ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2018 м. Івано-ФранківськСправа № 909/113/18

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк О.В.

секретар судового засідання Павлюк У.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради,

вул. Грушевського,буд. 21,м.Івано-Франківськ,76018

до відповідача: благодійного фонду "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ"

вул. Чорновола, 103,м. Івано-Франківськ,76005

про стягнення неустойки в сумі 29030 грн 17 коп

за участю:

від позивача: ОСОБА_1 - начальник відділу представництва, (довіреність №10/01-10/14в від 02.01.2018)

від відповідача: представник не з'явився

ВСТАНОВИВ : виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради звернувся з позовом до благодійного фонду "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ" про стягнення неустойки в сумі 29030 грн 17 коп.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 19.02.18 позовну справу прийнято до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження на відкрито провадження у справі; відповідачу встановлено строк для подання відзиву на позов; позивачу - строк для надання відповіді на відзив, відповідачу - строк для надання заперечень на відповідь на відзив.

Відповідач в судове засідання 15.03.18 повноважного представника не направив, відзиву на позов у встановлений судом строк не подав, незважаючи на те, що ухвала господарського суду від 19.02.18 отримана ним 23.02.18, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача до суду не поступало.

Таким чином, у суду відсутні підстави для відкладення розгляду справи по суті, з підстав, визначених ч.2 ст. 202 ГПК України.

Отже, суд, у відповідності до ч.9 ст.165 Господарського процесуального кодексу України, розглядає справу по суті за відсутності відповідача за наявними матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини, на яких ґрунтуються вимоги, давши оцінку доказам у відповідності до ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд із врахуванням вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосовно розгляду справи упродовж розумного строку, встановив таке.

14.07.09 між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради (орендодавець) та благодійною громадською культурологічною фундацією "Цинамоновий Хрущ" (орендар) укладено договір оренди нежитлових приміщень № ДО-3342, за умовами якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нежитлові приміщення площею 52,8 кв.м., розташовані на першому поверсі в будинку на вул.Леся Курбаса, 6, що перебуває на балансі ЖЕО № 9.

В п.2.1 договору сторони погодили, що право користування орендарем приміщеннями на умовах цього договору настає з моменту підписання уповноваженими представниками орендодавця та орендаря акта приймання-передачі в оренду приміщень. Передача приміщень в оренду не спричиняє передачу орендарю права власності на ці приміщення.

Відповідно до п.2.4 договору після закінчення його дії орендар повертає орендодавцеві приміщення у погоджений сторонами термін, але не пізніше як протягом 20-ти календарних днів із дня припинення дії договору, в тому числі у разі недосягнення між сторонами цього договору угоди щодо строків повернення приміщення.. Днем припинення договору визначено, зокрема, день закінчення терміну дії договору, якщо сторонами не вирішено питання щодо продовження терміну його дії на новий строк.

Передача приміщень від орендаря до орендодавця після припинення дії цього договору здійснюється за актом приймання-передачі приміщень, що підписується повноважними представниками орендаря і орендодавця. Якщо орендар не виконує обов'язку щодо повернення приміщень. він сплачує орендодавцю неустойку, нараховану згідно з п.5.1.3 цього договору.

Згідно п.3.1 договору орендна плата за орендовані приміщення визначається на підставі "Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська", затвердженої рішенням Івано-франківської міської ради "Про внесення змін до нормативних актів з питань оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська" від 27.04.07.

В п.3.2 сторони визначили місячний розмір орендної плати, яку повинен сплачувати орендар, за перший місяць оренди, в сумі 123 грн 55 коп, крім того ПДВ - 24 грн 71 коп. Місячний розмір орендної плати, яку повинен сплачувати орендар за кожний наступний місяць оренди, визначається згідно з додатком шляхом множення розміру місячної орендної плати за попередній місяць оренди на індекс інфляції за поточний місяць оренди.

Відповідно до п.5.1.3 договору у випадку невиконання орендарем обов'язку щодо повернення орендодавцеві приміщень відповідно до вимог п.2.4 цього договору, він сплачує орендодавцеві неустойку в розмірі подвійного розміру орендної плати, встановленої і нарахованої згідно з цим договором з врахуванням суми ПДВ, за період безпідставного користування приміщеннями.

Згідно п.6.1 договору він вступає в дію з дня його реєстрації у Фонді комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська та діє до 31 липня 2010 року.

Про припинення договору оренди в разі закінчення строку, на який укладено договір, сторони письмово повідомляють одна одну в будь-який час, але не пізніше як в місячний термін із дня закінчення терміну дії цього договору (п.6.2.1).

Угодою № УО-3342-1 від 01.09.09 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.09" сторони внесли зміни до укладеного договору оренди та узгодили, що місячний розмір орендної плати з 01.09.09 становить 188 грн 44 коп, крім того ПДВ - 37 грн 69 коп.

Угодою № УО-3342-2 від 29.07.10 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.09" сторони внесли зміни до укладеного договору оренди та продовжили строк його дії до 30.06.13.

Угодою № УО-3342-3 від 31.07.13 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.09" сторони внесли зміни до укладеного договору оренди та погодили розмір щомісячної орендної плати в розмірі 340 грн 53 коп без ПДВ; строк дії договору продовжили до 31.05.16.

Угодою № УО-3342-4 від 28.04.16 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.09" сторони погодили, що місячний розмір орендної плати, яку повинен сплачувати орендар, починаючи з 28.04.16, становить 639 грн 85 коп, крім цього ПДВ - 127 грн 97 коп.

14.07.09 сторонами було підписано акт приймання-передачі в оренду нежитлових приміщень, розташований по вул.Леся Курбаса, 6 в м.Івано-Франківську.

В червні 2016 позивач повідомив відповідача про припинення договору оренди нежитлових приміщень та про необхідність в термін до 30.06.16 в добровільному порядку звільнити та повернути за актом приймання-передачі надані йому в оренду нежитлові приміщення, розташовані по вул.Леся Курбаса, 6 в м.Івано-Франківську.

Однак, доказів повернення наданих в оренду приміщень відповідачем не подано.

В жовтні 2010 позивач надіслав відповідачу претензію про неналежне виконання зобов'язань за договором оренди, в якій ще раз повідомив про необхідність звільнення орендованих приміщень в зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди, а також про нарахування неустойки у відповідності до п.5.1.3 договору за невиконання обов'язку щодо повернення орендованих приміщень за період з 01.07.16 по 10.10.17 в розмірі 21473 грн 17 коп, яку запропонував відповідачу сплати до 06.11.17.

Відповідач доказів виконання свого обов'язку щодо повернення орендованого приміщення після закінчення строку дії укладеного між сторонами договору оренди не надав. Також ним не надано доказів сплати неустойки, нарахованої позивачем.

Як визначено в ч.1 ст.283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ч.4 ст.284 Господарського кодексу України строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Згідно ч.2 ст.291 Господарського кодексу України договір оренди припиняється у разі, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено.

Правові наслідки припинення договору оренди визначаються відповідно до умов регулювання договору найму Цивільним кодексом України (ч.4 ст.291 ГК України).

За приписами ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

В п.5.1.4 сторони погодили, що позовна давність до вимог щодо стягнення до вимог щодо стягнення заборгованості з орендної плати та неустойки, передбаченої п.5.1.3 договору (за невиконання орендарем обов'язку щодо повернення орендодавцеві приміщень) встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ч.1 ст.216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

В ч.1 ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ч.3 ст.232 Господарського кодексу України вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених законом, - уповноважений орган, наділений господарською компетенцією.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч.6 ст.232 ГК України).

Враховуючи, що відповідач не виконав взятого на себе обов'язку щодо повернення переданого йому в оренду майна після закінчення строку дії укладеного між сторонами договору оренди, вимога про стягнення неустойки у відповідності до п.5.1.3 договору та ст.785 Цивільного кодексу України є обґрунтованою.

Разом з тим, враховуючи імперативні вказівки ч.6 ст.232 Господарського кодексу України, якою період нарахування штрафних санкцій, у тому числі і неустойки, обмежено до шести місяців, стягненню підлягає сума в розмірі 9213 грн 84 коп (подвійна орендна плата за шість місяців, за період з липня грудень 2016 року).

З огляду на викладене, позовні вимоги слід задовольнити частково та стягнути з відповідача 9213 грн 84 коп неустойки.

Судові витрати у відповідності до ст.129 Господарського процесуального кодексу України слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 247, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов задовольнити частково.

Стягнути з благодійного фонду "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ", (вул.Чорновола, 103, м.Івано-Франківськ, 76005, код ЄДРПОУ 34844910) на користь виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, (вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, код ЄДРПОУ 04054346) 9213 грн 84 коп (дев"ять тисяч двісті тринадцять гривень 84 коп) неустойки та 559 грн 26 коп (п"ятсот п"ятдесят дев"ять гривень 26 коп) судового збору.

В решті позову відмовити.

Повний текст рішення складено 23.03.18.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Рочняк О.В.

Дата ухвалення рішення 15.03.2018
Оприлюднено 25.03.2018

Судовий реєстр по справі 909/113/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 21.06.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.06.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.05.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.03.2018 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 19.02.2018 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 909/113/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону