА_3, як під час виконання обов?язків начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал , так і під час перебування на посаді генерального директора КП КОР Білоцерківводоканал , являвся службовою особою, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у межах своїх службових повноважень.

Проте ОСОБА_3, являючись службовою особою підприємства з комунальною формою власності, під час здійснення свої службових повноважень умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень.

Так у травні 2007 року, на виконання програми розвитку та реконструкції КОКП ВКГ Київоблводоканал на 2007-2020 роки, законів України Про питну воду та питне водопостачання , Про Загальнодержавну програму Питна вода України на 2007 - 2020 роки , окремого доручення Прем'єр-мінстра України від 29.03.2007 року, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації Про програму забезпечення населення Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2006- 2020 роки , перед виконуючим обов?язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_3 постало питання про придбання обладнання для очищення та дезінфекції води Аквахлор 500 , призначеного для знезараження водопровідної води на станціях водопідготовки.

Листом заступника міністра з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства було рекомендовано впроваджувати установки для знезараження питної води та стічних вод Аквахлор та Ізумруд , пропоновані компанією INTER AQUA INCORPORATED .

Ст. 1 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 22.02.2000 року визначено, що державні кошти - це кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної ОСОБА_4 Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної ОСОБА_4 Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг.

Відповідно до положень ст. 2 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 22.02.2000 року цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 20000 грн., а для робіт - 50000 грн..

Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та оплата розпорядником державних коштів товарів, робіт і послуг без проведення процедур, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 66 Господарського кодексу України майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства, кредити банків та інших кредиторів є одним з джерел формування майна підприємства.

Згідно ст. 140 зазначеного Кодексу кредити банків та інші кредити є джерелами формування майна суб'єктів господарювання.

ОСОБА_3, діючи всупереч вимогам ст. 2 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 22.02.2000 року, не вживши необхідних заходів для створення тендерного комітету та проведення тендеру з метою придбання обладнання для очищення і дезінфекції води Аквахлор-500 за найбільш вигідними цінами, не забезпечив ефективне використання майна підприємства і самостійно прийняв рішення про придбання одинадцяти установок для очищення та дезінфекції води Аквахлор- 500 , призначених для знезараження водопровідної води на станціях водопідготовки, загальною вартістю 5 361 686 грн., у компанії MAXUS PRODJECTS LLP .

У той же час встановлено, що установки Аквахлор-500 виробляються двома підприємствами: ВАТ Научно-производственное объединение Экран і ТОВ Лаборатория Электротехнологии , які знаходяться у м. Москві, Російської Федерації. Тому ОСОБА_3 мав реальну можливість для пошуку шляхом проведення тендерних процедур найвигіднішої для очолюваного ним підприємства ціни необхідного обладнання, використовуючи для цього, зокрема, мережу Інтернет , де містяться відомості про виробників зазначеного обладання та його вартість.

Загальна ринкова вартість 11 установок для очищення і дезінфекції води Аквахлор-500 , випущених ТОВ ЛЕТ , згідно з висновком товарознавчої експертизи № 3454 від 17.11.2009 року, могла складати від 1 952 973 грн. до 2 603 964 грн..

Вподальшому, впорушення вимог ст. 2 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 22.02.2000 року, ОСОБА_3 без проведення тендерних процедур, умисно, всупереч вимог п. 5.2. Статуту КОКП ВКГ Київоблводоканал , діючи в інтересах третіх осіб, а саме - компанії „MAXUS PRODJECTS LLP» , повністю усвідомлюючи свої дії та явно виходячи за межі наданих йому повноважень, 16.05.2007 року у своєму службовому кабінеті, розташованому в адміністративному корпусі підприємства за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, діючи від імені очолюваного ним підприємства, підписав контракт № 0007-05 з компанією „MAXUS PRODJECTS LLP» , REG. #0C319508 SUITE 14. 157 WEST & LANE, WEST HAMPSTEAD, LONDON NW6 2 LG, UK на поставку обладнання для очищення та дезінфекції води Аквахлор 500 у кількості 11 шт., призначених для знезараження водопровідної води на станціях водопідготовки, на загальну суму 1 061 720 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 16.05.2007 року становило 5 361 686 грн..

Після цього ОСОБА_3 11.07.2007 року, на виконання умов п. 9.1. контракту № 0007-05 від 16.05.2007 року, діючи від імені КОКП ВКГ Київоблводоканал , підписав платіжне доручення № 1 від 11.07.2007 року про перерахування компанії MAXUS PRODJECTS LLP на рахунок № LT 107010000023603855 в банку AB UKIO BANKAS ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 200 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 11.07.2007 року становило 1 010 000 грн., і надав вказівку головному бухгалтеру КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_5 про перерахування цих коштів на вказаний рахунок.

19.10.2007 року, 26.11.2007 року та 26.12.2007 року ОСОБА_3 аналогічним чином, діючи від імені КОКП ВКГ Киїіоблводоканал , підписав платіжні доручення, відповідно, № 2 від 19.10.2007 року, № 3 від 26.11.2007 року та № 4 від 26.12.2007 року про перерахування компанії „MAXUS PRODJECTS LLP» на рахунок № LT 107010000023603855 банку AB UKIO BANKAS 3Республіки ОСОБА_4 грошових коштів у сумах, відповідно, 120 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 19.10.2007 року становило 606 000 грн.; 120 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 26.11.2007 року становило 606 000 грн., та 120 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 26.12.2007 року становило 606 000 грн., і надав вказівки головному бухгалтеру КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_6 про перерахування зазначених коштів на рахунок компанії „MAXUS PRODJECTS LLP» .

06.02.2008 року та 25.05.2008 року ОСОБА_7, на виконання умов п. 9.1 цього ж контракту, підписав платіжні доручення, відповідно, № 5 від 06.02.2008 року та № 1 від 25.05.2008 року про перерахування компанії „MAXUS PRODJECTS LLP» на рахунок № LT 107010000023603855 банку AB UKIO BANKAS ОСОБА_4 грошових коштів у сумах, відповідно, 120 000 доларів США, що за курсом НБУ на той час становило 606 000 грн., та 25 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 120 250 грн., і надав вказівки головному бухгалтеру КП КОР Білоцерківводоканал ОСОБА_6 про перерахування вказаних коштів на зазначений рахунок.

Всього ОСОБА_7 на виконання контракту № 0007 від 16.05.2007 року на рахунок компанії „MAXUS PRODJECTS LLP» з 11.07.2007 року по 25.05.2008 року було перераховано грошових коштів на загальну суму 3 554 250 грн., внаслідок чого КОКП ВКГ Київоблводоканал та його правонаступнику КП КОР Білоцерківводоканал спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальної шкоди в сумі 1 601 277 грн. (різниця між фактично виплаченими коштами за 11 установок для очищення та дезінфекції води Аквахлор 500 на загальну суму 3 554 250 грн. та коштами у сумі 1 952 973 грн., які були б виплачені у разі проведення тендеру відповідно до вимог Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ).

Окрім цього ОСОБА_3, працюючи в період часу з 20.04.2007 року по 31.12.2007 року на посаді виконуючого обов'язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал , юридична адреса якого: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, зареєстрованого 08.07.1997 року Державною податковою інспекцією у м. Білій Церкві платником податку на додану вартість, являючись службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідальною, відповідно до положень п. 5.2 Статуту КОКП ВКГ Київоблводоканал , ст.ст. 4, 9, 11, 17 Закону України Про систему оподаткування від 25.06.1991 року, ст. 7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 року, з подальшими змінами та доповненнями, ст. 8, 9 розділу ІІІ Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року, за ведення встановленої форми бухгалтерського обліку, забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, складання звітності про фінансово-господарську діяльність, надання податковій адміністрації бухгалтерських звітів і балансів, декларацій, розрахунків по податках та іншої документації, пов'язаної з розрахунками і сплатою податків, своєчасну сплату сум податків, зборів та інших обов?язкових платежів, а також за своєчасне складання первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, достовірність відображених у них даних, вчинив ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість (ПДВ).

Указаний злочин скоєно за наступних обставин.

В середині 2007 року у ОСОБА_3, котрий здійснював на підприємстві Київоблводоканал фінансово-господарську діяльність, виник намір на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом штучного зменшення податкових зобов'язань з ПДВ та приховування обґєкту оподаткування.

З цією метою останній розробив план своїх протиправних дій, спрямований на ухилення від сплати податків, який передбачав використання реквізитів підприємства, яке має ознаки фіктивності.

Достовірно знаючи, що у КОКП ВКГ Київоблводоканал за наслідками діяльності у вересні та жовтні 2007 року виникнуть значні податкові зобов'язання з ПДВ, усвідомлюючи необхідність сплати до бюджету відповідної суми податків, маючи на меті заниження суми податкових зобов'язань з ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками господарської діяльності КОКП ВКГ Київоблводоканал за вересень та жовтень 2007 року, ОСОБА_3 підшукав ТОВ Магнолія (код за ЄДРПОУ 13566559) і 04.09.2007 року уклав договір № 04/09-07 на придбання у вказаного Товариства торфу сільськогосподарського, діючи при цьому з порушенням процедур, встановлених чинним на той час Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 року, N 1490-III.

Вподальшому, 28.09.2007 року ОСОБА_3 уклав з ТОВ Магнолія специфікацію № 1 до договору № 04/09-07 від 04.09.2007 року, яка є невід'ємною частиною зазначеного договору, встановивши нею обсяг придбання торфу сільськогосподарського - 21 000,00 тони, і його ціну - 1 000,00 грн. за 1 тону торфу без ПДВ (з урахуванням ПДВ - 1 200,00 грн.). Загальна вартість зазначеного торфу становила 25 200 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 4 200 000, 00 грн..

Усвідомлюючи, що для реалізації задуманого необхідно здійснити попередню оплату ТОВ Магнолія за торф, ОСОБА_3 цього ж дня, 28.09.2007 року, уклав кредитний договір № 280907/2062-218 з Житомирською філією КБ Західінкомбанк , за яким КОКП ВКГ Київоблводоканал 28.09.2007 року отримало у вказаній банківській установі кредит на придбання торфу в сумі 25 000 000,00 грн..

Зазначені кредитні кошти в сумі 25 000 000,00 грн. ОСОБА_3 цього ж таки дня, 28.09.2007 року, перерахував, згідно платіжного доручення № 1, на рахунок ТОВ Магнолія в якості передоплати за 20 833,34 тон торфу, у тім числі ПДВ у сумі 4 166 666,67 грн., який включив до складу податкового кредиту КОКП ВКГ Київоблводоканал з ПДВ за вересень 2007 року.

Відповідно до п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст.7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 року, № 168/97-ВР, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно інформації, наданої Українською Універсальною товарною біржею листом від 13.11.07 № 145 встановлено, що ціна на торф низинний складає 24 євро за 1 тону, що з урахуванням офіційного курсу ОСОБА_8 станом на 28.09.2007 року (7,1609 грн. за 1 євро), складає 171,86 грн.

Тобто звичайна ціна торфу станом на 28.09.2007 року становила 171,86 грн. за 1 тону, а звичайна ціна збільшена на 20% - 206,23 грн. за 1 тону.

Таким чином податковий кредит з операції придбання торфу у вересні 2007 року необхідно було визначати виходячи з вартості торфу, але не вище рівня звичайних цін, тобто не вище 4 296 459,71 грн. за 20 833, 34 тони придбаного торфу. При цьому сума ПДВ з указаної операції, яка підлягала включенню до податкового кредиту у вересні 2007 року, повинна була становити 716 076,62 грн..

Проте ОСОБА_3, достовірно знаючи про завищену вартість придбаного у ТОВ Магнолія торфу та про необхідність сплати до бюджету ПДВ за вересень 2007 року в сумі 350 654,00 грн., з метою ухилення від його сплати, діючи впорушення вимог п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 року, № 168/97-ВР, шляхом включення до складу податкового кредиту з ПДВ за вересень 2007 року з операції придбання торфу в сумі 4 166 666,67 грн., фактично завищив податковий кредит на суму 3 450 590, 05 грн. (4 166 666,67 - 716 076,62), зазначений у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ за вересень 2007 року, поданої до Білоцерківської ОДПІ 08.10.2007 року, чим також завищів від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту на суму 3 450 590, 05 грн. (рядок 21 Декларації), що призвело до заниження суми ПДВ, яка підлягала нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками діяльності КОКП ВКГ Київоблводоканал у вересні 2007 року на 350 654, 00 грн. (рядок 27 Декларації) за рахунок завищення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, яка враховується у рахунок зменшення суми податкового боргу з ПДВ (3 771 262 - 3 450 590,05 = 320 672; 671 326 - 320 672 = 350 654), а також призвело до завищення від'ємного значення між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту КОКП ВКГ Київоблводоканал за вересень 2007 року, що включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на суму 3 099 936,00 грн. (рядок 22.2 Декларації).

З метою завершення злочинного наміру, спрямованого на ухилення від сплати податків, ОСОБА_3, усвідомлюючи необхідність сплати до бюджету ПДВ за жовтень 2007 року в сумі 1 466 896,00 грн. та маючи на меті ухилитись від його сплати, достовірно знаючи, про завищення податкового кредиту КОКП ВКГ Київоблводоканал у вересні 2007 року на суму 3 450 590, 05 грн., впорушення вимог п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст.7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 №168/97-ВР, завищив залишок від'ємного значення з ПДВ попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту у жовтні 2007 року, на суму 3 099 936,00 грн., зазначену у рядку 24 податкової декларації з ПДВ КОКП ВКГ Київоблводоканал за жовтень 2007 року, поданої до Білоцерківської ОДПІ 20.11.2007 року, що призвело до заниження суми ПДВ, яка фактично підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками діяльності КОКП ВКГ Київоблводоканал у жовтні 2007 року в розмірі 1 466 896, 00 грн. (рядок 18.1 Декларації).

Таким чином ОСОБА_3 умисно, з метою ухилення від сплати до бюджету ПДВ за вересень та жовтень 2007 року, достовірно знаючи про завищення податкового кредиту КОКП ВКГ Київоблводоканал у вересні 2007 року на суму 3 450 590, 05 грн., занизив податкове зобов'язання з ПДВ очолюваного ним підприємства за вересень 2007 року на суму 350 654,00 грн. і за жовтень 2007 року - на суму 1 466 896 грн., всього на загальну суму 1 817 550, 00 грн., спричинивши своїми діями, вчиненими у період з 01.09.2007 року по 20.11.2007 року, державному бюджету України збитки на вказану суму, що є особливо великим розміром.

При цьому ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах вчинив слуджбове підроблення.

Так ОСОБА_3, достовірно знаючи про завищену вартість торфу сільськогосподарського, придбаного у ТОВ Магнолія згідно договору № 04/09-07 від 04.09.2007 року та специфікації № 1 від 28.09.2007 року до вказаного договору, усвідомлюючи необхідність сплати до бюджету податку на додану вартість за вересень 2007 року в сумі 350 654,00 грн. та маючи на меті ухилитись від його сплати, діючи впорушення вимог п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст.7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 року, № 168/97-ВР, завищив податковий кредит на суму 3 450 590, 05 грн. (4 166 666,67 - 716 076,62), зазначений у рядку 10.1 податкової декларації з податку на додану вартість КОКП ВКГ «Київоблводоканал» за вересень 2007 року, чим також завищив від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту на суму 3 450 590, 05 грн. (рядок 21 Декларації), що призвело до заниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками діяльності КОКП ВКГ Київоблводоканал у вересні 2007 року на суму 350 654, 00 грн. (рядок 27 Декларації) за рахунок завищення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, яка враховується у рахунок зменшення суми податкового боргу з ПДВ (3 771 262 - 3 450 590,05 = 320 672; 671 326 - 320 672 = 350 654), а також призвело до завищення від'ємного значення між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту підприємства за вересень 2007 року, що включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на суму 3 099 936,00 грн. (рядок 22.2 Декларації).

В подальшому ОСОБА_3 підписав податкову декларацію з ПДВ КОКП ВКГ Київоблводоканал за вересень 2007 року, скріпив її відбитком печатки підприємства і на підставі п. а пп. 4.1.4, п. 4.1 ст. 4 Закону України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами від 21.12.00 №2181-ІІІ, зі змінами та доповненнями, яким передбачено подання декларації протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, подав 08.10.2007 року вказану декларацію, яка містить завідомо неправдиві відомості, до Білоцерківської ОДПІ (м. Біла Церква Київської області), де вона була зареєстрована за вхідним № 68355.

З метою завершення злочинного наміру на ухилення від сплати податків ОСОБА_3, усвідомлюючи необхідність сплати до бюджету ПДВ за жовтень 2007 року в сумі 1 466 896,00 грн. та маючи на меті ухилитись від його сплати, достовірно знаючи про завищення податкового кредиту КОКП ВКГ Київоблводоканал у вересні 2007 року на суму 3 450 590, 05 грн., діючи аналогічним способом, завищив залишок від'ємного значення з ПДВ попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту у жовтні 2007 року, на суму 3 099 936,00 грн., зазначений у рядку 24 податкової декларації з ПДВ за жовтень 2007 року, поданої до Білоцерківської ОДПІ 20.11.2007 року, що призвело до заниження суми ПДВ, яка фактичного підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками діяльності КОКП ВКГ Київоблводоканал у жовтні 2007 року, на суму 1 466 896, 00 грн. (рядок 18.1 Декларації).

Вподальшому ОСОБА_3 підписав податкову декларацію з ПДВ за жовтень 2007 року, яка містила завідомо неправдиві відомості, скріпив її відбитком печатки підприємства і подав 20.11.2007 року вказану декларацію до Білоцерківської ОДПІ (м. Біла Церква Київської області), де вона була зареєстрована за вхідним № 85163.

Підсудний ОСОБА_3 своєї винуватості у вчиненому не визнав.

Показав, що, працюючи з 20.04.2007 року по 31.12.2007 року на посаді виконуючого обов?язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал , дійсно являвся службовою особою підприємства з комунальною формою власності, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у межах своїх службових повноважень. Управління очолюваним ним підприємством, відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування , здійснювала Київська обласна рада.

Оскільки КОКП ВКГ Київоблводоканал являлось комунальним підприємством, підпорядкованим Київській обласній раді, створення на підприємстві тендерного комітету відносилось до компетенції саме обласної ради. Не дивлячись на це тендерного комітету обласною радою створено не було, тому на підприємстві такий комітет створили самостійно. Створено його було ще попереднім керівником підприємства - Соломахою. Однак через те, що комітет був створений не Радою, тобто з порушенням Закону, він був недієздатним.

Очоливши підприємство він неодноразово піднімав перед обласною радою питання про створення на КОКП ВКГ Київоблводоканал повноцінного тендерного комітету, однак цього так і не було зроблено.

У травні 2007 року перед підпримством, на виконання урядової програми Питна вода України на 2007- 2020 роки , окремого доручення Прем'єр-мінстра України та розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації перед підприємством постало питання про придбання обладнання для очищення та дезінфекції води Аквахлор 500 , призначеного для знезараження водопровідної води на станціях водопідготовки і таке обладнання ним дійсно було придбано.

Вивчивши та проаналізувавши всі існуючі тоді на ринку пропозиції він 16.05.2007 року підписав контракт № 0007-05 з компанією MAXUS PRODJECTS LLP на поставку обладнання для очищення та дезінфекції води Аквахлор 500 у кількості 11 шт., на загальну суму 1 061 720 доларів США, що на той час становило 5 361 686 грн., і вподальшому, на виконання умов зазначеного контракту, в період з липня 2007 року по травень 2008 року за його вказівками на рахунок компанії MAXUS PRODJECTS LLP було перераховано кошти у сумі 3 554 250 грн.. У жовтні 2007 року вказане обладнання у кількості 11 установок було поставлено на КОКП ВКГ Київоблводоканал .

Ствердив, що тендер при закупівлі вказаного обладнання не було проведено у зв?язку з тим, що Київською обласною радою так і не було створено на підприємстві тендерного комітету, у зв?язку з тим, що зазначене обладнання було закуплено за кредитні кошти, і у зв?язку з тим, що дія Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти в редакції від 11.03.2007 року, а саме положень, викладених у абзаці 3 ст. 1 вказаного Закону, на момент укладення контракту з компанією MAXUS PRODJECTS LLP не поширювалась на КОКП ВКГ Київоблводоканал , оскільки вказані зміни були прийняті без дотримання визначеного цим же Законом строку. Тому проведення тендерних процедур в даному випадку не було обов?язковим.

Стосовно придбання КОКП ВКГ Київоблводоканал торфу сільськогосподарського у ТОВ Магнолія ОСОБА_3 показав, що питання про придбання торфу постало у зв?язку з виниклою необхідністю вирішення питання щодо утилізації (переробки) мулу, який у великій кількості намивався у процесі очищення води. Після вивчення цієї проблеми ним було прийнято рішення про впровадження на підпримстві проекту, який передбачав переробку мулу на добрива, які можна використовувати для вирощування неїстівних культур. А оскільки для такої переробки потрібен був торф, ним також було прийнято рішення про закупівлю 21 000 тон торфу сільськогосподарського у ТОВ Магнолія за рахунок кредитних коштів, оскільки державного фінансування тоді не було.

Рішення про закупівлю торфу у ТОВ Магнолія м. Житомира було прийнято ним особисто. Ціна 1200 грн. (з ПДВ) за тону торфу, запропонована ТОВ Магнолія , його задовольнила, оскільки вона не була завищеною, була фіксованою на весь термін виконання договору і включала в себе зберігання торфу до його поставки на КОКП ВКГ Київоблводоканал . Тендерні процедури при цьому не проводилися з тих же причин, що й при закупівлі обладнання для очищення води Аквахлор 500 . Банк для отримання кредиту, Житомирську філію КБ Західінкомбанк , обрав також він.

У вересні 2007 року він особисто уклав контракт з ТОВ Магнолія на придбання торфу сільськогосподарського, а через деякий час після цього - специфікацію до вказаного контракту, у якій було визначено кількість торфу - 21 000 тон і його вартість - 1 200 грн. за тону (з урахуванням ПДВ). З директором вказаного Товариства він спілкувався особисто і після спілкування дійшов висновку, що це серйозна людина.

Одночасно у Житомирській філії КБ Західінкомбанк було отримано кредит у сумі 25 000 000 грн. на придбання торфу, отримати який йому допоміг його товариш, котрий являвся працівником цієї банківської установи. Вказані кредитні кошти відразу ж були перераховані платіжним дорученням на рахунок ТОВ Магнолія . Вподальшому торф КОКП ВКГ Київоблводоканал поставлено не було. Кредит і відсотки по ньому погасили поручителі.

Ствердив, що проводячи вказану фінансово-господарську операцію діяв відповідно до своїх службових обов?язків і за їх межі не виходив. Наміру на ухилення від сплати податків у нього не було. Всі дані були зафіксовані бухгалтерією підприємства і відразу ж були внесені до податкової декларації та в комп?ютер.

Службове підроблення також не вчиняв, оскільки всі дані до податкової деклараціі вносились бухгалтером, а він її лише підписав.

Незважаючи на повне заперечення ОСОБА_3 своєї своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів винуватість підсудного у перевищенні службових повноважень при закупівлі обладнання для очищення та дезінфекції води Аквахлор 500 підтверджується зібраними у справі доказами.

Показаннями свідка ОСОБА_5, котрий показав, що в 2007 році працював у КОКП ВКГ Київоблводоканал на посаді головного бухгалтера. Наприкінці 2007 року вказане підприємство було реорганізовано і на його місці було створено КП КОР Білоцерківводоканал . З цього часу він працював на посаді головного бухгалтера новоствореного підприємства.

У квітні 2007 року виконуючим обов?язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал було призначено ОСОБА_3 і після цього всі важливі рішення на підприємстві стали прийматися останнім одноосібно, хоча до нього всі рішення обговорювались.

У вересні 2007 року ОСОБА_3 уклав з компанією MAXUS PRODJECTS контракт на поставку установок для очищення та дезінфекції води Аквахлор-500 . Вподальшому підприємством було отримано кредит. Всі питання, в тім числі оплати по контракту, ОСОБА_3 вирішував особисто, а він лише за його вказівкою перераховував кошти. Останній запевнив його, що укладення контракту погоджено на всіх рівнях, але письмових підтверджень цього він не бачив. КОКП ВКГ Київоблводоканал тендерної процедури на закупівлю установок Аквахлор-500 не проводило. ОСОБА_3 вказав, що дія Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти на комунальне підприємство не розповсюджується.

Окрім цього 28.09.2007 року разом із ОСОБА_3 їздив до м. Житомира до Житомирської філії КБ Західінкомбанк , де за вказівкою ОСОБА_3 підписав, разом з останнім, платіжне доручення про перерахування ТОВ Магнолія коштів у сумі 25 000 000,0 грн., отриманих підприємством цього ж дня в указаному банку в якості кредиту. Про існування договору з ТОВ Магнолія від 04.09.2007 року про придбання торфу він дізнався лише під час підписання вказаного платіжного доручення. Обставин укладання вказаного договору та отримання кредиту йому невідомі, оскільки ОСОБА_9 займався цим особисто. Питання придбання торфу та виготовлення біокомпостів ОСОБА_3 з ним не обговорював. Податкова накладна від 28.09.07 № 374, виписана ТОВ Магнолія на поставку торфу на загальну суму 25 000 000, 0 грн., в т.ч. ПДВ 4 166 666,67 грн., віднесена до реєстру отриманих податкових накладних КОКП ВКГ „Київоблводоканал» за вересень 2007 року. Операція з придбання торфу відображена в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, сума податку на додану вартість з цієї операції віднесена до складу податкового кредиту з ПДВ за вересень 2007 року податкової декларації з ПДВ. Тендерна комісія підприємства з приводу придбання торфу засідань не проводила, тендер на закупівлю торфу не оголошувався. Він наголошував ОСОБА_3 про необхідність оголошення тендеру, але останній сказав, що цього робити не потрібно.

Свідок ОСОБА_10 показав, що працював на посаді заступника начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал з 1989 року по 02.10.2007 року. Ще попереднім керівництвом КОКП ВКГ Київоблводоканал на підприємстві було створено, як того вимагав закон, тендерний комітет. Головою вказаного комітету було обрано його. Окрім нього до складу комітету входило ще декілька чоловік. Проте зазначений тендерний комітет так і не запрацював.

Про укладання контракту між КОКП ВКГ Київоблводоканал та компанією MAXUS PRODJECTS на поставку установок для очищення та дезінфекції води Аквахлор-500 йому нічого не відомо. З призначенням ОСОБА_3 на посаду в.о. начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал будь-яких тендерних процедур на підприємстві не проводилось.

Свідок ОСОБА_11 показав, що з 2007 року на підприємстві тендерний комітет не діяв. На початку 2007 року такий комітет створено попереднім начальником КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_12, у інституті проведено навчання членів цього комітету, які отримали відповідні свідоцтва. Після призначення в.о. начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_3 будь-яких тендерних процедур на підприємстві не проводилося.

Аналогічні обставини підтвердили свідки ОСОБА_13 та ОСОБА_14.

Свідок ОСОБА_15 показав, що 18.07.2007 року між ТОВ ЛЕТ та компанією INTER AQUA INCORPORATED укладено контракт за № 2007-102, згідно з яким в адресу КОКП ВКГ Київоблводоканал поставлено 11 установок Аквахлор-500 . Даний контракт укладено у м. Москві між ним, як директором ТОВ ЛЕТ , та директором компанії INTER AQUA INCORPORATED ОСОБА_16. Вартість контракту склала 253 000 доларів США. ТОВ ЛЕТ лише одного разу поставило установки Аквахлор-500 в Україну через компанію INTER AQUA INCORPORATED . З компанією MAXUS PRODJECTS LLP очолюване ним Товариство ніяких відносин не мало і не має. Вартість на російському ринку установки Аквахлор-500 в період з 16.05.2007 року по 25.10.2007 року становила 778 800 російських рублів. У вказаний період підприємства могли придбати установки для очистки і дезінфекції води Аквахлор-500 безпосередньо у ТОВ ЛЕТ . Особисто з ОСОБА_3 він не знайомий і чи приїжджав останній до м. Москви у 2007 році йому не відомо. /т. 5 а.с. 17-22/

Допитаний судом свідок ОСОБА_8 показав, що є директором компанії INTER AQUA INCORPORATED , яка є єдиним представником ТОВ ЛЕТ . З ОСОБА_7, було укладено контракт про купівлю-продаж установок Аквахлор - 500 . Контрактом передбачалося чотири етапи сплати коштів за установки. Контракт з ОСОБА_3 було підписано у вересні 2007 року в м. Києві. Вподальшому кошти, на виконання умов контракту, надійшли від підприємства підсудного на рахунок його компанії двічі, в обох випадках через Австрійський банк, приблизно 95 000 та 105 000 доларів США. Потім прийшов ще один платіж у сумі 120 000 доларів, але вже через транзитну компанію. Пізніше ОСОБА_3 просив, щоб установки своєчасно не поставляли, оскільки в нього виникли якісь проблеми з оподаткуванням. У жовтні 2007 року всі установки були поставлені КОКП ВКГ Київоблводоканал , однак остаточний розрахунок по контракту ОСОБА_3 так і не здійснено.

Винуватість ОСОБА_17 у вчиненому підтверджується також:

- актом № 08-20/049 від 27.05.2009 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Київської обласної ради Білоцерківводоканал за період з 16.05.2007 року по 01.04.2009 року, в ході якої було виявлено, що КП КОР Білоцерківводоканал перерахувало компанії MAXUS PRODJECTS , впорушення умов контракту (п. 9.1) 705 000 доларів США (що становить 3 554 250 грн.). Заборгованість перед компанією MAXUS PRODJECTS станом на 01.04.2009 року становить 293 720 доларів США (2 261 644 грн. за курсом НБУ 7,7 грн./дол. США).

Придбання обладнання та його оплату проведено з порушенням вимог ст. 2 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти .

КОКП ВКГ Київоблводоканал та його правонаступником КП КОР Білоцерківводоканал за період з 16.05.2007 року по 01.04.2009 року отримано в КБ Західінкомбанк ТОВ 3 065 000 грн. кредиту. Станом на 01.04.09 погашено 1 450 000 грн.. Заборгованість складає 1 615 000 грн.. Сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі 666 293, 73 грн..

За даними бухгалтерського обліку КП КОР Білоцерківводоканал операції по перерахуванню коштів та отриманню товару з компанією INTER AQUA INCORPORATED за період з 16.05.07 по 01.04.09 не відображено.

Ревізією застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти встановлено, що на КОКП ВКГ Київоблводоканал , відповідно до наказу від 06.12.06 № 294 Про забезпечення закупівлі товарів, робіт і послуг шляхом проведення тендерних торгів , було створено тендерний комітет, до складу якого входило 5 чоловік, на чолі із заступником начальника підприємства - ОСОБА_10, а на КП КОР Білоцерківводоканал тендерного комітету не створено.

Ревізією повноти застосування передбачених законодавством процедур закупівлі, правильності вибору необхідної процедури закупівлі встановлено, що в порушення вимог ст. 2 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Закон), якою передбачено, що Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 20 тис. грн., а для робіт - 50 тис. грн., в.о. начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_3 укладено контракт № 0007-05 від 16.05.2007 року з компанією MAXUS PRODJECTS LLP на поставку 11 установок для очищення та дезинфекції води Аквахлор-500 без проведення тендерних процедур на загальну суму 1 061 720 доларів США, що за курсом 5,05 грн./долар США становить 5 361 686 грн., та проведено оплату за поставку установок на загальну суму 768 000 доларів США (що становить 4 094 050 грн.).

Дане порушення допущено з вини в.о. начальника ОСОБА_3, яким від імені КОКП ВКГ Київоблводоканал укладено контракт купівлі-продажу 11 установок Аквахлор-500 та підписано платіжні доручення на перерахування коштів.

Таким чином ревізією встановлено, що КОКП ВКГ Київоблводоканал з порушенням вимог ст. 2 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти укладено контракт № 0007-05 від 16.05.2007 року та придбано устаткування за цінами вищими від ринкових, що призвело до зайвих витрат від неефективно проведеної фінансово-господарської операції на суму 831 720 доларів США, що становить 5 194 194 грн.; /т. 6 а.с.120-135/

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 3454 від 17.11.2009 року, згідно якого загальна ринкова вартість 11 установок для очищення і дезінфекції води марки Аквахлор 500 , за інвентарними номерами 367, 384, 385, 388, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, випущених ТОВ ЛЭТ Росія на умовах постачання EXW, станом на травень-жовтень 2007 року могла становити від 1.952.973 грн. до 2.603.964 грн..

У травні-жовтні 2007 року на внутрішньому ринку України не існувало пропозицій для купівлі - продажу досліджуваних установок. На зовнішньому ринку України за станом на травень-жовтень 2007 року існували пропозиції для продажу установок марки Аквахлор-500 за ціною за одиницю виробу від 177.543 грн. до 236.724 грн..

Ринкова вартість установок Аквахлор 500 на умовах постачання EXW за одиницю виробу на даний час може становити від 240 302,33 грн.. /т. 7 а.с. 172-174/

В судовому засіданні експерт ОСОБА_18 підтвердила зазначений висновок судово- товарознавчої експертизи і ствердила, що вартість установок Аквахлор-500 можливо встановити або шляхом направлення запитів до виробників чи реалізаторів даної продукції, або виходячи з цінових даних, які містяться на сайтах в мережах Інтернет. Найдостовірнішим джерелом цінової інформації щодо вартості будь-якої продукції є відпускні ціни підприємства-виробника цієї продукції на певний період. Для вирішення питання щодо вартості установок Аквахлор-500 у 2007 році необхідну інформацію можуть надати підприємство-виробник цих установок - ВАТ Научно-производственное объединение Экран і ТОВ Лаборатория Электротехнологии ТОВ ЛЭТ .

- висновком проведеної в ході судового розгляду даної кримінальної справи додаткової судово-товарознавчої експертизи № 4636/11-16 від 20.09.2011 року, який фактично підтверджує висновок судово-товарознавчої експертизи № 3454 від 17.11.2009 року і свідчить про те, що ринкова вартість одинадцяти досліджуваних установок Аквахлор 500 в комплектації, в якій ці установки були поставлені КОКП ВКГ Київоблводоканал та на умовах FCA м. Москва, Росія, за станом цін на травень-жовтень 2007 року могла становити також від 1 952 973 грн. до 2 603 964 грн., і що в 2007 році існувала можливість отримання інформації щодо пропозицій з продажу установок Аквахлор 500 в Україні; /т. 9 а.с. /

- роздруківкою з мережі Інтернет, яка свідчить про те, що інформація про обладнання Аквахлор-500 розміщена на сайтах (інтернетвиданнях): www.aquaclor.ru, www.medprom.ru., і що зазначені сайти створені ще у 2006 році. На сторінках цих сайтів розміщено технічні характеристики обладнання Аквахлор-500 , його вартість, та інші дані; /т. 8 а.с. 156-192/

- статутом КОКП ВКГ Київоблводоканал , затвердженим Управлінням житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації та зареєстрованого рішенням № 266 виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів від 20.07.1993 року, перереєстрованим 16.06.1997 року рішенням виконкому № 75, який свідчить про те, що до службових обов'язків начальника підприємства відноситься організація роботи підприємства; представництво підприємства у зносинах з органами державної і місцевої влади, з іншими підприємствами, установами та організаціями; забезпечення ефективного використання майнових, фінансових та трудових ресурсів підприємства; укладання договорів; вирішення питань господарської, економічної та соціальної діяльності підприємства у межах кометенції; /т. 5 а.с. 100-111/

- розпорядженями Київської обласної ради V скликання № 86 від 19.04.2007 року, № 171 від 19.06.2007 року та № 209 від 27.06.2007 року про призначення ОСОБА_3 виконуючим обов'язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал на періоди, відповідно, з 20.04.2007 року по 20.06.2007 року, з 20.06.2007 року по 20.08.2007 року, з 27.06.2007 року по 31.12.2007 року.

Вказані розпорядження свідчать про те, що на момент укладення контракту № 0007-05 з компанією MAXUS PRODJECTS LLP на поставку обладнання для очистки води Аквахлор 500 і на момент перерахування компанії MAXUS PRODJECTS LLP грошових коштів за вказане обладнання ОСОБА_3 обіймав посаду виконуючого обов?язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал , а тому являвся службовою особою зазначеного підприємства, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції у межах своїх службових повноважень; /т. 4 а.с. 153, 15, 155/

- контрактом № 0007-05 від 16.05.2007 року на поставку КОКП ВКГ Київоблводоканал обладнання для очистки води Аквахлор 500 , укладеним ОСОБА_3 від імені КОКП ВКГ Київоблводоканал з компанією MAXUS PROJECT LLP , з додатками та змінами до вказаного контракту; /т. 6 а.с. 206-219/

- копією кредитного договору № 100707/2062-158 від 10 липня 2007 року, укладеного Житомирською філією КБ Західінкомбанк ТзОВ з КОКП ВКГ Київоблводоканал , додатковими договорами до вказаного кредитного договору, а також іншими документами, які підтверджують факт отримання очолюваним ОСОБА_3 підприємством у вказаній банківській установі банківського кредиту для оплати за поставлене компанією MAXUS PRODJECTS LLP обладнання для очищення води Аквахлор 500 та перерахування цих коштів на рахунок компанією MAXUS PRODJECTS LLP ; /т. 6 а.с. 231-20, т. 6 а.с. 231-247, т. 7 а.с. 72-94/

- протоколом огляду журналу реєстрації вихідної кореспонденції КОКП ВКГ Київоблводоканал , який спростовує доводи ОСОБА_3 про те, що він, начебто, неодноразово направляв до обласної ради листи, в яких наполягав на створенні на КОКП ВКГ Київоблводоканал тендерної комісії. Записи в указаному журналі свідчать про те, що такі листи до Київської обласної ради підсудним не направлялися; /т. 8 а.с. 101-104/

- документами, які підтверджують факт доставлення придбаного ОСОБА_3 обладнання для очищення води Аквахлор 500 до КОКП ВКГ Київоблводоканал автомобільним транспортом ; /т. 5 а.с. 50-70, т. 7 а.с. 58-70/

Винуватість ОСОБА_3 в ухиленні від сплати податків та службовому підробленні при закупівлі торфу сільськогосподарського у ТОВ Магнолія підтверджується наступними доказами.

Показаннями допитаної в ході досудового слідства у якості свідка ОСОБА_19 - начальника інформаційно-аналітичного відділу управління аудиту юридичних осіб ДПА в Київській області, котра показала, що в період часу з 10.12.07 по 21.12.07 року приймала участь в позаплановій документальній перевірці КОКП ВКГ Київоблводоканал з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період з 01.09.07 по 31.10.07, заявленого даним підприємством до відшкодування в рахунок майбутніх платежів, згідно податкової декларації з ПДВ за жовтень 2007 року.

В ході перевірки було встановлено, що КОКП ВКГ Київоблводоканал впорушення п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 №168/97-ВР із змінами та доповненнями, безпідставно завищило суму податкового кредиту з податку на додану вартість за вересень 2007 року в розмірі 3 350 590, 05 грн., шляхом придбання товарів (торфу) за ціною, яка значно перевищує звичайну ціну на такі товари на ринку України.

ОСОБА_10 виявленого порушення полягає в тому, що 04.09.2007 року КОКП ВКГ „Київоблводоканал» укладено договір від 04.09.07 № 04/09-07 з ТОВ „Магнолія» (код за ЄДРПОУ 13566559, м.Житомир) на придбання у останнього торфу сільськогосподарського. Згідно специфікації № 1 від 28.09.07 кількість торфу, придбаного КОКП ВКГ „Київоблводоканал» складає 21000,0тон, загальна вартість 25 200 000,0 грн. в т.ч. ПДВ 4 200 000, 0грн., тобто вартість 1 тони торфу згідно даної специфікції складає 1000,0 грн. без з ПДВ, а з урахуванням ПДВ -1200 грн.

28.09.07 КОКП ВКГ „Київоблводоканал» перераховано в адресу ТОВ „Магнолія» попередню оплату за торф в кількості 20833,34 тон на загальну суму 25 000 000,0 грн. в т.ч. ПДВ-4 166 666,67 грн., на що ТОВ „Магнолія» по першій з подій (перерахування коштів) виписано податкову накладну від 28.09.07 № 374 на загальну суму 25 000 000, 0 грн., в т.ч. ПДВ 4 166 666,67 грн. КОКП ВКГ „Київоблводоканал» , у свою чергу, віднесло дану податкову накладну до реєстру отриманих податкових накладних за вересень 2007 року та включило суму ПДВ з вказаної операції в розмірі 4 166 666,67 грн. до складу податкового кредиту за вересень 2007 року. Вподальшому кошти, отримані від КОКП ВКГ „Київоблводоканал» , ТОВ „Магнолія» перерахувало на ПП „Ексімторг-Житомир» (код за ЄДРПОУ 35343567 м.Житомир) також у якості оплати за поставку торфу. В ході проведення вказаної перевірки зроблено запит до Україниської Унвіресальної товарної біржі щодо цін на торф на українському ринку. Відповідно до листа біржі від 13.11.07 року, № 145, ціна на торф низинний складає 24 євро за 1 тонну на умовах FCA - місце видобування. З урахуванням офіційного курсу євро станом на 28.09.07 (7,1609), звичайна ціна торфу станом на 28.09.07 становить 171,86 грн., а звичайна ціна збільшена на 20% складає 206,23 грн.. Таким чином звичайна ціна торфу, придбаного КОКП ВКГ „Київоблводоканал» у ТОВ „Магнолія» , складає 4 296 459,71 грн., в тім числі ПДВ у сумі 716 076,62 грн. (206,23*20833,34).

Відповідно до п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 №168/97-ВР із змінами та доповненнями, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Таким чином КОКП ВКГ „Київоблводоканал» , порушило вимоги зазначеного Закону, оскільки фактично завищило податковий кредит за вересень 2007 року в податковій декларації з ПДВ за вересень 2007 року на суму 3 350 590, 05 грн., тобто на суму на яку відрізняється розмір ПДВ, включеного до ціни придбання торфу згідно договору від 04.09.07№ 04/09-07 та специфікації № 1 до договору - 4 166 166,67 грн. та розмір ПДВ з вартості торфу за середніми цінами - 716076,62 грн. (4 166 166,67 грн.-716076,62). Завищення підприємством податкового кредиту призвело до заниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет КОКП ВКГ „Київоблводоканал» за вересень 2007 року з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду в розмірі 350 654,0 грн., а також заниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет КОКП ВКГ „Київоблводоканал» за жовтень 2007 року з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду в розмірі 1 466 896,0 грн., та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 1 817 550, 0 грн.. /т. 9 а.с. 1-4/

В судовому засіданні ОСОБА_19 підтвердила зазначені показання та результати перевірки, викладені у акті № 3936/23-4/03346549/434 від 25.12.2007 року, і ствердила, що для проведення перевірки підприємством надвались всі необхідні документи, в тому числі і щодо придбання торфу та відшкодування ПДВ. При проведенні перевірки ревізори звертались із запитом на біржу для встановлення ціни на торф, оскільки ціни на торф на 20 відстоків більші ніж у договорі. Всі виявлені при перевірці порушення описані в акті з посиланням на норми закону. На час перевірки ставилось питання перед ОСОБА_3, навіщо підприємству торф, бо була наявна тільки програма та технологічна карта використання торфу. При визначенні звичайної ціни на торф керувалась оцінкою Української Універсальної біржі.

Аналогічні обставини підтвердили свідки ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22.

Свідок ОСОБА_5 підтвердив свої показання, дані на досудовому слідстві, і показав, що працював на посаді головного бухгалтера КО КП ВКГ „Київоблводоканал» і 28.09.2007 року разом із ОСОБА_3 виїжджав до м. Житомира, де у Житомирській філії КБ „Західінкомбанк» за вказівкою ОСОБА_3 він підписав платіжне доручення про перерахування на ТОВ „Магнолія» коштів у сумі 25 000 000,0 грн., отриманих підприємством цього ж дня в даному банку в якості кредиту. При цьому про існування договору з ТОВ „Магнолія» від 04.09.2007 року про придбання торфу дізнався лише під час підписання вказаного платіжного доручення. Обставини укладання договору придбання торфу та отримання кредиту йому невідомі, оскільки ОСОБА_9 займався цим особисто. Питання придбання торфу та виготовлення біокомпостів з ним керівником підприємства не обговорювалось. Податкова накладна від 28.09.07 № 374, виписана ТОВ Магнолія на поставку торфу на загальну суму 25 000 000, 0 грн., в т.ч. ПДВ 4 166 666,67 грн., віднесена до реєстру отриманих податкових накладних КОКП ВКГ „Київоблводоканал» за вересень 2007 року. Операція з придбання торфу відображена в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, сума податку на додану вартість з цієї операції віднесена до складу податкового кредиту з ПДВ за вересень 2007 року податкової декларації з ПДВ. Тендерна комісія підприємства з приводу придбання торфу засідань не проводила, тендер на закупівлю торфу не оголошувався. Він наголошував ОСОБА_3 про необхідність оголошення тендеру, але останній сказав, що це робити не потрібно.

Свідок ОСОБА_23 у своїх показаннях на досудовому слідстві показала, що обставини придбання ОСОБА_3 торфу їй невідомі, оскільки вона працювала заступником головного бухгалтера на підприємстві КП КОР „Білоцерківводоканал» .

Зідно бухгалтерських документів, переданих до бухгалтерії підприємства після його реорганізації, КОКП ВКГ „Київоблводоканал» придбало у вересні 2007 року торф на загальну суму 25 000 000,0 грн. у ТОВ „Магнолія» . Податкова накладна від 28.09.07 № 374, виписана ТОВ Магнолія на поставку торфу на загальну суму 25 000 000, 0 грн., в т.ч. ПДВ 4 166 666,67 грн., віднесена до реєстру отриманих податкових накладних КОКП ВКГ „Київоблводоканал» за вересень 2007 року. Операція з придбання торфу відображена в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, сума податку на додану вартість з цієї операції віднесена до складу податкового кредиту з ПДВ за вересень 2007 року податкової декларації з ПДВ. Операція з придбання торфу проводилась особисто ОСОБА_24, обладнання та технічної документації щодо переробки мулу за допомогою торфу на КО КП ВКГ „Київоблводоканал» та його правонаступнику КП КОР „Білоцерківводоканал» небуло. /т. 9 а.с. 25-30/

В судовому засіданні ОСОБА_23 в повному обсязі підтвердила ці свої показання і ствердила, що при закупівлі торфу тендерні процедури, як видно з бухгалтерської документації, не проводились.

Свідок ОСОБА_25 показав, що працював на підприємстві головним інженером, однак про придбання ОСОБА_3 торфу нічого не знав, оскільки технічна документація на виготовлення біокомпостів з мулу та торфу на підприємстві не розроблялась, обладнання не придбавалося, і взагалі питання придбання торфу та виготовлення біокомпостів на підприємстві не обговорювалося. Про придбання торфу він дізнався лише у грудні 2007 року.

Свідок ОСОБА_10 показав, що працював на посаді заступника начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал з 1989 року по 02.10.2007 року. Ще попереднім керівництвом КОКП ВКГ Київоблводоканал на підприємстві було створено, як того вимагав закон, тендерний комітет. Головою вказаного комітету було обрано його. Окрім нього до складу комітету входило ще декілька чоловік. Проте зазначений тендерний комітет так і не запрацював. З призначенням ОСОБА_3 на посаду в.о. начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал будь-яких тендерних процедур, у тім числі по придбанню торфу, про що він дізнався лише у грудні 2007 року, на підприємстві не проводилось. Технічна документація щодо виготовлення біокомпостів із мулу та торфу на підприємстві не розроблялась. Питання придбання торфу та виготовлення біокомпостів з ним керівником підприємства не обговорювалось.

Аналогічні обставини підтвердив свідок ОСОБА_11

Свідок ОСОБА_26, колишній директор ПП «Ексімторг-Житомир» , показав, що погодився працювати директором вказаного підприємства та підписав надані йому документи на пропозицію гр-на ОСОБА_27, влітку 2007 року. Однак господарську діяльність підприємства він особисто не вів, а лише підписував документи, які надавали йому на підпис ОСОБА_27 та ОСОБА_28. В суть цих документів він не вникав.

З приводу придбання та реалізації ПП «Ексімтор-Житомир» торфу, а також з приводу поручительства ПП «Ексімтор-Житомир» по кредиту, наданому КО КП ВКГ „Київоблводоканал» , йому нічого не відомо. /т. 9 а.с. 78-90/

Свідок ОСОБА_29 показав, що раніше працював на ДП Житомирторф інженером. На території Житомирської області торф сільськогосподарський видобувається ДП Житомирторф . Ціна, за якою торф сільськогосподарський реалізувався підприємством у період 2007-2008 р.р., становила приблизно 63 грн. без доставки. Підприємство могло видобувати 20 тис. тон торфу протягом року. Доставку торфу підприємство не могло здійснювати, оскільки в наявності був лише один автомобіль КАМАЗ . Зберігати торф можливо лише на торфородовищі. При наданні статистичних даних підприємством торф поділявся на декілька видів (сільськогосподарський, паливний т.і.). За добу підприємство видобувало приблизно 1000 тон з урахуванням погодних умов (сезон добування торфу травень-вересень. Живий торф видобувається постійно. В 2010 році ціна одного метру кубічного торфу становила 102 грн.. /т. 9 а.с. 270-274/

Показання вказаного свідка свідчать про те, що ОСОБА_3 у 2007 році мав можливість придбати торф сільськогосподарський аналогічної якості та на аналогічних умовах поставки за ціною, значно нижчою ніж та, за якою його було придбано у ТОВ Магнолія .

Допитаний під час досудового слідства колишній головний контролер-ревізор КРУ в Київській області ОСОБА_30 показав, що очолював групу ревізорів, котра в період з 27.06.08 по 08.08.08 проводила ревізію фінансово-господарської діяльності КП КОР Білоцерківводоканал , яке є правонаступником КОКП ВКГ Київоблводоканал , за період з 01.01.2005 року по 01.06.2008 року. За результатами ревізії складено акт № 08-20/039 від 08.08.2008 року.

Під час перевірки встановлено, що КОКП ВКГ „Київоблводоканал» впорушення передбачених законодавством процедур закупівлі, зокрема п.1 ст.2, п.1 ст.12 Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 року, N 1490-III, протягом 2007 року без проведення тендерних процедур було придбано торф у ТОВ Магнолія на загальну суму 25 000 000 грн., тобто договір від 04.09.07 № 04/09-07/166 з ТОВ Магнолія та вся операція придбання торфу у вказаного підприємства вчинена з порушенням зазначеного Закону, оскільки підприємством не було дотримано процедуру закупівлі. Вимоги Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 року N 1490-III розповсюджувались на закупівлі товарів, робіт (послуг), що проводились КОКП ВКГ „Київоблводоканал» у вересні 2007 року, оскільки КОКП ВКГ „Київоблводоканал» було комунальним підприємством станом на 2007 рік, майно вказаного підприємства належало територіальній громаді. Зазначене порушення допущене в.о. начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_3, оскільки саме ним було укладено договір на придбання торфу. /т. 9 а.с. 324-328/

В судовому засіданні ОСОБА_30 повністю підтвердив як ці свої показання, так і результати ревізії, викладені у акті № 08-20/039 від 08.08.2008 року.

Допитана судом у якості свідка спеціаліст Мінстерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_31 ствердила, що дія Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти розповсюджується на підприємства, в яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків. Для організації та проведення процедур закупівлі товарів у вересні 2007 року, а також робіт та послуг за державні кошти підприємству (в разі розповсюдження на нього дії Закону) необхідно було створити тендерний комітет та здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг з дотриманням визначених цим Законом тендерних процедур.

Винуватість ОСОБА_3 в ухиленні від сплати податків та службовому підробленні при закупівлі торфу сільськогосподарського у ТОВ Магнолія підтверджується також:

- ОСОБА_10 від 25.12.2007р. № 3936/23-4/03346549/434 Про результати виїзної позапланової перевірки Київського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства „Київоблводоканал» за період з 01.09.07 по 31.10.07 , згідно з яким КОКП ВКГ Київоблводоканал внаслідок проведення операції придбання торфу у ТОВ Магнолія за ціною, яка перевищує звичайну ціну, на порушення п.п. 7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР Про податок на додану вартість (із змінами та доповненнями) занижено суму ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками вересня 2007 року, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду в розмірі 350 654,0 грн., а також занижено суму ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками жовтня 2007 року, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду в розмірі 1 466 896,0 грн.; /т. 1 а.с. 49-69/

- Винесеним Білоцерківською ОДПІ, на підставі акту від 25.12.2007 р., № 3936/23-4/03346549/434, за результатами виїзної позапланової перевірки КОКП ВКГ „Київоблводоканал» , податковим повідомленням-рішенням фррми Р № 3765/0000023/0 від 29.12.2007 року, яким підприємству донараховано податкове зобов'язання з ПДВ на загальну суму 1 817 550 грн.; /т. 1 а.с. 70-71/

- Постановою Київського Апеляційного адміністративного суду від 09.09.2009 року у справі № 22-а-26571/08, якою скасовано постанову Господарського суду Київської області від 02.06.2008 року про скасування податкового повідомлення-рішення від 29.12.07 № 3765/000004234/0 про донарахування КОКП ВКГ „Київоблводоканал» податкових зобов'язань з ПДВ на суму 1 817 550, 00 грн., згідно акту податкової перевірки підприємства від 25.12.2007р. №3936/23-4/03346549/434, та відмовлено у задоволенні позову КП КОР Білоцерківводоканал про скасування зазначеного повідомлення-рішення, тим самим підтверджено законність зазначеного податкового повідомлення-рішення; /т. 2 а.с.259-263/

- Розпорядженями Голови Київської обласної Ради № 86 від 19.04.2007 року, № 171 від 19.06.2007 року та № 209 від 27.06.2007 року про призначення ОСОБА_3 виконуючим обов'язки начальника КОКП ВКГ «Київоблводоканал» та надання останньому права розпоряджання коштами підприємства, права підпису всіх фінансових, банківських документів, договорів, інших документів підприємства /т. 2 а.с. 34-36, т. 4 а.с. 22-24/ і статутом КОКП ВКГ «Київоблводоканал» , перереєстрованим відділом державної реєстрації Виконкому Білоцерківської міської Ради народних депутатів за № 75 від 16.06.1997 року /т. 2 а.с. 7-15, т. 4 а.с. 5-16/, які свідчать про те, що ОСОБА_3 в період скоєння інкримінованих йому протиправних дій являвся службовою особою підприємства з комунальною формою власності, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції; /т. 2 а.с. 7-15, т. 4 а.с. 5-16/

- Договором від 04.09.07 № 04/09-07, специфікацією № 1 від 28.09.07 до договору від 04.09.07 № 04/09-07, платіжним дорученням № 1 від 28.09.07, згідно з якими в.о. начальника КОКП ВКГ „Київоблводоканал» ОСОБА_3 уклав договір від 04.09.07 № 04/09-07 та специфікацією № 1 від 28.09.07 з ТОВ Магнолія на придбання торфу в кількості 20833,34 тонн на загальну суму 25 000 000,00 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 4 166 666,67 грн., та перерахував 28.09.07 на рахунок ТОВ «Магнолія» грошові кошти в сумі 25 000 000,00 грн. попередньо отримані у кредит, на рахунок ТОВ „Магнолія» в якості передплати за торф; /т. 4 а.с. 73-83, 100-272/

- Вилученими з Житомирської філії КБ „Західінкомбанк» ТзОВ банківськими документами, які свідчать про отримання підсудним у вказаній банківській установі кредиту в сумі 25 000 000,00 грн. та перерахування цих грошових коштів цього ж дня ТОВ «Магнолія» в якості передплати за торф; /т. 3 а.с. 37, 39-44, 62-117, 215/

- Вилученими з Білоцерківської ОДПІ податковими деклараціями з податку на додану вартість за вересень та жовтень 2007 року, підписаними в.о. начальника КО КП ВКГ „Київоблводоканал» ОСОБА_3, які свідчать про те, що ОСОБА_3, достовірно знаючи про завищену вартість придбаного у ТОВ Магнолія торфу сільськогосподарського, умисно включив до складу податкового кредиту в зазначених деклараціях суму ПДВ з вартості придбаного торфу, внаслідок чого занизив податок на додану вартість за вересень 2007 року на суму 350 654,00 грн. та за жовтень 2007 року на суму 1 466 896 грн., всього на загальну суму 1 817 550, 00 грн.; /т. 2 а.с. 164-169/

- Листами ДК «Укрторф» від 18.02.2008 року, № 1/4-57, ДП «Київторф» від 31.03.2008 року, № 17/5-08-39, ДП «Житомирторф» від 22.02.2008 року, №16/1-42, ДП «Рівнеторф» від 04.03.2008 року, №105/4, ВАТ «Івано-Франківськторф» від 26.02.2008 року № 49, ДП «Шумський торфозавод» ДП «Поділляторф» від 26.03.2008 року, № 45, які свідчать про те, що на період укладення ОСОБА_3 договору з ТОВ Магнолія ціна на торф сільськогосподарський становила від 24,5 грн. до 285 грн. за тону; /т. 9 а.с. 238, 240, 242, 244, 248, 250/

- Висновком судово-товарознавчої експертизи № 1352 від 08.04.2008 року, який свідчить про те, що середня ринкова вартість торфу сільськогосподарського на внутрішньому ринку України станом на 28.09.2007 року складала 50,35 грн. за 1 тонну. /т. 9 а.с. 25-255/

В судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_32 в повному обсязі підтвердила достовірність зазначеного експертного висновку.

- Висновком судово-бухгалтерської експертизи № 1353 від 15.04.2008 року, згідно з яким нормативно та документально підтверджуються порушення податкового законодавства, встановлені за висновками акту Білоцерківської ОДПІ від 25.12.2007 р., № 3936/23-4/03346549/434, документальної перевірки КОКП ВКГ «Київоблводоканал» в частині формування підприємством податкового кредиту з ПДВ у вересні 2007 року при виконанні умов за договором з ТОВ «Магнолія» від 04.09.2007 року № 04/09-07. /т. 9 а.с. 260-264/

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 3784 від 25.04.2008 року, який свідчить про те, що договір з ТОВ «Магнолія» № 04/09-07 від 04.09.2007 року, специфікацію № 1 до договору, кредитний договір № 280907/2062-218 від 28.09.2007 року, договір поруки від 28.09.2007 року, додаткову угоду № 1 від 30.11.2007 року до договору поруки, платіжне доручення № 1 від 28.09.2007 року, податкові декларації з податку на додану вартість за вересень-жовтень 2007 року, підписані від імені керівника КОКП ВКГ «Київоблводоканал» особисто ОСОБА_3; /т. 9 а.с. 280-284/

- Листом ДП «Житомирторф» від 04.10.2010 року, № 16/1-148, згідно з яким параметри якості торфу в залежності від вологості та зольності визначені РСТ УССР 1959-85 Торф для виготовлення компостів, технічні умови . Стандартом визначена вологість торфу - не більше 60%, зольність - не більше 25%. Параметри вологості до 90% та зольності не більше 25% це основні розповсюджені параметри для торфу по всій Україні. Параметри торфу, що видобувається та реалізується ДП Житомирторф , є такими: вологість - до 60%, зольність - до 25%. На замовлення клієнта можлива поставка торфу вологістю до 90%, зольністю - до 35%. Ціна, визначена для всіх видів торфу - 75 грн./т.; /т. 9 а.с. 268-269/

- ОСОБА_10 від 08.08.2008 року, № 08-20/039, ревізії фінансово-господарської діяльності КП КОР Білоцерківводоканал , вилученим в КРУ в Київській області, з якого вбачається, що КОКП ВКГ „Київоблводоканал» в порушення передбачених законодавством процедур закупівлі, зокрема в порушення п.1 ст.2, п.1 ст.12 Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 року, N 1490-III, протягом 2007 року без проведення тендерних процедур придбано торф у ТОВ Магнолія на загальну суму 25 000 000 грн.. /т. 1 а.с. 187-236/

Аналізуючи зібрані у справі докази, належним чином їх оцінюючи, суд дійшов висновку про те, що винуватість ОСОБА_3 у вчиненому доведена в судовому засіданні в повному обсязі.

Кваліфікацію дій підсудного, дану досудовим слідством, суд вважає правильною:

- по епізоду закупівлі у травні 2007 року обладнання для очищення води Аквахлор 500 у компанії MAXUS PRODJECTS LLP - за ч. 3 ст. 365 КК України, як перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинило КОКП ВКГ Київоблводоканал та його правонаступнику КП КОР Білоцерківводоканал тяжкі наслідки у виді матеріальної шкоди в сумі 1 601 277 грн., завданої підприємству внаслідок переплати за придбане обладнання Аквахлор 500 ;

- по епізоду ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість у сумі 1 817 550, 00 грн. з операції по придбанню торфу сільськогосподарського у ТОВ Магнолія - за ч. 3 ст. 212 КК України, як умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвел до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах;

- по епізоду внесення завідомо неправдивих відомостей до декларацій з ПДВ з указаної операції з метою ухилення від сплати податків - за ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Окрім наведеного ОСОБА_3 обвинувачується досудовим слідством у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому з метою ухилення від сплати податків.

Згідно з обвинуваченням ОСОБА_3, працюючи в період часу з 20.04.2007 року по 31.12.2007 року на посаді виконуючого обов'язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал , являючись службовою особою підприємства з комунальною формою власності, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, усвідомлюючи злочинність своїх дій, достовірно знаючи про завищену вартість придбаного у ТОВ Магнолія торфу сільськогосподарського та про необхідність дотримання процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, передбачених Законом України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 22 лютого 2000 року, № 1490-III, маючи на меті заниження суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками господарської діяльності КОКП ВКГ Київоблводоканал за вересень та жовтень 2007 року, підшукав ТОВ Магнолія , з яким уклав 04.09.2007 року договір № 04/09-07 на придбання у останнього торфу сільськогосподарського, без проведення торгів (тендеру) на закупівлю вказаного товару, тобто діючи при цьому з порушенням процедур, визначених Законом України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 22.02.2000 року, № 1490-III, зі змінами та доповненнями, чинним на момент укладення договору.

Продовжуючи реалізовувати свій намір ОСОБА_3 28.09.2007 року уклав з ТОВ Магнолія специфікацію № 1 до договору № 04/09-07 від 04.09.2007 року, яка є невід'ємною частиною вказаного договору, встановивши нею обсяг придбання торфу сільськогосподарського - 21 000,00 тони, і його ціну - 1 000,00 грн. за 1 тону торфу без ПДВ (з урахуванням ПДВ - 1 200 грн.). Загальна вартість зазначеного торфу становила 25 200 000 грн., в т.ч. ПДВ 4 200 000 грн..

Усвідомлюючи, що для реалізації його злочинного наміру, направленого на ухилення від сплати податків необхідно здійснити попередню оплату ТОВ Магнолія за торф, ОСОБА_3 28.09.2007 року уклав кредитний договір № 280907/2062-218 з Житомирською філією КБ „Західінкомбанк» ТзОВ, на виконання якого, КО КП ВКГ „Київоблводоканал» отримало 28.09.07 у вказаній банківській установі кредит в сумі 25 000 000,00 грн. на придбання торфу.

Реалізовуючи свій злочинний задум на ухилення від сплати податку виконуючий обов'язки начальника КОКП ВКГ Київоблводоканал ОСОБА_3 28.09.2007 року перерахував згідно платіжного доручення № 1 кошти в сумі 25 000 000 грн., попередньо отримані у кредит, на рахунок ТОВ „Магнолія» в якості передплати за торф в кількості 20833,34 тонн., в тому числі податок на додану вартість в сумі 4 166 666,67 грн., який включив до складу податкового кредиту з податку на додану вартість КОКП ВКГ „Київоблводоканал» за вересень 2007 року.

Укладення ОСОБА_3 договору № 04/09-07 від 04.09.2007 року з ТОВ Магнолія та проведення у вересні 2007 року закупівлі торфу сільськогосподарського у ТОВ Магнолія з порушенням процедур, встановлених Законом України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплаченого до Державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 1 817 550 грн..

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані слідством за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Проте суд, аналізуючи як саме обвинувачення, так і зібрані у справі за вказаним епізодом докази, вважає, що зазначене обвинувачення не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні.

Зловживання владою або службовим становищем (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 364 КК України) є злочином з формальним складом, оскільки об?єктивна сторона цього злочину включає в себе не тільки суспільно-небезпечне діяння, а й певні наслідки. Обов?зковою ознакою об?єктивної сторони зазначеного злочину є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, , державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб (ч. 1, ч. 3 ст. 364 КК), або тяжкі наслідки (ч. 2, ч. 3 ст. 364 КК).

Для інкримінування особі спричинення (заподіяння) її діями певних наслідків необхідна наявність прямого, безпосереднього, а не опосередкованого, причинного зв'язку між її діями і певними наслідками.

Отже, для ставлення у вину особі, що вчинила зловживання службовим становищем, спричинення її діями тяжких наслідків, визначення яких дається у п. 4 примітки до ст. 364 КК України, необхідно, щоб такі наслідки знаходились у прямому причинному зв'язку саме з діями, зазначеними у диспозиціях ч. 1. ч. 2 та ч. 3 ст. 364 КК України.

Натомість ОСОБА_3, котрий, згідно з обвинуваченням, вчинив зловживання владою або службовим становищем (що саме - слідством не конкретизовано) з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, інкримінується в вину спричинення тяжких наслідків у вигляді несплаченого до Державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 1 817 550, 00 грн., що само по собі не перебуває у прямому причинному зв?язку з діями підсудного, які виразились у зловживанні владою або службовим становищем.

Таким чином сума насплаченого до бюджету держави податку на додану вартість одночасно інкримінується підсудному як ознака об?єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, і як ознака об?єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, що є недопустимим, оскільки суперечить Закону і правовій позиції Верховного ОСОБА_10 України, згідно з якою, якщо особа з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) вчиняє зловживання владою або службовим становищем, яке є одним із способів такого ухилення, то наслідки, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів коштів у відповідних розмірах, охоплюються диспозицією конкретної частини ст. 212 КК України і не можуть одночасно (подвійно) розцінюватись як тяжкі наслідки в розумінні ч. 2 ст. 364 КК України.

Зважаючи на викладене, а також на те, що спричинення, врезультаті зловживання владою або службовим становищем, інших тяжких наслідків чи істотної шкоди підсудному ОСОБА_3 ні на досудовому слідстві, ні в ході судового розгляду справи не інкримінувалося, а розгляд справи, відповідно до вимог ст. 275 КПК України (в редакції 1960 року), провадиться тільки в межах пред?явленого обвинувачення, суд вважає, що у діях ОСОБА_3 відсутній склад злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, а тому вважає за необхідне виправдати останнього за вказаним обвинуваченням.

До заперечення ОСОБА_3 своєї винуватості у перевищенні службових повноважень при здійсненні фінансово-господарської операції з придбання обладнання для очищення води Аквахлор 500 у компанії MAXUS PRODJECTS LLP , в умисному ухиленні від сплати податків до державного бюджету з операції по придбанню торфу сільськогосподарського у ТОВ Магнолія та у вчиненні з цією метою службового підроблення суд ставиться критично.

Доводи підсудного про, начебто, необов?язковість проведення КОКП ВКГ Київоблводоканал тендерних операцій, передбачених Законом України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 22.02.2000 року, при закупівлі обладнання Аквахлор 500 і про справедливість ціни, за якою вказане обладнання було придбане, повністю та беззаперечно спростовуються зібраними у справі доказами, зокрема актом № 08-20/049 від 27.05.2009 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Київської обласної ради Білоцерківводоканал за період з 16.05.2007 року по 01.04.2009 року, висновком судово-товарознавчої експертизи № 3454 від 17.11.2009 року, висновком додаткової судово-товарознавчої експертизи № 4636/11-16 від 20.09.2011 року, показаннями експерта ОСОБА_18 та іншими, наведеними вище, доказами, які свідчать про те, що дотримання очолюваним підсудним підприємством вимог Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти при закупівлі вказаного обладнання для очищення води було обов?язковим, і що рішення про закупівлю цього обладнання ОСОБА_3 одноособово, без проведення тендерних процедур, був невправі.

Повністю спростовуються зібраними у справі доказами і доводи підсудного, в яких той заперечує факт умисного ухилення ним від сплати податків на суму 1 817 550 грн. та факт вчинення службового підроблення при здійсненні операції по закупівлі торфу сілськогосподарського у ТОВ Магнолія .

Зазначені доводи спростовуються, зокрема, актом від 25.12.2007р. № 3936/23-4/03346549/434 Про результати виїзної позапланової перевірки Київського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства „Київоблводоканал» за період з 01.09.07 по 31.10.07 , яким встановлено, що КОКП ВКГ Київоблводоканал внаслідок проведення операції придбання торфу у ТОВ Магнолія за ціною, яка перевищує звичайну ціну, було занижено суми ПДВ, які підлягали нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками вересня та жовтня місяців 2007 року, на суму суму 1 817 550 грн. /т. 1 а.с. 49-69/; винесеним Білоцерківською ОДПІ, на підставі вказаного акту податковим повідомленням-рішенням форми Р № 3765/0000023/0 від 29.12.2007 року про донарахування підприємству податкового зобов'язання з ПДВ на суму 1 817 550 грн. /т. 1 а.с. 70-71/; постановою Київського Апеляційного адміністративного суду від 09.09.2009 року, якою підтверджено законність зазначеного податкового повідомлення-рішення /т. 2 а.с. 259-263/; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 3784 від 25.04.2008 року, який свідчить про те, що договір з ТОВ «Магнолія» № 04/09-07 від 04.09.2007 року, специфікацію № 1 до договору, кредитний договір № 280907/2062-218 від 28.09.2007 року, договір поруки від 28.09.2007 року, додаткову угоду № 1 від 30.11.2007 року до договору поруки, платіжне доручення № 1 від 28.09.2007 року, податкові декларації з податку на додану вартість за вересень-жовтень 2007 року, підписані від імені керівника КОКП ВКГ «Київоблводоканал» особисто ОСОБА_3 /т. 9 а.с. 280-284/, іншими доказами.

Аналіз та оцінка зазначених доводів підсудного дають підстави для висновку про їх надуманість та невідповідність фактичним обставинам справи.

При обранні підсудному покарання суд приймає до уваги характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених останнім злочинів, пом?якшуючі відповідальність обставини, як те, що ОСОБА_3 не судимий, має на утриманні неповнолітню дитину, враховує особу підсудного, котрий позитивно характеризується по роботі і за місцем проживання, а також тяжкість скоєних останнім злочинів, і вважає, що виправлення підсудного можливе лише в умовах ізоляції від суспільства.

Разом з тим в ході судового розгляду справи встановлено, що строки давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ст. 366 ч. 1 КК України, які, згідно ст. 49 КК України, зважаючи на невелику тяжкість вказаного злочину, становлять два роки, на даний час сплинув. У зв?язку з цим підсудний підлягає звільненню від призначеного йому за цей злочин покарання.

Зважаючи на те, що злочини, передбачені ст.ст. 365 ч. 3, 366 ч. 1 КК України скоєно ОСОБА_3 ще у 2007-2008 роках, тобто до внесення змін до санкцій зазначених статей Законом України від 07.04.2011 року, якими вказані санкції фактично було посилено, покарання підсудному за вказані злочини підлягає визначенню за санкціями ст.ст. 365 ч. 3 та 366 ч. 1 КК України в редакції, що діяла на момент вчинення цих злочинів.

Покарання ОСОБА_3 за ст. 212 ч. 3 КК України підлягає визначенню за санкцією указаної статті в редакції, що діє після внесення до неї змін Законом України про Внесення змін до деяких актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності від 15.11.2011 року.

Заявлений у справі прокурором в інтересах держави цивільний позов про стягнення з ОСОБА_3 на користь Київської обласної ради 1 601 277 грн. врахунок відшкодування збитків, завданих придбанням обладнання для очищення води Аквахлор 500 за завищеною ціною, суд вважає обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки спричинення вказаних збитків підсудним ОСОБА_3 доведено зібраними у справі доказами.

Цивільний позов про стягнення з ОСОБА_3 1 817 550 грн. врахунок відшкодування збитків, спричинених несплатою податків до державного бюджету, розгляду не підлягає у зв?язку з тим, що 21.12.2012 року КП КОР Білоцерківводоканал податкове зобов?язання з ПДВ за податковими повідомленнями-рішеннями від 29.12.2007 року № 3765/00000234/0 та № 3766/000003234/0 на загальну суму 3 50 590 грн. сплачено, свідченням чого є повідомлення адміністрації КП БМР Білоцерківводоканал /т. а.с. /

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України в редакції 1960 року, суд -

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 365 ч. 3, 212 ч. 3, 366 ч. 1 КК України, і призначити йому покарання:

- за ст. 365 ч. 3 КК в редакції, що діяла в 2007 році - у виді 7 /семи/ років позбавлення волі з позбавленням на 2 роки права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій;

- за ст. 212 ч. 3 КК України в чинній редакції - у виді штрафу в дохід держави у розмірі 15 000 неопо датковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 грн., з позбавленням на два роки права обіймати посади, пов"язані з вииконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій;

- за ст. 366 ч. 1 КК України, що діяла у 2007 році - у виді штрафу в дохід держави у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн..

За ст. 364 ч. 2 КК України ОСОБА_3 виправдати у зв"язку з відсутністю у його діях складу зазначеного злочину.

Всилу ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_3 від покарання за ст. 366 ч. 1 КК України у зв"язку зі сплином строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаний злочин.

На підставі ст. 70 КК України до відбування ОСОБА_3 визначити покарання у виді у виді 7 /семи/ років позбавлення волі з позбавленням на три роки права обіймати посади, пов"язані з вииконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і штрафу в дохід держави у розмірі 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 грн.. Покарання у виді штрафу в дохід держави виконувати самостійно.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Київської обласної ради 1 601 277 грн. врахунок відшкодування збитків.

Запобіжний захід засудженому до набрання вироком законної сили залишити попередній - підписку про невиїзд з постійного місця проживання. Строк покарання останньому рахувати з моменту затримання та взяття під варту.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області, через Білоцерківський міськрайонний суд, протягом 15 діб.

Суддя: В. В. Сливка

Дата ухвалення рішення 11.03.2013
Зареєстровано 27.11.2017
Оприлюднено 27.11.2017

Судовий реєстр по справі 1003/81/2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.06.2013 Апеляційний суд Київської області Кримінальне
Вирок від 11.03.2013 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1003/81/2012

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону