ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

  ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі 22 січня 2018 року № 826/18024/17 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кузьменко А.І., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами           Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» до           Державної служи геології та надр України про           визнання протиправним та скасування наказу В С Т А Н О В И В : Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної служби геології та надр України, в якому просить визнати протиправними та скасувати з моменту прийняття пункт 4 наказу Державної служби геології та надр України «Про анулювання, зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» від 13 грудня 2017 року №549 та пункти 1, 2, 3, 4 додатку №4 до наказу Державної служби геології та надр України «Про анулювання, зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» від 13 грудня 2017 року № 549 «Перелік надрокористувачів, яким встановлено терміни для усунення порушень законодавства про надра» в частині встановлення Публічному акціонерному товариству «Укргазвидобування» термінів для усунення порушень законодавства про надра під час промислової розробки Чутівського родовища Полтавської області, спеціальний дозвіл на користування надрами від 25 березня 1999 року №1817, Роднікового родовища Полтавської області, спеціальний дозвіл на користування надрами від 21 лютого 2001 року №2389, Розумівського родовища Полтавської області, спеціальний дозвіл на користування надрами від 20 червня 2001 року №2493 та Веснянського родовища Полтавської області, спеціальний дозвіл на користування надрами від 31 жовтня 2011 року №5413. Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 січня 2018 року позовна Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» залишена без руху та позивачу наданий строк для усунення виявлених судом недоліків. Копію вказаної ухвали суду уповноважена особа позивача отримала 15 січня 2018 року, про що свідчить наявне в матеріалах справи рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення. 17 січня 2018 року Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» через канцелярію Окружного адміністративного суду міста Києва подано заяву про усунення недоліків разом з додатками. Недоліки, зазначені в ухвалі суду від 05 січня 2018 року, усунені позивачем в повному обсязі. Отже, позовна заява відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України, подана представником, який має належні повноваження, з дотриманням правил підсудності, а підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні. Для забезпечення всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку, суд дійшов висновку про наявність підстав для її розгляду за правилами загального позовного провадження та необхідність призначення дати, часу і місця проведення підготовчого засідання. Керуючись статтями 160 - 165, 171, 241 - 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд – У Х В А Л И В: 1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (адреса: 04053, місто Київ, Кудрявська, будинок 26/28, код ЄДРПОУ 30019775) до Державної служби геології та надр України (адреса: 03680, місто Київ, Ежена Потьє, 16, код ЄДРПОУ 37536031) про визнання протиправним та скасування наказу. 2. Запропонувати відповідачу у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії ухвали про відкриття провадження подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відзив на позовну заяву, відповідні докази, на які він посилається при його обґрунтуванні проти наведених позивачем обставин та правових підстав позову, оформлений відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. 3. Запропонувати позивачу у п'ятиденний строк з дня одержання копії відзиву на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відповідь на відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду. 4. Запропонувати відповідачу у п'ятиденний строк з дня одержання відповіді позивача на відзив на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва заперечення проти відповіді на відзив на позовну заяву, оформлені відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду. 5. Зобов'язати Державну службу геології та надр України надати Окружному адміністративному суду міста Києва належним чином завірену копію наказу Державної служби геології та надр України «Про анулювання, зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» від 13 грудня 2017 року №549 разом з належним чином завіреною копією додатку №4 до вказаного наказу. 6. Призначити підготовче засідання, яке буде здійснено суддею  Кузьменко А.І. 12 березня 2018 року о 16 год. 00 хв. Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, кабінет №56. 7. В підготовче засідання викликати повноважних представників сторін. 8. Копії ухвали про відкриття провадження невідкладно надіслати сторонам, разом з витягом про їхні процесуальні права і обов'язки. Відповідачу надіслати також копію позовної заяви та доданих до неї документів. 9. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади  України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/ Ухвала в частині порушення правил підсудності відповідно до частини 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає. Суддя                                                                                                     А.І. Кузьменко Витяг про процесуальні права і обов'язки сторін, учасників справи та осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтею 44, статтею 47 Кодексу адміністративного судочинства України. Стаття 44.  Права та обов'язки учасників справи 1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. 2. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. 3. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. 4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. 5. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. 6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. 7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. 8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 9. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). 11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі. Стаття 47.  Процесуальні права та обов'язки сторін 1. Крім прав та обов'язків, визначених у  статті 44  цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. 2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. 3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. 4. Крім прав та обов'язків, визначених у  статті 44  цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. 5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. 6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. 7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. 8. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень  статті 177  цього Кодексу.

Дата ухвалення рішення 22.01.2018
Оприлюднено 26.01.2018

Судовий реєстр по справі 826/18024/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.02.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 16.02.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.01.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.01.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.12.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 14.11.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 11.02.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.02.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.01.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.01.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/18024/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону