Постанова
від 12.12.2017 по справі 826/13171/17
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

13 грудня 2017 року № 826/13171/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Скочок Т.О., суддів Кармазіна О.А., Катющенка В.П., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю Сван-Ейр до Державної фіскальної служби України про скасування рішення від 28.09.2017 №191577/39167724 та зобов'язання вчинити дії, В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю Сван-Ейр з позовом до Державної фіскальної служби України, в якому просить:

- скасувати рішення комісії Державної фіскальної служби України від 28.09.2017 №191577/39167724 про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю Сван-Ейр у реєстрації податкової накладної від 05.09.2017 №37 в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- зобов'язати Державну фіскальну службу України зареєструвати податкову накладну від 05.09.2017 №37 Товариства з обмеженою відповідальністю Сван-Ейр в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.10.2017 відкрито провадження у справі, закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що Державною фіскальною службою України безпідставно відмовлено у прийнятті та реєстрації податкової накладної від 05.09.2017 №37, оскільки остання подана на реєстрацію за наслідками здійсненої між ТОВ Сван-Ейр та його контрагентом - ПАТ Укрпластик - фінансово-господарської операції, з урахуванням того, що позивачем після зупинення реєстрації вказаної податкової накладної надано до контролюючого органу всі необхідні документи на підтвердження дійсності формування податкової накладної від 05.09.2017 №37. У свою чергу, за твердженнями позивача, контролюючим органом в оскаржуваному рішенні не зазначено чітких підстав для прийняття рішення про відмову у реєстрації даної податкової накладної.

У призначене судове засідання з'явились представники сторін. Представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив суд задовольнити їх з підстав, викладених у позовній заяві. Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечував, підтримавши доводи, викладені у письмових запереченнях проти позову, в яких зазначено, що за наслідками отриманої від позивача податкової накладної Державною фіскальною службою України здійснено в автоматизованому режимі її розшифрування та перевірку, за наслідками чого прийнято оскаржуване рішення про відмову в реєстрації останньої.

Суд, за згодою сторін, на підставі положень ч. 4 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України), ухвалив про перехід до розгляд справи у порядку письмового провадження.

Розглянувши наявні у матеріалах справи документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов та заперечення, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд зазначає про наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ Сван-Ейр 14.09.2017 подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.09.2017 №37, у відповідності до якої ТОВ Сван-Ейр поставлено на користь ПАТ Укрпластик товари на загальну суму 937 864,50 грн., у тому числі ПДВ у розмірі 156 310,75 грн. (код товару, згідно з УКТ ЗЕД 84198998).

Згідно з наявною у матеріалах справи квитанцією про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, реєстрацію податкової накладної від 05.09.2017 №37 зупинено, оскільки вказана податкова накладна відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначеним п. 6 Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567; за результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах, згідно з УКТ ЗЕД: 8419. З огляду на вказане, як зазначено у квитанції, платнику податків запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення з реєстрації відповідної податкової накладної.

Скориставшись правом на надання пояснень та документів на підтвердження з метою розблокування реєстрації податкової накладної від 05.09.2017 №37, позивачем отримано рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 28.09.2017 №191577/39167724, яким відмовлено у реєстрації податкової накладної, з огляду на надання платником податку копії документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Вважаючи вказане рішення необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся з позовом до суду.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з такого.

У розумінні пп. 14.1.60 п. 14 ст. 14 Податкового кодексу України (тут і надалі - ПК України у редакції, яка діяла станом на момент виникнення спірних правовідносин), Єдиний реєстр податкових накладних - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

Таким органом центральної виконавчої влади, у відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №236, є Державна фіскальна служба України.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПК України, об'єктом оподаткування є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; в) ввезення товарів на митну територію України; г) вивезення товарів за межі митної території України; ґ) виключено; д) виключено; е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України.

У силу п. 187.1 ст. 187 ПК України, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК України, на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (п. 201.7 ст. 201 ПК України).

Приписами п. 201.10 ст. 201 ПК України передбачено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Якщо надіслані податкові накладні / розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПК України, реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної / розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної / розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються: а) порядковий номер та дата складення податкової накладної / розрахунку коригування; б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування; в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком ), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Вичерпний перелік таких документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті в підпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній / розрахунку коригування. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Зазначена комісія приймає рішення про: реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підстави для прийняття комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок роботи комісії визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту.

Форма таких рішень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію якої в Єдиному реєстрі податкових накладних було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій: а) прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; б) набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З аналізу наведених законодавчих положень вбачається, що зупинення контролюючим органом реєстрації податкової накладної можливе у разі наведення у квитанції критерію (їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення за умови надання платнику податків пропозиції щодо надання пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Слід зазначити, що у квитанції про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якості підстави для зупинення реєстрації податкової накладної від 05.09.2017 №37 вказано, що остання відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначеним п. 6 Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567; за результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах, згідно з УКТ ЗЕД: 8419, з огляду на що, платнику податків запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення з реєстрації відповідної податкової накладної.

Слід зазначити, що у п. 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567, вказано, що моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими критеріями: 1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється); 2) відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб'єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс), стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку, що відповідачем порушено положення п. 201.16 ст. 201 ПК України, оскільки останнім у квитанції не зазначено чіткого критерію оцінки ступеня ризиків, достатнього для зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Саме лише посилання на п. 6 наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567 не є свідченням визначення такого критерію. Крім того, слід зазначити, що у вказаній квитанції контролюючим органом, у порушення положення п. 201.16 ст. 201 ПК України, також не надано пропозиції щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів саме за вичерпним переліком , достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Визначення контролюючим органом у квитанції конкретного критерію ризику прямо впливає на можливість надання у подальшому платником податків відповідних документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у розрізі критерії ступеня оцінки ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567.

Приписами Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №190 передбачено, що комісія Державної фіскальної служби (далі - комісія ДФС) приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації на підставі отриманих від платника податку на додану вартість відповідно до підпункту в підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, та/або копій документів, які платник податку має право подати до органу Державної фіскальної служби протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у податковій накладній / розрахунку коригування.

Підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є: ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу; ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту в підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу; надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування.

Таким чином, рішення комісії Державної фіскальної служби також повинно містити чітку підставу для відмови у реєстрації податкової накладної.

Не зважаючи на відсутність у квитанції пропозиції надати пояснень та/або копії документів саме за вичерпним переліком, позивачем подано відповідні пояснення, в яких зазначено, що імпортні запчастини, які фігурували у вхідних документах ТОВ Сван-Ейр з одними кодами УКТЗЕД не можуть бути продані у тому стані та за тими самими кодами УКТЗЕД, оскільки вони були піддані виробничій комплектації, у результаті чого утворилось абсолютно нове обладнання з новим кодом УКТЗЕД та собівартістю, яке було поставлено покупцю - ПАТ Укрпластик .

На підтвердження вказаного представником позивача надано копію договору від 23.06.2017 №262, укладеного між позивачем (підрядник) та ПАТ Укрпластик (замовник), у відповідності до умов якого підрядник зобов'язується виконати роботи з поставки, встановлення та наладки системи зволоження, а замовник зобов'язаний прийняти та оплатити обладнання, роботи та матеріали в порядку та умовах цього договору.

Саме на виконання вказаного договору, що не заперечувалось відповідачем під час судового розгляду справи, позивачем сформовано податкову накладну від 05.09.2017 №37.

Разом з тим, поставлений ПАТ Укрпластик товар, за твердженнями позивача, укомплектовано внаслідок попередніх поставок на користь позивача окремих частин такого обладнання, отриманого за договором поставки від 06.12.2016 №1612-5, укладеним між позивачем та ТОВ Дан Трейд , а також виконання третіми особами - ТОВ Прайс Буд (договір від 28.08.2017 №1708-9) та ТОВ Кліматтехсервіс (договір від 26.06.2017 №170626-1) - робіт безпосередньо з комплектації вказаних частин, що мало наслідком створення абсолютно нового обладнання, реалізованого позивачем на користь ПАТ Укрпластик , зокрема на підставі податкової накладної від 05.09.2017 №37.

Слід також зазначити, що у відповідності до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія якої наявна у матеріалах справи, основним видом діяльності ТОВ Сван-Ейр є код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

З наведеного, як вбачається зі змісту оскаржуваного рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 28.09.2017 №191577/39167724, та письмових заперечень проти позову, не враховано та не надано оцінки під час відмови контролюючого органу у реєстрації податкової накладної від 05.09.2017 №37.

Суд також звертає увагу, що наявні у матеріалах справи докази взагалі не містять пояснень (разом з доказами на підтвердження останніх) з боку відповідача, як суб'єкта владних повноважень, щодо чітких підстав відмови у реєстрації спірної податкової накладної. Крім того, відповідачем не зазначено підстав неможливості надання таких пояснень та доказів до суду.

При цьому, слід зазначити, що у межах спірних правовідносин, які полягають у визначенні правомірності відмови контролюючого органу у реєстрації податкової накладної, судом не досліджується реальність (фактичність) фінансово-господарської операції, у межах якої складено таку податкову накладну, оскільки дослідження вказаного питання можливе лише у разі проведення контролюючим органом відповідної документальної перевірки та прийняття за її наслідками відповідного рішення, що у даному разі не предметом оскарження.

Враховуючи викладене, суд, обираючи належний спосіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів позивача, керуючись приписами ст. 162 КА України, дійшов до висновку про визнання протиправним та скасування рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 28.09.2017 №191577/39167724 про відмову ТОВ Сван-Ейр у реєстрації податкової накладної від 05.09.2017 №37 в Єдиному реєстрі податкових накладних та, як наслідок, вказує про необхідність зобов'язання Державної фіскальної служби України зареєструвати податкову накладну від 05.09.2017 №37 ТОВ Сван-Ейр в Єдиному реєстрі податкових накладних днем її фактичного надходження, а саме: 14.09.2017.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, проаналізувавши матеріали справи та надані сторонами докази, суд дійшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та задоволення останніх у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Наявним у матеріалах справи платіжним дорученням від 09.10.2017 №1091 підтверджено, що ТОВ Сван-Ейр під час звернення до суду з вказаними позовними вимогами сплачено судовий збір у загальному розмірі 3 200,00 грн. Відтак, суд вказує про присудження вказаних судових витрат у повному обсязі на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 69-71, 94, ст.ст. 158-163, 167, 254 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва

П О С Т А Н О В И В:

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 28.09.2017 №191577/39167724 про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю Сван-Ейр у реєстрації податкової накладної від 05.09.2017 №37 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

3. Зобов'язати Державну фіскальну службу України зареєструвати податкову накладну від 05.09.2017 №37 Товариства з обмеженою відповідальністю Сван-Ейр в Єдиному реєстрі податкових накладних днем її фактичного надходження, а саме: 14.09.2017.

4. Присудити здійснені Товариством з обмеженою відповідальністю Сван-Ейр (код ЄДРПОУ 39167724, адреса: 02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 11, офіс 235) документально підтверджені судові витрати у розмірі 3 200,00 грн. (трьох тисяч двохсот грн. 00 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197, адреса: 04655, м. Київ, Львівська площа, 8).

Постанова набирає законної сили в строк і порядку, передбачені ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Т.О. Скочок

Судді О.А. Кармазін

В.П. Катющенко

Дата ухвалення рішення12.12.2017
Оприлюднено14.12.2017

Судовий реєстр по справі —826/13171/17

Ухвала від 20.02.2018

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Кузьмишина О.М.

Ухвала від 23.01.2018

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Кузьмишина О.М.

Постанова від 14.12.2017

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Скочок Т.О.

Ухвала від 19.10.2017

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Скочок Т.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні